ליווי וייעוץ לחברות בגיבוש אסטרטגיית הגנת הסייבר שלהן לפי הפרקטיקה המיטבית; יעוץ  לגופים אזרחיים וממשלתיים לצורך מניעת סיכונים רגולטוריים ומשפטיים הנוגעים להגנה על מאגרי מידע.