חקיקת סייבר

חוק הסייבר או חוקי פשעי סייבר, הם חקיקה המתמקדת בשימוש התנהגותי מקובל בטכנולוגיה, כולל חומרת מחשב ותוכנה, אינטרנט ורשתות. חוק הגנת הסייבר מסייע בהגנה על משתמשים מפני פגיעה בכך שהוא מאפשר חקירה והעמדה לדין של פעילות פלילית מקוונת.

חוקי מחשבים וטכנולוגיות מידע

דיני מחשבים מאגדים בתוכם מספר חוקים שנחקקו בעקבות הצורך להסדרת השימוש במחשבים. חוקים אלו נחקקו תוך מתן מענה לבעיות המיוחדות שמציגה הטכנולוגיה המתחדשת של טכנולוגיה ומחשבים.

חוקי IT נוגעים בחוקי טכנולוגיות המידע, כולל מחשוב ואינטרנט. חקיקה הקשורה לאינפורמטיקה משפטית, ומסדירה את ההפצה הדיגיטלית של מידע ותוכנה, אבטחת מידע ומסחר אלקטרוני.

עו”ד סייבר
ליווי וייעוץ לחברות בגיבוש אסטרטגיית הגנת הסייבר שלהן לפי הפרקטיקה המיטבית; יעוץ  לגופים אזרחיים וממשלתיים לצורך מניעת סיכונים רגולטוריים ומשפטיים הנוגעים להגנה על מאגרי מידע.

 מערך הסייבר הלאומי

פעילות מערך הסייבר הלאומי מבוסס בפן המשפטי על החוק להסדרת הבטחון בגופים ציבורים, התשנ”ח-1998, החוק מסדיר את הפיקוח וההנחיה כלפי גופים המפעילים מערכות ממוחשבות חיוניות המופיעות בתוספת החמישית לחוק, ועל יישום החלטות הממשלה בנושא הגנת הסייבר.