דוחות חניה אמצעות מסרון לטלפון נייד sms

11/28/2022

עורך דין מומלץ

לא רק בדואר: דוחות חניה ישלחו גם באמצעות מסרון לנייד.

 

סגן רה”מ ושר המשפטים גדעון סער פרסם תזכיר תקנות שיחייבו רשויות שמפעילות מערך הודעות מקוונות (מסרונים, דוא”ל) להודיע לגבי ביצוע עבירות תעבורה ועבירות קנס גם באמצעות מסרון לנייד.

 

במצב הנוכחי שבו מסתמכים על משלוח דואר פיזי – אם הקנס לא התקבל ע”י התושב חובת ההוכחה היא עליו, כתוצאה מכך לתושבים רבים הקנסות תפחו מבלי שידעו שנקנסו.

 

בעקבות תלונות רבות שהתקבלו על תקלות שהביאו לאי קבלת ההודעה בדואר, ועל הקושי להוכיח שאי קבלת ההודעה היתה מסיבות שאינן תלויות בהם, גיבש שר המשפטים תקנות שיחייבו את רשויות האכיפה שמפעילות מערך הודעות מקוונות ליידע בהודעה מקוונת את הנקנס בהודעת הקנס או בהזמנה למשפט.