מחיקת כתב אישום | חזרה מכתב אישום | ביטול כתב אישום

כתב אישום הינו מסמך אשר מסמן את פתיחת ההליך הפלילי, והמגישה אותו הינה המדינה, על ידי תובע מוסמך (כדוגמת שוטר/פרקליט/עורך דין פרטי במקרים מסוימים) המאשימה. בהתאם, מי שמוגש נגדו כתב האישום נקרא נאשם.

עורך דין מומלץ

כתב האישום מתחיל הליך ארוך וסבוך, שהסנקציות שבסופו יכולות להיות חמורות ביותר. לצד זאת, מה זה כתב אישום, וחשוב לדעת כי קיימת גם אופציה, בתנאים מסוימים ותחת נסיבות מסוימות, לבטל את כתב האישום. ישנה חשיבות רבה להיכרות עם אופציה זו, שיכולה פעמים רבות להוות את ההבדל בין קיומה של ענישה להיעדרה. בגלל שהתהליך כה ארוך, חשוב מאד להיעדר בעורך דין פלילי, בעל ידע ומומחיות בתחום הספציפי.

מה זה כתב אישום לפי החוק ומתי מוגש כתב אישום

כתב האישום מהווה כאמור את תחילת ההליך הפלילי. הוא מוגש במידה ובסיום הליך החקירה במשטרה והפרקליטות מחליטות כי ישנן מספיק ראיות בכדי שניתן יהיה להעמיד חשוד לדין, תוך מחשבה שבהמשך לאחר ההליך המשפטי תהיה גם השעה. הצדדים לכתב האישום הם הנאשם, מבצע העבירה על החוק, והמאשימה, המדינה.

אם אכן מוגש כתב האישום מתחילים נגד הנאשם ההליכים הפליליים המשפטיים, שיכולים להימשך שנים רבות, ובמקרים מסוימים יכולים לכלול גזר דין, בין אם כספי, בין אם בעבודות שירות, ובין אם כזה המוביל למאסר.

לרוב, כתב האישום הינו מסמך ארוך, מפורט, ולא ברור לקורא חסר הידע המשפטי. מבנה כתב האישום כולל ארבעה חלקים, כותרת, פירוט של העובדות – מה היתה השתלשלות העניינים שהתביעה טוענת שהתקיימה שמבססת את ביצוע העבירה הפלילית מעל לכל ספק סביר. בנוסף מצוינים העבודות, סעיפי החקיקה, ורשימת של עדי התביעה. כיוון שמדובר במסמך סבוך, תפקידו של עורך דין פלילי הוא ללוות את הנאשם בכל התהליך ולהנגיש לו את המידע.

באילו סיטואציות אפשר למחוק כתב אישום ומה המשמעות של זה

כפי שעולה מהמידע הנ”ל, מדובר בתהליך סבוך וקשה, שיכול להימשך ולהיגרר שנים ארוכות. לצד זאת, חשוב להכיר את האופציה, הקיימת בנסיבות מסוימות, של ביטול כתב אישום. ביטול כזה זוכה לעיתים לשמות “חזרה מכתב אישום” או לחילופין “מחיקת כתב אישום”, אך המשמעות היא זהה.

ככלל, חשוב להבין שהמערכת המשפטית תעדיף תמיד לא להגיע למצב של הגשת כתב אישום מלכתחילה, לאור כך שפעמים רבות זה לא התהליך המתאים ולאור העלויות הגבוהות. על כן, קיימת האופציה לביטול, מחיקת כתב האישום.

איך לבטל כתב אישום? ישנן שתי אופציות עיקריות לביטול מסוג זה.:

  • האופציה הראשונה לביטול כתב האישום הינה כאשר בית המשפט מבטל את כתב האישום לאור הסכמת בקשת והסכמת הצדדים. משמע ישנה הסכמה בין התובע מטעם המדינה לבין הסנגור, המגן על הנאשם, לפיה יש לחזור מכתב האישום.
  • האופציה השניה לביטול הינה כאשר בית המשפט מבטל את כתב האישום כתוצאה מכך שבית המשפט קיבל טענה משפטית אשר הסנגור העלה. משמע במקרה כזה אין הסכמה בין הצדדים, ולעיתים ההפך המוחלט מכך.

הללו מתחלקות לאופציות הבאות: אי ביצוע שימוע כדין – מצב בו טרם הגשת כתב האישום התקיימו פגמים בהליך השימוע; הסדרי טיעון – בעבירות מסוג עוון, כאשר אם התביעה או הפרקליטות מגיעות להסדר מותנה עם הנאשם ותחת נסיבות מסוימות ניתן לסגור את התיק מחוץ לבית המשפט;

הגנה מן הצדק – בית המשפט מבטל כתב אישום במידה והוא לא הוגש לפי כללי הצדק וההגינות, כדוגמת מצב בו היתה אכיפה בררנית ואדם הואשם בפשע שבוצע על ידי עוד חשודים מלבדו; וחוסר עניין לציבור, מצב בו בית המשפט מבטל כתב אישום תחת הטיעון להיעדר עניין לציבור בקיומו של הליך פלילי כנגד נאשם או חשוד.

מסלול נוסף, שאינו ביטול מלא, הינו הגשת בקשה לעיכוב הליכים כנגד הנאשם. במקרה כזה נוצר מצב בו ברמה הפרקטית ההליך נעצר ומעוכב. עם זאת ניתן להמשיך אותו בהמשך, בחלוףף שנה או חמש שנים כתלות בעבירה אשר ניתן בכתב האישום שנעשתה.

האופציה של ביטול כתב אישום כתוצאה מהסכמה בין התביעה לבין הסנגור

אחת האופציות המרכזיות לביטול כתב אישום הינה מצב בו יש הסכמה בין הצדדים לתהליך על מחיקת כתב האישום. חשוב לציין שהאופציה הזו קיימת רק כל עוד הנאשם לא עודה בעובדות אשר מרשיעות אותו. ככל שהוא הודה בעובדות התביעה אינה רשאית, גם אם תרצה בכך, לחזור בה מהתביעה.

לצד זאת כל עוד הנאשם הודה בעובדות מסוימות אך הללו לא מספיקות כדי להרשיע אותו כן ישנה אופציה למחוק את כתב האישום, אך בעבור כך נדרשת רשות מבית המשפט.

לאור כך שמדובר בנקודה קריטית, תפקידו של עורך הדין הפלילי בשלב זה חשוב ביותר. הוא מי שיכול להסביר לך מה קורה בכל רגע בהליך ואיך צריך לפעול על מנת שתהיה אופציה לבטל את כתב האישום.

כמעט תמיד, חזרתה של התביעה מכתב התביעה, שמשמעה ביטול כתב התביעה, תהיה כתוצאה משיחה בין הסנגור, מי שמגן על הנאשם, לבין התובע. משמע חלק מתפקיד עורך הדין הפלילי הוא לבצע את תהליך השיח בין הנאשם לבין המדינה, ולהיות אחראי על קיום זכויותיו בצורה האופטימלית.

מבחינת ההליך, המוגדר בתקנות סדר הדין הפלילי, טרם הגשת כתב האישום ישנו שימוע, אשר מטרתו לשכנע את רשויות התביעה להימנע מהגשת כתב האישום. עם זאת בפועל פעמים רבות לא נעשה שימוע שכזה, ממגוון סיבות.

ראשית, חלקים מהנאשמים אינם מנצלים את זכות השימוע, הקיימת להם לפני הגשת כתב האישום נגדם. זאת בין היתר בשל אמונה שלא יוגש נגדם כתב אישום, או לאור חוסר משאבים להגיע ולהשקיע בשימוע. בנוסף, נאשמים מסוימים אינם יודעים כי עומדת להם זכות השימוע, אם מסיבה כלשהי לא נשלחה להם הודעה שמיידעת אותם על האופציה הזו.

לבסוף, הזכות קיימת לא עבור כל עבירה, אלא רק בעבירות החמורות יותר, עבירות מסוג פשע. משמע כאלה שהענישה המלווה להם היא שלוש שנים.

האופציה של ביטול כתב אישום באמצעות בית המשפט לאור קבלת טענת הגנה

אופציה נוספת הינה במקרה בו ההגנה לא הצליחה להגיע להסכמה עם התביעה בנוגע לביטול כתב האישום. במקרה כזה ההגנה יכולה לטעון מגוון טענות משפטיות, אשר נקראות גם טענות מקדמיות, שיכולות להוביל לכך שבית המשפט עצמו יחליט לבטל את כתב האישום.

בין טענות אלה ישנן הטענות הבאות: חוסר סמכות מקומית, פגם או פסול בכתב האישום, חסינות, התיידנות, חנינה, טענה לפיה העובדות שבכתב האישום אינן מהוות עבירה, טענה כי ישנו זיכוי קודם או הרשעה קודמת הנוגעות בדיוק לנושא נשוא כתב האישום, ועוד.

אם אחת מטענות אלה התקבלה בית המשפט רשאי לתקן את כתב האישום או לבטלו, ובמקרים המתאימים להעבירו לבית משפט אחר.

חשוב להיעזר בעורך דין פלילי

כפי שקל לזהות, מדובר בהליך סבוך וארוך, שפעמים רבות בגלל הקושי להשיג ראיות ובגלל עומס על המערכת המשפטית נמשך שנים רבות. תפקידו של עורך הדין הפלילי הוא לסייע לך בהתמודדות עם קשיים אלה, והוא מי שמבין בצורה הטובה ביותר מהו כתב האישום ואיך לבטלו.

עורכי דין מומלצים בתחום