הסכם חיים משותפים

הסכם חיים משותפים

עבור ידועים בציבור, הסכם חיים משותפים הוא חשוב וחיוני. במסגרתו, יכולים הם להסדיר היבטים שונים של מערכת היחסים ביניהם, החל מחלוקת הרכוש בזמן פרידה וכלה בסוגיות של משמורת ילדים ומזונות. הסדרה זו תמנע מחלוקות עתידיות בין בני הזוג ובכך תחסוך להם זמן, כסף ומתחים מיותרים.

עורך דין מומלץ

מהו הסכם חיים משותפים?
כשמו כן הוא, הסכם זה עוסק בחייהם המשותפים של ידועים בציבור. באפשרותם לכלול בו כל היבט של הקשר הזוגי, על פי רצונם האישי ונסיבות החיים שלהם. מטרתו של הסכם חיים משותפים הוא למנוע את היווצרותו של סכסוך עתידי בין בני הזוג בנושאים מהותיים. לרוב, עוסק ההסכם בענייני רכוש וכאשר יש לבני הזוג ילדים משותפים, הוא דן גם בנושאים הנוגעים להם. משכך, יש בו כדי לחסוך לצדדים בזמן ובכסף, כמו גם עוגמת נפש וחוסר נעימות הנלווים לסכסוך משפטי בין בני זוג. מלבד זאת, ניתן להצביע על שני יתרונות מרכזיים של ההסכם. ראשית, הוא מהווה ראייה מובהקת לכך כי בני הזוג הם ידועים בציבור, מדוע זה חשוב מיד נסביר. שנית, ההסכם מאפשר מימוש קל יותר של זכויות ברכוש בעת פרידה ומיד נרחיב את ההסבר על כך.

הוכחת הסטטוס של ידועים בציבור
כאמור לעיל, יש שתי סיבות מרכזיות מדוע כדאי לערוך הסכם חיים משותפים והראשונה היא הוכחת הסטטוס של ידועים בציבור. במה דברים אמורים? כאשר בני זוג עורכים הסכם זה, הרי שיש בידם הוכחה חותכת לקיומה של הזוגיות שלהם. לשם מה הדבר דרוש להם? לידועים בציבור זכויות דומות לאלו של זוגות נשואים. אולם בשונה מהם, כדי לממש אותן, על בני הזוג להוכיח את הסטטוס. זוג נשוי מציג תעודת נישואין בפני כל גורם רלוונטי ויקבל את זכויותיו אוטומטית, אך ידועים בציבור נדרשים להציג ראיות שונות על קיומה של מערכת היחסים ביניהם. ישנן דרכים שונות לעשות זאת והטובה שבהן היא הצגת הסכם חיים משותפים, אותו יוכלו בני הזוג להגיש לכל גורם ממנו הם מבקשים לקבל הכרה כידועים בציבור, למשל למוסד לביטוח לאומי.

חלוקת רכוש בעת פרידה
אם בני הזוג הסדירו בהסכם את חלוקת הרכוש ביניהם, נחסך מהם הצורך לדון בנושא טעון זה כאשר הם נפרדים. אף במקרה שההסכם אינו נותן מענה לחלוקת הרכוש, כולה או חלקה ובני הזוג נקלעים למחלוקת בעניין זה, ההסכם עדיין יועיל להם. זאת משום שהוא יהווה הוכחה להיותם ידועים בציבור. על זוגות נשואים חל חוק יחסי ממון הקובע חלוקה שווה של הרכוש בין הצדדים. אולם, על ידועים בציבור חלה הלכת השיתוף, על פיה יש להוכיח עבור כל נכס בנפרד כי הייתה בו כוונת שיתוף. רק אז ניתן יהיה לטעון כי הוא נכס משותף שיש להעמידו לחלוקה בין בני הזוג. לא פעם, כאשר עולה מצד אחד דרישה לזכויות ברכוש, הצד השני טוען כי בני הזוג כלל לא היו ידועים בציבור. מכאן, כי לא חלה עליהם הלכת השיתוף וכי אין כל בסיס לדרישת זכויות ברכוש. אז, קודם כל יהיה צורך להוכיח את הסטטוס ורק לאחריו ניתן יהיה לדון בגופו של עניין. הסכם חיים משותפים מהווה כאמור ראייה חותכת לכך כי בני הזוג הם ידועים בציבור ומונע אפוא את אותה טענה בדבר טיב היחסים בעת דיון על חלוקת הרכוש.

מה ההבדל בין הסכם ממון להסכם חיים משותפים?
ישנה נטייה טבעית לבלבל בין שני סוגי ההסכמים הללו. ובכן, הסכם ממון נערך בין בני זוג נשואים או שעומדים להינשא ואילו הסכם חיים משותפים נערך בין ידועים בציבור, שהם כידוע בני זוג אשר אינם ממסדים את הקשר ביניהם, אם מבחירה ואם מאילוץ. כפי שנראה להלן, ישנו הבדל בין תוקפם המשפטי של הסכמים אלו אולם המטרה שלהם משותפת: לקבוע הסדר כלכלי של חלוקת רכוש בין בני הזוג במקרה של פרידה. בשל העובדה כי מדובר בעניין עתיר השפעה על בטוחנם הכלכלי של הצדדים, הרי שפעמים רבות מתפתחות ביניהם מחלוקות קשות. הסדרת הסוגיה מבעוד מועד, כאשר הזוגיות במיטבה, יכולה למנוע תרחיש זה ולאפשר לבני הזוג להיפרד בצורה נעימה יותר. כמו כן, במהלך הקשר, קיומו של ההסכם יעניק לבני הזוג שקט נפשי כי אם הזוגיות תבוא על סיומה, הם יודעים היכן הם עומדים מבחינה כלכלית וכי לא אמור להיווצר ביניהם סכסוך על רקע זה.

אישור הסכם חיים משותפים
הזכרנו לעיל כי ישנו שוני בתוקף המשפטי של הסכם ממון מול הסכם חיים משותפים. למה אנו מתכוונים? ובכן, בעוד שהסכם ממון יהיה תקף רק לאחר אישורה של ערכאה משפטית, הסכם חיים משותפים תקף עם חתימת הצדדים עליו ובני הזוג אינם מחויבים לכל סוג של הליך אישור. יחד עם זאת, מומלץ להגיש את ההסכם לבית המשפט לענייני משפחה המעניק לו תוקף של פסק דין. לחילופין, כדאי לכל הפחות, לפנות עם ההסכם לנוטריון. הטעם לכך הוא כי הסכם שאושר בבית משפט או אומת אצל נוטריון, מקבל משנה תוקף, כך שאם מי מבני הזוג ינסה לסגת ממנו, הוא יתקשה מאוד להביא לביטולו באופן חד צדדי. נציין, כי כאשר ההסכם מסדיר גם עניינים של משמורת ו/או מזונות ילדים, כן קיימת חובה לקבל אישור של בית המשפט ובלעדיו, להסכם לא יהיה תוקף.

עורכי דין מומלצים בתחום