גישור גירושין – הבסיס | הליך גישור גירושין מומלץ

זוג במריבה לפני גירושין

החלטתם להתגרש ללא מלחמות? חשוב שתכירו, גישור גירושין: הדרך הנכונה להתגרש ולסיים את קשר הנישואין שלכם בצורה הטובה ביותר ובדרכי שלום. במסגרת הגישור, תוכלו לגבש הסכמות הוגנות בענייני הגירושין ולהתחיל פרק חדש בחייכם. 

עורך דין מומלץ

מהו גישור?

בעת סכסוך משפטי, הנחת המוצא היא כי יש לפנות לבית משפט אשר יכריע בין הצדדים. אולם למעשה, ישנן דרכים נוספות לפתרון סכסוכים, אחת מהן היא הליך הגישור. מטרתו, כשמו כן הוא, לגשר על המחלוקת בין הצדדים לסכסוך ולהביאם לכדי פתרון מוסכם. יודגש כי פנייה להליך של גישור מחייבת נכונות לפשרה, על הצדדים ללכת זה לקראת זה ולהגיע לעמק השווה. אם כן, עולה השאלה מדוע עדיפה דרך זו מניהול הסכסוך בבית המשפט? שהרי אז יקבל אחד מהצדדים פסק דין לטובתו. זה אמנם נכון אולם מנגד יש לזכור כי הגשת תביעה כרוכה בסיכון גדול משאין כל ערובה שנצא מבית המשפט מנצחים. הליך הגישור אמנם דורש מאיתנו לוותר מעט, אך בתמורה מעניק לנו וודאות משפטית ומסיר את החשש מפני התוצאה הלא ידועה בבית המשפט. 

נקודה חשובה נוספת היא, כי הליך הגישור הוא בלתי מחייב ולמגשר אין כל סמכות על הצדדים. פירוש הדבר הוא, כי כל צד רשאי להודיע על סיום ההליך בכל שלב והצדדים אינם מחויבים לקבל את הצעותיו של המגשר לפתרון, הדבר נתון לשיקול דעתם ורצונם בלבד. היה והגיעו הצדדים לפתרון מוסכם לסכסוך, יחתמו על הסכם גישור אשר יוגש לבית המשפט ויקבל תוקף של פסק דין. ככל והליך הגישור לא צלח, הצדדים יפנו לבית המשפט אשר יכריע ביניהם. אז, חשוב לציין, כל מה שנאמר בהליך הגישור הוא חסוי לחלוטין והצדדים לא יוכלו להשתמש בו אחד כנגד השני.  

גישור גירושין

הליך הגישור רלוונטי לכל סוג של סכסוך משפטי ונעשה בו שימוש רב בהליכי גירושין. למעשה, כפי שנראה להלן, יצר המחוקק חובת גישור לבני זוג המבקשים להתגרש, אשר משמעותה כי לא יוכלו לפנות לבית המשפט, לפני שנתנו הזדמנות לגירושין בהסכמה. גישור גירושין מתנהל על ידי עורך דין מגשר המתמחה בדיני משפחה ומנהל גישורים בתחום זה. פגישות הגישור יעסקו בענייני הגירושין השונים העומדים על הפרק והמגשר ינסה לסייע לבני הזוג לגבש הסכמות בכל נושא.  בסופו של התהליך, המטרה היא כי הצדדים יחתמו על הסכם גירושין אשר יוגש לאישורו של בית המשפט ויקבל תוקף של פסק דין. כאמור מעלה, הליך הגישור מעניק לצדדים לסכסוך וודאות משפטית, משום שהם אלו המחליטים בסכסוך ביניהם ולא בית המשפט. יתרון זה חשוב במיוחד עת שמדובר על הליך גירושין אשר אינו עוד סכסוך עסקי, אלא עוסק בדיני נפשות. משכך, כאן הצדדים זקוקים עוד יותר לוודאות בדבר עתידם ולא להותיר את גורלם לידי בית המשפט. 

יתרון נוסף לגישור בהליכי גירושין, הוא האפשרות לרכך את המתח בין בני הזוג ולפתח יכולת לתקשר אחד עם השנייה בצורה רגועה ועניינית למרות משבר הפרידה. מדוע זה חשוב? בשונה מסכסוכים משפטיים אחרים, בהם הצדדים יכולים שלא לפגוש שוב זה את זה לאחר סיום הסכסוך, הרי שלבני זוג יש בד”כ ילדים משותפים. על כן עליהם יהיה להמשיך להיות בקשר ולתפקד יחד כהורים. הצורך להידבר ולהגיע לפשרות במסגרת הליך הגישור, מצליח במקרים רבים להפשיר את הכעסים בין בני הזוג והמרווחים העיקריים מכך הם הילדים, אשר ייהנו ממערכת יחסים הורית תקינה. 

מתגרשים? גישור חובה

בשל ההבנה אודות יתרונותיו של הליך הגישור, קבע המחוקק חובת גישור לבני זוג המבקשים להתגרש. זאת באמצעות החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע”ה-2014, אשר נכנס לתוקפו ביולי 2014. חוק זה קובע כי בני זוג מחויבים להגיע למספר פגישות גישור ביחידת הסיוע של ביהמ”ש לענייני משפחה ולנסות לגבש הסכמות בענייני הגירושין. רק במקרה וניסיון לא נשא פרי, חופשיים הצדדים לפנות לערכאות משפטיות. מבחינה פרוצדורלית, הליך גישור חובה נעשה כדלקמן: אחד מבני הזוג יגיש בקשה ליישוב סכסוך אשר אחריה יוזמנו הצדדים להגיע לישיבת גישור ראשונה. לעניין זה חשוב לציין, כי זימון לגישור מיחידת הסיוע, כמוהו כזימון לבית משפט ועל כן הצדדים מחויבים להתייצב. ככלל, לפגישה הראשונה יגיעו בני הזוג ללא עורכי דין ולאחר מכן, רשאים הם להיות מיוצגים במפגשים. 

מה היה הרציונל של המחוקק בקביעת הליך גישור חובה? שהרי פשרה היא תולדה של נכונות ורצון בני הזוג ולא ניתן לכפות אותה. ובכן, הרעיון הוא למנוע מאבק משפטי בין זוגות מתגרשים ולהקל על העומס של בתי המשפט. הנחת המוצא של המחוקק הייתה כי אם יתנה את הפנייה לערכאות משפטיות בניסיון גישור, הרי שחלק מהזוגות יגיעו להסכמה. ואכן, הנתונים בעניין זה מלמדים כי חלק לא קטן מהזוגות מצליחים להגיע לכדי הסכם גירושין בדרך זו. כמו כן, גם עבור מי שאינם מצליחים, מהווה הליך גישור חובה יתרון גדול משום שהוא יוצר את הבסיס להמשך ניסיון לגישור אצל מגשר פרטי. 

פנייה לעורך דין מגשר

עבור זוגות רבים, הליך גישור חובה לא הביא לסיומו של הליך הגירושין, אך יחד עם זאת, פתח את הצוהר להידברות. במצב כזה, אל לבני הזוג למהר אל הערכאות המשפטיות וכדאי לתת הזדמנות נוספת להליך הגישור במסגרת של גישור גירושין אצל עורך דין מגשר המתמחה בדיני משפחה. הידע והניסיון יאפשרו למגשר לזהות ביתר קלות היכן טמונות המחלוקות העיקריות בין הצדדים ולהביאם אט אט זה לקראת זה עד לגיבוש פתרון מוסכם. לצד הצעות הפשרה לבני הזוג, עורך הדין המגשר גם יסביר לצדדים לאלו תוצאות הם צפויים ככל ויבחרו לנהל את הליך הגירושין בערכאות. לא אחת, כאשר בפניהם תמונת מצב מדויקת, ישנה נכונות גדולה יותר להגיע לפשרה הוגנת ולהימנע מהסיכונים שבמסירת ענייני הגירושין להכרעתו של בית המשפט. 

על מנת להגדיל את הסיכוי להצלחתו של גישור גירושין, על בני הזוג לבחור מגשר עמו שניהם חשים בנוח, שהרי הנושאים שיידונו בפגישות הגישור הם אישיים ואינטימיים. לכן, חשוב ביותר שבני הזוג יוכלו לשוחח מול המגשר ועמו בחופשיות. כמו כן, יש להקפיד לפנות למגשר הבקיא היטב בדיני משפחה, העוסק בתחום מזה תקופה ארוכה ובעל ניסיון בניהול גישור גירושין. זאת על מנת כך שיוכל להסביר לבני הזוג את מצבם המשפטי לאשורו ולהציע להם פתרונות רלוונטיים לפשרה. 

הסכם גירושין

כפי שאנו מבינים, מטרתו של גישור גירושין היא חתימה על הסכם גירושין, במסגרתו יעוגנו ההסכמות אליהן הגיעו בני הזוג. תוכנו של הסכם גירושין תלוי כמובן בנסיבות: האם יש לבני הזוג ילדים, האם הספיקו לצבור רכוש לאורך שנות נישואיהם, האם ערכו הסכם ממון וכדומה. כך למשל, גירושין ללא ילדים עניינם בסידור הגט ובחלוקת הרכוש, אולם אם בני הזוג הביאו ילדים לעולם, לב ליבו של הסכם הגירושין יהיה כמובן משמורת הילדים וקביעת דמי המזונות. בעת בניית ההסכם, יקפיד עורך הדין לכלול את כל הנושאים הרלוונטיים וינסחו באופן מקיף ומפורט, על מנת לצמצם את הסיכוי לחילוקי דעות בין הצדדים בעתיד. לאחר שהסתיימה מלאכת הכנת ההסכם, יוגש זה לאישורו של בית המשפט לענייני משפחה, או בית הדין הרבני ויינתן לו תוקף של פסק דין. פירוש הדבר הוא כי בני הזוג מחויבים לקיימו והפרת ההסכם, תקים לצד השני זכות לנקוט בהליכים לצורך אכיפתו: פנייה לבית המשפט, פתיחת תיק הוצאה לפועל וכיו”ב. 

עורכי דין מומלצים בתחום