עבירות סמים

עורכי דין העוסקים בתחום הפלילי מייצגים רבות בתיקי סמים, כאשר חומרת הענישה אליה חשוף נאשם בעבירות סמים, תלויה בחומרת העבירה. בכל הנוגע לעבירות סמים, מבחינים בין החזקה לשימוש עצמי לבין החזקה לצרכי סחר בסמים והבחנה זו היא בעלת חשיבות מכרעת, כפי שיוסבר להלן.

עורך דין מומלץ

החזקת סמים

ישנם שני מקרים שונים בתכלית של החזקת סמים: האחד הוא כאשר החזקת הסם הנה לשימוש עצמי והשני הוא כאשר המטרה הנה לצורך סחר בסם. במקרה הראשון, חשוף הנאשם לענישה של עד 3 שנות מאסר, בעוד שעבירת הסחר דינה עד 20 שנות מאסר. ההבחנה בין שתי העבירות הללו מתבצעת על פי כמות הסם שנמצאה בידי החשוד, כאשר לכל סוג סם, קבעה פקודת הסמים המסוכנים, מהי הכמות המקסימאלית שיכול אדם להחזיק והיא תיחשב לשימוש עצמי. נמצאה כמות גדולה יותר? חזקה כי היא מטרת ההחזקה היא לצורך סחר בסם. בשל הבדלי הענישה בין שתי העבירות, הרי שיש לייצוג המשפטי של עו”ד פלילי חשיבות עליונה. לא אחת,  יכול עורך הדין למנוע הגשת כתב אישום, בפרט כאשר מדובר על צריכה עצמית. כמו כן, אם כמות הסם שנתפסה חורגת מזו המוגדרת לשימוש עצמי, יפעל עורך הדין להוכיח כי למרות זאת מדובר בהחזקה לשימוש עצמי ולא לסחר.

סחר בסמים

הדין הפלילי מבקש לשמור על בטחון הציבור ועל כן, עבירה של סחר בסמים, אשר טומנת בחובה פוטנציאל לנזק רב מאוד, נחשבת לאחת מן העבירות החמורות ביותר. בהתאם לכך, קבע המחוקק לעבירה זו עונש מאסר של עד 20 שנה. סחר בסמים מוגדר ככל פעולה בעלת אופי מסחרי המערבת סם אסור ובכללה גידול של סם, ייבוא וייצוא סם, כאשר גם תיווך לעסקת סמים מהווה עבירה של סחר. אדם הנחשד בעבירה של סחר בסמים, זקוק לייצוג משפטי של עורך דין פלילי אשר יפעל לסתירת החזקה כי כמות הסם שנמצאה בחזקתו של החשוד היא לצורך סחר, אלא לשימוש עצמי בלבד, אז יהיה החשוד חשוף לענישה פחותה יותר באופן משמעותי, של עד 3 שנות מאסר.

גידול או ייבוא של סם

לצדה של עבירת הסחר בסמים, ישנן עבירות נוספות אשר העונש בגינן זהה לה כדוגמת גידול סם וייבוא של סם. בעבירת הגידול, החוק היבש אינו שואל האם גידול הסם הוא לצורך שימוש עצמי או לצורך סחר, אך הלכה למעשה, תהיה לדבר משמעות רבה בעת קביעת עונשו של הנאשם על ידי רשות התביעה במסגרת עסקת טיעון או על ידי בית המשפט. עבירת סם נוספת היא ייבוא של סם, כאשר כאן קיימת הבחנה בין ייבוא שמטרתו לספק למייבא סם לשימוש עצמי, שלו בלבד, לבין ייבוא סמים שמטרתו היא ביצוע עסקאות סחר. בשל ההשלכות החריפות של אישום בעבירות אלו, יש לפנות אל עו”ד פלילי לייעוץ וייצוג משפטי, במסגרתו יפעל עורך הדין למזעור הנזק מההליך הפלילי.

פנייה אל עורך דין פלילי

מן האמור לעיל אנו למדים כי חשד לביצוע עבירות סמים הוא עניין רציני וחמור, החושף את החשוד לעונשי מאסר כבדים. משום זאת, יש חשיבות עליונה לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי מקצועי של עו”ד פלילי, כבר משלב החקירה הראשונה במשטרה. עורך הדין יכין את החשוד לקראת החקירה ויפעל למניעת הגשת כתב אישום, למשל, על ידי הפרכת ראיות המשטרה כנגד החשוד, איתור פגמים בהתנהלות המשטרה בתיק וכיו”ב. ככל שמדובר בצריכה עצמית בסם ולא בחשד לסחר, קיים סיכוי רב יותר לסגירת התיק ללא הגשת כתב אישום אולם, גם כאשר החשד הנו סחר בסמים, קיים סיכוי למניעת העמדה לדין או לזיכוי הנאשם מן העבירה. כאשר תוצאות אלו אינן אפשריות, יפעל עורך הדין לחתימה על הסדר טיעון מקל.

עורך דין מומחה בינלאומי

 

עורכי דין מומלצים בתחום