סירוב לבדיקת שכרות

שוטר עצר אתכם בצד הדרך ודרש מכם לעבור בדיקת שכרות. אם זו תראה כי רמת האלכוהול בגופכם הנה מעל המותר בחוק, הנכם חשופים לכתב אישום בגין נהיגה בשכרות. אם כך, האם אתם רשאים לסרב לבדיקה? מהי משמעות הסירוב? וכיצד נכון להתמודד עם סיטואציה שכזו? 

עורך דין מומלץ

סירוב לבדיקת שכרות

כתב אישום בגין נהיגה בשכרות מתבסס מטבע הדברים על בדיקת שכרות המראה כי בגופו של הנהג רמת אלכוהול גבוהה מן המותר בחוק. משכך, עולה השאלה האם סירוב לבדיקת שכרות יכול למנוע כתב אישום. התשובה לשאלה זו היא בשלילה, זאת משום שהחוק רואה במי שסירב לבצע את הבדיקה, כמי שהודה בעבירה. פירוש הדבר שניתן להרשיע אדם בנהיגה בשכרות, גם כאשר אין כל ממצא בדבר אלכוהול בגופו.

לכלל זה שני חריגים, האחד הוא הוא מצב שבו יש מניעה רפואית לביצוע הבדיקה (למשל הנהג סובל מאסטמה אשר אינה מאפשרת לו לבצע את פעולת הנשיפה למכשיר הינשוף)  והשני הוא כאשר הנהג סירב לבדיקה והשוטר לא הסביר לו את משמעות הסירוב. כל עוד חריגים אלו אינם מתקיימים, לא כדאי לסרב לבדיקת שכרות, אלא לבצעה ואם נמצאה רמת אלכוהול גבוהה מן המותר, לפנות אל עורך דין לענייני תעבורה לייצוג משפטי.

חשיבות הפנייה לייצוג משפטי

לאחר שהבנו כי ככלל, לא נכון יהיה לסרב לבדיקת שכרות, שכן הסירוב פירושו הודאה בעבירה, עתה נשאלת השאלה מה קורה במקרה שהוגש נגד נהג כתב אישום. ראשית נבהיר כי נהיגה בשכרות היא עבירה שנקבע לה עונש מינימום בחוק של שלילת רישיון נהיגה למשך שנתיים לפחות. על כן, בשל ההשלכות של הרשעה בעבירה זו, לא מומלץ להתמודד עם כתב האישום לבד, אלא לפנות באופן מיידי אל עורך דין לענייני תעבורה. במסגרת מתן ייעוץ וייצוג משפטי, עורך הדין בוחן היטב את נסיבות המקרה ואת הראיות המבססות את כתב האישום.

מטרתו תהיה קודם כל לנסות ולהביא לביטולו של כתב האישום ואם לא ניתן להגיע לתוצאה זו, יחתור להסכם טיעון מקל עבור הלקוח. במרביתם המכריע של המקרים, יכול עורך דין לענייני תעבורה למנוע את תקופת הפסילה הארוכה ולהביא את התובע או את בית המשפט לגזור על הנהג עונש שלילה של מספר חודשים בלבד.

נהיגה בשכרות – טענות הגנה

הוגש נגדך כתב אישום בגין נהיגה בשכרות? עורך דין לענייני תעבורה יכול להעלות טענות הגנה שונות, על מנת להביא לזיכוי הנהג מעבירה של נהיגה בשכרות, או לכל הפחות להקלה משמעותית בענישה. מטבע הדברים, מאמציו של עורך הדין יתמקדו בהטלת ספקות במהימנותה של בדיקת שכרות, אשר נעשית לרוב באמצעות מכשיר הינשוף. כך למשל יבחן עורך דין לענייני תעבורה האם המכשיר היה תקין בעת ביצוע הבדיקה, קרי, האם כויל כהלכה והוחלפה בו הפייה.

כמו כן, יבדוק עורך הדין האם השוטר שעצר את הנהג, פעל על פי הנהלים והמתין 15 דקות מרגע שעצר את הנהג ועד עריכת הבדיקה. כמו כן, במקרה שבו נעשתה בדיקת שכרות שלא באמצעות הינשוף, אלא  באמצעות דגימת דם או שתן של הנהג, עורך דין לענייני תעבורה יברר האם לשוטר הייתה סמכות לבצע את הבדיקה. זאת משום שבשונה מבדיקת הינשוף, את הבדיקות האלו, רשאי השוטר לבצע רק אם היה לו באותן הנסיבות, חשד סביר לכך כי הנהג נוהג בשכרות. כל אחד מן הנ”ל יכול להביא לביטולו של כתב אישום בגין נהיגה בשכרות, לזיכוי מן העבירה אם יתנהל משפט נגד הנהג או לכל הפחות, להקלה ניכרת בעונשו.