צו ירושה | מה זה צו ירושה?| מדריך הגשת בקשה לצו ירושה

קיבלתם ירושה מבן משפחה? על מנת שתוכלו לקבל אותה בפועל, יש צורך בצו ירושה. זהו מסמך משפטי, המאפשר את חלוקת העזבון בין היורשים. בקשה לקבלת צו ירושה יש להגיש ללשכת הרשם לענייני ירושה או אל בית הדין הרבני.

עורך דין מומלץ

מהו צו ירושה?
כאשר אדם נפטר, הרי שהוא מותיר אחריו את הרכוש שצבר לאורך חייו: חסכונות, נכסי נדל”ן וחפצי מטלטלין. אם לא ערך צוואה, בה קבע מי יהיו יורשיו, עזבונו של המנוח יעבור ליורשים על פי חוק הירושה, התשכ”ה – 1965. זה קובע כי הראשונים לרשת הם בן הזוג והילדים של הנפטר. על מנת לחלק בפועל את נכסי המנוח בין היורשים, עליהם לקבל לידם צו ירושה. כך, במקרה שבו יש צוואה, על היורשים לדאוג לאחר פטירתו של המוריש לקבלת צו קיום צוואה.

צו ירושה ניתן על ידי אחד משני גורמים: הרשם לענייני ירושה או בית הדין הרבני. כפי שנראה להלן, מדובר בהליכים שונים באופן מהותי ומרבית הבקשות בישראל למתן צו ירושה מוגשות אל הרשם לענייני ירושה. בשני המקרים, רשאים היורשים להגיש באופן עצמאי את הבקשה לקבלת הצו. אולם כאשר פונים בעניין זה אל עורך דין לדיני משפחה, המטפל בבקשות אלו באופן שוטף, הרי שהליך קבלת הצו יהיה יעיל הרבה יותר. המשמעות היא כי היורשים יוכלו לחלק את העזבון ביניהם ולהעביר את הנכסים על שמם בהקדם האפשרי ולא יצטרכו להמתין מעבר לנדרש.

בקשה למתן צו ירושה – הרשם לענייני ירושה
כל אחד מן היורשים, כמו גם נושה של יורש, רשאי להגיש בקשה לקבלת צו ירושה. לבקשה יש לצרף את תעודת הפטירה של המוריש ואישור על משלוח הודעה בדואר רשום לכל יתר היורשים על כך שהוגשה בקשה זו. אחד היתרונות בהגשת הבקשה אל הרשם לענייני ירושה הוא כי ניתן להגישה באופן מקוון ואין כל צורך לגשת באופן פיזי ללשכה. לאחר הגשת הבקשה, היא תפורסם בעיתון יומי כדי לתת הזדמנות למי שחפץ בכך להגיש התנגדות. אם לא הוגשו התנגדויות, הצו יינתן לרוב לאחר כשלושה חודשים ממועד הגשת הבקשה.

לאחר קבלתו, יוכלו היורשים לחלק ביניהם את נכסי העזבון ולהעבירם על שמם. ישנם גופים אשר הצו נשלח אליהם באופן אוטומטי כמו בנקים למשל וישנם גופים אחרים, אשר כדי לבצע העברות בעלות על שם היורש, הוא יידרש להציג בפניהם את צו הירושה. היה והוגשה התנגדות למתן צו ירושה, התיק מועבר אל בית המשפט לענייני משפחה, אשר לו נתונה הסמכות לדון ולהכריע בהתנגדויות לירושה.

הגשת הבקשה לבית דין הרבני
כאמור בפתח הדברים, ניתן להגיש בקשה לצו ירושה גם לבית הדין הרבני. ישנם שני הבדלים עיקריים בין הליך הגשת הבקשה ברבנות לבין ההליך מול הרשם לענייני ירושה. האחד, כי לצורך מתן צו ירושה על ידי בית הדין הרבני, נדרשת הסכמת כל היורשים כי הוא ידון בכך. על כן, על היורש המגיש את הבקשה לצרף לה טופס הסכמה החתום על ידם. לעומת זאת, כאשר הבקשה מוגשת לרשם לענייני ירושה, על היורש לצרף אישור על כך כי שלח הודעה ליתר היורשים על הגשת הבקשה, אך הוא אינו נדרש להסכמתם להגישה.

ההבדל השני הוא כי בית הדין הרבני מנהל דיון בבקשה לצו ירושה והיורשים מחויבים להופיע בו. לעומת זאת, בקשה למתן צו ירושה המוגשת לרשם לענייני ירושה, אינה כוללת דיון וכל הליך הבקשה מטופל בכתב או באופן מקוון. בדומה להליך מתן הצו אצל הרשם לענייני ירושה, גם בית הדין הרבני יפרסם בעיתונות כי הוגשה בקשה, על מנת לאפשר הגשת התנגדויות. כמו כן, ככל שתוגש התנגדות, הרבנות, כמו הרשם לענייני ירושה, אינה מוסמכת לדון בה והיא תועבר להכרעתו של בית המשפט לענייני משפחה.

 

טופס בקשה לצו ירושה להורדה

בקשת צו ירושה להורדה

כיצד למלא טופס בקשה לצו ירושה?

האם יש בכוונתך להגיש בקשה נלוות כגון: בקשה למנוי מנהל עיזבון, או תיקון פרטים?

האם בין היורשים נמנים : אחים של המנוח, צאצאי אחים של המנוח, הורי הורים של המנוח, דודים או בני דודים של המנוח?

במידה וכן יש להגיש טופס בקשה לצו ירושה ידני (ניתן להוריד כאן)

דרישות מקדמיות:

על המבקשים צו ירושה להיות:

 • יורשיהם של הנפטרים.
 • יורשים של יורשים שנפטרו לאחר המורישים.

עליכם להגיש את הבקשה במחוז שבתחום שיפוטו היה מושבו של המוריש. לשירות איתור מחוז מטפל.

בקשה לצו ירושה ללא עורך דין:

אם המבקש אינו מיוצג על ידי עורך דין ניתן לבחור באחת מהדרכים הבאות:

 • חיסכון בעלויות:  הדרך המומלצת הגשת בקשה באופן מקוון -האגרה עבור בקשה לצו ירושה מקוונת זולה ב-75 ₪ מהאגרה בטופס ידני.
  הגשת הבקשה לצו ירושה באופן מקוון.

טופס מקוון: הנחיות ופרטי הבקשה
חלק א’ מבקש מוריש
חלק ב’ בן הזוג וקרובים
חלק ג’ שינוי אחר הפטירה
חלק ד’ היורשים
חלק ה’ הצהרה

איך להגיש בקשה לצו ירושה בעצמך

שלב 1: הורדת טופס צו ירושה והדפסתו: להוריד טופס ולהדפיס את טופס הבקשה לצו ירושה

שלב 2: יש למלא את כל הסעיפים בטופס הבקשה

בפני הרשם לעניני ירושה ב ……………….. (יש לסמן את מיקום)

בפני בית הדין ………….. ב ……………….. [ ] (מיקום בית הדין הרבני )

תיק …………/…………..
בענין עזבון המנוח ……………. (שם המנוח במדויק על פי דרכון/ת.ז. משרד הפנים)

בקשת צו ירושה

חלק א’: המבקש, המוריש ומעמד היורשים

1. המבקש

(1) שם המבקש ……….(2) מס’ תעודת זהות ………. (שם ותעודת זהות מגיש הבקשה)

(3) מענו …………מקום מגורים ומען לקבלת הודעות)

כתובת דוא”ל (של המבקש רק במקרה ואינו מיוצג)…………………………

טלפון: ……….נייד: ………………………..(של המבקש רק במקרה ואינו מיוצג/ עו”ד).

(4) ענינו במתן הצו ………………………..(קרבה משפחתית/ יורש על פי צוואה)

(5) מיוצג על ידי עורך דין ………………….(עו”ד המגיש בקשה לצו ירושה)

(6) המען להמצאת כתבי בי-דין ………………….(דואר רשמי לקבלת מסמכים מהרשויות)

כתובת דוא”ל (של העו”ד המייצג)…………………(כתובת דואר אלקטרוני של עורך הדין המייצג)

טלפון: ………………………………. נייד: ……………של העו”ד המייצג)

2. המוריש

(7) שם המוריש ………….(8) מס’ תעודת זהותו ……….(פרטי זיהוי המנוח במדויק)

(9) מקום מושבו היה ב …………………….(על פי תעודת פטירה)

(10) נפטר ביום …………….. ב ……………..(תאריך הפטירה על פי תעודת פטירה)

כשהוא [ ] רווק [ ] נשוי [ ] אלמן [ ] גרוש (מצב משפחתי על פי משרד הפנים במועד הפטירה)

(11) להוכחת המוות אני מצרף לזה את המסמכים המפורטים להלן: ……………

…………..

3. המוריש השאיר/לא השאיר צוואה*

 

4. כשרותם המשפטית של היורשים ושל הזוכים על פי הצוואה (אם ישנה)

בין היורשים ו/או הזוכים על פי הצוואה [ ] נכלל [ ] לא נכלל

[ ] קטין [ ] חסוי [ ] נעדר (סמן X בכל משבצת מתאימה)

 

חלק ב’: בן הזוג והקרובים של המוריש

1. בן זוגו של המוריש

(12) [ ] למוריש היה במותו בן זוג ……………………………………………………………….

(א) [ ] בן הזוג חי ושמו הוא ………………………………………………………………..

מס’ תעודת זהותו …………………. מענו …………………………………………

(ב) [ ] בן הזוג נפטר אחרי המוריש ביום ……………. כמוכח ב ……………………….

ויורשיו של בן הזוג הם:

השם מס’ תעודת זהות המען הקרבה לבן הזוג (בעל/ אישה או ידוע/ה בציבור)
1.
2.

(13) זכויותיו המיוחדות של בן הזוג בעזבון (כשהמנוח לא השאיר צוואה לגבי המכונית והדירה):

(א) מכונית

[ ] למוריש לא היתה מכונית במותו.

[ ] למוריש היתה במותו מכונית נוסעים שהיתה שייכת למשק הבית המשותף לו ולבן זוגו, ובן הזוג
זכאי לקבלה על פי סעיף 11 (א) לחוק הירושה, התשכ”ה – 1965. ואלה פרטי המכונית:

………………………………………………………………………………………………………………

יש לציין את פרטי המכונית והבעלות עליה כפי שהם רשומים ברשיון הרכב, וכן כל פרט אחר הנוגע לענין,
כגון אם היו מספר מכוניות נוסעים במשק הבית המשותף).

שלב 3: יש להגיש את הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים באופן ידני בלשכות הרשם לענייני ירושה. מומלץ להזמין תור מראש ולחסוך זמן יקר. במחוז תל אביב והמרכז השירות מתקבל בעמדה מהירה ללא זימון תור. בשל נגיף הקורונה קבלת הקהל לא מתקיימת כסדרה, למידע נוסף.
דואר
יש להדפיס את הבקשה לצו ירושה ולמלא את כל סעיפיו.
יש לשלוח את הבקשה בדואר רשום לכתובת לשכות הרשם לענייני ירושה.
אם המבקש מיוצג על ידי עורך דין
הגשת הבקשה תיעשה באופן מקוון בלבד.

עם משלוח הטופס המקוון, יקבלו המבקשים הודעת דואר אלקטרוני, המאשרת את עצם שליחת הבקשה. במסגרת הודעה זו ישלח למגישי הבקשה מספר התיק כפי שנפתח ברשם לענייני ירושה (הודעה זו אינה בבחינת אישור כי הבקשה הוגשה כיאות).
לאחר שתקינות הבקשה תיבדק וימצא שהיא מכילה את כל המסמכים הנדרשים כפי שמצוין בסעיף “מסמכים נדרשים”, תשלח הודעת דואר אלקטרוני נוספת, המודיעה על קליטת הבקשה המקוונת. הודעה זו בלבד מהווה אישור על קליטת הבקשה המקוונת במזכירות הרשם באופן תקין.
אם המבקש מיוצג על ידי עורך דין ובין היורשים: אחים של המוריש, אחיינים של המוריש, סבו של המנוח, סבתו של המנוח, דודים של המנוח או בני דודים של המנוח
ניתן לבחור באחת מהדרכים הבאות:

יש להדפיס את טופס הבקשה לצו ירושה ולמלא את כל סעיפיו.
יש להגיש את הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים באופן ידני בלשכות הרשם לענייני ירושה.

הזמנת תור באופן מקוון: מומלץ להזמין תור מראש ולחסוך זמן יקר.

שירות מהיר ללא תור: במחוז תל אביב והמרכז השירות מתקבל בעמדה מהירה ללא זימון תור.

בשל נגיף הקורונה קבלת הקהל לא מתקיימת כסדרה.

הגשת בקשה לצו ירושה בדואר
הורדה והדפסה: יש להדפיס את טופס הבקשה לצו ירושה ולמלא את כל סעיפיו.
שליחת הטופס בדואר: יש לשלוח את הבקשה בדואר רשום לכתובת לשכות הרשם לענייני ירושה.

לאחר ההגשה: הבקשה התקינה מועברת על-ידי מזכירות הרשם לענייני ירושה לפרסום ברשומות ובעיתון.

בקשה לפרסום צו ירושה: במקביל להעברת הבקשה לפרסום, מועברת הבקשה לטיפולו של עוזר הרשם או לטיפולו של בא – כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרדי האפוטרופוס הכללי, במידת הצורך יידרשו מהמבקש הבהרות ו/או פרטים.

קטינים וחסויים: במקרים בהם עם היורשים נמנה קטין או מי שמונה לו אפוטרופוס או מי שהוגשה בקשה למנות לו אפוטרופוס, מועברת הבקשה לתגובת בא-כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרדי האפוטרופוס הכללי.

לאחר השלמת הטיפול בבקשה על ידי עוזר הרשם או בא-כוח היועץ המשפטי לממשלה, ניתן צו לקיום הצוואה. אם הרשם לענייני ירושה אינו מוסמך לתת צו קיום צוואה, מן הטעמים האמורים בסעיף 67א לחוק הירושה, התשכ”ה-1965, מועברת הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה.

הצו המתקבל הוא צו דיגיטלי הנשלח לדואר האלקטרוני של מגיש הבקשה או מייצגו. במקביל ישלח הצו גם למשרדי ממשלה, לבנקים ולחברות ביטוח ובכך לא יהיה עוד צורך להציג את הצו בעת קבלת שירות מגופים אלה.

רשימת הגופים ומשרדי הממשלה העובדים בשיתוף עם רשם הירושה: האגף לרישום והסדר מקרקעין (טאבו), רשות מקרקעי ישראל, משרד התחבורה, משרד החוץ, רשות המיסים, רשות התאגידים, בנקים וחברות ביטוח.

עם קבלת הצו הדיגיטלי מומלץ לשומרו במחשב שלכם כקובץ לשימוש עתידי וכך תוכלו להעבירו בכל עת לכל גורם שיבקש.

שימו לב, רשם הירושה לא מנפיק צווים מודפסים ולא ניתן לקבל העתקי צווים במשרדי רשם הירושה.

ככלל, צו ירושה יינתן בתוך 40 ימים מיום הגשת הבקשה לצו (כולל את תקופת הפרסום בעיתון).

ככל שהבקשה הועברה לתגובת בא-כוח היועץ המשפטי לממשלה, תינתן תגובתו הראשונה בתוך 30 ימים ממועד ההעברה ובמקרה זה, ככלל, יינתן צו הירושה בתוך 50 יום.

אם נדרשה השלמת מסמכים יש להשלים את המסמכים באמצעות הרשם לענייני ירושה Online – מערכת לאיתור תיקים, ביצוע פעולות והשלמת מסמכים.
יודגש כי כל עיכוב במענה לדרישה להשלמת מסמכים או דרישת פרטים יעכב את הטיפול בבקשה.

מסמכים נדרשים

צוואה מקורית.(דוגמא לצוואה)

בקשה לצו ירושה (בקשה בטופס מקוון או בקשה בטופס ידני (הורדה word).

תעודת פטירה: כאשר המוריש הינו בעל תעודת זיהוי ישראלית אין צורך לצרף תעודת פטירה.

מוריש שנפטר בחו”ל: אם המוריש נפטר בחו”ל והוא בעל תעודת זהות ישראלית, יש לעדכן את דבר הפטירה במרשם האוכלוסין של מדינת ישראל לפני הגשת הבקשה.

רישום פטירה במרשם האוכלוסין:

 • נוכחות אישית חובה של ממלא הבקשה.
 • השירות ניתן לבן משפחת הנפטר.
 • רשאים לבקש את השירות, בעלי עניין בצירוף מכתב הסבר.
 • מסמכים נדרשים לתושב ישראל
 • תעודת זהות של מגיש הבקשה.
 • תעודת זהות של הנפטר.
 • ספח תעודת הזהות של בן/בת הזוג.
 • מכתב הסבר – במידה ומגיש הבקשה אינו מבני המשפחה.

מסמכים לרישום פטירה של תושב חו”ל:

 • תעודת זהות של מגיש הבקשה.
 • תעודת זהות של הנפטר.
 • דרכון ישראלי של הנפטר.
 • הודעת הפטירה שניתנה בנציגות ישראל בחוץ לארץ. במקרה שלא ניתנה הודעת פטירה בנציגות ישראל, על המבקש להמציא תעודת פטירה מקורית מחוץ לארץ מאושרת ומאומתת כנדרש ומתורגמת בתרגום נוטריוני. לא חובה לתרגם מהשפות: ערבית ואנגלית (בתנאי שאין מלל רב).
 • ככל שהמוריש אינו בעל ת.ז. ישראלית יש להמציא תעודת פטירה מאומתת כדין. אם לא ניתן להמציא תעודת פטירה יש להגיש בקשה להוכחת מוות בדרך אחרת.

אישור על משלוח הודעה בדבר הגשת הבקשה בדואר רשום ליורשים או אישור על כך שהמבקש הודיע באופן אישי ליורשים אודות הגשת הבקשה.
ייפוי כוח, אם המבקש מיוצג על-ידי עורך-דין.

אישור על תשלום אגרה ודמי פרסום.

במידה ואחד מהיורשים מוותר על חלקו בעיזבון, יש לצרף העתק “תצהיר הסתלקות” חתום על-ידי המסתלקים (המוותרים על חלקם בעיזבון) ומאומת כדין על-ידי עורך-דין.

ויתור על ירושה (הסתלקות יורש)- טופס תצהיר הסתלקות מעיזבון להורדה

תצהיר הסתלקות מעזבון להטרדה

אם ברצונכם להגיש בקשה למתן צו ירושה על פי חוק נכסים של נספי שואה עליכם להגיש את טופס הבקשה כנדרש.

בקשה לביטול צו קיום צוואה

בקשה למתן צו ירושה

בקשה למינוי מנהל עיזבון

בקשה לתיקון צו קיום צוואה

הפקדת צוואה ברשם לענייני ירושה

התנגדות למתן צו ירושה

התנגדות למתן צו קיום צוואה

כאשר המוריש הינו בעל תעודת זיהוי ישראלית אין צורך לצרף תעודת פטירה. אם המוריש נפטר בחו”ל והוא בעל תעודת זהות ישראלית, יש לעדכן את דבר הפטירה במרשם האוכלוסין של מדינת ישראל לפני הגשת הבקשה. ככל שהמור

יש אינו בעל ת.ז. ישראלית יש להמציא תעודת פטירה מאומתת כדין. אם לא ניתן להמציא תעודת פטירה יש להגיש בקשה להוכחת מוות בדרך אחרת.
תעודת פטירה או הוכחת מוות של הזכאים על פי הצוואה שנפטרו לפני המוריש או אחריו.

אישור על משלוח הודעה בדבר הגשת הבקשה בדואר רשום לזכאים על פי הצוואה או אישור על כך שהמבקשים הודיעו באופן אישי לזכאים על פי הצוואה.
ייפוי כוח, אם המבקש מיוצג על ידי עורך דין.

אישור על תשלום אגרה ודמי פרסום.
אם אחד מהזכאים על פי הצוואה מוותר על חלקו בעיזבון, יש לצרף העתק “תצהיר הסתלקות” חתום על ידי המסתלק ומאומת כדין על ידי עורך דין.
צו ירושה מה זה

צו ירושה ברבנות
צו ירושה מחיר
צו ירושה באר שבע
בדיקת צו ירושה
אגרת צו ירושה
העתק צו ירושה
צו ירושה טופס