מהי ירושה

ירושה

ירושה היא הרכוש אשר מותיר אחריו אדם שנפטר והוא נקרא גם עזבון. כאשר אדם ערך צוואה לפני מותו, ירושתו תחולק על פי האמור בצוואה. אולם, אם נפטר ללא צוואה, יחולק העזבון על פי ההסדר שבחוק הנקרא ירושה על פי דין.

עורך דין מומלץ

הירושה היא הנוהג להעביר רכוש פרטי, רישומים, חובות, זכויות, הרשאות, זכויות וחובות עם מותו של אדם. כללי הירושה שונים בין החברות והשתנו עם הזמן. העברת נכסים פרטיים ו / או חובות יכולה להיעשות על ידי נוטריון או עורך דין לענייני משפחה. משמעות זכות הירושה היא שרכוש מסוים שנצבר בחייו של אדם (נכסים, חפצי אמנות, הון, ביטקוין וכד’), מעביר את כוחו לאדם אחר, לרוב לצאצאיו. חופש הציווי: החופש לצוות הוא אחד מהעקרונות היחודיים בדיני הירושה של מדינת ישראל הוא העקרון שאדם חופשי לצוות ולהחליט מה ייעשה ברכושו לאחר מותו, ומי ינהל את עזבונו, אם לעשות צוואה, למי להוריש או לנשל מהצוואה, אם לשנותה ואם לבטלה.

מי יקבל את הירושה?

כאשר אדם הולך לעולמו, הוא מותיר אחריו ירושה, כלומר, את הרכוש אשר צבר לאורך חייו: את דירת מגוריו למשל, את הכספים שחסך וכיו”ב. ירושה עוברת אל היורשים של המנוח וזהותם של אלו נקבעת באחת משתי דרכים: האחת, במסגרת צוואה, אותה ערך המנוח כאשר היה בחיים, אז הוא זה אשר קבע על פי רצונו, את זהות היורשים שלו ואת חלקם ברכושו.

הדרך השנייה היא ירושה על פי דין, זהו הסדר הורשה הקבוע בחוק הירושה והוא חל בהעדר צוואה או כאשר הצוואה היא חלקית ואינה מתייחסת לכל נכסיו של המוריש. כמו כן, אם הוגשה התנגדות לצוואה וזו הוכרזה כבטלה, יחולק העזבון על פי סדר הירושה שבחוק.

האם ירושה כרוכה במס?

ארצנו הקטנה ידועה כמדינה שיש בה לא מעט מיסים מסוגים שונים. לכן עולה לא פעם השאלה, האם אדם היורש נכס יכול למצוא את עצמו מחויב בתשלום מס. אז, לצד השמחה שבקבלת ירושה, מתעורר חשש שזה ידרוש מן היורש הוצאה כלכלית שהוא אינו יכול או אינו רוצה לשאת בה. ובכן, כל עוד מדובר בנכס אשר נמצא בישראל, לא יהיה חיוב במס כי בארץ פעולת הורשה אינה חייבת במס.

בעבר היה מס ירושה אך הוא בוטל ואין מס כזה עוד. אולם, אם מדובר ברכוש אשר נמצא בחו”ל,  יש לברר מה קובעים דיני הירושה של אותה מדינה. אם אלו כוללים מס ירושה, הרי שהיורש בהחלט עלול להידרש לתשלום כדי להעביר את הנכס לבעלותו.

הוצאת צו ירושה

בפתח הדברים הזכרנו, כי ירושתו של אדם תעבור ליורשיו על פי צוואה שערך בחייו, או על פי דין בהעדר צוואה ונסיבות נוספות כאמור לעיל. כך או כך, לצורך חלוקת העזבון יש צורך בקבלת צו משפטי מסוים אשר בלעדיו לא יוכלו היורשים להעביר בעלות בנכסים שירשו. כאשר קיימת צוואה, על היורשים לקבל צו קיום צוואה ובמקרה השני, על היורשים לקבל צו ירושה.

הגורם המוסמך ליתן צווים אלו הוא הרשם לענייני ירושה אשר במחוז שיפוטו היה מקום מגוריו האחרון של המנוח. כמו כן, כאשר מדובר על צו ירושה, ישנה סמכות בעניין גם לבית הדין הרבני.

תקנות חוק הירושה

ירושה על פי צוואה

חלוקת ירושה בין בן זוג וילדים

חוק הירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

ירושה של סבתא

חלוקת ירושה בין אחים

ירושה על פי דין

פנייה לעורך דין לדיני משפחה

כל אחד מן היורשים רשאי להגיש בקשה לקבלת צו ירושה ואין חובה להסתייע בעורך דין. מחד, ניתן בכך לחסוך את עלות שכר הטרחה שיגבה על השירות ומאידך, הוא יכול לייעל מאוד את הליך קבלת הצו. במקרים רבים, כאשר היורשים מגישים את הבקשה באופן עצמאי, היא מוחזרת אליהם היות שחסרים בה פרטים מסוימים או שלא צורפו לה המסמכים הדרושים. כאשר עורך דין לדיני משפחה מטפל בכך, הרי שיש לו את הידע והניסיון והבקשה מוגשת כהלכה, על פי כל הדרישות, כך שהטיפול בה לרוב יהיה אפוא יעיל ומהיר יותר.

האם כדאי לערוך צוואה? 

מטבע הדברים, כל אדם רוצה שירושתו תעבור אל האנשים הקרובים אליו. הדרך להבטיח זאת היא על ידי עריכת צוואה, בה אנו מונים את זהות היורשים וקובעים איזה חלק בנכסינו יקבל כל אחד מהם. כאשר אדם נפטר מבלי שערך צוואה, יחול ההסדר של ירושה על פי דין אשר במקרים רבים אינו משקף את רצונו של המנוח ועל כן מומלץ לערוך צוואה.

על מנת שמסמך הצוואה יכלול את כל הנכסים שלנו וישקף בצורה מדויקת את רצוננו בדבר הורשת הרכוש, רצוי לפנות בעניין זה לעורך דין מומחה בדיני ירושה אשר ינסח את הצוואה עבורנו. כמו כן, בבוא העת, ידאג עורך הדין גם להוצאת צו קיום צוואה ויטפל בעניינים נוספים אשר יכולים לנבוע מסיטואציה זו כגון התנגדות לצוואה, הסתלקות מעזבון ועוד.

עורכי דין מומלצים בתחום