נוטריון: מה זה נוטריון | מה המחירים (מחירון)

מסמך רשמי שיש לחתום ולאמת על ידי נוטריון
איתור עו"ד מומלץ בקרבתי עורכי דין מומלצים » נוטריון: מה זה נוטריון | מה המחירים (מחירון)

פעמים רבות עורכי דין נשאלים אם הם גם נוטריונים, ומה ההבדל בעצם. מאמר זה יסקור את ההבדלים בין נוטריון לעורך דין, הסמכויות של נוטריונים ומיהו נוטריון. נוטריון הוא עורך דין אשר קיבל הכשרה מיוחדת ובסופה, רישיון מקצועי לשמש כנוטריון. ישנם מסמכים משפטיים שדורשים אישור של נוטריון על פי חוק, במקרים כאלה, קיים צורך באישור נוטריוני. זה עולה לרוב כאשר מדובר במסמך בעל משמעות משפטית ענפה ועל כן, יש צורך בהוכחה לאמיתות שלו.

בישראל מוסדר עיסוקו של הנוטריון בחוק הנוטריונים, תשל”ו 1976. החוק אף מסדיר את המחירים שנוטריונים רשאים ואף חייבים לגבות. מסמך נוטריוני נחתם בחותמת גומי מיוחדת, המהווה אישור רשמי לנכונותו. משניתן אישור נוטריוני למסמך משפטי, רואים בו כאותנטי ומהימן והוא יתקבל ככזה בכל גוף רשמי ובכל הליך משפטי. בישראל נוטריון חייב להיות גם עורך דין מוסמך, ישנן מדינות בהן מוסמכים כנוטריונים גם בעלי מקצועות אחרים.

 

מסמכויותיו של נוטריון על פי חוק הנוטריונים: 

 • אימות חתימה

ישנם מסמכים משפטיים בעלי משמעות משפטית, לפיכך יש לחתום עליהם בפני נוטריון, שייאמת את החתימה. מסמכים לדוגמה: חתימה על ייפוי כח לרכישת דירה, ייפוי כוח כללי.

 • אישור נוטריוני להוצאת קטין לחו”ל

אישור נוטריוני להוצאת קטין מחוץ לישראל מומלצת במקרה בו הילד נוסע לחו”ל ללא הוריו, או במקרה שההורים גרושים, או נמצאים בהליך גירושין והילד נוסע עם אחד ההורים, וזאת כדי למנוע חשד להוצאת הילד מארצו ללא אישור ההורים (חטיפה).  קבלת אישור נוטריוני מסירה חשש כזה.

הסכם ממון הוא מסמך משפטי, במסגרתו קובעים בני הזוג את אופן חלוקת הרכוש ביניהם במקרה של פרידה. בשל משמעותו הכלכלית, מסמך זה טוען אישור. בהסכם ממון שנערך לפני נישואין, ניתן לפנות לנוטריון לקבלת אישור להסכם. על בני הזוג להצהיר בפניו שההסכם נערך ברצון חופשי, ומרגע חתימתו, ההסכם בר תוקף מחייב.

דיני הירושה מכירים בארבע סוגי צוואות: צוואה בעדים, צוואה בכתב, צוואה שבעל פה וצוואה בפני רשות. לעניין חוק הירושה, דינו של הנוטריון כרשות ועל כן ניתן לערוך צוואה בפניו. עריכת צוואה נוטריונית, מהווה ראייה נסיבתית לעריכת הצוואה, מה שמצמצם באופן ניכר את הסיכוי להתנגדות ולסכסוך ירושה

 

מחירים

כאמור,  מחירי נוטריון קבועים בחוק הנוטריונים, תשל”ו-1976.
מחירי נוטריון לדוגמה (נכון לשנת 2020): 

 • אימות חותם יחיד: 167 ש”ח
 • אימות חותם נוסף: 66 ש”ח
 • אימות העתק: 66 ש”ח
 • אישור נאמן למקור: 66 ש”ח לעמוד ראשון, ו-5 שקלים נוספים לכל עמוד נוסף
 • תצהיר נוטריוני: 169 ש”ח למצהיר ראשון (תצהיר נוסף: 67 ש”ח)
 • אימות צוואה: 284 ש”ח (חותם נוסף: 146 ש”ח) 
 • אישור תרגום בחותמת נוטריון: 211 ש”ח ל-100 מילים, ועוד 167 ש”ח לכל 100 מילים נוספות. למעלה מ-1000 מילים זה יעלה 80 ש”ח לכל 100 מילים  
 • אישור נוטריוני שלא בעברית או אנגלית: 89 ש”ח 
 • אימות הסכם ממון: 371 ש”ח 

ישנם מקרים מיוחדים המפורטים בחוק בהם רשאי הנוטריון לא לגבות שכר: במקרה של מבקש חסר אמצעים, במקרה של עולה חדש, ועוד מקרים בודדים הקבועים בחוק. 

לא מצאתם את המחיר שחיפשתם לשכר נוטריון? בלינק הבא של אתר משרד המשפטים תמצאו פירוט שירותים נוספים.