הסכם ממון דוגמא | הורדת הסכם ממון

הסכם ממון דוגמא חינם להורדה

ישנם יתרונות רבים לעריכת הסכם ממון, ביניהם, מניעת סכסוך כלכלי בין בני הזוג בעת פרידה ושמירה על הזכויות ברכוש הפרטי עמו הגיע כל אחד מן הצדדים אל הקשר. למי מיועד הסכם ממון? כיצד נראה הסכם ממון לדוגמא והאם ניתן לערוך הסכם ממון ללא עורך דין?

עורך דין מומלץ

הורדת הסכם ממון 

להורדת הסכם ממון דוגמא (בחינם) לחצ/י על התמונה

הסכם ממון – למי הוא מיועד?
בעיני רבים, הסכם ממון נתפס כעניין הנוגע לעשירים בלבד. בעת נישואין, מבקשים אלו להגן על רכושם ולמנוע מבן או מבת הזוג לטעון לזכויות בהם במקרה של גירושין. בפועל, הסכם ממון נחוץ לכל זוג, גם כאשר הם אינם בעלי ממון, מדוע? ראשית, משום שההסכם אינו מתייחס רק לנכסים הקיימים של בני הזוג, אלא גם לרכוש העתידי שלהם. היות שכולנו שואפים לשפר את איכות חיינו, להתקדם בקריירה ולהגדיל את רמת ההכנסה שלנו, אין לדעת אלו נכסים עשויים בני זוג לצבור לאורך שנות חייהם המשותפות. שנית, ללא הסכם ממון המסדיר מראש את אופן חלוקת הרכוש בין הצדדים, הרי שבעת גירושין, יש סיכוי גדול להתפתחות מאבק משפטי על רקע כספי.

שלישית, יש לזכור כי אם בני הזוג אינם קובעים אחרת במסגרת הסכם ממון, הרי שלתוך חלוקת הרכוש יכולים להיכנס גם נכסים אישיים שניתנו במתנה או בירושה למי מהצדדים. זאת בהתבסס על הלכת השיתוף הקובעת כי גם רכוש אישי יכול להפוך לרכוש משותף אם הוכחה בו כוונת שיתוף. לאור כל אלו, אנו מבינים מדוע הסכם ממון הוא נחוץ ומומלץ לכל זוג, צעיר או מבוגר, מבוסס כלכלית או בתחילת דרכו.

דוגמא להסכם ממון
הסכם ממון נפתח בהצהרה על מטרתו והיא להסדיר את כל ענייני הרכוש בין בני הזוג, כאשר מוסכם על הצדדים כי יחסי הממון ביניהם יקבעו אך ורק על פי הסכם זה. כלומר, כי חוק יחסי ממון המסדיר את חלוקת הרכוש בגירושין, לא יחול על בני הזוג. במסגרת ההסכם, באים לידי ביטוי שלושה סוגי נכסים ויש לקבוע את אופן חלוקתם על פי רצונם של בני הזוג. הסוג הראשון הוא נכסים אישיים, עמם הגיעו בני הזוג אל הקשר. לגביהם נהוג לקבוע הפרדה רכושית מוחלטת, כך שבעת פרידה הם יישארו בבעלות בלעדית של הצד לו הם שייכים. הסוג השני הוא רכוש שנצבר ערב חתימת ההסכם בין בני הזוג והסוג השלישי הוא נכסים שייצברו לאורך שנות הנישואין.

לגבי אלו, בני הזוג יחליטו מהי החלוקה המתאימה להם, כאשר ניתן להבחין בין סוגים שונים של נכסים אשר יתחלקו באופן אחר בין בני הזוג, כמו דירה, זכויות פנסיה, כספים בחשבונות הבנק וכיו”ב. נדגיש, כי במסגרת הסכם ממון יש לערוך רשימה מפורטת של כלל הנכסים ולציין במפורש את אופן חלוקתם, על מנת שכל ענייני הרכוש יהיו מוסדרים כהלכה ולא תיווצרנה מחלוקות בין בני הזוג בעת גירושין. הצורך לערוך הסכם ממון מקיף וממצה היא אחת הסיבות מדוע חשוב כל כך לערוך את ההסכם באמצעות עורך דין, כפי שנראה להלן.

הסכם ממון ללא עורך דין
זוגות רבים חותמים על הסכם ממון, אך בזמן אמת מגלים כי הוא אינו מונע מחלוקות כספיות ביניהם בעת הפרידה. במרבית המקרים הסיבה לכך היא כי בני הזוג לא ערכו את ההסכם באמצעות עורך דין להסכם ממון מומחה לדיני משפחה. תחת זאת, כדי לחסוך בעלויות שכר הטרחה, בחרו בני הזוג להתבסס על הסכם ממון מהאינטרנט. הסכם זה, מטבע הדברים אינו מותאם להם באופן אישי ומשכך, הוא מותיר סוגיות רבות ללא מענה.

במצב שכזה, ההסכם אינו מספק לבני הזוג הגנה אפקטיבית על רכושם ועל כן, אינו מונע את היווצרותו של סכסוך כספי ביניהם. חשוב לציין, כי אין כל חובה חוקית לפנות לעורך דין לצורך הסכם ממון, אולם בפועל, המציאות מלמדת כי רק עורך דין מקצועי ומנוסה יוכל לבנות לבני הזוג הסכם אשר יגן על האינטרסים הכלכליים שלהם ואשר ימנע מחלוקות על רקע זה בעת גירושין.

עורכי דין מומלצים בתחום