כללי מינימום סטנדרטיים לטיפול באסירים לפי אמנת ז’נבה | עו”ד פלילי

אומץ על ידי הקונגרס הראשון של האומות המאוחדות בנושא מניעת פשע וטיפול בעבריינים, שנערך בז’נבה בשנת 1955, ואושר על ידי המועצה הכלכלית והחברתית בהחלטותיה 663 C (XXIV) מ-31 ביולי 1957 ו-2076 (LXII) של 13 במאי 1977

עורך דין מומלץ

הערות ראשוניות
1. הכללים הבאים לא נועדו לתאר בפירוט התנהלות מופת של מוסדות עונשין. הם מבקשים רק, על בסיס ההסכמה הכללית של המחשבה העכשווית והמרכיבים המהותיים של המערכות הראויות ביותר של ימינו, להגדיר את מה שמקובל בדרך כלל כעיקרון ונוהג טוב בטיפול באסירים ובניהול מוסדות.

2. לאור המגוון הרב של התנאים המשפטיים, החברתיים, הכלכליים והגיאוגרפיים בעולם, ניכר כי לא כל הכללים מסוגלים לחול בכל מקום ובכל זמן. עם זאת, הם צריכים לשמש לעורר מאמץ מתמיד להתגבר על קשיים מעשיים בדרך יישומם, מתוך ידיעה שהם מייצגים, ככלל, את התנאים המינימליים המקובלים כמתאימים על ידי האומות המאוחדות.

3. מצד שני, הכללים מכסים תחום שבו המחשבה מתפתחת כל הזמן. הם לא נועדו למנוע ניסויים ומנהגים, בתנאי שאלו עולים בהרמוניה עם העקרונות ומבקשים לקדם את המטרות הנובעות מטקסט הכללים בכללותו. תמיד יהיה זה מוצדק שמנהלת בתי הסוהר המרכזית תאשר חריגות מהכללים ברוח זו.

4. (1) חלק א’ של הכללים מכסה את הניהול הכללי של המוסדות, והוא חל על כל קטגוריות האסירים, פליליים או אזרחיים, שלא נשפטו או מורשעים, לרבות אסירים הכפופים ל”אמצעי ביטחון” או אמצעי תיקון שהורה השופט.

(2) חלק ב’ מכיל כללים החלים רק על הקטגוריות המיוחדות הנדונות בכל סעיף. אף על פי כן, הכללים לפי סעיף א’, החלים על אסירים בעונש, יחולו באותה מידה על קטגוריות של אסירים הנדונות בסעיפים ב’, ג’ ו-ד’, ובלבד שאינם עומדים בסתירה לכללים המסדירים את אותן קטגוריות והם לטובתם.

5. (1) הכללים אינם מבקשים להסדיר את ניהול המוסדות המיועדים לצעירים כגון מוסדות בורסטאל או בתי ספר לתיקון, אך באופן כללי חלק I יחול באותה מידה במוסדות אלה.

(2) הקטגוריה של אסירים צעירים צריכה לכלול לפחות את כל הצעירים שבאים בסמכות השיפוט של בתי משפט לנוער. ככלל, אין לגזור על צעירים כאלה עונשי מאסר.

חלק א’ – כללי יישום כללי
עיקרון בסיסי

6. (1) הכללים שלהלן יחולו ללא משוא פנים. לא תהיה אפליה על רקע גזע, צבע, מין, שפה, דת, דעה פוליטית או אחרת, מוצא לאומי או חברתי, רכוש, לידה או מעמד אחר.

(2) מצד שני, יש לכבד את האמונות הדתיות ואת מצוות המוסר של הקבוצה שאליה משתייך האסיר.

הירשם

7. (1) בכל מקום שבו כלואים בני אדם ינוהל ספר רישום כרוך ובו דפים ממוספרים, בו יירשם לגבי כל אסיר שהתקבל:

(א) מידע בדבר זהותו;

(ב) הנימוקים להתחייבותו והסמכות לכך;

(ג) היום והשעה של קבלתו ושחרורו.

(2) לא יתקבל אדם במוסד ללא צו התחייבות תקף שפרטיו נרשמו קודם לכן בפנקס.

הפרדת קטגוריות

8. הקטגוריות השונות של אסירים יוחזקו במוסדות נפרדים או בחלקים של מוסדות בהתחשב במינו, גילם, עברם הפלילי, הסיבה המשפטית למעצרם וצרכי ​​הטיפול בהם. לכן,

(א) גברים ונשים יישמרו ככל האפשר במוסדות נפרדים; במוסד המקבל גברים ונשים כאחד, כל המתחם המוקצה לנשים יהיה נפרד לחלוטין;

(ב) אסירים שלא נשפטו יישמרו בנפרד מאסירים מורשעים;

(ג) כלואים מחמת חוב ואסירים אזרחיים אחרים יוחזקו ממי שנכלאו מחמת עבירה פלילית;

(ד) אסירים צעירים יישמרו בנפרד ממבוגרים.

דִיוּר

9. (1) מקום הלינה בתאים או בחדרים בודדים, כל אסיר יתפוס בלילה תא או חדר בעצמו. אם מסיבות מיוחדות, כגון צפיפות זמנית, יתעורר צורך בהנהלת בית הסוהר המרכזית לעשות חריגה מכלל זה, לא רצוי להחזיק שני אסירים בתא או בחדר.

(2) במקום בו נעשה שימוש במעונות, הם יאכלסו על ידי אסירים שנבחרו בקפידה כמתאימים להתרועע זה עם זה באותם תנאים. יתקיים פיקוח שוטף בלילה, בהתאם לאופי המוסד.

10. כל הלינה הניתנת לשימושם של אסירים ובפרט כל מקומות השינה יעמדו בכל דרישות הבריאות, תוך התחשבות נאותה בתנאי האקלים ובמיוחד לתכולת האוויר המעוקבת, שטח הרצפה המינימלי, תאורה, חימום ואוורור.

11. בכל המקומות בהם אסירים נדרשים לגור או לעבוד,

(א) החלונות יהיו גדולים מספיק כדי לאפשר לאסירים לקרוא או לעבוד באור טבעי, ויהיו בנויים כך שיוכלו לאפשר כניסת אוויר צח בין אם יש אוורור מלאכותי ובין אם לאו;

(ב) יסופק אור מלאכותי מספיק כדי שהאסירים יוכלו לקרוא או לעבוד ללא פגיעה בראייה.

12. המתקנים הסניטריים יהיו מתאימים כדי לאפשר לכל אסיר להיענות לצרכי הטבע בעת הצורך ובצורה נקייה והגונה.

13. יסופקו מתקני רחצה ומקלחת נאותים כך שניתן יהיה לאפשר ולדרוש לכל אסיר אמבטיה או מקלחת, בטמפרטורה המתאימה לאקלים, בתדירות הנדרשת להיגיינה כללית לפי העונה והאזור הגיאוגרפי, אך בשעה לפחות פעם בשבוע באקלים ממוזג.

14. כל חלקי מוסד המשמשים אסירים באופן קבוע יטופלו כראוי ויישמרו נקיים בקפדנות בכל עת.

היגיינה אישית

15. האסירים יחויבו לשמור על ניקיון אדם, ולשם כך יסופקו להם מים וחפצי שירותים הדרושים לבריאות ולניקיון.

16. על מנת שהאסירים יוכלו לשמור על מראה טוב התואם את כבודם העצמי, יסופקו מתקנים לטיפול נאות בשיער ובזקן, ויאפשרו לגברים להתגלח באופן קבוע.

ביגוד ומצעים

17. (1) כל אסיר שאינו רשאי ללבוש את לבושו שלו יצויד בבגד לבוש מתאים לאקלים והולם לשמור על בריאותו. לבוש כזה לא יהיה משפיל או משפיל בשום אופן.

(2) כל הלבוש יהיה נקי ושמור במצב תקין. תחתונים יוחלפו ולכבס בתדירות הנדרשת לשמירה על היגיינה.

(3) בנסיבות חריגות, בכל פעם שאסיר מורח מחוץ למוסד למטרה מורשית, יהיה רשאי ללבוש את לבושו שלו או לבוש אחר שאינו בולט לעין.

18. יורשו לאסירים ללבוש את בגדיהם בעצמם, ייקבעו הסדרים בכניסתם למוסד כדי לוודא שהוא יהיה נקי וכשיר לשימוש.

19. לכל אסיר, בהתאם לתקנים מקומיים או לאומיים, יסופקו מיטה נפרדת, ומצעים נפרדים ומספיקים שיהיו נקיים בעת ההנפקה, יישמרו תקינים ויתחלפו בתדירות מספקת כדי להבטיח את נקיון.

מזון

20. (1) לכל אסיר יסופק על ידי ההנהלה בשעות הרגילות מזון בעל ערך תזונתי הולם לבריאות ולכוח, באיכות בריא ומוכן ומוגש היטב.

(2) מי שתייה יהיו זמינים לכל אסיר בכל אימת שהוא זקוק להם.

פעילות גופנית וספורט

21. (1) לכל אסיר שאינו מועסק בעבודת חוץ תהיה לפחות שעה אחת של התעמלות מתאימה באוויר הפתוח מדי יום אם מזג האוויר יאפשר זאת.

(2) אסירים צעירים, ואחרים בגיל ומבנה גוף מתאימים, יקבלו אימון גופני ופנאי במהלך תקופת הפעילות הגופנית. לשם כך יש לספק שטח, מתקנים וציוד.

שירותי רפואה 22. (1) בכל מוסד יהיו זמינים שירותיו של קצין רפואה מוסמך אחד לפחות שצריך להיות בעל ידע מסוים בפסיכיאטריה. השירותים הרפואיים צריכים להיות מאורגנים בקשר הדוק למינהל הבריאות הכללי של הקהילה או האומה. הם יכללו שירות פסיכיאטרי לאבחון ובמקרים ראויים לטיפול במצבים של חריגה נפשית.

(2) אסירים חולים הזקוקים לטיפול מומחה יועברו למוסדות מיוחדים או לבתי חולים אזרחיים. במקום שבו מסופקים מתקני בית חולים במוסד, הציוד, הריהוט והתרופות שלהם יהיו מתאימים לטיפול רפואי וטיפול באסירים חולים, ויהיה צוות של קצינים מיומנים מתאימים.

(3) שירותיו של רופא שיניים מוסמך יעמדו לרשות כל אסיר.

23. (1) במוסדות לנשים יהיו מגורים מיוחדים לכל טיפול וטיפול טרום לידה ואחרי לידה. ייקבעו הסדרים בכל מקום אפשרי שייוולדו ילדים בבית חולים מחוץ למוסד. אם ילד נולד בכלא, עובדה זו לא תצוין בתעודת הלידה.

(2) מקום שבו תינוקות סיעודיים רשאים להישאר במוסד עם אמם, יקבעו פעוטון מאויש באנשים מוסמכים, שבו ישובצו התינוקות כשהם אינם בטיפול אמם.

24. קצין הרפואה יראה ויבדוק כל אסיר בהקדם האפשרי לאחר קבלתו ולאחר מכן לפי הצורך, במטרה בייחוד לגילוי מחלה גופנית או נפשית ולנקיטת כל האמצעים הנדרשים; הפרדת אסירים החשודים בתנאים מדבקים או מדבקים; ציון ליקויים פיזיים או נפשיים העלולים לפגוע בשיקום, וקביעת יכולתו הפיזית של כל אסיר לעבודה.

25. (1) קצין הרפואה יטופל בבריאותם הפיזית והנפשית של האסירים והוא צריך לראות מדי יום את כל האסירים החולים, כל המתלוננים על מחלה וכל אסיר שתשומת לבו מופנית אליו במיוחד.

(2) קצין הרפואה ידווח למנהל בכל אימת שהוא סבור כי בריאותו הגופנית או הנפשית של האסיר נפגעה או תושפע מפגיעה מהמשך המאסר או מכל תנאי מאסר.

26. (1) פקיד הרפואה יבדוק באופן שוטף וייעץ למנהל לגבי:

(א) כמות, איכות, הכנה ושירות של מזון;

(ב) ההיגיינה והניקיון של המוסד והאסירים;

(ג) התברואה, החימום, התאורה והאוורור של המוסד;

(ד) התאמתם וניקיון הלבוש והמצעים של האסירים;

(ה) שמירה על הכללים הנוגעים לחינוך גופני וספורט, במקרים בהם אין כוח אדם טכני הממונה על פעילויות אלו.

(2) המנהל יתחשב בדיווחים ובעצות שהפקיד הרפואה מגיש לפי כללים 25(2) ו-26, ובמקרה שיסכים להמלצות שהוגשו, ינקוט צעדים מיידיים למתן תוקף לאותן המלצות; אם הם אינם בתחום סמכותו או אינו מסכים להם, יגיש מיד דו”ח משלו ועצת קצין הרפואה לסמכות עליונה.

משמעת וענישה

27. משמעת וסדר יישמרו בתקיפות, אך ללא הגבלה יותר מהדרוש למשמורת בטוחה וחיי קהילה מסודרים היטב.

28. (1) לא יועסק אסיר, בשירות המוסד, בכל תפקיד משמעתי.

(2) אולם כלל זה לא יעכב את תפקודן התקין של מערכות המבוססות על שלטון עצמי, שלפיהן פעילויות או תחומי אחריות חברתיים, חינוכיים או ספורטיביים מוגדרים מופקדים, בפיקוח, בידי אסירים המתגבשים בקבוצות למטרות יַחַס.

29. אלה ייקבעו תמיד בחוק או בתקנת הרשות המנהלית המוסמכת:

(א) התנהגות המהווה עבירת משמעת;

(ב) סוגי ומשך הענישה העלולים להטיל;

(ג) הרשות המוסמכת להטיל עונש כאמור.

30. (1) לא ייענש אסיר אלא בהתאם לתנאי חוק או תקנה כאמור, ולעולם לא פעמיים על אותה עבירה.

(2) לא ייענש אסיר אלא אם נודע לו על העבירה הנטענת כלפיו וניתנה לו הזדמנות ראויה להגיש הגנתו. הרשות המוסמכת תערוך בדיקה יסודית של המקרה.

(3) במידת הצורך והדבר יתאפשר לאסיר להגיש הגנתו באמצעות מתורגמן.

31. ענישה גופנית, ענישה בכניסה לתא חשוך, וכל עונש אכזרי, בלתי אנושי או משפיל ייאסרו לחלוטין כעונשים על עבירות משמעת.

32. (1) לעולם לא ייגזר ענישה בהסתגרות צמודה או בהפחתת דיאטה אלא אם כן בדק קצין הרפואה את האסיר ואישר בכתב כי הוא כשיר לקיים אותו.

(2) הוא הדין לגבי כל עונש אחר העלול לפגוע בבריאותו הפיזית או הנפשית של אסיר. בשום מקרה אסור שענישה כזו תהיה בניגוד או לסטות מהעיקרון האמור בכלל 31.

(3) קצין הרפואה יבקר מדי יום אסירים העוברים עונשים כאמור ויודיע למנהל אם הוא סבור כי הפסקת העונש או שינויו נחוצים מטעמי בריאות גופנית או נפשית.

מכשירי ריסון

33. מכשירי ריסון, כגון אזיקים, שרשראות, ברזלים ומעילים, לעולם לא יופעלו כעונש. יתר על כן, שרשראות או ברזלים לא ישמשו כמעצורים. אין להשתמש במכשירי ריסון אחרים אלא בנסיבות הבאות:

(א) כאמצעי זהירות מפני בריחה במהלך העברה, ובלבד שיוסרו כאשר האסיר מתייצב בפני רשות שיפוטית או מנהלית;

(ב) מטעמים רפואיים לפי הוראת פקיד הרפואה;

(ג) לפי הוראת המנהל, אם נכשלו שיטות שליטה אחרות, כדי למנוע מאסיר לפגוע בעצמו או באחרים או לפגוע ברכוש; במקרים כאלה המנהל יתייעץ מיד עם פקיד הרפואה וידווח לרשות המנהלית העליונה.

34. דפוסי ואופן השימוש במכשירי ריסון יקבעו על ידי הנהלת בית הסוהר המרכזי. אין להפעיל מכשירים כאלה למשך זמן ארוך יותר מהנדרש בהחלט.

מידע ותלונות של אסירים

35. (1) לכל אסיר בקבלה יינתן מידע בכתב על התקנות המסדירות את הטיפול באסירים מקטגורייתו, דרישות המשמעת של המוסד, הדרכים המורשות לחיפוש מידע והגשת תלונות, וכל עניין אחר. נחוצים כדי לאפשר לו להבין הן את זכויותיו והן את חובותיו ולהתאים את עצמו לחיי המוסד.

(2) היה אסיר אנאלפביתי, ימסר לו המידע האמור בעל-פה.

36. (1) לכל אסיר תהיה הזדמנות בכל יום חול להגיש בקשות או תלונות למנהל המוסד או לקצין המוסמך לייצגו.

(2) ניתן יהיה להגיש בקשות או תלונות למפקח בתי הסוהר במהלך בדיקתו. לאסיר תהיה הזדמנות לדבר עם המפקח או עם כל קצין בודק אחר מבלי שהמנהל או חברי הצוות האחרים יהיו נוכחים.

(3) כל אסיר יהיה רשאי להגיש בקשה או תלונה, ללא צנזורה לגופן אלא בצורה נאותה, להנהלת בית הסוהר המרכזי, לרשות השיפוטית או לרשויות מתאימות אחרות בערוצים מאושרים.

(4) אלא אם היא בעליל קל דעת או חסרת בסיס, כל בקשה או תלונה תטופל מיד ותיענה ללא דיחוי מיותר.

קשר עם העולם החיצון

37. אסירים יורשו בפיקוח הכרחי לתקשר עם בני משפחתם ועם חבריהם בעלי מוניטין במרווחי זמן קבועים, הן בהתכתבות והן בקבלת ביקורים.

38. (1) לאסירים שהם אזרחים זרים יורשו הקלות סבירות לתקשר עם הנציגים הדיפלומטיים והקונסולריים של המדינה שאליה הם שייכים.

(2) לאסירים שהם אזרחים של מדינות ללא ייצוג דיפלומטי או קונסולרי במדינה ולפליטים או אנשים חסרי אזרחות יורשו מתקנים דומים לתקשר עם הנציג הדיפלומטי של המדינה הנוטלת אחריות על האינטרסים שלהם או כל רשות לאומית או בינלאומית שתפקידה. זה להגן על אנשים כאלה.

39. אסירים יעודכנו בקביעות בדברי החדשות החשובים יותר על ידי קריאת עיתונים, כתבי עת או פרסומים מוסדיים מיוחדים, על ידי שמיעת שידורים אלחוטיים, על ידי הרצאות או בכל אמצעי דומה המורשה או בשליטת המינהל.

ספרים

40. לכל מוסד תהיה ספרייה לשימושם של כל קטגוריות האסירים, מצוידת כהלכה בספרי פנאי והן בספרי הדרכה, ויעודדו את האסירים לעשות בה שימוש מלא.

דָת

41. (1) יש במוסד מספר מספיק של אסירים מאותה דת, ימונה או יאושר נציג מוסמך של אותה דת. אם מספר האסירים מצדיק זאת והתנאים מאפשרים, ההסדר צריך להיות במשרה מלאה.

(2) נציג מוסמך שמונה או אושר לפי פסקה (1) יהיה רשאי לקיים שירותים סדירים ולערוך ביקורי פסטורליה בפרטיות לאסירי דתו בזמנים המתאימים.

(3) אין לסרב לכל אסיר גישה לנציג מוסמך מכל דת. מצד שני, אם אסיר כלשהו יתנגד לביקור של נציג דתי כלשהו, ​​יחסו יכבד במלואו.

42. ככל שניתן, יהיה רשאי כל אסיר לספק את צורכי חייו הדתיים על ידי השתתפות בשירותים הניתנים במוסד וברשותו ספרי שמירת הדת וההוראה של עדתו.

החזקת רכוש אסירים

43. (1) כל כסף, חפצי ערך, לבוש וכל חפצים אחרים השייכים לאסיר שעל פי תקנות המוסד אינו רשאי להחזיקם, עם קבלתו למוסד יועברו למעצר בטוח. רשימת מצאי ייחתם על ידי האסיר. יינקטו צעדים כדי לשמור אותם במצב תקין.

(2) עם שחרורו של האסיר יוחזרו לו כל החפצים והכספים הללו, אלא אם הוסמך להוציא כסף או לשלוח רכוש כזה אל מחוץ למוסד, או שנמצא צורך מטעמי היגיינה. להרוס כל פריט לבוש. האסיר יחתום על קבלה על החפצים והכספים שהוחזרו לו.

(3) כל כסף או חפצים שיתקבלו עבור אסיר מבחוץ יטופלו באותו אופן.

(4) הביא אסיר סמים או תרופה כלשהי, יחליט פקיד הרפואה איזה שימוש ייעשה בהם.

הודעה על מוות, מחלה, העברה וכו’.

44. (1) עם מותו או מחלה קשה של אסיר, או פציעה קשה של אסיר, או העברתו למוסד לטיפול ברגשות נפש, יודיע המנהל מיד לבן הזוג, אם האסיר נשוי, או קרוב משפחה הקרוב ביותר ויודיע בכל מקרה לכל אדם אחר שהוגדר קודם לכן על ידי האסיר.

(2) יודיע לאסיר מיד על מותו או מחלה קשה של קרוב משפחה קרוב. במקרה של מחלה קשה של קרוב משפחה, יש לאפשר לאסיר, בכל פעם שהנסיבות מאפשרות, ללכת למיטתו בליווי או לבדו.

(3) לכל אסיר תהיה הזכות להודיע ​​מיד למשפחתו על מאסרו או העברתו למוסד אחר.

פינוי אסירים

45. (1) כאשר מועברים האסירים למוסד או ממנו, הם ייחשפו לעיני הציבור כמה שפחות, וינקטו אמצעי הגנה ראויים כדי להגן עליהם מפני עלבון, סקרנות ופרסום בכל צורה שהיא.

(2) תיאסר הובלת אסירים בכלי שינוע עם אוורור או אור לקוי, או בכל דרך שתגרום להם למצוקה פיזית מיותרת.

(3) הובלת אסירים תתבצע על חשבון המינהל ויושגו תנאים שווים לכולם.

אנשי המוסד

46. ​​(1) הנהלת בית הסוהר תדאג לבחירה קפדנית של כל דרג בכוח האדם, שכן ניהול תקין של המוסדות תלוי ביושרו, באנושיותם, ביכולתם המקצועית ובהתאמה האישית לעבודה.

(2) הנהלת בתי הסוהר תבקש כל העת לעורר ולשמור בתודעתם של העובדים והציבור הן את האמונה כי עבודה זו היא שירות חברתי בעל חשיבות רבה, ולשם כך יש להיעשות כל האמצעים המתאימים ליידע את הציבור. בשימוש.

(3) להבטחת המטרות האמורות, ימונו כוח אדם במשרה מלאה כקציני בית סוהר מקצועיים ובעלי מעמד של שירות מדינה עם בטחון קביעות בכפוף להתנהגות טובה, יעילות וכושר גופני בלבד. המשכורות יהיו נאות כדי למשוך ולשמר גברים ונשים מתאימים; הטבות העסקה ותנאי השירות יהיו נוחים לאור אופייה המדויק של העבודה.

47. (1) הצוות יהיה בעל רמה נאותה של השכלה ומודיעין.

(2) לפני כניסתם לתפקיד יינתן לעובדים קורס הכשרה בתפקידם הכללי והספציפי ויידרש לעמוד במבחנים עיוניים ומעשיים.

(3) לאחר כניסתם לתפקיד ובמהלך הקריירה שלהם, ישמרו הצוות וישפרו את הידע ואת יכולתם המקצועית על ידי השתתפות בקורסי השתלמויות שייערכו במרווחי זמן מתאימים.

48. כל חברי הצוות יתנהגו כך וימלאו את תפקידם בכל עת כדי להשפיע על האסירים לטובה בדוגמתם ולצווה על כבודם.

49. (1) ככל שניתן, יכלול הצוות מספר מספיק של מומחים כגון פסיכיאטרים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, מורים ומדריכי מקצוע.

(2) שירותי עובדים סוציאליים, מורים ומדריכי מקצוע יובטחו באופן קבוע, מבלי להחריג בכך עובדים במשרה חלקית או בהתנדבות.

50. (1) מנהל מוסד צריך להיות כשיר הולם לתפקידו לפי אופיו, כושרו הניהולי, הכשרה מתאימה וניסיון.

(2) הוא יקדיש את כל זמנו לתפקידיו הרשמיים ולא יתמנה במשרה חלקית.

(3) הוא יתגורר בחצרי המוסד או בסביבתו הקרובה.

(4) כאשר שני מוסדות או יותר נמצאים בסמכותו של מנהל אחד, יבקר בכל אחד מהם במרווחים תכופים. פקיד תושב אחראי יהיה אחראי על כל אחד מהמוסדות הללו.

51. (1) המנהל, סגנו ורוב שאר אנשי המוסד יהיו מסוגלים לדבר בשפתם של רוב האסירים, או בשפה המובנת למרביתם.

(2) בכל צורך, ייעשה שימוש בשירותי מתורגמן.

52. (1) במוסדות שהם גדולים דיים להזדקק לשירותיו של פקיד רפואה במשרה מלאה אחד או יותר, לפחות אחד מהם יתגורר בחצרי המוסד או בסביבתו הקרובה.

(2) במוסדות אחרים יבקר קצין הרפואה מדי יום ויתגורר קרוב מספיק כדי שיוכל להגיע ללא דיחוי במקרים דחופים.

53. (1) במוסד לגברים ונשים כאחד, חלק המוסד המופרש לנשים יהיה בסמכותה של קצינה אחראית שתהא באחריות המפתחות של כל אותו חלק במוסד.

(2) לא ייכנס איש צוות לחלק של המוסד המיועד לנשים אלא אם הוא מלווה בקצינה.

(3) אסירות יהיו שוטפות ופוקחות רק קצינות. עם זאת, אין בכך כדי למנוע מגברים בצוות, במיוחד רופאים ומורים, למלא את תפקידם המקצועי במוסדות או בחלקים של מוסדות המיועדים לנשים.

54. (1) קציני המוסדות לא יפעילו, ביחסיהם עם האסירים, כוח אלא להגנה עצמית או במקרים של ניסיון בריחה, או התנגדות פיזית אקטיבית או פסיבית לפקודה לפי חוק או תקנות. על השוטרים שנעזרים בכוח להשתמש לא יותר מהנדרש ועליהם לדווח על האירוע לאלתר למנהל המוסד.

(2) לשוטרי הכלא יינתן הכשרה גופנית מיוחדת כדי לאפשר להם לרסן אסירים תוקפניים.

(3) למעט בנסיבות מיוחדות, אין לחמוש צוות המבצע תפקידים המביאים אותם במגע ישיר עם אסירים. יתר על כן, אין לספק לצוות בשום פנים ואופן נשק אלא אם כן הוכשר לשימוש בהם.

בְּדִיקָה

55. תתקיים בדיקה שוטפת של מוסדות עונשין ושירותים על ידי פקחים מוסמכים ומנוסים שימונה על ידי רשות מוסמכת. משימתם תהיה בעיקר להבטיח שמוסדות אלה מנוהלים בהתאם לחוקים ולתקנות הקיימים ובמטרה להשיג את מטרותיהם של שירותי עונשין ותיקון.

חלק ב’ – כללים החלים על קטגוריות מיוחדות
א.אסירים בעונש

עקרונות מנחים

56. העקרונות המנחים להלן נועדו להראות את הרוח שבה יש לנהל מוסדות עונשין ואת המטרות שאליהן הם צריכים לשאוף, בהתאם להכרזה שנמסרה במסגרת התבוננות מקדימה 1 בטקסט הנוכחי.

57. מאסר ואמצעים אחרים אשר מביאים לניתוק עבריין מהעולם החיצון פוגעים מעצם נטילת זכות ההגדרה העצמית מהאדם על ידי שלילת חירותו. לפיכך, מערכת הכלא לא תחריף את הסבל הגלום במצב שכזה, אלא כנלווה להפרדה מוצדקת או לשמירה על משמעת.

58. המטרה וההצדקה של עונש מאסר או אמצעי דומה לשלילת חירות היא בסופו של דבר להגן על החברה מפני פשע. מטרה זו יכולה להיות מושגת רק אם תקופת המאסר מנוצלת על מנת להבטיח, ככל האפשר, שעם חזרתו לחברה העבריין לא רק מוכן אלא מסוגל לנהל חיים שומרי חוק ומפרנסים את עצמם.

59. לשם כך, על המוסד להפעיל את כל הכוחות המתקינים, החינוכיים, המוסריים, הרוחניים ואחרים המתאימים והזמינים, וישאף ליישם אותם בהתאם לצרכי הטיפול האישיים של האסירים.

60. (1) משטר המוסד צריך לשאוף למזער כל הבדל בין חיי הכלא לחיים בחופש הנוטים להפחית את אחריותם של האסירים או את הכבוד הנובע מכבודם כבני אדם.

(2) לפני השלמת העונש, רצוי כי יינקטו הצעדים הנדרשים להבטחת האסיר חזרה הדרגתית לחיים בחברה. מטרה זו עשויה להיות מושגת, בהתאם למקרה, על ידי משטר טרום שחרור המאורגן באותו מוסד או במוסד מתאים אחר, או על ידי שחרור למשפט בפיקוח כלשהו שאסור להפקיד בידי המשטרה אלא יש לשלבו. עם סיוע סוציאלי יעיל.

61. היחס לאסירים צריך להדגיש לא את הדרתם מהקהילה, אלא את חלקם המתמשך בה. לפיכך, יש לגייס סוכנויות קהילתיות בכל מקום שניתן לסייע לצוות המוסד במלאכת השיקום החברתי של האסירים. צריכים להיות בקשר עם כל מוסד עובדים סוציאליים המופקדים על החובה לשמור ולשפר את כל היחסים הרצויים של אסיר עם משפחתו ועם גורמים סוציאליים יקרי ערך. יש לנקוט בצעדים כדי לשמור, במידה המרבית המתאימה לחוק ולגזר הדין, את הזכויות הנוגעות לאינטרסים אזרחיים, זכויות ביטוח לאומי והטבות סוציאליות אחרות של אסירים.

62. שירותי הרפואה של המוסד יבקשו לאתר ולטפל בכל מחלות או ליקויים גופניים או נפשיים העלולים לפגוע בשיקום האסיר. כל השירותים הרפואיים, הכירורגיים והפסיכיאטריים הדרושים יינתנו לשם כך.

63. (1) הגשמת עקרונות אלה מחייבת התאמה אישית של הטיפול ולשם כך מערכת גמישה של סיווג אסירים בקבוצות; לכן רצוי שקבוצות כאלה יחולקו במוסדות נפרדים המתאימים לטיפול בכל קבוצה.

(2) מוסדות אלה אינם צריכים לספק את אותה מידה של ביטחון לכל קבוצה. רצוי לספק דרגות ביטחון שונות בהתאם לצרכים של קבוצות שונות. מוסדות פתוחים, מעצם העובדה שהם אינם מספקים ביטחון פיזי מפני בריחה אלא מסתמכים על המשמעת העצמית של האסירים, מספקים את התנאים הטובים ביותר לשיקום לאסירים שנבחרו בקפידה.

(3) רצוי שמספר האסירים במוסדות סגורים לא יהיה כה גדול עד שייפגע האינדיבידואליזציה של הטיפול. במדינות מסוימות נחשב שאוכלוסיית מוסדות כאלה לא תעלה על חמש מאות. במוסדות פתוחים האוכלוסייה צריכה להיות קטנה ככל האפשר.

(4) לעומת זאת, לא רצוי להחזיק בתי סוהר שהם כה קטנים עד שלא ניתן לספק מתקנים מתאימים.

64. חובת החברה אינה מסתיימת בשחרור אסיר. לפיכך, צריכות להיות גורמים ממשלתיים או פרטיים המסוגלים להלוות לאסיר המשוחרר טיפול אפטר יעיל המכוון להפחתת הדעות הקדומות כלפיו ולמען שיקומו החברתי.

יַחַס

65. הטיפול בבני אדם שנידונו לעונשי מאסר או אמצעי דומה תכליתו, ככל שמשך העונש מתיר זאת, לבסס בהם את הרצון לנהל חיים שומרי חוק ומפרנסים את עצמם לאחר שחרורם. להתאים אותם לעשות זאת. הטיפול יהיה כזה שיעודד את הכבוד העצמי שלהם ויפתח את תחושת האחריות שלהם.

66. (1) למטרות אלה ייעשה שימוש בכל האמצעים המתאימים, לרבות טיפול דתי בארצות שבהן הדבר אפשרי, חינוך, הדרכה והכשרה מקצועית, טיפול חברתי, ייעוץ תעסוקתי, התפתחות גופנית וחיזוק אופי מוסרי, בהתאם. עם צרכיו האינדיבידואליים של כל אסיר, תוך התחשבות בעברו החברתי והפלילי שלו, ביכולותיו הגופניות והנפשיות וכישוריו, במזגו האישי, באורך עונשו ובסיכוייו לאחר השחרור.

(2) על כל אסיר שעונשו באורך מתאים יקבל המנהל, בהקדם האפשרי לאחר קבלתו, דיווחים מלאים על כל העניינים האמורים בפסקה דלעיל. דיווחים כאמור יכללו תמיד דיווח של קצין רפואה, במידת האפשר מוסמך בפסיכיאטריה, על מצבו הפיזי והנפשי של האסיר.

(3) הדוחות ושאר המסמכים הרלוונטיים יוכנסו לתיק פרטני. תיק זה יישמר מעודכן ויסווג כך שניתן יהיה לעיין בו על ידי הצוות האחראי בכל עת שיתעורר הצורך.

סיווג ואינדיבידואליזציה

67. מטרות הסיווג יהיו:

(א) להפריד מאחרים את אותם אסירים שבגלל רישומם הפלילי או אופיים הרע, עלולים להשפיע רעה;

(ב) לחלק את האסירים לכיתות על מנת להקל על הטיפול בהם במטרה לשיקומם החברתי.

68. ככל האפשר ישמשו מוסדות נפרדים או מחלקות נפרדות של מוסד לטיפול במעמדות האסירים השונים.

69. בהקדם האפשרי לאחר הקבלה ולאחר לימוד אישיותו של כל אסיר עם עונש באורך מתאים, תוכנת עבורו תכנית טיפול לאור הידע שהושג על צרכיו האישיים, יכולותיו ונטיותיו. .

הרשאות

70. בכל מוסד יוקמו מערכות זכויות היתר המתאימות למעמדות האסירים השונים ודרכי הטיפול השונות, על מנת לעודד התנהגות טובה, לפתח תחושת אחריות ולהבטיח את האינטרס ושיתוף הפעולה של האסירים בהם. יַחַס.

עֲבוֹדָה

71. (1) העבודה בכלא לא חייבת להיות בעלת אופי פוגע.

(2) כל האסירים הנתבעים בעונש יחויבו לעבוד, בכפוף לכשירותם הגופני והנפשי כפי שיקבע קצין הרפואה.

(3) תינתן עבודה מספקת בעלת אופי שימושי להשארת אסירים בפעילות פעילה למשך יום עבודה רגיל.

(4) ככל האפשר העבודה הניתנת תהיה כזו שתשמר או תגדיל את האסירים, את יכולתם להתפרנס ביושר לאחר השחרור.

(5) הכשרה מקצועית במקצועות שימושיים תינתן לאסירים המסוגלים להרוויח מכך ובמיוחד לאסירים צעירים.

(6) בגבולות המתאימים לבחירה מקצועית נאותה ולדרישות המינהל והמשמעת המוסדית, יוכלו האסירים לבחור את סוג העבודה שברצונם לבצע.

72. (1) הארגון ודרכי העבודה במוסדות יהיו דומים ככל האפשר לאלה של עבודה דומה מחוץ למוסדות, כדי להכין את האסירים לתנאי החיים התעסוקתיים הרגילים.

(2) אולם אין להכפיף את האינטרסים של האסירים והכשרתם המקצועית לצורך עשיית רווח כספי מענף במוסד.

73. (1) רצוי שתעשיות מוסדיות וחוות יופעלו ישירות על ידי המינהל ולא על ידי קבלנים פרטיים.

(2) מועסקים אסירים בעבודות שאינן בשליטת המינהל, יהיו תמיד בפיקוח אנשי המוסד. אלא אם כן העבודה היא עבור מחלקות אחרות בממשלה, ישולם מלוא השכר הרגיל עבור עבודה כזו למינהל על ידי האנשים להם מסופקת העבודה, תוך התחשבות בתפוקת האסירים.

74. (1) אמצעי הזהירות שנקבעו כדי להגן על בטיחותם ובריאותם של עובדים חופשיים יישמרו באופן שווה במוסדות.

(2) ייקבעו הוראות לשפות אסירים מפני פגיעת תעשייה, לרבות מחלת מקצוע, בתנאים לא פחות נוחים מאלה המורחבים בחוק לעובדים חופשיים.

75. (1) שעות העבודה היומיות והשבועיות המקסימליות של האסירים ייקבעו בחוק או בתקנות מנהליות, תוך התחשבות בכללים או נוהגים מקומיים לעניין העסקת עובדים חופשיים.

(2) השעות שנקבעו כך ישאירו יום מנוחה אחד בשבוע וזמן מספיק לחינוך ולפעילויות אחרות הנדרשות במסגרת הטיפול והשיקום של האסירים.

76. (1) תהיה מערכת של שכר שוויוני של עבודת אסירים.

(2) לפי השיטה אסירים יהיו רשאים להוציא לפחות חלק מהשתכרותם על חפצים מאושרים לשימוש עצמי ולשלוח חלק משכרם למשפחתם.

(3) המערכת צריכה גם לקבוע כי חלק מהרווחים יופרש על ידי המינהל כך שיהווה קופת חיסכון שתימסר לאסיר עם שחרורו.

חינוך ונופש

77. (1) ייקבעו חינוך נוסף של כל האסירים המסוגלים להרוויח מכך, לרבות הוראת דת בארצות שבהן הדבר אפשרי. חינוך של אנאלפביתים ואסירים צעירים יהיה חובה ותשומת לב מיוחדת תוקדש לו על ידי המינהל.

(2) ככל האפשר, ישולבו חינוך האסירים במערכת החינוך במדינה, כך שלאחר שחרורם יוכלו להמשיך בחינוך ללא קושי.

78. פעילויות פנאי ותרבות יינתנו בכל המוסדות לטובת בריאותם הנפשית והגופנית של האסירים.

יחסים חברתיים וטיפול לאחר

79. תשומת לב מיוחדת תוקדש לשמירה ושיפור היחסים בין אסיר למשפחתו הרצויים לטובת שניהם.

80. מתחילת עונשו של אסיר תינתן שיקול דעת לעתידו לאחר השחרור והוא יעודד ויסייע לקיים או ליצור קשרים עם אנשים או גורמים מחוץ למוסד שיש בהם כדי לקדם את טובת משפחתו ושלו. שיקום חברתי.

81. (1) שירותים וסוכנויות, ממשלתיות או אחרות, המסייעות לאסירים משוחררים להתבסס מחדש בחברה, יוודא, ככל שניתן וצריך, כי לאסירים משוחררים יינתנו מסמכים ותעודות זיהוי מתאימים, ועבודות ללכת אליהן, לבושים הולם והולם בהתחשב באקלים ובעונה, ויש להם מספיק אמצעים להגיע ליעדם ולשמור על עצמם בתקופה שמיד לאחר שחרורם.

(2) לנציגים המאושרים של סוכנויות כאמור תהיה כל הגישה הנדרשת למוסד ולאסירים ויועברו להתייעצות באשר לעתידו של אסיר מתחילת עונשו.

(3) רצוי שפעילותן של סוכנויות כאמור תהיה מרוכזת או מתואמת ככל האפשר על מנת להבטיח את ניצול מיטבי של מאמציהם.

ב.אסירים מטורפים וחריגים נפשית

82. (1) לא יעוכבו בבתי הכלא אנשים שנמצאו בלתי שפויים וייעשו הסדרים להעברתם למוסדות לחולי נפש בהקדם האפשרי.

(2) אסירים הסובלים ממחלות או חריגות נפשיות אחרות יישמרו ויטופלו במוסדות מיוחדים בניהול רפואי.

(3) במהלך שהותם בבית סוהר, אסירים כאמור יהיו תחת פיקוח מיוחד של קצין רפואה.

(4) השירות הרפואי או הפסיכיאטרי של מוסדות העונשין יספק טיפול פסיכיאטרי בכל שאר האסירים הזקוקים לטיפול כאמור.

83. רצוי כי יינקטו צעדים, בתיאום עם הגורמים המתאימים, על מנת להבטיח במידת הצורך את המשך הטיפול הפסיכיאטרי לאחר השחרור ומתן טיפול סוציאלי-פסיכיאטרי לאחר.

ג. אסירים במעצר או ממתינים למשפט

84. (1) אנשים שנעצרו או נכלאו מחמת אישום פלילי נגדם, העצורים בין במעצר משטרתי ובין במעצר (כלא) אך טרם נשפטו ונידונו, יכונו “אסירים שלא נשפטו”. להלן בתקנון זה.

(2) אסירים שלא הורשעו הם בחזקת חפים מפשע ויטופלו ככאלה.

(3) מבלי לפגוע בכללים המשפטיים להגנה על חירות הפרט או הקובעים את ההליך שיש לקיים לגבי אסירים שלא נשפטו, ייהנו אסירים אלה ממשטר מיוחד המתואר בכללים שלהלן בדרישותיו המהותיות בלבד.

85. (1) אסירים שלא נשפטו יישמרו בנפרד מאסירים מורשעים.

(2) אסירים צעירים שלא נשפטו יישמרו בנפרד מבגירים ויוחזקו עקרונית במוסדות נפרדים.

86. אסירים שלא נשפטו ישנו יחידים בחדרים נפרדים, תוך הסתייגות מנהגים מקומיים שונים ביחס לאקלים.

87. בגבולות התואמים את הסדר הטוב של המוסד, רשאים אסירים שלא נשפטו, אם ירצו בכך, לרכוש את מזונם על חשבונם מבחוץ, בין באמצעות ההנהלה ובין באמצעות בני משפחתם או חבריהם. אחרת, המינהל יספק את מזונם.

88. (1) אסיר שלא נשפט יהיה רשאי ללבוש את בגדיו אם הם נקיים ומתאימים.

(2) אם הוא לובש שמלת בית סוהר, היא תהיה שונה מזו המסופקת לאסירים מורשעים.

89. לאסיר שלא נשפט תמיד תוצע הזדמנות לעבוד, אך לא יידרש לעבוד. אם יבחר לעבוד, ישולם לו על כך.

90. אסיר שלא נשפט יהיה רשאי לרכוש על חשבונו או על חשבון צד שלישי ספרים, עיתונים, חומרי כתיבה ואמצעי עיסוק אחרים העולים בקנה אחד עם האינטרסים של ניהול המשפט והביטחון והטוב. סדר המוסד.

91. אסיר שלא נשפט יהא רשאי לבקר ולטפל אצל רופאו או רופא השיניים שלו, אם יש עילה סבירה לבקשתו והוא מסוגל לשלם כל הוצאות שייגרמו לו.

92. אסיר שלא נשפט יהיה רשאי להודיע ​​מיד למשפחתו על מעצרו ויינתן לו כל הקלות הסבירות לתקשורת עם בני משפחתו וחבריו, ולקבלת ביקורים מהם, בכפוף להגבלות ופיקוח בלבד, הדרושות למען האינטרסים. של ניהול המשפט ושל הביטחון והסדר התקין של המוסד.

93. לצורכי הגנתו, אסיר שלא נשפט יהיה רשאי להגיש בקשה לסיוע משפטי חינם היכן שיש סיוע כזה, ולקבל ביקורים מיועצו המשפטי במטרה להגן עליו ולהכין ולמסור לו הנחיות חסויות. . למטרות אלה, אם ירצה בכך, יספק לו חומר כתיבה. ראיונות בין האסיר ליועצו המשפטי עשויים להיות בטווח ראייה אך לא בשימוע של פקיד משטרה או מוסד.

ד אסירים אזרחיים

94. במדינות שבהן החוק מתיר מאסר בגין חובות, או לפי צו של בית משפט לפי כל הליך אחר שאינו פלילי, אנשים שנכלאו כך לא יהיו נתונים להגבלה או חומרה גדולה יותר מהדרוש כדי להבטיח משמורת בטוחה וסדר תקין. היחס אליהם לא יהיה פחות נוח מזה של אסירים שלא נשפטו, עם זאת, עם הסתייגות שהם עשויים להידרש לעבוד.

ה. אנשים שנעצרו או נעצרו ללא אישום

95. מבלי לפגוע בהוראות סעיף 9 של האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות, אנשים שנעצרו או נכלאו ללא אישום יזכו לאותה הגנה כמו זו המוענקת לפי חלק I וחלק II, סעיף ג. הוראות רלוונטיות של חלק II , סעיף א’, יחול גם כאשר בקשתם עשויה להועיל לטובת קבוצה מיוחדת זו של אנשים במעצר, ובלבד שלא יינקטו אמצעים המרמזים כי חינוך מחדש או שיקום מתאימים בכל דרך למי שלא הורשע ב כל עבירה פלילית.

עורכי דין מומלצים בתחום