מה כולל הסכם גירושין?

בחירתם של בני זוג לערוך הסכם גירושין משמעותה לסיים את קשר הנישואין בצורה נעימה והוגנת, ללא מלחמות. על מנת שלא תהיינה מחלוקות עתידיות בין הצדדים, על ההסכם להסדיר את כל הסוגיות הרלוונטיות עבור בני הזוג, בראשן, חלוקת הרכוש, סידור הגט, חלוקת זמני שהות ודמי מזונות הילדים.

עורך דין מומלץ

הסכם גירושין- מה זה אומר?
זהו חוזה עליו חותמים בני זוג במסגרת הליך הגירושין והוא מסדיר את כלל הנושאים העומדים על הפרק בעקבות הפרידה. מטרתו של ההסכם היא להיפרד בדרכי שלום תוך כדי גיבוש הסכמות בסוגיות השונות ולהימנע ממאבקים משפטיים. הבחירה בהסכם גירושין מאפשרת לבני הזוג לקבל את ההחלטות בעצמם ולא להותיר את ההכרעה כיצד ייראה עתידם בידי הערכאות המשפטיות. חשוב מאוד לפנות לעורך דין מומחה לצורך עריכת ההסכם כדי לקבל מענה משפטי מלא לכל ענייני הגירושין ולאפשר לבני הזוג לפתוח דף חדש. כמו כן, הסכם גירושין מותנה באישורו של בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני ועורך הדין יטפל גם בהליך האישור.

מה כולל הסכם גירושין?
כאמור, על ההסכם להתייחס לכל הסוגיות המשפטיות העולות אגב הגירושין, בהתאם לנסיבותיהם של בני הזוג.כך למשל, בעוד שסידור הגט הוא עניין המשותף לכל זוג נשוי המבקש להתגרש, ישנם זוגות ללא ילדים, אז נושא משמורת ומזונות אינו עניין העומד על הפרק עבורם. נדגיש, כי הסכם גירושין חייב להיות מקיף ומפורט כך שלא ייווצרו סכסוכים בין בני הזוג בעתיד. להלן סקירה של הסעיפים המרכזיים המרכיבים את הסכם הגירושין:חלוקת הנכסים בין בני הזוג, סידור הגט בבית הדין הרבני,קבלת החלטה על זמני השהות וסוגיית דמי מזונות הילדים.

חלוקת הרכוש
פרק זה של הסכם הגירושין קובע כיצד יחלקו ביניהם בני הזוג את הרכוש אשר צברו לאורך חייהם המשותפים. היות שמדובר בנושא בעל משמעות כלכלית עצומה, גיבוש הסכמות בנושא זה יכול להיות מאתגר, אך עם אורך רוח ונכונות לבוא זה לקראת זו, אפשר בהחלט להגיע להסדרה הוגנת של חלוקת הנכסים. על בני הזוג לקבל החלטות באשר לכל סוגי הנכסים, החל מהמכונית המשפחתית, הריהוט ומוצרי החשמל בבית וכלה בדירת המגורים, בכספי העו”ש, בקרנות ההשתלמות ובקופות הפנסיה. נציין, כי היה והצדדים חתומים על הסכם ממון, הרי שחלוקת הרכוש תיעשה על פיו וכך בני הזוג יכולים לדלג מעל משוכה זו ולעבור לדון ביתר ענייני הגירושין.

סידור הגט ברבנות
במסגרת עריכת הסכם גירושין, הערכאות המשפטיות נותרות מחוץ לתמונה מלבד שני חריגים. הראשון, יש חובה לפנות לבית הדין הרבני או אל בית המשפט לענייני משפחה כדי שההסכם יקבל תוקף של פסק דין. החריג השני הוא קבלת הגט ולשם כך חייבים בני הזוג להגיע אל הרבנות. היות שהם מתגרשים בהסכמה ואין למי מהם כל התנגדות למתן או קבלת הגט, מדובר בפרוצדורה פשוטה שלא אמורה להתארך. עם זאת, היות שמדובר בדיון משפטי לכל דבר, רצוי מאוד כי בני הזוג יהיו מיוצגים בו על ידי עורך דין אשר ידאג כי הכל יתנהל כשורה וללא עיכובים מיותרים.

חלוקת זמני שהות
כאשר יש לבני הזוג ילדים, עליהם לקבוע בהסכם את אופן חלוקת זמני השהות ביניהם. האם הילדים יהיו במשמורת מלאה של אחד מההורים או שמא בוחרים בני הזוג במשמורת משותפת. יש לציין באופן מפורש את חלוקת הימים, החופשות והחגים בין הצדדים ואת שעות האיסוף וההחזרה של הילדים. בפרק זה בהסכם חשוב מאוד גם להתייחס למערכת היחסים של הילדים עם הסבים והסבתות ולהסדיר את המפגשים עמם. המציאות מלמדת כי כאשר לא מגובשת הסכמה בעניין זה, מתגלעים חיכוכים בין הצדדים ולכן כדאי לכלול גם פן זה בהסכם.

מזונות ילדים
בהתאם להסדר המשמורת עליו יחליטו הצדדים, יש לקבוע גם את סכום מזונות הילדים. גובה התשלום צריך אמנם לשקף את היקף הצרכים שלהם אך גם להיות מותאם לזמן ששוהה כל אחד מההורים עם הילדים וכן לרמת הכנסתם. יש לציין, כי כל סעיף בהסכם הגירושין הנוגע לילדים ניתן לפתיחה מחדש על ידי כל אחד מהצדדים, אם יוכיח כי חל שינוי מהותי בנסיבות מאז עריכת ההסכם. הסיבה לכך היא הרצון לשמור על טובת הילדים ולאפשר לשנות את הסדר המשמורת ו/או דמי המזונות אם הדבר נדרש כדי לדאוג לרווחתם.

עורך דין מומחה בינלאומי

 

עורכי דין מומלצים בתחום