צוואה

עריכת צוואה היא פעולה המאפשרת לנו לבחור מי יירש את נכסינו לאחר מותנו. במסגרת הצוואה קובעים את זהות היורשים, כמו גם איזה חלק ברכוש יקבל כל אחד מהם. חשוב מאוד לפנות לעורך דין לדיני משפחה לצורך עריכת צוואה. כך ניתן לוודא כי הצוואה תשקף באופן מלא ומדויק את רצונו של המצווה וניתן יהיה למנוע סכסוכי ירושה עתידיים.

עורך דין מומלץ

עריכת צוואה באמצעות עורך דין
דיני הירושה אינם מחייבים אותנו לערוך צוואה אצל עורך דין, אולם יש לכך יתרונות עצומים. ראשית, הצוואה היא מסמך משפטי ועליה לעמוד בדרישות הקבועות בחוק. מי שאיננו משפטן ולא בקיא בדיני הירושה, כלל לא יהיה מודע לכללים וכיצד ליישמם. צוואה שאינה ערוכה על פי החוק עלולה להיפסל על ידי בית המשפט וכך רצונו של המצווה לא ייצא אל הפועל.

שנית, עורך דין לדיני משפחה יודע כיצד לנסח את הצוואה, גם כאשר עליה להכיל הוראות מורכבות בשל ריבוי נכסים או יורשים. באופן הזה, אנו מוודאים כי הצוואה תשקף את רצוננו באופן מדויק. המשמעות: אנו מצמצמים באופן משמעותי את הסיכוי כי יתפתחו סכסוכי ירושה, אם בשל מחלוקת פרשנית בין היורשים על תוכן הצוואה ואם בשל ניסיונות להביא לפסילתה של הצוואה במסגרת התנגדות לצוואה. לאור זאת,על אף העובדה כי החוק אינו דורש פנייה לעורך דין לשם עריכת צוואה, מומלץ לעשות כן.

סוגי צוואות
כאשר אנו מבקשים לערוך צוואה, עלינו לבחור באחת מארבע הדרכים הבאות:
1. צוואה בעדים: על המצווה להצהיר בפני שני עדים כי זוהי הצוואה שלו ולחתום עליה בפניהם. העדים חותמים על הצוואה ובזאת הם מאשרים כי המצווה עשה כאמור.
2. צוואה בפני רשות: נהוג לערוך צוואה זו בפני נוטריון אשר מוגדר לצורך עניין זה כרשות, קרי, כבעל סמכות שיפוטית. המצווה יכול לומר את צוואתו בעל פה לנוטריון או להגיש לו בכתב את הצוואה.
3. צוואה בכתב יד: על הצוואה להיכתב כולה בכתב ידו של המצווה ושלו בלבד, עליו לציין תאריך על גבי המסמך ולחתום על הצוואה.
4. צוואה בעל פה: ניתן לערוך צוואה זו רק כאשר המצווה נמצא בסכנת חיים ממשית, קרי כי הוא רואה עצמו על ערש דווי. אז יאמר בעל פה את צוואתו בפני שני עדים ועליהם לרשום את דבריו ולהפקיד את המסמך אצל הרשם לענייני ירושה מוקדם ככל שניתן.

הוצאת צו קיום צוואה
כאמור, במסגרת מסמך הצוואה קובע המוריש את זהות היורשים ואת חלקו של כל אחד מהם ברכוש. לאחר פטירתו, העברת הירושה ליורשים מחייבת מהם לקבל צו קיום צוואה מהרשם לענייני ירושה. לצורך כך, יהיה על מי מהם להגיש בקשה בכתב, בצירוף מספר מסמכים ולהמתין בממוצע כחודשיים עד למתן הצו. רק לאחר שקיבלו אותו, יוכלו היורשים להעביר לבעלותם את הנכסים על פי הקבוע בצוואה. כפי שניתן לערוך צוואה באופן עצמאי, גם הגשת הבקשה למתן הצו אינה מחייבת את היורשים לפנות לעורך דין. אולם גם כאן מומלץ מאוד להסתייע בעורך דין מהסיבות הבאות:

ראשית, קבלת ייעוץ משפטי בסוגיה זו, יכולה לעיתים לגלות ליורשים כי כדאי להם להמתין עם חלוקת העזבון ולא להגיש באופן מיידי את הבקשה לצו קיום צוואה. כך למשל במצב שבו למי מהם יש נושים, אשר עלולים לדרוש את תשלום החוב מן הירושה.שנית, כאשר הבקשה מוגשת על ידי עורך דין אשר הגיש אלפי בקשות כאלו בעבר, הרי שהטיפול בבקשה יהיה יעיל יותר וימנע עיכובים טכניים במתן הצו. שלישית, ככל שתוגש התנגדות לצוואה, הרי שהיורשים יזדקקו לייצוג משפטי מקצועי, אשר ילחם על תוקפה של הצוואה וזכותם של היורשים ברכוש.

התנגדות לצוואה
כחלק מההליך של הבקשה לצו קיום צוואה מפורסמת בעיתון הודעה על כך. זאת על מנת לאפשר לבעלי עניין להגיש התנגדות למימוש הצוואה לפני שניתן הצו. נסביר זאת באמצעות דוגמא. אדם הלך לעולמו ובצוואתו הוא מותיר את רכושו למטפלת הסיעודית שלו. ילדיו של המנוח סבורים כי הצוואה אינה משקפת את רצונו החופשי של אביהם, אלא שהיא תוצאה של התלות שהייתה לו במטפלת.

כאשר היא הגישה בקשה למתן צו קיום צוואה כדי שתוכל לקבל את נכסיו, הגישו היורשים התנגדות לצוואה בטענה של השפעה בלתי הוגנת. אם דעתם תתקבל, בית המשפט יפסול את הצוואה והעזבון יעבור ליורשים על פי דין, כאשר הראשונים לרשת על פי החוק הם בת הזוג, אשר תקבל את כל המטלטלין ומחצית מיתר העזבון והילדים אשר יקבלו את חציו השני בחלקים שווים. נציין, כי התנגדות לצוואה יכול שתוגש בגין מגוון של עילות, טכניות או מהותיות כאחד ובית המשפט לענייני משפחה ידון בה ויכריע.

עורכי דין מומלצים בתחום