התנגדות לצוואה | הגשת התנגדות לצו קיום צוואה

מישהו קרוב אליכם נפטר. הוא הותיר אחריו צוואה שאתם חושדים כי אינה משקפת את רצונו האמיתי. אולי הצוואה נעשתה בכפייה, אולי המנוח היה בלתי כשיר במועד עריכתה ועוד נסיבות שונות. במצב שכזה, תוכלו להגיש התנגדות לצוואה ולהביא לפסילתה על ידי בית המשפט.

עורך דין מומלץ

מהי התנגדות לצוואה?
כאשר אדם הלך לעולמו והותיר אחריו צוואה, יורשיו ירצו לממש אותה, כלומר, לחלק את נכסי העזבון ביניהם. כדי שיוכלו לעשות כן, עליהם להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה. במסגרת הליך זה, מתאפשר לכל המעוניין בכך, פרק זמן מסוים להגשת התנגדות למתן הצו. במסגרתה, המתנגד טוען לפגם בצוואה המצדיק את פסילתה. אם זו תתקבל, הצוואה תבוטל ועזבונו של המנוח יחולק על פי סדר הירושה שבחוק או על פי צוואה אחרת.

כפי שנראה להלן, ישנם שני סוגים של עילות להתנגדות לצוואה: עילות צורניות ועילות מהותיות. נציין, כי חלון הזמן להגשת התנגדויות לצוואה הוא קצר מאוד, לרוב, 14 יום מהמועד בו פורסם בעיתון כי הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה. לכן יש לפעול במהירות ולפנות ללא שיהוי לעורך דין מומחה לדיני משפחה וירושה, לצורך הכנת ההתנגדות, איסוף הראיות התומכות בה וייצוג המבקש בהליך.

נטל ההוכחה
במשפט אזרחי חל הכלל “המוציא מחברו עליו הראיה”. מכאן, כי אדם המבקש להביא לביטול צוואה- פסילתה של צוואה, נטל ההוכחה הוא על כתפו, להראות כי נפל פגם מהותי בצוואה המצדיק את ביטולה. על המבקש יהיה להציג ראיות רלוונטיות המבססות את העילה בגינה הוא מתנגד לצוואה. למשל, מסמכים בכתב, סרטי וידאו, עדויות של בני משפחה, חברים ושכנים, חוות דעת מקצועיות ועוד.

נציין, כי עמידה בנטל הראיה אינו דבר פשוט בכלל, היות שהדמות המרכזית סביבה סובב הדיון, המצווה, אינה עוד בין החיים. התחקות אחר רצונותיו וכוונותיו של אדם שנפטר יכולה להיות מאוד מורכבת ולכן ישנה חשיבות גדולה מאוד לייצוג משפטי מקצועי בהליך זה. חשוב לומר כי אמנם, ככלל, נטל ההוכחה בהליך התנגדות לצוואה הוא על המתנגד, אך במקרים ספציפיים הוא עובר אל הצד השני, המבקש לקיים את הצוואה. למשל, כאשר מדובר על צוואה בעל פה, אשר נאמרה על ידי המוריש כאשר היה על ערש דווי, על היורשים על פיה יהיה להוכיח את אמיתותה.

באלו עילות ניתן להתנגד לצוואה?
התנגדות לצוואה יכול שתוגש בגין עילות צורניות ו/או מהותיות. כך למשל, צוואה בכתב יד, כשמה, חייבת להיות כולה בכתב ידו של המצווה. זוהי דרישה צורנית הקבועה בחוק וככל שהיא אינה מתקיימת, נוצרה עילה לפסילת הצוואה. צוואה זו נעשית ביחידות ללא עדים ועל מנת להבטיח את מהימנותה, קבע המחוקק כי עליה להיות בכתב היד של המוריש, על מנת לוודא כי הוא זה שערך אותה.

דוגמא לעילה מהותית להתנגדות לצוואה היא אי כשירות לצוות. מדובר על קטין, פסול דין או מי שלא יכול היה להבין את משמעותה של הפעולה. כאשר הצוואה נערכה על ידי מי מאלו, דינה להיפסל משום שעריכת צוואה היא פעולה משפטית ומצריכה אפוא כי המצווה יהיה כשיר.

ייצוג משפטי מקצועי
ככלל, בהליך משפטי, יכולים הצדדים לחקור את כל האנשים המעורבים וכך לבסס היטב את טענותיהם בבית המשפט. אולם במסגרת התנגדות לצוואה, המצב הוא שונה לגמרי ומורכב הרבה יותר. האדם שסביבו נסובה המחלוקת, הוא המצווה נפטר. לא ניתן אפוא להפנות אליו שאלות או לקבל ממנו את עדותו ויש להתחקות בדרכים שונות אחר כוונותיו.

מחירון, כמה עולה? התנגדות לצוואה מחיר

פרוצדורה והליכים: התנגדות לצוואה סדרי דין

דוגמא לבקשה(הורדה): התנגדות לצוואה דוגמא

חוק התנגדות לצוואה: חוק הירושה

מניעת חלוקת עיזבון: התנגדות לירושה | ביטול צו ירושה

עלות הגשת בקשה (אגרות): התנגדות לצו קיום צוואה אגרה

צוואה לאחר מתן צו – התנגדות: הארכת מועד להגשת התנגדות לצו קיום צוואה

מדובר באתגר מאוד לא פשוט המצריך ידע משפטי, מיומנות וניסיון רב. על כן, אם ברצונכם להגיש התנגדות לצוואה, אתם חייבים לצידכם עורך דין מומחה לדיני משפחה וירושה. בזכות הבקיאות והניסיון, יידע הוא לבנות את האסטרטגיה בתיק, לקבוע בגין אילו עילות יש לבסס את ההתנגדות לצוואה ומהן הראיות שיתמכו בטענות. כך, תגיעו מוכנים לדיון בבית המשפט לענייני משפחה ותגדילו את הסיכוי לקבלת התוצאה המשפטית הרצויה, היא פסילת הצוואה.

עורך דין מומחה בינלאומי

 

עורכי דין מומלצים בתחום