העסקת עובד זר מומחה

חוק ושרותים משפטיים

כל מה שחשוב לדעת על העסקת עובד זר מומחה בישראל

העסקת עובדים זרים בישראל הולכת וגדלה בשנים האחרונות וביחוד כאשר מדובר בעובדים זרים מומחים – אנשים בעלי מומחיות או ידע מסוימיים שארגון חפץ בהם, למשל, חברות הייטק המבקשות להביא מנהל בכיר או להעסיק אדם בעל מומחיות ספציפית, שיש קושי למצוא כמוהם בישראל. רשות ההגירה והאוכלוסין, שהיא הרגולטור בתחום מבחינה בין היתריםהניתנים למעסיקים. העסקת מומחה זר מהווה קטגוריה כללית להיתר הניתן להעסקת עובדים זרים שאינם מהענפים המוכרים לציבור כמוסיעוד, חקלאות, בניין ומסעדנות. ארגון או חברה המבקשים להעסיק עובד זרמומחה שאינו אזרח או תושב מדינת ישראל צריך לפעול מול רשות ההגירה והאוכלוסין בשני מסלולים:

  1. לקבל היתר מיוחד להעסקת העובד הזר מטעם יחידת ההיתרים ברשות.
  2. להנפיק אשרת עבודה שנקראית רישיון ישיבה ועבודהב/1 מומחה.

 

נשמע פשוט נכון? אלא שכאן יש קאצ’. תהליך הנפקת אשרת העבודה וקבלת ההיתר להעסקת עובדים זרים מומחים הוא מורכב ומצריך דיוק, שכן ברשות ההגירה והאוכלוסין הקטגוריה של העסקת עובד זר מומחה היא קטגוריית סל רחבה הכוללת משתנים רבים, אבל על מבקש ההיתר לדייק באופן ספציפי בעת הגשת הבקשה ולעמוד בכל התנאים של הרשות. אז אולי כדאי פשוט לדלג על אישורי הרשות? מאד לא מומלץ! העסקת עובד זר ללא היתר היא עבירה פלילית שעלולה לגרור קנסות כבדים ואף להביא למאסרם של מעסיקים ומנהלים בכירים. למדינה ישנם אמצעי ענישה נוספים כמו קנסות מנהלתיים שיכולים להתווסף לקנסות הפליליים ולמאסר וגם כדאי לשים לב כי רשות המיסים לא תכיר בהוצאות שכר העבודה של עובד זר ללא היתר לצרכי מס.

סדר קבלת ההיתר ואשרת העבודה

  1. המעסיק מגיש בקשה להיתר העסקת עובד זר מומחה ביחידה להיתרים ברשות האוכלוסין וההגירה. הגשת הבקש תדרוש אישורים מגוונים כמו אישורים משפטיים, חשבונאיים ומסמכים המוכיחים את מומחיות העובד.
  2. המעסיק מגיש בקשה לאשרת כניסה לישראל לעובד זר מומחה. כאן כדאי לשים לב שהמעסיק ידרש לשלם אגרות.
  3. הנפקת אשרת כניסה חד פעמית בקונסוליה בחו”ל. רשות האוכלוסין וההגירה תשלח לקונסוליה הרלוונטית במדינת המוצא של המומחה אישור לאשרת כניסה חד פעמית. המומחה ידרש להיגע לקונסוליה על מנת לקבל את האשרה שתינתן לחודש ימים ובמהלכם על העובד להיכנס לישראל.
  4. הנפקת אשרת כניסה רב פעמית. תקופת האשרה לעובד הזר המומחה תוארך לאחר שיכנס לישראל בהתאם לתקופה שהוגשה בבקשת ההיתר.

תנאי הסף בבקשת היתר מיוחד להעסקת עובד זר

יש כאן פוטנציאל גדול לטעויות ולכן כדאי לשקול קבלת ייעוץ וסיוע משפטי. תנאי הסף הראשון שעליו שמים דגש ברשות ההגירה והאוכלוסין הוא שכר העבודה. השכר המינימלי המותר לעובד זר מומחה הוא פעמיים שכר העבודה הממוצע לעובד במשק ובמספרים: אם שכר העבודה הממוצע לעובד שכיר כפי שמפרסםהביטוח הלאומי עומד על 10,139₪, הרי שלעובד זר מומחה צריך לשלם לכל הפחות 20,278 ₪ בחודש. ואם חתמתם בחוזה על שכר נמוך יותר? הרשות יכולה להתנות את ההיתר בהעלאת השכר לסכום המצוין לעיל.

אם העובד הזר המומחה עתיד להתמנות לתפקיד מנהל בכיר או עובד במשרת אמון למשל בחברה בינלאומית שיש לה סניף בישראל, כדאי לקחת בחשבון שרשות האוכלוסין וההגירה תאשר לכל היותר העסקת שני עובדים זרים מומחים במעמד מנהל בכיר או במשרת אמון. הרשות מציינת במפורש כי מנהל בכיר הוא זה שקובע מדיניות ויעדים בחברה וכן בעל הסמכות להעסיק ולפטר עובדים. היתרון בהשגת ההיתרהוא פטור מתשלום האגרה השנתית לעובד זר שעומדת על 9,620 ₪. אלא שלהשגת ההיתר צריך לשכנע לא רק שהעובד הזר המומחה נועד למשרת מנהל בכיר, אלא להצטייד בהמלצה של המנהל לסחר חוץ במשרד הכלכלה.

 

למשך זמן ההעסקה ישנה חשיבות. למשל לא פעם יש צורך בהעסקת עובד זר מומחהבאופן זמני לטובת פרוייקט. ניתן להוציא היתר לעובד זר מומחה ל-90 ימים. אם במהלך אותם שלושת החודשים יוצא העובד מהארץ, למשל לביקור מולדת, יהיה צורך להוציא היתר חדש עם חזרתו של העובד. מסלול אחר שכדאי לקחת בחשבון הוא היתר לעובד זר מומחה ל-45 ימים מצטברים בשנה. למסלול הזה שני יתרונות: הראשון, לאותו עובד מותר לשהות עד 45 יום בשנה לטובת עבודה בישראל, אבל אינו חייב לשהות ברציפות ויציאה מהארץ לא תבטל את ההיתר. היתרון השני, הליך קבלת ההיתר מרגע הגשת הבקשה מהיר יותר אם אין צורך באשרת כניסה מיוחדת.

ישנו מסלול מיוחד לקבלת היתר עבור עובדים זרים מומחים כאשר מדובר בחברות הייטק וחברות סייבר. צריך כתנאי סף אישור מרשות החדשנות שהיא מכירה בחברה המבקשת ככזו השייכת לענף ההייטק או הסייבר. מהו המסלול המיוחד? הוצאת היתר בהליך מזורז לעובדים ממדינות שאזרחיהןפטורים מאשרת כניסהלישראל כמו למשל עובדים מארצות הברית, האיחוד האירופי וחבר המדינות. ההיתר מאפשר לבן או בת הזוג של העובד הזר המומחה לבקש אשרת עבודה כללית בישראל.

 

השגת אשרת העבודה וההיתר אורכת מספר חודשים וכדאי להיערך לכך מראש ואם השגתם את ההיתר המיוחל, אל תשכחו שמדי שנה יש לחדשו.