נישואים אזרחיים

בישראל אין הפרדה בין דת ומדינה. אחת המשמעויות של מצב זה הוא כי ניתן להינשא בארץ בנישואים דתיים בלבד ואין נישואים אזרחיים. אלו זוגות מתחתנים בטקס אזרחי? מה קורה כאשר בני הזוג רוצים להתגרש ומהי ברית הזוגיות? 

עורך דין מומלץ

 

הקדמה

בני זוג בישראל אשר רוצים להינשא, יכולים לעשות זאת אך ורק בנישואים דתיים. לכל דת יש את בית הדין הדתי שלה ועליהם לפנות אליו, כך, בני זוג יהודים יתחתנו ברבנות. נישואים אזרחיים, אפשרות הקיימת ברוב מדינות העולם, בוודאי במערב, לא קיימת בארץ. מצב זה הוא בעייתי מאוד, משום שיש אנשים שחיים בישראל אשר אינם יכולים למסד את הקשר שלהם על פי הדין הדתי. ניקח לדוגמא את בית הדין הרבני, שם, כהן וגרושה לא יכולים להינשא, בני זוג בהם אחד מהצדדים אינו יהודי וכן זוגות חד מיניים. כמו כן, ישנם זוגות אשר יכולים להתחתן ברבנות אך אינם רוצים בכך בשל התנגדות אידיאולוגית למוסד זה. בפני כל הזוגות האלו שתי אפשרויות: לחיות יחד כידועים בציבור, הזכאים כיום כמעט לכל הזכויות של זוג נשוי, או לנסוע לחו”ל ולהינשא שם בנישואים אזרחיים. 

נישואים אזרחיים

כאמור, בישראל אין נישואים אזרחיים ועל כן, זוג המבקש להינשא בטקס אזרחי, חייב לעשות זאת בחו”ל (למשל בקפריסין או צ’כיה). כעת עולה השאלה, אם לא ניתן להתחתן אזרחית בישראל, מהו מעמדם של אותם זוגות שנישאו בנישואים אזרחיים? ובכן, מעמדם זהה לזוגות שנישאו בטקס דתי והם זכאים לכל הזכויות של זוג נשוי. אולם לשם כך, עליהם להירשם במשרד הפנים עם חזרתם ארצה. למעשה, על אותם זוגות חלה חובת דיווח בתוך 30 יום מהיום שנישאו, לפנות ללשכת רישום האוכלוסין ולהירשם כזוג נשוי. לצורך כך, יש להתייצב בלשכה הסמוכה למקום מגורי הזוג, עם כל המסמכים הרלוונטיים (כגון תעודת נישואין, תעודות זהות/דרכונים). כאשר שני בני הזוג הם אזרחי ישראל, כל אחד מהם יכול לבצע את הרישום, אך אם אחד מהם הוא אזרח זר, נדרשת התייצבותו של בן הזוג שהנו אזרח ישראלי ורק הוא יוכל לבצע את הרישום. 

 

גירושים אזרחיים 

כאשר זוג שנישא בנישואים אזרחיים, מחליט להתגרש, הוא מופתע לגלות כי ההליך יתבצע בבית הדין הדתי. כך למשל, בני זוג יהודים ייאלצו להגיע לרבנות כדי להתגרש על אף שלא נישאו בנישואים דתיים. עם זאת ישנו בכל זאת הבדל חשוב. זוג שנישא בטקס דתי ורוצה להתגרש, חייב על פי ההלכה, להוכיח את קיומה של עילה לגט: בגידה, מום, עקרות וכיו”ב. מצב זה לעיתים קרובות מקשה על בן הזוג המבקש להתגרש, משום שעליו לעמוד בנטל הראייה. לעומת זאת, הליך של גירושים אזרחיים הוא פשוט יותר, משום שבית הדין הרבני אינו דורש מבני הזוג להוכיח את קיומה של עילה לגט ודי לו כי יביעו את רצונם להיפרד. שאלה שעולה בהקשר זה, היא היכן מתגרשים מי שאינם בני אותה דת? ובכן, זוגות אלו יעברו הליך בשם התרת נישואין המתקיים בבית המשפט לענייני משפחה. 

 

ברית הזוגיות לחסרי דת

עד כה דיברנו על נישואים אזרחיים, אשר מיועדים למי שאינם יכולים או אינם רוצים להינשא בנישואים דתיים, כגון: בני זוג שאינם בני אותה דת, פסולי חיתון וזוגת חד מיניים. ומה בדבר חסרי דת? מי שמגדירים את עצמם כחסרי דת (חסר דת הוא מי שאינו יהודי, מוסלמי, דרוזי או נוצרי) אינם יכולים מטבע הדברים להינשא בבית דין דתי. אולם, באפשרותם לערוך נישואים אזרחיים כפי שתואר לעיל, או לערוך ברית זוגיות. זהו הסכם בין בני הזוג הדומה במהותו להסכם ממון והוא נועד להסדיר את מערכת היחסים השיתופית בין בני הזוג. לאחר שבני הזוג חתמו על ההסכם, יפנו למשרד המשפטים ויבקשו להירשם במרשם הזוגיות. לאחר הרישום, ייחשבו בני הזוג לנשואים ויהיו זכאים למרבית הזכויות של זוגות נשואים בישראל. 

הסכם ממון

חלוקת רכוש בין ידועים בציבור

עורכי דין מומלצים בתחום