חלוקת רכוש בין ידועים בציבור

חלוקת רכוש בין ידועים בציבור

כולנו יודעים שבעת גירושין, יש לחלק את הנכסים בין הבעל לאישה. כך גם כאשר ידועים בציבור נפרדים, עולה הצורך לבצע ביניהם חלוקת רכוש. בשונה מזוגות נשואים, עליהם חל הסדר איזון משאבים, חלוקת רכוש בין ידועים בציבור תתבצע על פי הלכת השיתוף. מהו משמעותו של הסדר זה? איך ניתן להוכיח כוונת שיתוף וכיצד נכון להתמודד עם מחלוקת בין בני הזוג בסוגיה זו.

עורך דין מומלץ

פניה לעו"ד

חלוקת רכוש בין ידועים בציבור
על בני זוג נשואים הנמצאים בהליך של גירושין, יחול חוק הסכם ממון, הקובע הסדר של איזון משאבים. על פיו, כל הנכסים אשר נרכשו בתקופת הנישואין מהווים רכוש משותף וזה יחולק בין הצדדים באופן שווה. לעומת זאת, על בני זוג ידועים בציבור המחליטים להיפרד, תחול הלכת השיתוף. על פיה, יש להוכיח כוונת שיתוף בנכס מסוים ורק אז, תהיה לשני הצדדים זכות בו. חשוב לציין, כי ניתן להוכיח כוונת שיתוף גם ברכוש פרטי. הכוונה היא לנכסים שנקנו לפני תחילת הקשר הזוגי, או נכסים אשר התקבלו במתנה או בירושה בתקופת החיים המשותפים.

עבור רבים, הסדר זה של חלוקת הרכוש אינו הוגן, בפרט כאשר יש פערים כלכליים משמעותיים בין בני הזוג. אז, זכויותיו הקנייניות של הצד האמיד יותר יכולות להיפגע מאוד בעת פרידה, כאשר הצד השני יטען לזכות בנכסיו. הפתרון הוא עריכת הסכם ממון המתנה על קיומה של הלכת השיתוף. במסגרתו, בני הזוג קובעים הסדר אחר של חלוקת הרכוש המקובל על שניהם ומותאם לצרכיהם ולנסיבותיהם האישיות.

איך מוכיחים כוונת שיתוף?
כאמור מעלה, על מנת לחלק נכס בין ידועים בציבור, יש להוכיח כי התקיימה בו כוונת שיתוף. כך, הצד הטוען לזכויות בנכס, יידרש להראות כי אין המדובר בנכס פרטי של הצד השני, אלא בנכס משותף או כזה שהפך למשותף במרוצת הזמן. לעניין זה נדגיש, כי כוונת שיתוף לא יכולה להתייחס לכלל הרכוש, אלא היא נוגעת לנכס ספציפי. משמע כי יש אפוא להרים את נטל ההוכחה בעניין זה באשר לכל נכס לו טוענים לזכויות.

כיצד ניתן להוכיח כוונת שיתוף? אם בן הזוג הטוען לשיתוף בנכס מראה כי השקיע בו מכספו הפרטי, זוהי יכולה להיות אינדיקציה טובה. נדגיש, כי היקף ההשקעה צריך להתאים לסוג הנכס בו מדובר. כך למשל, אם בן הזוג טוען לזכויות בדירת המגורים של בת הזוג, משום שהוציא מכספו על שיפוץ הנכס, עליו יהיה להראות כי השקעה זו שיבחה את ערך הדירה באופן מהותי. רק כך, ניתן יהיה לבסס את הטענה כי מדובר בנכס משותף. דרך נוספת להוכחת שיתוף היא הצגת ראיות להתנהגותו של הצד השני, אשר בהתבטאויות או מעשים שונים, יצר הסתמכות כי מדובר בנכס משותף.

הסכם חיים משותפים

מה קורה בהעדר הסכמה?
לאופן חלוקת הרכוש בין ידועים בציבור, יכולה להיות השפעה כלכלית עצומה על בני הזוג. לאור זאת, נדיר כי נושא זה אינו מעורר מחלוקת מסוימת בין הצדדים ולעיתים אף מחלוקת חריפה. לרוב, חילוקי הדעות נסובים סביב הרכוש הפרטי, האישי ולא סביב נכסים משותפים. הדרך הטובה ביותר להתמודד עם מצב שכזה היא לנסות ולהגיע בכל זאת להסכמות.

כך יוכלו בני הזוג להימנע מניהול הליך משפטי זה כנגד זו, עניין הכרוך בהרבה מתח, בהוצאות כספיות וכמובן בסיכון כי מי מהם יפסיד. ככל שקיים קושי להתגבר על המחלוקות שנוצרו, יוכלו הצדדים להסתייע במגשר. הליך הגישור הוכיח את עצמו כיעיל ביותר בסכסוכי גירושין וכמובן יכול לסייע רבות גם לידועים בציבור להגיע לעמק השווה בכל סוגיה בה יש חיכוך בין בני הזוג, לרבות בנושא חלוקת הרכוש.

מהם ידועים בציבור?

הסכם ממון

 

נישואים אזרחיים

הסכם ממון על דירה

עורכי דין מומלצים בתחום