הסכם ממון על דירה | מתי הסכם ממון לא תופס

בני זוג הסכם ממון על דירה

אחת הסיבות העיקריות לחתום הסכם ממון על דירה היא כדי להגן על קניינם של בן או בת הזוג בדירה שבבעלותם עמה הגיעו אל הקשר ולמה? היות שבעת פרידה, יכול הצד השני לטעון לזכויות בנכס, על אף שהוא נרכש לפני הנישואין. הדרך למנוע זאת היא באמצעות עריכת הסכם ממון על דירה המחריג את הדירה מחלוקת הרכוש בין בני הזוג. לצורך כך, יש לפנות לעורך דין הסכם ממון (עורך דין לענייני משפחה מומחה ההסכמי ממון על דירה) אשר יבנה לבני הזוג הסכם ממון המותאם במדויק לצרכיהם ויעניק להם את ההגנה המשפטית הטובה ביותר.

עורך דין מומלץ

חלוקת הרכוש בגירושין
בעת גירושין, יחולק רכושם של בני הזוג ביניהם שווה בשווה. כך קובע הסדר איזון משאבים המופיע בחוק יחסי ממון. ככלל, לחלוקה זו אמור להיכנס הרכוש המשותף בלבד, זה שנצבר לאחר שבני הזוג נישאו. אולם, קיימת גם אפשרות לכלול בו נכסים אישיים אשר נקנו על ידי מי מהצדדים או התקבלו בירושה עוד בטרם הנישואין. זאת על בסיס הלכת השיתוף, הקובעת כי כאשר ניתן להוכיח כוונת שיתוף בנכס, הוא ייחשב לנכס משותף ולשני הצדדים יהיו זכויות בו.

במקרים בהם מגיע מי מהצדדים אל הקשר כאשר בבעלותו נכס משמעותי כמו דירה למשל, המצב המשפטי שתיארנו לעיל מאוד בעייתי עבורו. שהרי, בעת פרידה, הוא עלול למצוא את עצמו חולק את הזכויות בדירה שלו עם בן או בת הזוג. זאת על אף העובדה כי דירה זו נקנתה לפני הנישואין ולעיתים אף לפני שהחל הקשר. כאן בדיוק נכנס לתמונה הסכם ממון.

הסכם ממון על דירה
בעבר, כאשר מרבית האוכלוסייה נישאה בגיל צעיר, בני זוג היו מתחילים את חייהם יחד מאותה נקודה וכמעט בלי רכוש. כיום, כאשר זוגות רבים כל כך נישאים בגיל מאוחר יותר, לא פעם, מגיע מי מהם אל הזוגיות כשהוא כבר רכש דירה או קיבל דירה בירושה מהורה שנפטר. כאמור מעלה, לאורה של הלכת השיתוף, היה וקשר הנישואין יבוא לסיומו, יוכל הצד השני לדרוש זכויות באותה דירה. כדי למנוע זאת יש צורך בעריכת הסכם ממון על דירה, אשר יקבע באופן מפורש כי הבעלות בנכס היא של הצד שרכש אותו ולצד השני לא תהיינה כל דרישות לגביו במקרה של פרידה.

עבור רבים, עריכת הסכם ממון נתפסת כדבר שלילי. אם אנו מעלים זאת, משמע כי אנחנו כבר צופים גירושין וסבורים כי אם ניפרד, בן הזוג שלנו ייצא במסע נקמה לקבל את כל רכושנו. למעשה, ההפך הוא הנכון. הסכם ממון מאפשר לנו לתת האחד לשנייה את השקט כי הזוגיות היא העיקר וכי אנו נטולי אינטרס כלכלי, כך שאם בבוא היום נחליט להיפרד, לא נדרוש זכויות ברכוש של האחר.

איך מוכיחים כוונת שיתוף?
כאמור, בהעדר הסכם ממון, בני הזוג חשופים לטענה של כוונת שיתוף. במסגרתה, כל אחד מהם יכול לדרוש נתח מנכסיו האישיים של האחר, בטענה כי לאורך החיים המשותפים, אותו נכס הפך מנכס אישי למשותף. נטל ההוכחה כי הייתה כוונת שיתוף הוא על הצד טוען לה ואופן ההוכחה משתנה בהתאם לסוג הנכס. כך, כאשר מדובר בדירה, אם בני הזוג חיו בה בשנות הנישואין, היא יכולה להיחשב כנכס משותף. אם היא הושכרה לצד שלישי וכספי השכירות מימנו את משק הבית של בני הזוג, סביר מאוד להניח כי יראו בכך כוונת שיתוף.

נציין, כי כוונת שיתוף יכולה לבוא לידי ביטוי במעשים אופרטיביים כפי שתיארנו לעיל, כמו גם באמירות שונות. בסופו של יום, נבדק מכלול ההתנהגות של בן הזוג שהנו בעל הדירה והאם זו גרמה להסתמכות של הצד השני ולרושם ברור כי הדירה היא נכס משותף של שניהם. בעניין זה נוסיף כי צורת הרישום של הדירה לא תעמוד בפני עצמה כראיה לכאן או לכאן. כלומר, אם בן הזוג הותיר את הדירה רשומה על שמו בלבד אך התנהגותו במובנים אחרים מעידה על שיתוף, העובדה כי לא הוסיף את שמה של בת הזוג לדירה בטאבו, תיחשב כעניין טכני ולא כהעדר כוונת שיתוף.

הבנת הסכמי ממון להגנה על נכסים
הגנה על בעלות על רכוש בנישואין
בשנים האחרונות, בייחוד בישראל, נפוצים יותר ויותר הסכמי ממון לשמירה על נכסיו, ובמיוחד המקרקעין, לפני כניסת הנישואין.
כלי משפטי זה רלוונטי במיוחד כאשר צד אחד כבר מחזיק בנכסים משמעותיים כמו דירת מגורים.
הסכמים כאלה הם קריטיים בתרחישים שבהם הרכוש נרכש לפני הנישואין, התקבל במתנה או עבר בירושה.

הפרדת דירה: הצורך בהסכמי ממון
השאלה העיקרית היא האם יש צורך בניסוח הסכם ממון.
בעוד שהנכסים המדוברים אולי הושגו בנפרד, החוק, בנסיבות מסוימות, עדיין עשוי לראות בהם רכוש משותף במקרה של גירושין.
לפיכך, הסכם ממון ערוך היטב הוא חיוני כדי להבטיח שהדירה תישאר אך ורק אצל הבעלים המקורי.

מצבים קריטיים להסכמים
הסכמים כאלה הופכים מכריעים במיוחד כאשר בני הזוג התגוררו בדירה במשך תקופה משמעותית, גידלו ילדים או העבירו תרומות כספיות משותפות לנכס, כמו תשלומי משכנתא או שיפוצים.

הסכם ממון על דירה דוגמא
הסכם ממון על דירה עם משכנתא
הסכם ממון pdf
הסכם ממון על כסף
הסכם ממון דוגמא
הסכם ממון לאחר נישואין דוגמא

מתי הסכם ממון לא תופס
קניית דירה על שם אחד מבני הזוג

תקדימים משפטיים והשלכות
בית המשפט העליון בישראל קבע תקדימים המצביעים על כך שלמרות בעלות הפרט, דירת מגורים עשויה להיחשב כרכוש משותף בתרחישים ספציפיים.
פרשנות זו נובעת מעקרונות משפטיים רחבים יותר של צדק והגינות.
ככזה, עשוי בית המשפט להכיר בזכותו של בן זוג שאינו בעלים לחלק בנכס בתנאים מסוימים, ובכך לסתור את הוראות חוק יחסי ממון בין בני זוג, הסכם ממון שאינו מתייחס לכל התרחישים, ובן זוג אינו נוהג על פי ההסכם אינו תופס במציאות, לכן חובה לפנות לעורך דין הסכם ממון מומחה.

טיפול במימון לא שוויוני ברכישת דירה
זה נפוץ שזוגות רוכשים נכס במשותף עם תרומות לא שוויוניות.
ללא הסכם ממון, החוק עשוי להחשיב את הנכס בבעלות משותפת, ללא קשר לתשומה הכספית של הפרט.
לפיכך, מומלץ לנסח הסכם המשקף את ההשקעה היחסית של כל צד.

ירושה ומתנות במהלך הנישואין
נכסים שנרכשו כמתנות או בירושה במהלך הנישואין נחשבים בדרך כלל כרכוש נפרד.
עם זאת, יכולות להיווצר מורכבויות משפטיות, במיוחד כאשר הנכס משמש כבית זוגי או עובר שיפוץ משמעותי.
לכן, הסכם ממון יכול לספק בהירות והגנה נחוצים.

שיקולים נוספים בהסכמי ממון
הסכם ממון מקיף יכול להתייחס גם לנושאים כמו חלוקת הכנסות משכירות, הוצאות תחזוקה ונהלים במקרה של מכירת נכס. הסכמים אלו אינם מוגבלים רק לשלב שלפני הנישואין אלא יכולים להתגבש גם במהלך הנישואין.

דירה – הטבות מס של הסכמי ממון
הסכמי ממון יכולים להציע גם הטבות מס משמעותיות.
על פי חוק מיסוי מקרקעין, בני זוג נחשבים בדרך כלל ליחידה כלכלית אחת.
עם זאת, עם הסכם ממון, הם עשויים להוכיח בעלות נפרדת, מה שיוביל לחיסכון פוטנציאלי במס במהלך עסקאות נכס.

החשיבות של הסכמי ממון על דירה בין בני זוג
לאור המורכבות והמאבקים המשפטיים הפוטנציאליים על בעלות על רכוש במקרה של פירוק נישואין, הסכמי ממון משמשים כלי חיוני להגנה על נכסים.
הם מציעים הסכם ברור ומחייב משפטית המגן על אינטרסים של הפרט ומספק שקט נפשי.
ככזה, התייעצות עם מומחה משפטי לניסוח הסכם ממון מותאם מומלצת מאוד לכל מי שנכנס לנישואין עם נכסים משמעותיים.

 

דוגמא הסכם ממון על דירה להורדה PDF

עורכי דין מומלצים בתחום