ביטול הסכם ממון

ביטול שינוי של הסכם ממון

 

עורך דין מומלץ

הבחירה של בני זוג לערוך הסכם ממון נועדה למנוע סכסוך כלכלי ביניהם במקרה של פרידה. אולם לעיתים, כאשר מגיעה השעה לכך, אחד מן הצדדים מסרב לקיים את ההסכם ודורש את ביטולו. בתי המשפט לא נעתרים בקלות לבקשה של ביטול הסכם ממון, היות שמדובר בהסכם שעבר את אישורה של ערכאה משפטית וקיבל תוקף של פסק דין. לכן, המבקש לבטל את ההסכם נדרש לראיות כבדות משקל כדי שבקשתו תתקבל. העילות המרכזיות לביטול הסכם ממון הן: קיפוח, הטעיה או ביטול הסכם ממון בהתנהגות.

קיפוח או הטעיה
בקשה לביטול הסכם ממון מוגשת במקרים רבים בטענה כי ההסכם מקפח את הצד המבקש את ביטולו. כמו כן, טענה נפוצה נוספת היא הטעיה. בית המשפט יקבל טענה של הסכם ממון מקפח כאשר הוכח לו כי זה מיטב באופן לא סביר עם הצד השני וכי אין איזון בחלוקת הנכסים בין בני הזוג. נדגיש, כי היתרון הכלכלי לא יכול להיות מינורי ואם ההסכם לא נוטה באופן מובהק כלפי האחר, טענה זו תידחה ובית המשפט יותיר את ההסכם על כנו.

כאשר העילה היא הטעיה, הכוונה היא כי הוסתרו מבן הזוג פרטים מהותיים במועד עריכת ההסכם. עתה, כאשר אלו התגלו, מבקש הצד שהוטעה לבטל את ההסכם. גם כאן, על מנת שטענה זו תוביל לביטולו של הסכם ממון, יש להראות כי מדובר בעובדות או נתונים משמעותיים שלו ידע עליהם לא היה מסכים לתנאי ההסכם כפי שהם.

ביטול או שינוי הסכם ממון בהתנהגות
מטבע הדברים, כאשר אנו חותמים על חוזה, אנחנו מניחים שהוא תקף כל עוד לא פעלנו לבטלו. אולם למעשה, כאשר צדדים להסכם לא קיימו את הוראותיו, הוא יכול לאבד מתוקפו. כך גם כאשר מדובר על הסכם ממון. במה דברים אמורים? ביטול על ידי התנהגות פירושו כי בני הזוג סטו מהוראותיו של הסכם הממון לאורך שנות הנישואין ובכך למעשה ביטלו אותו, רוקנו אותו מתוכן.

זאת על אף שהם לא פנו לבית המשפט באופן אקטיבי ולא הגישו בקשה לביטול ההסכם ביניהם. הזכרנו בפתח הדברים כי בתי המשפט לא מקבלים בנקל בקשות לביטול הסכם ממון. כאשר מדובר על עילה זו, הדברים נכונים עוד יותר משום שקיים חשש כי קבלת הטענה של ביטול הסכם ממון בהתנהגות, תסכל הסכמים מסוג זה ותיצור תחושת בלבול וחוסר וודאות בקרב זוגות רבים.

חשיבות הליווי המשפטי
כפי שאנו מבינים, קשה מאוד להביא לביטולו של הסכם ממון. לכן, כדאי לעשות כל שניתן כדי להימנע מראש מתרחיש שכזה. הדרך לעשות זאת היא על ידי קבלת ליווי משפטי מלא בעת עריכת ההסכם. במסגרתו, עורך הדין ידאג לכך כי ההסכם משקף נאמנה את הרצונות והצרכים של בני הזוג וכי הוא קובע חלוקה הוגנת של הרכוש בין הצדדים. כך ניתן לצמצם את הסיכוי לטענה עתידית של הסכם מקפח.

כמו כן, עורך הדין יוודא כי בני הזוג מבינים היטב את כל הוראות ההסכם ואת השלכותיו לגביהם. בנוסף, יסביר וינחה כיצד עליהם לנהוג על מנת לשמור על תוקפו של ההסכם ובכך למנוע טענה של ביטול ההסכם על ידי התנהגות. יש לזכור כי זוגות אשר בוחרים לחתום על הסכם ממון, עושים זאת כדי להימנע מסכסוך כלכלי ביניהם היה והקשר יגיע לסיומו. כאשר נוצר מצב שבו מי מהם מבקש לבטל את ההסכם והאחר רוצה לקיימו, הרי שכל מאמציהם של בני הזוג בעניין זה היו לשווא והם ייקלעו אפוא למאבק כלכלי. קבלת ייעוץ משפטי בסוגיה זו יכולה כאמור למנוע תרחיש זה מן הסיבות שמנינו ולהבטיח כי הסכם הממון יגשים את מטרתו ויסלול את הדרך לפרידה קלה, מהירה והוגנת יותר לבני הזוג.

 

עורכי דין מומלצים בתחום