משמורת אם

במרבית מקרי הגירושין בישראל, כאשר יש לבני הזוג ילדים, הם יעברו למשמורת מלאה של האם. הסיבה לכך נעוצה קודם כל בחזקת הגיל הרך, על פיה כל ילד עד גיל 6, יעבור אוטומטית בעת פרידת הוריו, לחזקתה של האמא. האם חזקה זו ניתנת לסתירה? האם משמורת אם מפקיעה מהאב את האפוטרופסות שלו על הילדים? ומתי תוכל להתקיים משמורת אב?

עורך דין מומלץ

חזקת הגיל הרך
בעת הסדרת משמורת הילדים במסגרת הליך גירושין, משמורת אם היא התרחיש הנפוץ ביותר. זאת בשל הכלל המשפטי הנקרא חזקת הגיל הרך. זו קובעת כי ילדים עד גיל 6, יהיו במשמורתה המלאה של האמא, בכל עת שההורים נפרדים, אלא אם מתקיימים אחד החריגים, עליהם נעמוד בהמשך. יש מי שיאמרו כי האם היא ממילא ההורה המרכזי המטפל בילדים ועל כן חזקה זו היא המצב המשפטי הנכון.

מנגד, יש מי שסבורים שבכל פרידה, יש לבחון פרטנית, עבור כל משפחה, על פי נסיבותיה, מי מההורים צריך להיות ההורה המשמורן. קביעה זו צריכה להתבסס אפוא על המסוגלות ההורית ועל סוג וטיב הקשר של כל הורה עם כל ילד ואין זה נכון לתת את המשמורת אוטומטית לאם רק על בסיס מגדרי כפי שנהוג היום. זוהי למעשה הייתה המלצתה של ועדת שניט כבר בעשור הקודם, אך נכון להיום החוק לא שונה. משכך, בעת פרידת בני זוג, יעברו הילדים לחזקתה של האם, על כל המשתמע מכך.

מהי המשמעות של משמורת מלאה?
כאשר יש הורה משמורן אחד, הילדים גרים בביתו ושוהים עמו מרבית הזמן. להורה השני נקבעים זמני שהות או בשם המוכר יותר הסדרי ראייה. ההסדר המקובל הוא מפגש דו שבועי עם או ללא לינה וכל סוף שבוע שני.

יחד עם זאת, נדגיש כי שני ההורים נשארים אפוטרופוסים של הילדים. פירושו של דבר הוא, כי כל החלטה מהותית הנוגעת להם דורשת את הסכמת שני ההורים ואין עמדתו של ההורה המשמורן עליונה על זו של ההורה השני. כך למשל, החלטות הנוגעות לחינוך הילדים, כמו בחירה של מוסד החינוך בו ילמדו, או לבריאותם כמו איזה טיפול רפואי יקבלו, יתקבלו במשותף.

דוגמא נוספת היא מעבר דירה. משמורת אם אינה מקנה לאמא את האפשרות לשנות את מקום מגוריה, כאשר הדבר ישפיע על קיום זמני השהות של האב, ללא הסכמתו. ככל שהאב מסרב, תידרש האם לפנות לבית המשפט ולקבל את אישורו. גם הוצאת ילדים לחו”ל מצריכה את הסכמת שני ההורים ולמשמורת אם אין כל יתרון על פני האב בנושא זה.

במקרה של מחלוקת יוכל האב לבקש מבית המשפט ליתן צו עיכוב יציאה מן מהארץ, כדי למנוע מצב שבו האם תיקח את הילדים לחו”ל ללא הסכמתו.

האם יש משמורת אב?
בשל חזקת הגיל הרך, נמסרת משמורת הילדים לאמא באופן אוטומטי. אולם חזקה זו ניתנת לסתירה. באלו מקרים משמורת אב היא אפשרית? ניתן למנות שלושה מצבים עיקריים:

1. הסכמת האם: החוק מאפשר להורים להתנות על חזקת הגיל הרך ולהסכים כי האב יקבל משמורת מלאה על הילדים או לחילופין, כאשר יש הסכמה על משמורת משותפת.

2. אי כשירות: האב הוכיח כי האם אינה כשירה לטפל בילדים. יודגש, כי בית המשפט לא יגיע למסקנה זו בנקל ולרוב, רק הזנחה חמורה מאוד מצד האם או התמכרות קשה לאלכוהול או לסם, תוביל להעברת המשמורת לידי האב בעילה זו.

3. ניכור הורי: כאשר אם מסיתה באופן חמור ועקבי את הילדים כנגד האב ומסכלת את הקשר בינו לבין הילדים, ייתכן שהאב יוכל לקבל משמורת או לכל הפחות, יורחבו זמני השהות שלו.

נושאים קשורים:

משמורת מלאה מזונות
משמורת משותפת חוק חדש 2021
משמורת משותפת ללא הסכמת האב
משמורת משותפת תנאים
משמורת משותפת זכויות אם
משמורת בלעדית לאם
משמורת אב

סיבות להגיש תביעה למשמורת מלאה
איך להשיג משמורת מלאה בתור אמא
עילה למשמורת מלאה על הילד
כיצד להשיג משמורת מלאה על ילד מבלי לפנות לבית המשפט
כיצד להגיש בקשה למשמורת מלאה
זכויות משמורת על ילדים
כיצד להשיג משמורת מלאה לאחר משמורת משותפת
משמורת מלאה ללא זכויות ביקור

כיצד להשיג משמורת מלאה אם אבא נעדר
מהן סיבות טובות לקבל משמורת מלאה

קטגוריות:

עורכי דין מומלצים בתחום