בקשה ליישוב סכסוך | טופס בקשה ליישוב סכסוך

טופס בקשה ליישוב סכסו לפי תקנה 2ך

בערכאה השיפוטית               ב

עורך דין מומלץ

תאריך                        

בקשה ליישוב סכסוך

(לפי תקנה 2 לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה התשע”ו- 2016, טופס 1 (תקנה 2))

בעניין שבין המבקש:

שםת.זרחובטלפון
אם המבקש מיוצג על ידי בא כוח:
שם: עו”דרחוב:טלפון
פקס’דואר אלקטרוני

 

לבין המשיב:

שםת.זרחוב
טלפוןפקס’דואר אלקטרוני

 

הואיל ונתגלה סכסוך ביני לבין___________________ , שהוא בן זוגי/הורהו של ילדי/ילדי/אבי/אמי

(מחק את המיותר).

אני פונה לערכאה השיפוטית בבקשה ליישוב הסכסוך בלא התדיינות משפטית, ולהפניה ליחידת הסיוע שליד הערכאה השיפוטית.

 למיטב ידיעתי, לא הוגשה בקשה ליישוב סכסוך ביני ובין המשיב אשר עודנה תלויה ועומדת בערכאה זו או בכל ערכאה אחרת.

חתימת המבקש

 


הליך גירושין הוא ללא ספק חוויה קשה לבני הזוג ובוודאי לילדים. הדבר נכון במיוחד כאשר הסכסוך בין הצדדים אינו מתנהל בדרכי שלום אלא במאבק משפטי. כדי לעודד גירושין בהסכמה ולמנוע את הנזקים שבניהול הגירושין בערכאות, נדרשים בני הזוג, טרם יפנו לבתי משפט, להגיש בקשה ליישוב סכסוך, במסגרתה יתאפשר לצדדים להידבר ולגבש הסכמות בענייני הגירושין.

מהי בקשה ליישוב סכסוך?
עם העלייה בשיעור המתגרשים בישראל, הגיעה גם ההבנה בדבר המחיר הנפשי שמשלמים בני הזוג והילדים כאשר הליך הגירושין מתנהל בערכאות. על מנת לעודד בני זוג להתגרש בדרכי שלום, יצר המחוקק שלב ביניים אותו חייבים בני הזוג לעבור בטרם יוכלו להגיש תביעות האחד כנגד השנייה. שלב זה נקרא בקשה ליישוב סכסוך, במסגרתו יקבלו בני הזוג הזדמנות לגשר על המחלוקות ביניהם ביחידת הסיוע ולגבש הסכם גירושין.

אם הצדדים לא הצליחו להגיע להסכמות, תיפתח בפניהם שוב הדרך לנהל את ההליך המשפטי ביניהם בערכאות. נציין, כי החובה להגיש בקשה ליישוב סכסוך טרם פנייה לבית משפט, חלה גם על סכסוכים משפטיים אחרים בין בני משפחה ולא רק על הליכי גירושין, למשל על סכסוכי ירושה ותביעות הנוגעות לאבהות.

מהי יחידת הסיוע?
הליך הגישור שיעברו בני הזוג במסגרת בקשה ליישוב סכסוך מתקיים אצל גורם הנקרא יחידת הסיוע. מדובר בגוף הכולל עובדים סוציאליים, מטפלים משפחתיים ועורכי דין המתמחים בהליכי גירושין. תפקידה של יחידה זו היא לפעול לצד בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני ולסייע לבני הזוג לסיים את הליך הגירושין בהסכמה. לאחר שהוגשה בקשה ליישוב סכסוך, הצדדים יוזמנו לפגישה ראשונה ביחידת הסיוע.

במהלכה, עובד סוציאלי יישב עמם, ינסה להכירם, להבין את עומק המחלוקות ביניהם ולגבש עמדה האם הסכסוך ביניהם יכול להיפתר בדרכי שלום. בהתאם לכך יחליט הוא בתום הפגישה הראשונה, האם יש טעם לזמן את בני הזוג לפגישות נוספות. יודגש, כי הפגישות אליהן יוזמנו בני הזוג ביחידת הסיוע הן ללא עלות אך חובה להתייצב אליהן, אלא אם בני הזוג וויתרו על ההליך כולו בהסכמה, כמפורט מטה.


מהו טופס 6 בקשה לסעד דחוף?

אילו בקשות אינן מחייבות הגשת בקשה לישוב סכסוך?

תביעה דחופה כשהנתבע מתגורר מחוץ לישראל
בקשה לטיפול רפואי דחוף בקטין
בקשת דרכון ויציאה מחוץ לישראל של קטין

תביעה דחופה בענייני גירושין בנסיבות מיוחדות
יחידת הסיוע
חוק גישור חובה
סעד דחוף משמורת
טופס פתיחת הליך משפחה
הרצאת פרטים בתיק עיקרי
יישוב סכסוך בקריות
טופס 1 תקנה 2 א
סעד דחוף משמורת
בקשה דחופה
סמכות מקומית יישוב סכסוך
מהו טופס 3
תקנות להסדר התדיינויות
טופס 5 בקשה לסעד דחוף
איך להתכונן לפגישת מהו”ת
עובד סוציאלי ביחידת הסיוע
טפסים בית משפט לענייני משפחה
חוק גישור חובה

איך יודעים אם הוגשה בקשה ליישוב סכסוך
בקשה ליישוב סכסוך קורונה
ביטול בקשה ליישוב סכסוך
בקשה ליישוב סכסוך בית דין רבני
מחיקת בקשה ליישוב סכסוך
תקנות ליישוב סכסוך

במסגרת בקשה לישוב סכסוך:
בקשה למזונות זמניים
בקשה לשמירת קשר עם קטין

מירוץ סמכויות בקשה ליישוב סכסוך
בקשה לקיצור הליכים יישוב סכסוך


הקפאת הליכים
על מנת שבני הזוג יתנו הזדמנות אמיתית לגיבוש הסכמות ביניהם, קובע החוק כי לאחר שהוגשה בקשה ליישוב סכסוך, תהיה הקפאת הליכים לתקופה מסוימת. פירושו של דבר הוא כי למעט מקרים דחופים, לא יוכל הצדדים להגיש כל תביעה זה כנגד זו והערכאות המשפטיות לא ידונו בעניינם.

המטרה כאן היא לוודא כי לאף אחד מבני הזוג לא יהיה יתרון על פני האחר וכאשר זוהי נקודת המוצא, יוכל באמת להתקיים שיח הוגן ופתוח בעל פוטנציאל להוביל בסופו של יום להסכם גירושין. באלו מקרים כן תינתן אפשרות לבני הזוג לפנות לערכאות? למשל כאשר יש צורך בסעד דחוף כמו פסיקת מזונות זמניים או הסדר משמורת. דוגמא נוספת: כאשר יש צורך בסעד זמני לצורך שמירת המצב הקיים, בין היתר למשל על ידי הוצאת צו עיקול שימנע פעולות חד צדדיות ברכוש המשותף.

ניהול הליך הגירושין בערכאות
כאמור, בקשה ליישוב סכסוך נועדה לסייע לזוגות מתגרשים להיפרד בדרכי שלום ולמנוע את העלות הרגשית והכלכלית הכרוכה בניהול מאבקים משפטיים. המספרים מלמדים כי לא מעט זוגות מוצאים מענה ביחידת הסיוע ומצליחים לגבש, בעזרת עורכי הדין שלצידם, הסכם גירושין טוב והוגן. אולם, לצד אלו, יש לא מעט זוגות שאינם מעוניינים לנהל דין ודברים במסגרת זו. ככל שבני הזוג לא רוצים בהידברות במסגרת יחידת הסיוע, הם רשאים להגיש הודעה משותפת על כך. אז, הם יהיו רשאים לנהל את הליך הגירושין בבית המשפט לענייני משפחה ובבית הדין הרבני. לחילופין, עומדת בפניהם האפשרות לפנות לגישור אצל עורך דין מגשר המוסכם על שני בני הזוג ולנסות באמצעותו לגבש הסכם גירושין.


 

עורכי דין מומלצים בתחום