גירושים

סקירה: עורך דין גירושין

הליך של גירושים, אשר נקרא לעיתים גם גירושין, הינו ההליך המהווה את סיומו הרשמי של קשר נישואים בין בני זוג. פעמים רבות כבר טרם סיום פורמלי זה, הצדדים נוהגים כזוג פרוד, משמע בוחרים שלא לגור יחד יותר, ולמעשה בפועל אינם מתפקדים יותר כזוג נשוי.

לאקט הגירושים ישנן משמעויות רחבות, הן משפטיות והן לאו. כך למשל, ישנן מדינות בהן אסור להתחתן עם יותר מאשה אחת, כך שרק לאחר ביצועו של הליך הגירושים הפורמלי ניתן להתחתן לאישה אחרת. מלבד הבדל בולט זה, הזכויות שניתנות לבני זוג נשואים ניתנות ברבים מן המקרים גם לאלו שאינם נשואים ובוחרים לחיות בנפרד.

במרבית המקרים, להליך הגירושים נלווים גם הליכים נוספים, הקשורים הן באלמנטים כלכליים והן, במידה ולבני הזוג ישנם ילדים, גם בהסדרי המשמורת ותשלום המזונות עבור הילידים המשותפים. אופן הסדרת החלוקה של הרכוש וחלוקת זמני השהות בין ההורים יכולים להתבצע על ידי הסכם בין הצדדים, בתיווך של עו”ד גירושין (מגשר גירושין מוסמך) בין אם לאחר הגירושים ובין אם בהסכם טרום נישואים.

עם זאת, גם לבית הדין ישנה אופציה לכפות את ההסדרים הנוגעים בחלוקת הזמנים ובמזונות, כמו גם את פירוק השיתוף הכלכלי, על בני הזוג. בכל מקרה, ההסכמים בין בני הזוג הנוגעים בהורות לאחר פרידה או לאחר הליך גירושים כפופים לאישור סופי של בתי הדין הרלוונטיים.

הגירושים בדתות השונות
במרבית הדתות ישנה התייחסות מפורטת, הן לאופן בו נקשרים בני הזוג בנישואים, והן לאופן בו נעשה הליך הגירושים. בכל אחת מהדתות היחס להליך הגירושים שונה.

הגירושין ביהדות
על פי הדת היהודית, קיים איסור על אישה נשואה לקיים יחסי מין עם מי שאינו בעלה, וככל שעל אף האיסור התקיימו יחסי המין, צאצאיה מיחסים אלה ייחשבו ממזרים.

כיום, הגירושים מתבצעים על ידי כך שהבעל נותן לאשתו גט.מבחינה היסטורית, בתקופת התלמוד, גבר יכול היה לגרש את אשתו גם אם היא עצמה לא רצתה בכך.

עם זאת, רבנו גרשום קבע תקנות אשר לפיהן קיים איסור על גירוש אישה אם היא לא רוצה בכך, וכמו כן ישנו איסור על לקיחת אישה שניה לפני גירושים מהראשונה. תקנות אלה קיימות כבר יותר מאלף שנים.

משמעות התקנות החדשות הינה שכיום מי שבן זוגו או בת זוגו מסרבים לגירושים הגם שהוא רוצה בסיום יחסי הנישואים מוגדר כ”מסורב גט”, הגדרה בעלת משמעות משפטית ופרקטית. בין היתר משמעות הדבר היא שכיוון שלא התקיימו הגירושים מסורב הגט לא יכול להינשא בשנית.

גירושי נשואים בנצרות הקתולית
על פי הדת הקתולית בני זוג אינם יכולים להתגרש כלל. עם זאת, לאור ההכרה בחשיבות האופציה של גירושים, בהרבה מדינות קתוליות החקיקה בנושא השתנתה, וזוגות יכולים להתגרש הגם שזה מנוגד לדת עצמה. כך למשל אירלנד חוקקה בשנת 1996 את חוק הגירושין שמעניק אופציה זו. כמו כן, ב2005 צ’ילה חוקקה חוק שמאפשר גירושין לזוגות אשר לא חיו זה עם זה במשך יותר משנה. במדינות נוספות עולות דוגמאות דומות כדרך להתמודד עם האיסור הדתי.

גירושים באסלאם
בדת האסלאמית ניתן לזהות דין שונה בנוגע להליך הגירושים בין פלגים שונים בקרב האסלאם. כך לדוגמה על פי האסלאם הסוני ועל פי האסלאם השיעי, ככל שאין בהסכם הגירושים קביעה אחרת, לגבר ישנה הזכות הראשונית לקבלת ההחלטה להתגרש.

לעומת גברים, אשר להם שמורה הזכות להחליט על גירושים, ככל שאשה רוצה בגירושים עליה לשכנע את הקאדי, השופט הדתי, לאפשר לה להתגרש מבן זוגה.

משמעות הדבר הינה כי הגם שהאופציה של גברים להתגרש היא נגישה ופשוטה, בפני הנשים עומדים מכשולים רבים, הן משפטיים והן כלכליים. בתימן למשל, אישה יכולה לבקש להתגרש רק במידה והגבר לא מסוגל לתמוך בה כלכלית, אך כאשר מדובר בגבר מספיק שהוא מגריז “אני מתגרש ממך” והשניים ייחשבו כגרושים.

לרוב ככל שמי שמבקש את הגירושים הוא הבעל, יש לאשה את האפשרות לשמור לעצמה את הנדוניה שהבעל הביא וכן את הרכוש המופיע בהסכם הנישואין בין השניים. כמו כן היא זו שתקבל את התינוק במידה והוא עדיין יונק, עד שהצדדים או בית המשפט ייקבעו מי יהיה המשמורן עליו.

סוגים שונים של גירושים
בתוך המסגרת הכללית של הגירושים ישנם מספר תתי קטגוריות של גירושים, שיכולים להתרחש בסיטואציות שונות. כך למשל אפילו מבחינת משך ההליך יתכנו גירושים שיימשכו חודשים בודדים וייתכנו כאלה שיימשכו שנים.

אחד הסוגים הוא הפרת הבטחת נישואין. במקרה שהתעורר בבית הדין לתביעות קטנות בירושלים, קבע בית המשפט כי אב החתן מחויב בפיצוי הכלה ומשפחתה לאור הפרת הבטחת נישואין – כיוון שהוא ביטל את החתונה – ועליו לפצות אותם על ידי כיסוי ההוצאות על החתונה, בין היתר דמי שכירות ליחידת דיור שבני הזוג אמורים היו להיכנס אליה.

סוג נוסף הוא גירושים אמוציונליים, היינו תקופה של וויכוחים ומחלוקות בין בני הזוג המפלגים את המשפחה כולה לשניים.

סוג אחרון הינו הגירושים הפורמליים. לעיתים, זמן מסוים אחרי שנגמר תהליך הגירושים, ישנו הליך בו בן הזוג מתחתן בשנית ונכנס לבית מעין “הורה חורג” לילדים, מה שעשוי להשפיע על תחושותיהם.

הדין החל על גירושים במדינת ישראל – שינויים והתפתחויות
בישראל, האופן בו מסתיים קשר הנישואים והאופן בו נעשית חלוקת זמני השהות והרכוש נקבעים בבית הדין הדתי לפי הדת של בני הזוג הספציפיים, כגון בית הדין הרבני, או לחילופין בבית המשפט לענייני משפחה, שיכול לדון בעניינם של בני כל הדתות.

בעבר, הקביעה איזה בית דין פוסק בנוגע לאופן חלוקת הרכוש היה לפי מרוץ סמכויות. משמע, בן הזוג הראשון שמבקש את הליך הגירושים הרשמי הוא מי שקובע האם בני הזוג ילכו לבית הדין הדתי או לבית המשפט לענייני משפחה. כיום, הבחירה מה תהיה הערכאה שדנה במקרה נעשית באופן מאוזן יותר.

גירושין ללא עו”ד
לצד מקרים אלה ישנם גם מקרים בהם הגירושים נעשים ללא התערבותה של שום ערכאה משפטית, אלא על ידי הסכמה בין הצדדים או הליך של גישור, שנעשים לרוב על ידי גורמים מומחים בתחום, משפטנים ואנשי טיפול.

מעניין לציין שבישראל היקף הגירושים עולה עם הזמן. כך למשל בשנת 2017 הנתונים מלמדים ששיעור הגירושים השנתי היה 1.7 לאלף נפשות מהאוכלוסייה בכללותה, כאשר 1.8 היו בקרב היהודים, 1.4 היו מוסלמים, 1.0 היו דרוזים ו0.8 נוצרים. אחוז הגירושים בישראל נמוך מזה שבאירופה.

הסדרה נוספת הרלוונטית להליך הגירושים המופיעה בחוק הינה חוק המהו”ת. חוק זה התקבל כהוראות שעה בשנת 2016. מטרתו של חוק זה הינה לעזור לנכנסים להליך, הן לבני הזוג והן לילדים, ליישב את הסכסוך המשפטי בדרכי שלום תוך צמצום ההגעה לבתי המשפט. זאת בעיקר תוך התמקדות בטובת הילדים, שעשויים להיות פגיעים במיוחד במהלך ההליך.

התפיסה העומדת מאחורי חוק זה היא “משפטיפולית”, דהיינו ראייה של המערכת הטיפולית כבלתי נפרדת מזו המשפטית. לפי חוק זה טרם ההתדיינות בבית המשפט יש להגיש הליך י”ס (יישוב סכסוך), בקשה ליישוב סכסוך, בו לא מפורטים נושאי הסכסוך. בהמשך להגשת בקשה זו הצדדים מוזמנים על ידי הערכאה השיפוטית למפגש מהו”ת, מידע היכרות ותיאום, שמטרתו ליידע את הצדדים במידע הרלוונטי עבור יישוב הסכסוך, להכיר את המשפחה וליצור מסגרת שאמורה למנוע את ההגעה להתדיינות המשפטים האדברסרית.

משמורת – בחקיקה ובפסיקה
האופן בו נקבעת המשמורת על הילדים לאחר הגירושים יכולה להיעשות לפי מספר מודלים.

המודל הלגאלי משפטי:
מודל זה הושפע מהתפיסה אשר הייתה שלטת עד תחילתה של המאה ה18 בנוגע להחלטות הנוגעות בילדים. עד תקופה זו האב הוא שהחליט מה טוב לילד, והילד היה עובר לחזקתו במידה והזוג התגרש. מאז תקופה זו ככל שלא מתקיימים חריגים קיים חוק לפיו הילד יעבור דווקא לחזקתה של האם.

מגמה נוספת החלה בשנות ה70 של המאה הקודמת. אז, נפוצה התפיסה שהילד כן זקוק לאב לא פחות מלאם. לפי עקרון זכויות הילד השופט נדרש לקחת את רצון הילד במסגרת הבחינה מי יהיה האפוטרופוס שלו בתום הנישואים, ככל שגילו עולה על 6.

המודל הפסיכו סוציאלי:
מודל זה ממוקד בעקרון ההורה. פסיכולוגים התומכים במודל טוענים כי הורה מסוגל לספק לילד את כלל הצרכים החומריים, הפסיכולוגיים, האינדיבידואליים, הרגשיים והמילוליים שלו ולפעול באופן המיטיב עימו בצורה רציפה, גם במידה וההורים מתגרשים. כך לדוגמה יתכן שיהיו שופטים שייקבעו שמי שיכול להעניק לילד רציפות, למשל מבחינת מקום מגורים ומסגרת לימודית, הוא מי שראוי שיהיה המשמורן שלו.

ההורה שיוכל לספק לילדיו את כל הצרכים הללו גם לאחר הגירושים הוא זה שיהיה המשמורן עליו. לצד אלה, יש שטוענים שהדרך היחידה לספק לילד את צרכיו הינה אם שני הוריו יגדלו אותו בצורה שווה, ורק כך יוכל לגבש זהות מינית וקשרים בין דוריים.

המודל ההלכתי:
כאשר השאלה מי יהיה ההורה המשמורן הינה שאלה שמוכרעת ברבנות, לרוב ההכרעה תהיה לטובת ההורה שהינו בעל אמצעים רבים יותר, שאין לו מוגבלויות כלשהן, פיזיות או נפשיות, וכן לבסוף זה אשר נטייתו הינה העדפה של מוסדות חינוך דתיים על פני חילוניים.

כמו כן יועדף ההורה שהינו בעל ההתנהגות המוסרית יותר והמותאמת יותר לדת בתחום המיני, לבסוף, ייבחר ההורה היהודי ככל שאחד מבני הזוג אינו יהודי, וכן לא ייבחר ההורה שבית הדין יראה כ”אשם” בפירוקו של התא המשפחתי.

ילדים בהליך הגירושים
מן האמור עולה שהליך הגירושים משפיע גם על הילדים. בין היתר, הם נלקחים בחשבון תחת המודלים השונים של בחינת המשמורת, וכן מהווים חלק מהסיבה לקיומו של חוק המהו”ת.

נישואים מחדש בין בני זוג גרושים
על פי היהדות, ישנם כללים ברורים הנוגעים באופציה להינשא לאדם מחדש לאחר גירושים. אדם אשר מחזיר את גרושתו הינו אדם אשר גירש את אשתו ובהמשך נישא לא פעם נוספת. ככל שבתקופה שבין לבין האישה נישאה לאחר ואף התאלמנה או התגרשה מהאחר, היא לא יכולה לחזור לבעלה הראשון, אלא אם בעלה הראשון הינו כהן.

ישנה מחלוקת בין פוסקי ההלכה בנוגע לשאלה האם ישנה עדיפות מיוחדת בהחזרת הגרושה לעומת נישואים לאחרת.

על פי הדת האסלאמית, לגבר ישנה אופציה להתחתן מחדש עם גרושתו רק אחרי שזו נישאה לאחר ובהמשך לכך התגרשה או התלאמנה. ככל שהבעל שגירש רוצה להינשא מחדש לגרושתו טרם התמלא תנאי זה הוא נדרש למצוא מי שיישא אותה ויתגרש ממנה. בעבר ערביי ישראל מצאו אדם זקן, ובעדיפות אף עיוור, עבור מטרה זו.

לפי פרשני המקרה, הסיבה לאיסור על נישואים מחדש אלא בתנאים ספציפיים הינה מניעת חילופי זוגות. כך למשל, לפי המשפטן דניאל פרידמן הן ביהדות והן באסלאם מטרתם של הכללים הללו הינם הרתעה מגירושים מהירים מדי. הוא מציין שהנימוק הקיים במקרא, בספר דברים, הינו קיומו של טומאה בדבר.

עורכי דין גירושין

שאלות ותשובות בנושא גירושין

מהם חמשת שלבי הגירושין?

ניתן לחלק את התהליך הרגשי ל-5 שלבים: הכחשה, כעס, מיקוח, דיכאון וקבלה

מהי הסיבה הכי נפוצה לגירושים?
המניעים העיקריים שדווחו לרוב לגירושין היו חוסר מחויבות, בגידה וסכסוכים/וויכוחים תדירים. הסיבות הנפוצות ביותר ל”שבר הסופי” היו בגידה, אלימות במשפחה ושימוש בסמים. יותר משתתפים בסקר האשימו את בני זוגם מאשר את עצמם בגירושים.

איך יודעים שהגיע הזמן להתגרש?

זה בסדר להיות במשבר יחסים עם בן/בת הזוג. אבל, אם כבר לא מוצאים רגעי שמחה או חשים פחד מהתנהגות קשה. כדאי להתייעץ עם עו”ד גירושין ולשקול להגיש תביעת גירושין. מגיע לכל אחד להיות עם מישהו אחר באושר בזוגיות ולא להישאר בגלל נוחות בלבד.

איך לא להתגרש

כיצד לחמוק מהסטטיסטיקה העגומה של גירושין בישראל

כפי שנתוני הסטטיסטיקה מראים, זוגות שמתחתנים היום עומדים בפני סיכון משמעותי של גירושין לכל החיים. גם אם הסיכון ירד לסביבות 30 אחוז, זה עדיין הרבה סיכוי לגירושים. עם זאת, בני זוג הם לא סטטיסטיקה בלבד, ובעזרת מודעות לנושא, ניתן להגביר את הסבירות לאהבה מתמשכת בנישואין.

מי נמצא בסיכון גבוה יותר להתגרש ?

לא משנה באיזו הערכה משתמשים, העובדה היא שקיים סיכון משמעותי לגירושין בכל חיי נישואין. אמנם יש ויכוחים אקדמיים לגבי מידת הגודל של הסיכון הממוצע, אבל בקרב החוקרים יש פחות ויכוחים לגבי הסיכונים היחסיים.

יש אנשים שמתמודדים עם סיכון גבוה יותר לגירושין, ואחרים בסיכון נמוך מאוד. מה להלן אינו רשימה ממצה אלא הדגשים:

מאפיינים אישיים הקשורים לשיעור גבוה יותר של גירושין:

 • מתחתנים בגיל צעיר (למשל, מתחת לגיל 22)
 • בעלי השכלה נמוכה יותר (לעומת בעל תואר אקדמי)
 • הורים שהתגרשו או מעולם לא נישאו
 • בעל אישיות שמגיבים יותר ללחץ ורגשות
 • נישואים קודמים שהסתיימו בגירושין
 • לפני הנישואין, קיום יחסי מין או חיים משותפים עם מישהו אחר מלבד בן/בת הזוג לנישואין.
 • בעל הכנסה נמוכה מאוד או חיים בעוני

מאפיינים זוגיים הקשורים לשיעור גבוה יותר של גירושין:

 • ילד משותף לפני הנישואין
 • חיים יחד לפני הנישואין או לפחות מאורסים
 • תקשורת וניהול קונפליקטים גרועים
 • בני דתות או גזעים שונים

בעוד שאנשים מסוימים באמת עומדים בפני סיכון גבוה יותר לגירושין מאחרים, רבים עם סיכון נמוך מאוד בכל זאת מודאגים לבל גירושים יקרו להם.

יש אנשים שנמנעים לחלוטין מנישואים בגלל הפחד שלהם מגירושים, אבל הימנעות מנישואים לא באמת תפחית את הסיכוי לחוות כאב לב וחוסר יציבות משפחתית.

כדי להימנע באמת מהאפשרות של כאב כזה, צריך להימנע לחלוטין מאהבה, מין וילדים. עבור חלקם, הימנעות מנישואים עשויה למעשה להגביר את הסבירות שלהם לחוות בדיוק את הדבר שהם חוששים מהם – כאב לב ופרידה – מכיוון שנישואים יכולים להיות כוח רב עוצמה להבהרה וחיזוק המחויבות בין שני אנשים.

כדאי לחשוב על הרשימה שלעיל של גורמי הסיכון במונחים שהם דינמיים, כלומר ניתנים לשינוי, ואילו סטטיים, כלומר לא ניתנים לשינוי.

אף אחד לא יכול לחזור אחורה ולשנות את ההיסטוריה של הנישואים של הוריו. כמו כן, כאשר אתה כבר נשוי, אתה לא יכול לחזור אחורה ולשנות את ההיסטוריה של גורמים כגון אם גרתם יחד לפני האירוסין או ילדתם לפני הנישואין.

אבל אפילו עם גורמי סיכון סטטיים, יש חדשות טובות: גורמי הסיכון שלכאורה בלתי ניתנים לשינוי, מסתבר שיש להם את ההשפעה שלהם על החיים הנוכחיים שלך דרך ממדים אחרים שהם דינמיים.

לדוגמה, למרות שידוע כי הורים שהתגרשו מחלישים את דעותיהם של מבוגרים לגבי מחויבות בנישואים, ניתן לשלוט באמונות לגבי נישואים ורמת המחויבות לבן הזוג.

עצה למי שעדיין לא התחתן

למי שעדיין לא התחתן או אפילו לא בחר בן/בת זוג, יש ללא ספק, את הכוח הרב ביותר להשפיע על הסיכוי בסופו של דבר אם להתגרש או לא.

מי שכבר נשוי יכול רק לשנות את אופן החשיבה וההתנהגות בנישואים הקיימים.

לרווקים שעדיין לא בחרו בת זוג יש עוד הרבה שעדיין על הפרק לשינוי.

במילים אחרות, השלב בחיים מעצב את מה שהוא דינמי וסטטי מבחינת גורמים הקשורים לסיכון לגירושין.

ככל שנמצאים מוקדם יותר בתהליך של מציאת בן /בת זוג, כך הבחירות קדימה יכולות להשפיע על העתיד הזוגי.

הנה כמה טיפים שכדאי לזכור 

לקחת את זה לאט: הכירו אדם טוב מאוד לפני שמחליטים להתחתן. כולנו מכירים אנשים שהתאהבו ממבט ראשון והתחתנו תוך חודשים, והצליחו במשך שנים רבות בנישואים. אבל יש הרבה זוגות אחרים שהתחתנו מהר והתפרקו.

על ידי הקדשת זמן רב יותר, תוכל לראות כיצד בן זוג פוטנציאלי מתייחס לאחרים, מגיב ללחץ ומטפל בחילוקי דעות איתך בדברים חשובים.

כמו כן, אם מערכת היחסים שלכם מתקדמת לקראת נישואים, הקדישו קצת זמן כדי להבהיר את הציפיות לגבי נישואים, משפחה וחיים.

שימו לב לדגלים אדומים: אם יש סימנים להתנהגות שתלטנית או פוגענית, או בעיות חמורות של שימוש בסמים, לא חכם להתקדם בעיוורון בתקווה שהדברים יסתדרו.

אהבה לא מנצחת הכל: אם חברים או משפחה מזהים בעיתיות, הקשיבו להם לגבי חששות שהם רואים באדם שהתאהבתם בו.

אל תתחתנו עם פרויקט שינוי עצמי  – או, לפחות, אל תעשו זאת עד שיש ראיות מוצקות לשינוי אמיתי ומתמשך כאשר יש חששות. ואל תעברו לגור ביחד כדי לבדוק מערכת יחסים כזו, זו הסיבה הגרועה ביותר שיכולה להיות לכם לעבור לגור ביחד.

חפשו מישהו שחולק את האמונות והערכים שלכם. מהם הערכים המרכזיים שלכם בחיים? האם הם משותפים? הימנע ממצבים שבהם אתם עלולים להתאהב במישהו לפני קביעת הדברים האלה.

זה המקום שבו אנשים יכולים להשתמש באתרי היכרויות מקוונים בצורה יעילה: אתם יכולים להיות ברורים לגבי הדברים הגדולים שאתם מחפשים בחיים לפני שאתם פוגשים שותף/ה לחיים והכל מסתבך והכימיה משתלטת. כימיה ואהבה זה מעולה. אתם צריכים לחוות את זה, אבל כימיה כדאי לפתח בהדרגה ולא להסתנוור מכיף בלבד.

מסירות הדדית: צריכות להיות ראיות מתמשכות לכך שבני זוג פוטנציאלים מסורים באותה מידה למערכת היחסים; למשל, ששניכם מוכנים להקריב זה לזה.

זה בסדר לחפש אהבה, אבל חכם יותר לחפש הקרבה.

אל תתנו לאילוצים להישאר ביחד לגדול לפני שאתם מבססים מחויבות הדדית להיות ביחד.

אנשים רבים גולשים למצבים שמקשים על סיום מערכת יחסים לפני שהם קיבלו החלטה ברורה לגבי מה הכי טוב.

עבור יותר מדי זוגות, החיים המשותפים מקשים על הפרידה לפני שברור שיש להם באמת עתיד ביחד.

אימון לפני נישואין: בעוד שמומחי נישואין מתווכחים על הכל, יש ראיות מוצקות לכך שהשלמת הכשרה לפני הנישואין (חינוך, ייעוץ, איך שזה לא נקרא) יחד יכולה לשפר את הסיכויים שלך בנישואין.

למרות שזה לא מבטיח אושר זוגי, יש הרבה יותר פוטנציאל הפוך מאשר חיסרון. החיסרון היחיד שאני חושב עליו לפעמים הוא למעשה החיסרון: אתה יכול ללמוד משהו הנוגע לפרטנר או מערכת היחסים שלך שלא הערכת עד הסוף – משהו שיכול להוביל אותך לקבל יותר עזרה או ללכת לאט יותר.

בשל כך, אני ממליצה לך לפנות להכשרה לפני נישואין כמה שיותר לפני תאריך חתונה. למה? כי ככל שתשלימו את זה יותר מראש, כך יש לכם יותר סיכוי לגלות משהו שיכול להוביל אתכם לשנות את דעתכם בנוגע להתחתן זה עם זה.

אני יודע שהרגע איבדתי כמה מכם. אבל שקלו היטב למה בדיוק עזבתם. במקום לעשות משהו כמו חיים משותפים, שלמעשה אין לו עדות להגדלת הסיכוי של נישואים להצליח, עשה משהו שיכול להכריע את ההחלטה שלך מבלי להקשות בו-זמנית על הפרידה.

אם אתם צפויים להתחתן במסגרת דתית, פנו לאותה קבוצה ובדקו אם היא מספקת הכשרה לפני הנישואין. אם לא, בדוק אם קבוצה אחרת מספקת את השירות הזה באופן שמתאים לשניכם.

אם אינך מוצא את זה, נסה סדנת חינוך ליחסים אם הם קיימים בקהילה שלך. לחלופין, כאפשרות נוספת, שאל בסביבה על מטפל זוגי מקומי המיומן לעזור לזוגות להתכונן לנישואין. אם אין לך אפשרויות מקומיות, ישנם שאלונים מקוונים להערכת מערכות יחסים לפני נישואין או לחיזוק מערכות יחסים.

היה מציאותי לגבי בני זוג פוטנציאליים. יש דברים שאני אוהב בקונספט של חבר נפש. עבור אנשים מסוימים, זה אומר מישהו לחלוק איתו את החיים; מישהו ברמה עמוקה של חיבור ואולי של אמונות משותפות שיכול להיות עמית לנוסע בחיים.

עבור אחרים, לעומת זאת, המושג מסוכן: מה שהם באמת מתכוונים ב”חבר נפש” הוא מאהב מושלם שהוא אידיאלי עבורם. הנה הסיכון בכך: אתה עשוי בהחלט להתחתן עם מישהו שאתה מאמין שהוא הנפש התאומה שלך, בהשקפה קיצונית זו של אהבה מושלמת.

אבל יום אחד, אתה תבין שהאדם הזה אינו מושלם. אתה תיפגע. יבינו אותך לא נכון או אולי אפילו יאתגרו אותך לגבי חלק מהפגמים שלך.

כמה נישואים תקינים מאוד נכשלים בגלל שאחד מבני הזוג או שניהם ציפו לרמה של קבלה, תשוקה או שלמות שהיא פשוט בלתי אפשרית או נדירה ביותר.

מה שעושה נישואים נהדרים הוא לא שני אנשים מושלמים שמיישרים את חייהם, אלא שני אנשים לא מושלמים שעברו שינוי על ידי חיים של מחויבות ואהבה. חפש מישהו שיכול להתחייב ולגדול ולהקריב, ולהיות האדם הזה לבת הזוג שלך.

אולי אתה מבין שאתה מביא סיכון גבוה לגירושין לנישואין. יש אנשים שקיבלו יד גרועה יותר בחיים, ואולי קיבלת יד קשה. יתר על כן, אנשים עם סיכון גבוה יותר לגירושין נוטים יותר להתחתן עם אנשים אחרים עם סיכון גבוה יותר לגירושין. מה אתה יכול לעשות?

שקול את היד שקיבלת ושחק את היד הזו בצורה הטובה ביותר שאתה יכול. אפילו רק התחייבות להצעה הראשונה שלי למעלה, ללכת לאט יותר, יכולה לעשות הבדל עצום בחייך ובסיכויי הגירושים שלך.

נישואים כרוכים בבחירה להסתכן באהבת הזולת לכל החיים, אבל זה שונה מהימורים עם חיי האהבה שלך. רק ודא שאתה מחליט במקום להחליק את דרכך אל העתיד שלך.

דרכים לצמוח מגירושים

כולנו שמענו על תגובת הילחם או ברח – כאשר בעל חיים מרגיש מאוים, הוא בועט החוצה המון כימיקלים והורמונים כדי לתת להם את היכולת יוצאת הדופן לרוץ ולשמור על בטיחות. הבעיה, כמובן, היא שבמצבים של שינוי דרמטי, כמו גירושין, המוח שלנו עושה את אותו הדבר הארור. לעתים קרובות אנו מרגישים שאין מקלט בטוח וחיים את ימינו בתגובה להלם הזה.

עד שניקח אחריות על עצמנו ונשנה את הדרך בה אנו חושבים על המצב שלנו.

עבור רובנו שעברו גירושין, לעתים קרובות הכפתורים הכי עמוקים, הכואבים ולעיתים לא ידועים שלנו נלחצים – כפתורים שנוצרו ממה שאני מכנה מערכת האמונות הכוזבות שלנו שאנחנו “פחות מ”, לא ראויים או לא אהובים. תגובת הקרב או ברח שלנו מתחילה – מרגישים נטושים ולא בטוחים ברמה מאוד עמוקה.

מעניין, גם אם אתה זה שעוזב, אתה עלול להרגיש גם נטוש – נטוש על ידי בן הזוג שלך לנישואין. אתה יכול גם להרגיש כישלון.

אז יש לך בחירה כאן. למעשה, יש לך בחירה בכל רגע בחייך כיצד תפעל ותגיב. אם אתה בא ממקום הפעולה, תהיה פרואקטיבי בקבלת החלטות לגבי עתידך. זו ההזדמנות. זוהי גם הדרך היעילה ביותר לעבור את הכאב ואת הלחיצה על הכפתור, ולתת ליצירת חיים שאתה רוצה כשאתה מתקדם.

אם אתה תמיד במצב תגובה, אתה – זמן אהבה קשה – משחק את הקורבן. זה משאיר אותך תקוע, ואתה תחזור על אותם דפוסים בחייך שוב ושוב.

אחת הבחירות שאתה יכול לעשות היא לראות בגירושים, קשים ככל שיהיו, הזדמנות לצמיחה. לעתים קרובות רק עד שאנו מגובים אל הקיר אנו משתנים – זה באמת עניין של להרגיש בנוח עם אי נוחות. כי אם לא תעשה זאת, תישאר באזור הנוחות שלך של לשמור על הכל אותו דבר בפנים, כשהכל בלי משתנה. וייתכן שאין לך את הכלים להתמודד עם השינוי הפתאומי והמתח הזה.

דבר מרתק במוח שלנו הוא שאנחנו מעדיפים להישאר במשהו שאנחנו יודעים, לא משנה כמה הוא לא נעים, לא אותנטי או אפילו פוגעני, במקום לשנות את המצב שלנו. חלק מזה נובע מכך שהשינוי הוא מרכיב מפחיד. השני הוא שאולי אנחנו פשוט לא יודעים מאיפה להתחיל לעשות שינויים. זה יכול להרגיש מרתיע.

זה באמת עניין של להרגיש בנוח עם אי נוחות ואז למצוא מקור של כוח בפנים ולחפש משאבים מחוץ לעצמך כדי ליצור את השינויים כדי לחיות את החיים שאתה יודע שנועדתם לחיות. במילים אחרות, האמון, והניע את הרגליים.

וזו גם הזדמנות לקחת את הזמן להרהר. השתמש בכמה מההצעות הבאות כדי להתחיל. לאחר מכן, קבל את ההחלטה שתבוא ממקום פרואקטיבי במקום מגיב, וקבל החלטות עם מערכת עיניים חדשה.

להלן 5 דרכים בהן תוכל להשתמש בגירושין כהזדמנות לצמיחה:

1. זהה מהם הערכים האמיתיים שלך – לא אלה שירשת מהורייך, ממורים או מנהיגים דתיים – שלך! ראה היכן בחייך אינך חי בהתאם לאלה. בצע כמה שינויים!

2. תסתכל על חלקים בעצמך שאתה רוצה לשפר, כך שאתה חי חיים שאתה אוהב, לא חיים של תגובה. האם אתה מרגיש בדרך כלל כמו קורבן (“איך הוא יכול היה לעזוב אותי?” “ידעתי שהיא מעולם לא אהבה אותי.” “לעולם לא אמצא מישהי אחרת.”) סוג זה של חשיבה תבוסתנית וקורבנית רק ישמש אותך תקוע.

3. התחילו לשים לב לדרך בה אתם מפנימים את מה שכולם (במיוחד האקסית שלכם) אומרים לכם. אחת השורות האהובות עלי שאני אומר ללקוחות להשתמש בהם כשהם מרגישים את הכפתורים שלהם נלחצים היא “מה שהם אומרים זה עליהם, מה שאתה שומע זה עליך.”

כלומר, כולנו נרקיסיסטים ברמה מסוימת, וכשמישהו אומר דברים פוגעים, הוא בדרך כלל מדבר על הפצעים שלו, הפחדים העמוקים ביותר וחוסר הביטחון שלו. כאשר אנו שומעים הערה אובייקטיבית כאישית, אנו עושים את אותו הדבר לעצמנו.

4. הקף את עצמך באנשים חיוביים שמעלים אותך למעלה, לא מורידים אותך. אתה לוקח על עצמך את הערכים, העמדות ואפילו ה”רעידות” של אלה שאתה מתרועע איתם. תסתכל טוב טוב והצב את החברים והמשפחה שלך בפרספקטיבה. תעשה קצת משק בית, באהבה. אתה יכול לקבל מישהי בחייך שהיא “ננסי שלילית”, אבל שמור אותה במרחק רגשי לפחות ותבין ש”מה שהם אומרים זה עליהם, מה שאני שומע זה עלי.”

5. קבל קצת עזרה כדי להישאר אחראי על השינוי שלך בחשיבה, פרספקטיבה ופעולות. אתה נמצא עד הברכיים ברגשות ובמערכות האמונות הכוזבות, וזה מאוד מועיל לקבל נקודות מבט מבחוץ כדי שתפסיק להרגיש שאתה הרגשות שלך. הרגשות האפלים והשליליים יותר שלך הם סימנים לכך שאתה עמוק בתוך מערכות האמונות הכוזבות שלך. לפעמים קשה להתחיל בגילוי עצמי כשאתה נמצא במקום של ההצפה.

זה עוזר לזכור שאתה יכול לעשות את זה חלק אחר חלק, צעד אחר צעד. זה לא בילוי בן לילה של עצמי! היו אדיבים וחמלים עם עצמכם. התייחסו לעצמכם לפחות כמו שהייתם מתייחסים לילד שאולי תפגשו ברחוב. במילים אחרות, אל תדבר אל עצמך בחומרה.

היו עדינים עם עצמכם בזמן המעבר שלכם. אבל, השתמש בשינוי בחייך כהזדמנות לשנות ולראות מחדש את עצמך, את חייך ואת סדרי העדיפויות שלך כך שתחיה בצורה אותנטית ויזומה יותר.

קבל את ההחלטה שתתחיל לחיות חיים שאתה אוהב! זה תלוי בך.

5 סיבות מצוינות להתגרש

בראש הרשימה, ללא ספק, עומדת התעללות פיזית. בקושי יכולה להיות הפרכה בוטה יותר של כל הסיבה ששניכם נכנסתם לשותפות שלכם. זכור? התכוונתם לאחד כוחות להתמודד עם האתגרים שהיקום הציג באכפתיות, בחמלה ובאהבה, ועל ידי כך, למקסם את סיכויי ההצלחה שלכם בפתרון בעיות החיים? אבל, זמן מה לאחר מכן, בן הזוג שלך תקף אותך באיום גלוי על ביטחונך, בריאותך ואולי אפילו על חייך.

בביצוע התעללות פיזית, הם ויתרו על כל זכות מוסרית לקדושת הנישואין. הם נפסלים מעצמם משיקולים נוספים. צא החוצה! (וכן, הגבול הזה היה צריך להיות מאוד ברור מתחילת הקשר, באופן אידיאלי עם מבנה מובנה המאפשר לכל אחד מכם את המשאבים הכספיים להמשיך הלאה בלי השני)

שם למעלה עם אלימות במשפחה היא התעללות רגשית. בואו נכלול קריאת שמות, הנחתות, נסיעות אשמה, הכל. יש עוד הרבה (טיפול שקט, מישהו?), אבל אתה מבין את הרעיון. האם זה לא ההפך משותפות? זוגות שעוסקים בהתעללות רגשית, סובלים, ובכך מנרמלים, סובלים את נישואיהם; עם זאת, הם אינם משגשגים. לא נרשמת לזה, נכון?

מסרב לעשות משהו בנוגע לבעיה ברורה כמו שימוש בסמים. זוכרים את כל מטרת הנישואין? לפתח שותפות אסטרטגית על ידי צירוף חוזקות של שני אנשים כדי להתמודד יחד עם אתגרי החיים? אבל, אם בן/בת הזוג שלך בודק בקביעות עם חומרים אז אתה בעצם לבד. למרות שאתה עדיין נשוי כחוק, איבדת את מהות השותפות. תעשה סדר בענייניך ותמשיך הלאה.

בן הזוג שלך אינו מסוגל לאהוב – או, לפחות, אינו מסוגל לאהוב אותך. אאוץ. קשה להודות בזה כי זו דוגמה נוראית לכישלון בבחירת בני זוג.

לאלו מאיתנו שכן אוהבים, זה יכול להיות קשה להבנה. הרעיון שישנם חפצים בצורת אדם שנראים כמו אנשים אך אינם מסוגלים לבצע את הפעילות המגדירה ביותר המעידה על אנושיות – אהבת בני אדם אחרים – מזעזע. לבקש מהם אהבה זה כמו לבקש מאדם פצוע לרוץ מרתון. הם פשוט לא יכולים לעשות את זה.

רמות פתולוגיות של פסיביות בפתרון בעיות החיים. האם לא כולנו מכירים מישהו (מקווה שזה לא אתה!) נשוי לאדם נחמד מספיק אבל כזה שפשוט לא יכול להשתתף בצורה מועילה בשיחות פתרון בעיות? הם לא שיכורים, הם לא מתעללים פיזית או רגשית, והם אולי אפילו אוהבים, לפחות, קצת. אבל כשזה מגיע להיות שותף אמיתי הם בעולמם ואתה לבד.

קשה לבלוע את האמת
כעת, אתה עלול לא להסכים עם הרשימה לעיל ו/או לא להסכים עם רעיון הגירושין לחלוטין, אבל אתה חייב להסכים שיש לפחות כמה מקרים שבהם עלינו לפעול לפי עצתו של  הטבע ו”לצמצם את ההפסדים שלנו”. הרי אבותינו עשו זאת, ולא היינו כאן אלמלא הם.

רוב ההכחשה שלנו לגבי האם להתגרש או לא מתאדה כשאנחנו שואלים את עצמנו שאלה אחת פשוטה: האם הייתי מייעץ לילד הבוגר שלי להישאר במערכת יחסים שהיא בדיוק כמו שלי? תחשוב על זה: חסר אהבה, מתעלל, לגמרי לבד חוץ מחברתו של מישהו כל כך לקוי שיכולתי להיות ממש לבד? כשאנחנו חושבים על ילדינו היקרים והאם נגיד להם להישאר או לא – רובנו היינו מודיעים להם בעצב, “אתם צריכים להתגרש”.

מדוע נשים נוטות הרבה יותר מגברים ליזום גירושין
.

למרות שגירושים יקרים מבחינה כלכלית, במיוחד עבור נשים, אחוז הגירושים ביוזמת נשים גבוה יותר מאשר גירושים ביוזמת גברים. יתר על כן, מספר גדול באופן מפתיע של נשים מדווחות על שביעות רצון מהחיים לאחר הגירושין. להסבר על הפרדוקס הזה והסיבות מדוע נשים מתגרשות, אנו פונים למאמר שפורסם לאחרונה על ידי פרקר ושותפי פעולה, שפורסם בגיליון פברואר 2022 של Current Opinion in Psychology.

חוקרים טוענים, תוך שימוש בתיאוריה האבולוציונית, שאי -התאמות שונות בין המינים מגדילות את הסבירות לגירושין. אי התאמה אלו מפורטות להלן. (שימו לב, רוב הדברים הבאים חלים על גירושין שיזמו נשים במערכות יחסים הטרוסקסואליות במדינות המערב.)

גנים טובים, כיסים עמוקים ואי התאמה אחרים בהעדפת בן הזוג
בכל הנוגע לבחירת בני זוג, נשים מעריכות מאפיינים כמו גבריות, סימטריית פנים, אטרקטיביות ודומיננטיות חברתית. לא מעט מהמאפיינים הללו מאותתים על גנים טובים. לדוגמה, הם מתואמים עם בריאות וכוח פיזי, שהם תכונות שמגבירות את ההישרדות והצלחת הרבייה.

מדוע רצון לגברים עדיפים מבחינה גנטית עלול לגרום לאי התאמה של העדפת בני הזוג? מכיוון שגברים עם גנים טובים בדרך כלל מתעניינים יותר במערכות יחסים קצרות טווח ואינם הופכים את בני הזוג הטובים ביותר לטווח ארוך (למשל, הם פחות בעלי תושייה). לכן, נשים, במיוחד אלו שמסוגלות לפרנס את עצמן, עשויות שלא להרגיש מוטיבציה להישאר במערכת יחסים עם גברים כאלה.

חוסר התאמה נוסף נוגע למשאבים פיננסיים : לא רק נשים רוצות בנות זוג רומנטיות בריאים ומושכים פיזית, אלא הן גם רוצות לעתים קרובות בני זוג בעלי תושייה (כלומר גברים עשירים ומצליחים).

להעדפות זוגיות הנוגעות לכסף ומשאבים עשויות להיות הסבר אבולוציוני – למשל, הצורך של נשים להסתמך על גברים המסוגלים לספק אותן במהלך ההיריון וההנקה, שהן תקופות של הוצאת אנרגיה גבוהה וניידות נמוכה.

למרות שהעדפות ההזדווגות הללו לא השתנו, החברה השתנתה באופן דרסטי. פחות נשים צריכות להיות תלויות בגברים; ואכן, מספר גדל והולך של נשים מרוויחות יותר מבעליהן.

עם זאת, זה מהווה בעיה עבור נשים שרוצות בן זוג עשיר ומצליח יותר מהן מבחינה מקצועית. זה עלול לגרום גם לחוסר שביעות רצון ממערכת היחסים לנשים נשואות שעם הזמן מתחילות להרוויח יותר מבעליהן ולהגיע למעמד גבוה יותר.

חוסר התאמה בין טיפול ותלות הדדית
יחסים רומנטיים עכשוויים מתאפיינים ברמות נמוכות יותר של תלות הדדית מאשר בעבר. שוב, זה קשור בחלקו לנשים שמרוויחות יותר ממה שהן הרוויחו פעם. כיום, נשים פחות מוכנות להקריב את האושר והרווחה שלהן רק כדי לשמח את בן הזוג הרומנטי שלהן. ואכן, למספר הולך וגדל של נשים יש את הכוח לאיים או ממש להתרחק אם בן זוגן הרומנטי לא ישנה את התנהגותו.

אבל עם פחות תלות הדדית, יש פחות מחויבות, השקעה בקשר הרומנטי, ונכונות להתמיד כשצצות בעיות חדשות.

אי התאמה נוספת, הקשורה גם לירידה בתלות ההדדית, היא אי התאמה טיפולית. לנשים, יותר מגברים, יש רצון עז לספק טיפול לבני זוגן ולילדיהם. הרצון או הנכונות לקחת על עצמם עבודות בית וטיפול בילדים חלים אפילו על נשים שעובדות מחוץ לבית או מרוויחות יותר מבני זוגן הרומנטיים.

הצורך לעשות מטלות הבית ולדאוג לילדים, בנוסף לעבודה מחוץ לבית, מוסיף משמעותית לעומס העבודה של הנשים. זה מגביר את הלחץ ומפחית את רווחתם, את שביעות הרצון מהיחסים ואת החשק המיני לבן הזוג הרומנטי שלהם.

מה עם אבות בבית? ראשית, גברים המבקשים חופשת משפחה נשפטים לרוב על ידי עמיתיהם לעבודה כחלשים יותר ופחות אסרטיביים, מוכשרים ושאפתנים. בנוסף, אבות בבית עושים יותר עבודה בצורת זכר, כמו תיקון בית, בניגוד לבישול, ניקיון או טיפול בילדים. אז הם לא מאוד מועילים.

התוצאה היא ששני בני הזוג נמצאים בלחץ בימים אלה: נשים לרוב מהצורך לעשות “הכל” (ולא נהנות מהיתרונות של זוגיות) וגברים מלחצים חברתיים לעסוק בעבודה גברית יותר. גורמי לחץ אלו יכולים להגביר את הסבירות לפרידה, כולל גירושין ביוזמת נשים.

פתרונות פוטנציאליים לחוסר התאמה (המגדילים את הסיכון לגירושין ביוזמת נשים)
אתגר נורמות מגדריות. גישה אחת היא לערער על נורמות מגדריות, במיוחד את ההשקפה של גברים כמפרנסים ונשים כמטפלות; או התפיסה שעבודות או מטלות מסוימות הן גבריות או נשיות.

המטרה היא לעזור לגברים ולנשים להיות נוחים יותר עם פעילויות שאינן אופייניות למגדר. אחרת, לא בעלים ולא נשים ישמחו לתפקד בתפקידים לא-מגדריים ולכן עשויים לבחור בגירושים במקום זאת.

לקבל עזרה בטיפול בילדים. אם האמור לעיל מתברר כקשה מדי, פתרון נוסף הוא סיוע בטיפול בילדים, במיוחד בנישואים שבהם הנשים הן המפרנסות העיקריות. הסיוע יכול לבוא בצורות וצורות רבות – בתשלום או מסופק על ידי מעסיק, הממשלה, סבא וסבתא של הילד וכו’.

להיות מומחים. אחת הדרכים לטפח תלות הדדית בין זוגות היא להדגיש לא רק שיתוף בתפקידי הבית אלא התמחות במטלות בית ספציפיות. כמו ארגונים שפועלים בצורה חלקה יותר כאשר כל עובד מומחה במה שהם עושים (ומסתמכים על עזרתם של עובדים/מומחים אחרים בתחומים שאינם מוכרים להם), ההתמחות עשויה לאפשר גם לנישואים להתנהל בצורה חלקה יותר.

השג מטא-ידע. כשם שמודעות רבה יותר לעבר האבולוציוני עוזרת לדיאטטים לראות דברים בצורה ברורה יותר לגבי ההעדפות המתפתחות שלנו למזון מתוק, מלוח ושומני, כך עשויים בני זוג רומנטיים לזכות בפרספקטיבה חדשה על שביעות רצון ממערכת היחסים על ידי הסתכלות על הרצונות שלהם מנקודת מבט מנותקת יותר. זה עשוי להיות מועיל במיוחד עבור אנשים שלוקחים בעיות ביחסים (כלומר אי-העדפות) באופן אישי מדי, כאילו משקפים את החסרונות האישיים שלהם.

טיפים לתקשורת לגירושין – גם אם התקשורת נכשלה בנישואין

תקשורת מכבדת, חיבה וקלה היא הדבק שמחזיק בני זוג ביחד.
כאשר מתגרשים, התקשורת צריכה להיות קצרה, אינפורמטיבית, ידידותית ותקיפה.
תקשורת הנמנעת מוויכוחים, עימותים ומריבות יכולה להגן על הילדים מפני הנזק שגירושים גורמים לפעמים.

זוגות שהולכים לטיפול יגידו לעתים קרובות: “אנחנו צריכים ללמוד לתקשר.” התקשורת במהלך הנישואים שלך שונה לאחר פרידה או גירושים במובנים מסוימים, אבל לא בכולם. בואו נסתכל על שניהם.

מהי תקשורת בנישואין?
אחת ההגדרות של תקשורת היא העברה או החלפה של חדשות, מידע או רגשות בין שני אנשים או יותר. בנישואים, תקשורת מכבדת, חיבה וקלה היא הדבק שמחזיק בני זוג יחד. המטרה היא בדרך כלל להתחבר, להרגיש קרוב, להיות מובן, ולהרגיש הערכה מבן הזוג.

התקשורת היא תמיד גם מילולית וגם לא מילולית.

בנישואים, תקשורת מכבדת, חיבה וקלה היא הדבק שמחזיק בני זוג יחד.
תקשורת מילולית קשורה למילים שאתה בוחר. האם המילים שלך ברורות, מדויקות ומכבדות? האם אתה אומר ישירות את מה שאתה רוצה לומר, או שאתה מעורפל, נמנע מלהיות כנה

תקשורת לא מילולית, שלעתים קרובות היא לא מודעת ועוצמתית מאוד, קשורה להתנהגות שלך או להבעות הפנים והגוף שלך.

לדוגמה, צעד לאחור, ידיים שלובות והסתובבות מבן הזוג שלך אומר לה שאתה מרגיש מתגונן או שמור. זה יכול גם לרמוז שאתה לא מקשיב, לא קולט את המסר שהיא מנסה להעביר. הימנעות מקשר עין, יציבה, הסמקה, גלגול עיניים, הנהון ואנחות עמוקות, כולם מעבירים מסרים באופן לא מילולי.

יש אנשים שאומרים שתקשורת היא הרבה יותר לא מילולית מאשר מילולית, אבל רובנו לא מודעים למסרים הלא מילוליים שאנו שולחים. שימו לב לתנוחת הגוף, ליציבה, לקשר עין ולהבעות הפנים שלכם כשאתם מדברים עם בן הזוג.

אין דבר כזה לא לתקשר

לא לתקשר זה גם לתקשר. זה שולח מסר חשוב לאחר. לא להגיב לבן הזוג זו תגובה.

הקשבה קשובה היא אקטיבית, לא פסיבית. אתה מעביר את תשומת הלב והעניין שלך על ידי יצירת קשר עין, הנהון או השמעת צלילים קטנים כגון “המממ”. הקשבה אקטיבית מעידה על כך שאינך חושב בו-זמנית על ההפרכה שלך למה שהשותף שלך אומר.

אתה נותן לבן הזוג שלך את כל הזמן שהוא צריך להביע או לומר את מה שהוא רוצה לומר, ואתה יכול לשאול שאלות הבהרה או להחזיר את מה שאתה מבין מהתקשורת שלהם. הקשבה חשובה לעתים קרובות יותר מאשר דיבור.

סיבובים והצעות
ג’ון גוטמן כותב על “הצעות” ו”פניות”. לדברי גוטמן, כל התקשורת היא הצעות לחיבור, תשומת לב או אימות. הערה פשוטה, כגון “מזג אוויר נעים היום” היא הצעה לתגובה.

כל תגובה שאתה נותן ל”הצעה” של בן זוגך היא מה שגוטמן מכנה “תור”. ישנם שלושה סוגים של תגובות או “פניות”: פניה לכיוון, פנייה הרחק ופנייה נגד. פנייה לכיוון תהיה, למשל, “יום טוב לטיול”, ופנייה משם עשויה להחמיץ את ההצעה לחלוטין, לא להרים את עיניך מהטלפון שלך. פנייה נגד היא אגרסיבית יותר, כגון “אתה לא רואה שאני עסוק?” גוטמן מאמין שהחמצת ההצעה יכולה להיות הרסנית יותר מאשר דחייתה על ידי פנייה נגדה כי כאשר אתה פונה נגדה, לפחות יש אינטראקציה.

טיפים לתקשר בצורה יעילה יותר

 האם זה נכון? היה ברור אם אתה חולק עובדה, תחושה, שאלה או דעה.

האם זה מועיל? השתמש במילים שלך בצורה בונה, כדי לתקן או לשפר את המצב.

אני: האם זה מעורר השראה? האם זה גורם לבן הזוג שלך לרצות להקשיב, לשים לב ולהגיב?

האם זה הכרחי? מה הופך את מה שאתה אומר לחשוב? האם צריך להגיד את זה?

האם זה אדיב? האם הסגנון דיבור שלך מכבד, חם, מלא חיבה או הומוריסטי?

תקשורת לאחר פרידה או גירושין

תקשורת מספיק טובה במהלך הגירושין ואחריה היא חיונית, במיוחד כשיש לך ילדים. המטרה היא תקשורת מכבדת שנשארת על הנקודה והיא קצרה, ממוקדת פתרון או פותרת בעיות.

שיתוף מידע על ילדיכם יגן על ילדיכם מפני תחושת לכודים באמצע. הם צריכים לדעת שהוריהם מתקשרים זה עם זה – זה גורם להם להרגיש בטוחים, בטוחים ואהובים. תקשורת הנמנעת מוויכוחים, עימותים ומריבות מגינה על ילדיכם מהנזק לטווח ארוך שגירושין עלולים לגרום.

זמן תקשורת ותגובה במהלך ואחרי גירושין יכולים להיראות כך:

הודעות טקסט לבעיות דחופות או לוגיסטיות: “אני מאחר ב-15 דקות”, או “אני לוקח את לילי לרופא כי יש לה חום”. או “בדוק את האימייל שלך, הרגע שלחתי לך את לוח החזרות הדרמה של לילי.”

להגיב תוך שלוש שעות הוא כלל אצבע טוב. התגובה יכולה להיות פשוטה כמו “הבנתי” כדי לאשר את קבלת המידע.

ניתן להשתמש בהודעות דואר קולי לבעיות לא דחופות או יותר מהותיות. מכיוון שאין תיעוד כתוב, אני ממליץ שלא להשתמש בדואר הקולי לנושאים רגישים לזמן או להסכמים חדשים. תגובה תוך 12 שעות למעקב באופן אידיאלי תיכתב בדוא”ל, כגון “קיבלתי את ההודעה שלך לגבי מסיבת יום ההולדת בסוף השבוע. כן, אני יכול להביא כמה משקאות, ואני אגיע לא לפני 14:00”.

דוא”ל הוא הטוב ביותר עבור לא דחוף, תקשורת מידע או בקשות. לדוגמה, “יש לי נסיעת עבודה בשבוע הבא ותוהה אם אתה יכול להחזיק את נועה ללילה ביום שני. אם אתה פתוח לזה, אני רוצה להחליף יום בשבוע שלאחר מכן, כדי שלא אפספס זמן עם נועה. ספר לי מה עובד בשבילך.

אשמח לתגובה עד מחר כדי שאוכל לבקש מאמא שלי להתערב אם אינך זמין”. ההסכם החדש יתועד לאחר מכן בדוא”ל מה שימנע אי הבנות מאוחר יותר.

יש לתעד את כל ההסכמות שתבצע במייל לעיון מאוחר יותר. יש לשלוח תשובה תוך 24 שעות, גם אם אינך יכול לענות על כל השאלות, כגון “קיבלתי את המייל שלך ואשמח לקחת את נועה ביום שני. אני צריך לראות אם אני יכול לארגן מחדש פגישת עבודה. אחזור אליך מחר אחר הצהריים. האם זה יעבוד?”

שימו לב שכל הדוגמאות הללו מדגימות אינטרארציה בריאה: התקשורת היא קצרה, אינפורמטיבית, ידידותית ותקיפה.

תקשורת טובה היא מיומנות שאתה יכול לטפח, עם קצת מודעות ומאמץ ממוקד. ייתכן שתגלו שהיחסים שלכם עם בני זוג, ילדים, חברים ובני משפחה משתפרים ככל שהתקשורת שלכם משתפרת.

האם ייעוץ זוגי יכול למנוע גירושין?

טיפול זוגי הוא בהחלט לא גלולת קסם, ופגישה אחת או שתיים לא ירפאו את כל מה שפוגע בזוגיות שלכם. בואו נהיה מציאותיים לגבי האם זה רעיון טוב עבורכם לפנות לייעוץ, מהו ייעוץ זוגי ומה לא.

למי כדאי לפנות לטיפול?
ניסית לטפל בבעיות במערכת היחסים שלך אבל מרגישה שזה לא עבד.
אתה רק רוצה מקום ניטרלי לדבר בו דברים.
אתה ואשתך מתווכחים הרבה אבל לא פותרים כלום.
אתה לא מדבר על דברים שמפריעים לך כי אתה לא יודע איך להעלות אותם.
אתה מרגיש כועס, מדוכא, מרוחק, או שאתה נמנע ממגע עם בת הזוג שלך.
איבדת אמון בבת הזוג שלך, אולי בגלל בגידה או אכזבה.
אין יותר אינטימיות רגשית או פיזית במערכת היחסים שלכם.
לך ולשותפה שלך יש ערכים או מטרות שונות מאוד בחיים.
אתם נאבקים בהורות ביחד.
אתה עומד בפני שינויים גדולים כמו תינוק חדש, אובדן עבודה, מות הורה או פרישה.

מתי טיפול זוגי לא עובד
אם יש אלימות או התעללות בלתי מנוהלת.
אם אתה או בת זוגך מעורבים במערכת יחסים רומנטית אחרת.
כשיש סודות שחייבים לחלוק. מטפל לא יחזיק עבורך סודות אבל אולי יוכל לעזור לך לחשוף משהו שאתה מפחד לחשוף.
אם יש מצב פסיכיאטרי או אחר שימנע מאחד מכם את האפשרות להשתתף בטיפול.
אם אחד מכם מסרב להשתתף בטיפול.

ייעוץ הוא לא תמיד קל או נוח. אבל זו השקעה במערכת היחסים שלכם שתחלק דיבידנדים לאורך זמן.

בייעוץ זוגי ניתן להיפתח ולשתף ברגשות עמוקים, ללמוד להיות כנים ופגיעים אחד עם השני. חדר הייעוץ הוא מקום בטוח וסודי בו כל אחד יכול לבטא את עצמו ובעזרת המטפל להישמע ולהבין.

תלמדו מיומנויות הקשבה ודרכים לבטא את הרגשות שלכם.

תלמדו לסלוח ו/או להתנצל בדרכי ריפוי. תלמד לנהל את הרגשות החזקים שלך ולבטא אותם בדרכים שיקרבו אותך ואת בן הזוג שלך. אתה עשוי להתמקד ביעדים שלך עבור עצמך, מערכת היחסים שלך ועתידך.

צמיחה, שינוי וריפוי יכולים לקרות בתמיכה של מטפל מיומן, מנוסה ואמפתי.

המטפל בדרך כלל לא יגיד לך מה לעשות.
במקום זאת, באמצעות שאלות ומשוב, המטפל יעזור לך ליצור קשר עם המחשבות, האמונות והרגשות שלך. חלק מהמטפלים יתנו לך שיעורי בית, כגון רישום יומן, קריאה או תרגול מיומנויות חדשות. מטפל עשוי לרשום לך “לילות דייטים”, או מחוות עבורך בין הפגישות.

מטפל טוב לא יסתכל על אף אחד מכם כלקוח, אלא על מערכת היחסים שלכם כלקוח. מטפלים זוגיים מאומנים להסתכל על הדינמיקה ודפוסי ההתנהגות והאינטראקציה בנישואיכם כדי לראות היכן שינוי עשוי להיות אפשרי.

צפו למינימום 10-20 מפגשים
השקיעו את העבודה הקשה, הזמן והכסף לפני קבלת החלטה לגבי נישואיכם. גם אם תיפרדו, התובנות והכישורים שאתם לומדים יועילו לכם במערכת היחסים הבאה שלכם.

אם יש לך ביטוח בריאות, העלות של פגישות הייעוץ שלך עשויות להיות מוחזרות באופן מלא או חלקי. מטפלים רבים אינם מקבלים לקוחחת ביטוח, אך ייתכן שתוכל להגיש לביטוח קבלות על שירותיהם לצורך החזר.

שישה חודשי ייעוץ עשויים להיראות יקרים, אך זוהי השקעה רבת ערך בנישואיכם. וגירושים עוד יותר יקרים.

הזמינו מטפל בעל הכשרה בייעוץ זוגי
חשוב למצוא מטפל מוסמך ומורשה בעל מומחיות בטיפול זוגי. חפשו מטפלים בעלי הכשרה מיוחדת בעבודה זוגית, כגון EFT (טיפול ממוקד רגשי), או גישות גוטמן. ראיין מספר מטפלים לפני שכירת אחד. תחשוב על זה כראיון עבודה למטפל. רבים יציעו ייעוץ טלפוני קצר ללא עלות.

האם ייעוץ יכול לגרום לגירושין?
תפקידו של המטפל אינו לתקן את מערכת היחסים שלכם או לומר לכם לסיים אותו. במקום זאת, תפקידו של המטפל הוא להישאר ניטרלי ולעזור לך ולבן הזוג שלך לחקור בבטחה ובכנות את מערכת היחסים שלך, נקודות החוזק והחולשות שלה, ולעזור לך לקבל החלטות ברורות ומחשבות. ייעוץ הוא לרוב לא נוח, ויותר מכך כאשר אחד מכם או שניכם מבינים שהקשר אינו בריא ואינו בר קיימא.

אל תחכה עד שתהיה מוכן לוותר כדי לפנות לייעוץ
מתח ובעיות זוגיות לא ייעלמו מעצמם, למרות שזוגות רבים מטאטאים את הקשיים מתחת לשטיח במשך חודשים או שנים. למרבה הצער, זה רק יוצר הר של בעיות שמפרידות בין שניכם, ובשלב מסוים, אחד מכם יאבד את המוטיבציה לעבוד בתיקון הנישואין.

אם תחכה יותר מדי זמן, ייתכן שהבעיות יכבו את הנכונות שלך לפתור אותן. אבל אם יש לך אפילו רק כמה גחלים, ייעוץ יכול לעזור לך להחזיר את החום והחום שאתה צריך

98% מהזוגות שהולכים לייעוץ זוגי אומרים שהמטפלים שלהם הם “מצוינים” או “טובים”. 90% מדווחים על שיפור בבריאותם הרגשית ו-66% אומרים שבריאותם הגופנית משתפרת. לבסוף, כמעט 75% מהזוגות רואים שיפורים במערכות היחסים שלהם לאחר טיפול זוגי.

אם בכל זאת החלטתם להתגרש לאחר המשך טיפול זוגי, בחרו בתהליך גירושין שיפחית קונפליקט ויאפשר לכם להחלים ולהמשיך הלאה. הישאר מחוץ לבית המשפט אלא אם כן אתה זקוק למקבל החלטות חיצוני.

איך גירושים משפיעים על ילדים

גירושים בדרך כלל מפרקים את משק הבית ואת השגרה שלו. ילדים צריכים ביטחון שהם עדיין אהובים על ידי שני ההורים ושהם לא יינטשו. צריך גם לחסוך מהם כל שיחות שבהן הורה אחד מבזה את השני מכל סיבה שהיא. לרוב לא הגירושין בפועל פוגעים בילדים אלא לראות את הוריהם נלחמים ובמצוקה.

מכיוון שכל ילד מגיב אחרת לגירושין, תגובת ההורים מותאמת בצורה הטובה ביותר לצרכיו של כל ילד. לעתים קרובות, ילדים מפוחדים, מבולבלים, כועסים או מאוכזבים מאחד ההורים או שניהם.

הלחץ של הפיצול וההסתגלות מחדש לשינוי – במיוחד אם מדובר במעבר משק בית – יכולים להגביר את החרדה, להגביר עצבנות, ליצור בעיות התנהגות, להוליד נסיגה חברתית או קשיי שינה. תיתכן ירידה בקשב בכיתה, והציונים עלולים להיפגע.

רבות מההשפעות של גירושין על ילדים הן קצרות מועד ונפתרות תוך שנה או שנתיים. אבל אחרים עשויים להחזיק מעמד זמן רב יותר ולשחק בעמדות מאוחרות יותר כלפי מערכות יחסים רומנטיות.

איך גירושים משפיעים פסיכולוגית על הילדים?
מחקרים מראים שילדים לא בהכרח מושפעים מהחיים עם הורה יחיד. עם זאת, קונפליקט משפחתי יכול להוביל למאבקים בבריאות הנפש, בהערכה עצמית, בבית הספר ובמערכות יחסים עתידיות. ככל שההורים יעבדו יותר להפחתת קונפליקט, כך הילדים יהיו טובים יותר.

איך אני אומר לילדים שלי שאנחנו מתגרשים?
ספרו לילדכם זמן קצר לאחר קבלת ההחלטה, ושוחחו יחד כמשפחה. הסבירו את העובדות שחשובות להם – איפה הם יגורו, מי יאסוף אותם מבית הספר – כדי שיידעו למה לצפות. המשך להדגיש את האהבה שלך אליהם, ואת העובדה שזה לעולם לא ישתנה.

כיצד אוכל לעזור לילדים שלי להסתגל לגירושין?
שוחח עם ילדך באופן קבוע על הרגשות שהוא חווה, וקבל ותקף את הרגשות הללו. הכן אותם לשינויים הקרובים, כגון הורה שעובר דירה. שמור על לוח זמנים, אולי אפילו עם לוח שנה על הקיר, כדי שהם ידעו למה לצפות ומתי יראו כל אחד מההורים.

כיצד אוכל להצליח בהורות משותפת לאחר גירושין?
הורות משותפת מוצלחת כרוכה בהגנה על ילדים מפני סכסוך הורי, גילוי כבוד להורה השני מול ילדכם ותמיכה במערכת היחסים ביניהם. שמרו על תקשורת פתוחה עם ההורה השני במידת האפשר, או קבעו לוח זמנים מוסכם להורות משותפת. שאפו לשמור על השגרה, הפעילויות, מערכות היחסים והקהילה של הילד.

גירושין בהסכמה

גירושין בהסכמה

הרצון המשותף לסיים את קשר הנישואין בצורה חלקה ורגועה ככל האפשר הוא שמביא זוגות...

גירושין בבלגיה

גירושין בבלגיה מתרחשים בשיעור גבוה יותר מאשר ברוב מדינות אירופה האחרות. חוק הגירושין בבלגיה...