כמה עולה הסכם ממון?

מחירים ועלויות הסכם ממון

 

עורך דין מומלץ

כל זוג אשר מתעניין בעריכת הסכם ממון רוצה לדעת מטבע הדברים מהי עלותו של הסכם כזה. הדעה הרווחת היא כי מדובר בשירות משפטי עם מחיר אחיד פחות או יותר אך למעשה, ישנו טווח מחירים רחב מאוד להסכם ממון, בהתאם לנסיבות העניין.

הקדמה
הנחת המוצא של אנשים רבים היא כי להסכם ממון יש עלות אחידה. על כן, כאשר בני זוג מכירים זוגות אחרים שערכו הסכם זה, הם מצפים לקבל מעורך הדין אליו פנו את אותו המחיר. אולם, לרוב הם יגלו כי עלות שכר הטרחה שתוצג להם בעבור ההסכם תהיה שונה. זו יכולה להיות נמוכה או גבוהה יותר ואף באופן משמעותי מהמחיר ששמעו מחבריהם. הסיבה לכך היא כי כל הסכם ממון הוא ייחודי לבני הזוג ומותאם לנסיבות החיים שלהם. על כן, הסכמי ממון יכולים להיות שונים מאוד זה מזה, על אף שלכולם מטרה אחת – להסדיר על פי רצונם האישי של בני הזוג את אופן חלוקת הנכסים ביניהם במקרה של גירושין.

כמה עולה הסכם ממון?
כאמור מעלה, יכולים להיות הבדלים רבים בין הסכם ממון אחד לאחר ובהתאם לכך הבדל בעלות שלהם. הסכם ממון של זוג צעיר ללא נכסים משמעותיים יכול לעלות בממוצע 4,000 שקלים. לעומת זאת, הסכמים מורכבים אשר צריכים להסדיר רכוש רב ומסוגים שונים יכולים להגיע לכדי 10,000 שח ויותר. חשוב לציין, כי כאשר הסכם ממון נערך לאחר הנישואין, יש להוסיף לעלות שכר הטרחה גם את תשלום האגרה עבור אישור ההסכם בבית המשפט. היה ובני הזוג עורכים הסכם זה טרם הנישואין, הם רשאים לחתום עליו בפני נוטריון, אז יהיה עליהם לשלם עבור עלות אימות ההסכם. בשני המקרים מדובר בעלות של כמה מאות שקלים.

במה תלוי מחיר ההסכם?
עלותו של הסכם ממון מורכבת מכמה פרמטרים מרכזיים: כמות הנכסים של בני הזוג, מידת המורכבות של ההסכם וזהות עורך הדין. באשר להיקף הרכוש, זוגות צעירים שלא צברו רכוש רב, זקוקים להסכם פשוט שעלותו תהיה בהתאם. זאת בשונה מזוג המגיע אל הקשר כאשר בבעלותו נכסים משמעותיים. אז, דרוש לבני הזוג הסכם ממון הכרוך בעבודה רבה יותר לעורך הדין ומכאן כי עלותו תהיה גבוהה יותר. מורכבות ההסכם משפיעה גם היא מאוד על מחיר ההסכם והיא באה לידי ביטוי בשני אופנים. האחד, בסוג הנכסים, כך למשל אם למי מבני הזוג יש עסק, מניות וכיו”ב, הסדרת החלוקה מורכבת יותר ומייקרת את עלות ההסכם.

ההיבט השני מתייחס לשאלה האם קיימת הסכמה בין הצדדים לגבי אופן חלוקת הרכוש, אז ניתן לגשת מיד לכתיבת ההסכם, לעומת מצב שבו ישנן מחלוקות מהותיות בין בני הזוג שיש להסדיר קודם לכן. לבסוף, גם זהותו של עורך הדין היא בעלת משקל בשאלת עלותו של הסכם ממון, שהרי עורך דין וותיק ובעל מוניטין יכול ויגבה שכר טרחה גבוה יותר לעומת עורך דין צעיר בתחילת דרכו.

מדוע כדאי לחתום על הסכם ממון?
לאחר שהבנו כיצד נקבעת עלותו של הסכם ממון, נסביר מדוע בעצם כדאי לחתום על הסכם זה. ובכן, בעת פרידה, ענייני רכוש מהווים לרוב, מוקד מרכזי למחלוקת בין בני הזוג. לא פעם, זו מגיעה לכדי מאבק משפטי ארוך, יקר ומתיש המעכב את הליך הגירושין כולו. חתימה על הסכם ממון, המסדיר מראש את סוגיית הרכוש, מאפשרת אפוא לבני הזוג פרידה נקייה מסכסוכים כספיים. כמו כן, היות שהצדדים מחליטים על אופן חלוקת הרכוש כאשר הקשר ביניהם פורח, הם מתחשבים זה בזו בעת עריכת ההסכם. אז, ההסדר שנקבע בו נוטה להיות הוגן יותר ושני בני הזוג שבעי רצון ממנו. זאת להבדיל ממצב שבו נושא זה מוכרע כאשר מערכת היחסים עלתה על שרטון, אז כל צד נאבק על האינטרס הפרטי שלו ויש מעט מאוד רצון לפשרה והתחשבות באחר.

עורך דין מומחה בינלאומי

 

עורכי דין מומלצים בתחום