ביטול הסכם גירושין

להבדיל מכל חוזה רגיל, הסכם גירושין מקבל תוקף רק לאחר שאושר על ידי ערכאה משפטית. לנתון זה יש השפעה רבה מאוד על האפשרות של ביטול הסכם גירושין. מהו הסכם זה? מה מייחד אותו ומתי יכולים בן או בת הזוג לפנות לבית המשפט בבקשה לביטול הסכם גירושין.

עורך דין מומלץ

הסכם גירושין – מהו?
כשמו כן הוא, הסכם גירושין מעגן את הסכמות בני הזוג באשר לענייני הגירושין. הוא עוסק בהסדרת הגט, בחלוקת הרכוש והנכסים המשותפים ובמשמורת ומזונות הילדים.

הסכם גירושין הוא הסכם ייחודי מאוד משום שהוא נערך בין בעל ואישה. מערכת היחסים בין הצדדים היא אינטימית, עדינה ומורכבת והמשמעות היא כי אין המדובר בצדדים זרים לחוזה. משכך, הסכם גירושין מקבל את תוקפו רק לאחר אישור של בית המשפט לענייני משפחה או בין הדין הרבני, אז הוא יהיה בעל מעמד של פסק דין. תפקידה של הערכאה המשפטית היא לוודא שטיב היחסים בין הצדדים לא גרם למי מהם לחתום על ההסכם שלא מרצון חופשי ולהבטיח כי הם מבינים את תוצאותיו של ההסכם.

העובדה כי הסכם גירושין מותנה באישורו של בית משפט משפיעה באופן ניכר על זכותו של מי מהצדדים לבטל את ההסכם, כפי שנסביר להלן.

ביטול הסכם גירושין
הסכמים וחוזים הם דבר שבשגרה. שני צדדים או יותר, מגיעים להסכמות והתחייבויות, מעגנים אותן בכתב, חותמים על החוזה ויוצאים לדרך. כך, אם מי מהם מבקש לבטל את ההסכם באופן חד צדדי, עליו להוכיח כי מתקיימת אחת מעילות הביטול שבדיני החוזים. שונה הדבר כאשר מדובר על הסכם גירושין. הסכם זה אינו מקבל תוקף בחתימת הצדדים, אלא הוא דורש הליך אישור של ערכאה משפטית ולאחריו, הסכם הגירושין דינו כפסק דין. משכך, אין המדובר בחוזה רגיל אלא בהסכם בעל מעמד משפטי גבוה ביותר.

המשמעות היא שכאשר מי מבני הזוג מבקש לבטל את ההסכם ללא הסכמת הצד האחר, הוא עומד בפני משימה קשה. האם היא אפשרית? מיד נראה.

באלו עילות ניתן לבטל את ההסכם?
כאמור מעלה, להסכם גירושין יש מעמד מיוחד משהוא מקבל תוקף של פסק דין. אי לכך ובהתאם לזאת, האפשרות לבטל אותו באופן חד צדדי אמנם קיימת, אך היא מאוד מוגבלת. הצד המבקש את ביטולו של ההסכם, יפנה לערכאה המשפטית אשר אישרה אותו והיא תבחן את הדברים. ככלל, בקשה לביטול הסכם גירושין תתקבל רק בנסיבות חריגות מאוד. כך, כאשר הוכח כי הייתה הטעייה חמורה של הצד השני, למשל על ידי הסתרת פרטים מהותיים.

אם בן או בת הזוג ישכנעו את בית המשפט כי לולא ההטעיה הייתה מתרחשת, הם לא היו חותמים על ההסכם, בקשתם לבטלו תתקבל. דוגמא נוספת היא כאשר הוצגו ראיות לכך כי הסכם הגירושין נחתם תחת כפייה ולא מתוך רצון חופשי. אם בית המשפט שוכנע כי ההסכם מקפח באופן בלתי סביר את הצד המבקש את ביטולו, גם בנסיבות אלו, יכול וההסכם יבוטל.

ביטול הסכם גירושין בהתנהגות
קיימת עילה נוספת המאפשרת ביטול הסכם גירושין ובשל הייחודיות שלה, אנו מקדישים לה התייחסות נפרדת. ישנם מקרים בהם בני הזוג חתמו על ההסכם אך הלכה למעשה לא נהגו על פיו. אז, יכולה לקום הטענה כי ההסכם איבד את תוקפו ויש להתייחס עליו כבטל בשל התנהגות הצדדים. עילה זו נפוצה יותר בבקשות לביטול הסכם ממון, אך ניתן להעלות אותה גם במסגרת של ביטול הסכם גירושין.

ההסכם נועד להסדיר את חייהם בנפרד של בני הזוג אולם אם אלו עדיין חיים יחד ולא התגרשו במשך זמן רב, יכול מי מהם לטעון כי ההסכם למעשה התרוקן מתוכן ואין עוד תוקף להסכמות הצדדים שבו.

עורכי דין מומלצים בתחום