שינוי משמורת ילדים | סיבות לשנות את משמורת הילדים

שינוי משמורת ילדים

בכל מקרה של גירושין עם ילדים, עולה נושא המשמורת עליהם. לעיתים, בני הזוג מגיעים להסכמה ביניהם בסוגיה זו ובמקרים אחרים, בית המשפט נדרש להכריע, כאשר בין הצדדים יש מחלוקת שהם אינם מצליחים לפשר עליה.שינוי משמורת ילדים לאחר שנקבעה יתאפשר רק בעת נסיבות חדשות המחייבות את שינוי זמני השהות כדי לשמור על טובת הילדים.

עורך דין מומלץ

מהי משמורת ילדים?
זהו מונח משפטי המגדיר מי מבין ההורים יקבל את החזקה על הילדים בעת פרידה. כאשר בני הזוג חיים יחד, הרי שהם מגדלים את ילדיהם במשותף ושניהם מוגדרים כהורים משמורנים. אולם כאשר מתקבלת החלטה להיפרד, יש לקבוע מי יהיה ההורה המשמורן מביניהם. ככלל, קיימות בעניין זה שתי אפשרויות: האחת היא כי תינתן משמורת מלאה לאחד מבני הזוג, לאם או לאב ואילו ההורה השני יפגוש את הילדים במסגרת הסדרי ראייה, מועדים קבועים של ימי ושעות מפגש.

נדגיש, כי בעת משמורת מלאה, אין פירוש הדבר כי ההורה הלא משמורן אינו אחראי על הילדים אך הטיפול העיקרי והשוטף בהם יהיה של ההורה המשמורן. האפשרות השנייה למשמורת ילדים היא לקבוע משמורת משותפת, קרי, זמני שהות שווים בין ההורים, אז אין הורה מרכזי אחד, אלא שני בני הזוג אחראים באופן שווה לילדים.

מי קובע את הסדר המשמורת?
משמורת ילדים נתונה לבחירתם של בני הזוג אם יש ביניהם הסכמה. אמנם, כל הסדר משמורת אליו הגיעו ההורים מחייב את אישורה של ערכאה משפטית, אך במרביתם המכריע של המקרים ההסדר יאושר.

ככל שהצדדים חלוקים בדעותיהם ואינם מצליחים לגבש הסכמות, בית המשפט הוא זה אשר יקבע את זמני השהות. נדגיש כי כאשר הילדים מתחת לגיל 6, מחויב בית המשפט על פי חזקת הגיל הרך, להעביר אוטומטית את הילדים למשמורת מלאה של האם. החריג למצב זה הוא אם הצדדים הגיעו להסכמה אחרת, או אם האב הצליח להוכיח כי האמא אינה כשירה לגדל את הילדים מפאת מצב נפשי, התמכרות לחומרים מסוכנים וכיו”ב.

חזקת הגיל הרך | משמורת ילדים עד גיל 6

למרות קיומה של חזקת הגיל הרך, ככל שהאב יבקש משמורת משותפת, גם כאשר הילדים לא עברו את גיל 6, יכול ובית המשפט ייעתר לבקשתו, אם שוכנע כי הדבר ישרת את טובתם. רוצה לומר, כי הקשר בינם לבין האב הוא קשר קרוב ויציב, כי הוא מטפל ודואג להם במידה שווה לאם וכי הוא מעורב ופעיל מאוד בחייהם.

שינוי משמורת ילדים
בין אם זמני השהות נקבעו במסגרת הסכם משמורת בין ההורים ובין אם הם נקבעו על ידי בית המשפט, תמיד קיימת האפשרות לשנות את ההסדר שנקבע. הטעם לכך הוא כי כל החלטה הנוגעת לטובת הילדים הקטינים, קרי, כזו העוסקת במשמורת ובמזונות, איננה סופית וניתנת לשינוי על מנת לשמור על טובת הילדים ורווחתם. אולם, יובהר כי שינוי זה אינו עניין של מה בכך, שהרי משמעות הדבר היא לקטוע את שגרת החיים אליה הילדים רגילים. על כן, בית המשפט יחליט על שינוי משמורת ילדים רק כאשר נוצרו נסיבות חדשות שלא היו קיימות בעת שנקבעו זמני השהות.

כך למשל במקרה של הזנחה מצד אחד ההורים, או חלילה מחלה קשה אשר אינה מאפשרת לאותו הורה לטפל בילדים כלל או בהיקף שמוטל עליו כעת. נציין כי שינוי המשמורת יכול לבוא לידי ביטוי בכל צורה, למשל: העברת המשמורת המלאה מהאמא לאבא ולהפך, הגדלה או צמצום של הסדרי הראייה של ההורה הלא משמורן כאשר הוא אינו מקיים את המפגשים עם הילדים וכן, מעבר ממשמורת מלאה לאחד ההורים למשמורת משותפת.

מה כולל הסכם גירושין?

הסכם גירושין דוגמא | תבנית הסכם גירושין | טופס הסכם גירושין בחינם

הסכם גירושין

סיבות לשנות את משמורת הילדים

כאשר הורים נפרדים או מתגרשים, ייתכן שיתקבל צו משמורת ראשוני על ילדים את חלוקת המשמורת. עם זאת, אם הנסיבות ישתנו, בית המשפט יכול לשנות את הצו בכל נקודה עד שהילד יגיע לגיל 18.

לצורך כך נדרשת תביעה לשינוי משמורת הילדים המוגשת לבית המשפט למשפחה, ההורה שרוצה לשנות בדרך כלל יגיש את בקשתו בעזרת עורך הדין לדיני משפחה.

בית המשפט יכול לשנות את הסדר המשמורת על ילדים אם שופט מוצא ששתי עובדות נכונות:

חל שינוי מהותי בנסיבות המשפיעות על רווחת הילד;

השינוי הוא לטובת הילד.

 

מהן הסיבות הנפוצות ביותר לשינוי הסדר משמורת עם הילדים?.

1. רילוקיישן פיזי
ההורה הלא משמורן יכול לפנות לבית המשפט כדי לשנות את המשמורת אם ההורה המשמורן שינה מען. מעבר דירה אינו נחשב אוטומטית כסיבה משמעותית לשינוי משמורת על ילדים. לכן, לא מובטח כי עתירה מסוג זה תצליח, אך על בית המשפט לשקול את הטיעונים המשפטיים המובאים בפניו.

בדרך כלל, בית המשפט יראה כסיבה נכונה לשינוי הסדר משמורת הילדים כאשר אחד מהדברים הבאים נכון:

המהלך יכביד נטל גדול על ההורה הלא משמורן ויקשה על המשך קיום המשמורת הנוכחית.

לרילוקיישן תהיה השפעה שלילית משמעותית על חיי הילד.

כחלק מהסכם או צו משמורת, ההורים או בית המשפט יכולים להגביל את יכולתו של ההורה המשמורן לעבור לגור עם הילד.

לדוגמא, בהסכם ניתן לומר כי ההורה המשמורן צריך למסור הודעה על פרק זמן מוגדר לפני המעבר, או שהוא יכול לאסור על ההורה המשמורן לצאת מהמדינה ללא אישור ההורה השני.

2. הורה אחד מסרב לעמוד בתנאי המשמורת
במהלך הליך הגירושין נקבעת המשמורת וחלוקת זמני השהות באמצעות הסכמה, הסכם גירושין או החלטת השופט. שני ההורים אמורים לבצע את ההסדר הזה.

אם אחד מההורים לא מקיים את ההסדר: לדוגמא: לא מחזיר את הילד בזמן בכל שבוע, או שמסרב להודיע מתי הם לוקח את הילד לטיולים מחוץ לעיר.

במקרה זה ניתן להגיש עתירה לשינוי צו המשמורת על הילדים. יהיה עליך לשלוח הודעה על כך להורה השני ולהציג ראיות בבית המשפט המוכיחות שההפרות הן שינוי מהותי של הנסיבות המשפיעות על רווחת הילד. מלבד הגשת בקשה לשינוי משמורת, הורה יכול גם לבקש שההורה השני יואשם בבזיון בית המשפט.

מכיוון שיהיה צורך להציג ראיות בבית המשפט, עדיף תמיד לעבוד עם עורך דין מנוסה לדיני משפחה כדי לשנות את משמורת הילדים בהתבסס על הפרות של ההסכם או הצו הקיים.

3. צרכי הילד השתנו
מה שמתאים לתינוק עשוי שלא להיות נכון עבור פעוט או תלמיד תיכון. ילד עשוי להזדקק לתנאים ולסביבות שונות על מנת לשגשג בשלבים שונים בחייו, מה שהופך בית אחד מתאים יותר מבית אחר. הורה ידרש להוכיח בפני בית המשפט כי צורכי הילד השתנו, כדי לבסס עילה לשינוי משמורת.

אם ילד מפתח הפרעה נפשית, רגשית או פיזית, והורה אחד מתאים יותר לטפל בילד, זה יכול גם לספק סיבה לשופט לשנות משמורת. ההורה שרוצה שינוי יצטרך להגיש את הבקשה לשנות ולהוכיח שהשינויים הם מהותיים ומשפיעים על הילד, והשופט יקבע כיצד להמשיך.

 

4. מצבו של הורה השתנה
בתי משפט מכירים בכך שנסיבות ההורים משתנות עם הזמן, ולכן צווי המשמורת על ילדים אינם חקוקים באבן. עם זאת, אם הורה גרוש רוצה לבקש שינוי במשמורת על סמך שינוי נסיבות, יהיה עליו להוכיח כי השינוי מהותי וישפיע על חיי הילד ועל רווחתו באופן משמעותי.

שינויים שליליים בנסיבות יכולים להצדיק שינוי במשמורת, אך גם שינויים חיוביים יכולים. לדוגמא, אם להורה הלא-משמורן הייתה בעיה עם יציבות תעסוקתית, אך כעת הוא יכול להראות שהוא מעל שנתיים מתמיד ומחזיק בעבודה קבועה, ייתכן שההורה יוכל לקבל שינוי שיאפשר להם לבלות יותר זמן עם הילד שלהם.

5. הילד נמצא בסכנה
מכיוון שטובת הילד היא תמיד השיקול החשוב ביותר, סכנה היא אחת הסיבות המשכנעות ביותר ששופט ישנה את המשמורת. אם אחד ההורים מתנהל בצורה שיש בה חשש לסכן את הילד, בית המשפט יכול לשנות את ההסדר שנקבע ולהסיר או להגביל באופן מהותי את זכויותיו של אותו הורה למשמורת פיזית.

התנהגויות שיכולות להצדיק שינוי במשמורת על ילדים עקב סכנה עשויה לכלול:

התעללות פיזית, רגשית, מינית או פסיכולוגית (כולל התעללות מילולית).

הצבת הילד בנסיבות, בין אם באמצעות פעולה או אי-פעולה, שמסכנים אותו בסכנת התעללות מצד אחרים.

שימוש לרעה בסמים ואלכוהול המסכן את הילד בסיכון להזיק או יוצר השפעה שלילית.

חששות חמורים בבריאות הנפש (הפרעות פסיכוטיות, אשפוזים, התנהגות לא יציבה או מסוכנת לעצמו).

אם ילדכם נמצא בסכנה דחופה, עליכם להתקשר למשטרה ולהתייעץ עם עו”ד.בהמשך ניתן להגיש בקשה לשינוי הסכם המשמורת או הסכם הגירושין ולהגן על הילד.

עורכי דין מומלצים בתחום