ידועים בציבור ללא מגורים משותפים

נהוג לחשוב כי מגורים משותפים תחת אותה קורת גג הם תנאי הכרחי להכרה של בני זוג כידועים בציבור, האמנם? כאשר ניתן להוכיח כי מדובר בקשר רציני ומחייב שיש בו שותפות גורל, העובדה כי בני הזוג גרים בדירות נפרדות, כשלעצמה, לא תשלול מהם את הסטטוס.

עורך דין מומלץ

על חשיבות ההכרה כידועים בציבור
טרם נשיב על השאלה העומדת בפנינו, האם בני זוג הגרים בנפרד יכולים להיחשב כידועים בציבור, יש תחילה להבין למה זה משנה כל כך. מדוע שלבני זוג יהיה חשוב מלכתחילה לקבל הכרה כידועים בציבור. ובכן, הטעם לכך הוא כי לאורך השנים, בתי המשפט לענייני משפחה השוו באופן כמעט מלא את מעמדם של בני זוג ידועים בציבור למעמדם של זוגות נשואים. לכן, ברגע שבני הזוג יוכיחו כי הם נכנסים בגדרו של הסטטוס ידועים בציבור, יוכלו הם ליהנות משלל זכויות, למשל קבלת קצבאות שונות מהמוסד לביטוח לאומי, תקום להם זכות ירושה, כלומר הם יוכלו לרשת זה את זו, יהיו זכאים לזכויות כלכליות במקרה של פרידה ועוד.

מגורים משותפים ומשק בית משותף
במשך שנים, ההגדרה של ידועים בציבור הייתה נוקשה מאוד. משכה של הזוגיות היה חייב להיות שנתיים לפחות. כמו כן, על בני הזוג היה להוכיח כי הם מתגוררים יחד תחת אותה קורת גג וכי הם מנהלים משק בית משותף. בחלוף הזמן, התרככו מאוד הדרישות הנ”ל. לעניין משכו של הקשר, נוצרה התובנה כי גם קשר קצר יותר יכול להיות משמעותי ופרמטר הזמן אינו אינדיקטור יחיד. באשר לדרישת המגורים המשותפים, בתי המשפט הבינו כי מערכת יחסים יכולה להיות רצינית גם כאשר בני הזוג אינם חיים יחד. לעניין הדרישה של ניהול משק בית משותף, בעבר רק מגורים משותפים היו עונים על פרמטר זה אך כיום, קיימת אפשרות להוכיח סממני שיתוף אחרים אשר יאפשרו לבני הזוג הכרה כידועים בציבור.

ידועים בציבור ללא מגורים משותפים
כאמור, בני זוג יכולים לחיות בבתים נפרדים ועדיין להיחשב כידועים בציבור. הסיבה לכך, כפי שהסברנו לעיל, היא משום שקשר זוגי יכול להיות רציני ומחייב גם בעת מגורים נפרדים. בעניין זה, יש לזכור כי בחלק ניכר מהמקרים מדובר על זוגיות פרק ב’, שבה יש ילדים מקשר קודם. במצב שכזה, לא פעם מעדיפים בני הזוג לעשות הפרדה בין התא המשפחתי לבין הזוגיות החדשה שלהם ולכן שומרים על בתים נפרדים, אך אין בדבר להפחית ממידת המחויבות שלהם זה כלפי זו. משכך, אין סיבה לשלול מזוגות אלו את הסטטוס של ידועים בציבור על כל המשמעויות שבו. אולם, יש לשים לב כי זוגות שאינם חיים יחד ומבקשים לקבל הכרה כידועים בציבור יידרשו להראות כי מתקיימים היבטים אחרים של שיתוף במערכת היחסים שלהם.

עריכת הסכם חיים משותפים
אמנם, מגורים משותפים מהוווים אינדיקציה ברורה לקיומה של מערכת יחסים יציבה ורצינית ויקלו מאוד על בני זוג המבקשים לקבל הכרה כידועים בציבור. אולם אין בהעדרם של מגורים משותפים כדי לשלול בהכרח מבני הזוג את הסטטוס הזה. זאת כל עוד, כאמור, יציגו סממנים אחרים של שיתוף, כמו למשל הסכם חיים משותפים. במסגרתו, הצדדים מצהירים על היותם בני זוג, קובעים את אופן חלוקת הרכוש ביניהם בעת פרידה ועוד. קיומו של הסכם זה מעיד על שותפות גורל בין בני הזוג ועל כן הוא יכול להוות את ההוכחה הדרושה להם כדי לקבל הכרה של ידועים בציבור ולהוות תחליף למגורים משותפים. זאת בנוסף ליתרונות האחרים החשובים שמתלויים להסכם זה כגון מניעת סכסוך כלכלי בין בני הזוג אם הקשר יבוא לסיומו.

עורכי דין מומלצים בתחום