מהם ידועים בציבור?

ידועים בציבור

בשנים האחרונות קיימת מגמה הולכת וגוברת של זוגות בישראל המנהלים מערכת יחסים אך אינם מייסדים את הקשר ביניהם. אלו הם ידועים בציבור, אשר מעמדם המשפטי דומה מאוד לזה של זוגות נשואים. כדי ליהנות מהזכויות הללו, על בני הזוג לענות על ההגדרה של ידועים בציבור וכדי להקל על הוכחת הסטטוס, באפשרותם לערוך הסכם חיים משותפים.

עורך דין מומלץ

ידועים בציבור – הגדרה
בני זוג נחשבים לידועים בציבור אם הם עונים על שלושה תנאים. הראשון הוא כי הם מקיימים מערכת יחסים זוגית, אך הם אינם נשואים זה לזו או לאחרים. כלומר, כי אחים, חברים, ידידים וכדומה אינם ידועים בציבור, אלא רק מי שנמצאים בקשר זוגי רומנטי. עוד נציין, כי הקשר איננו מזדמן, אלא מדובר בזוגיות רצינית ומחייבת. התנאי השני הוא כי בני הזוג מקיימים משק בית משותף. הדבר יכול לבוא לידי ביטוי במגורים משותפים, אך לא בהכרח. גם מי שאינם גרים תחת אותה קורת גג, יכולים להיחשב כידועים בציבור, אם יש אלמנטים אחרים של שיתוף בקשר שלהם, כאשר הכוונה היא לבסס את קיומה וטיבה של הזוגיות.

מה בדבר משכו של הקשר? בעבר, הייתה דרישה לזוגיות בת כמה שנים אך כיום גם בני זוג המקיימים קשר קצר יותר יכולים להיחשב לידועים בציבור. ההגדרה זו חשובה מאוד משום שבני זוג שיוכיחו כי הם מקיימים את התנאים הנ”ל, יהיו זכאים למגוון של זכויות, החל מתשלום קצבאות וגמלאות מביטוח לאומי וכלה בזכויות בחלוקת הרכוש בעת פרידת בני הזוג.

עריכת הסכם חיים משותפים
ידועים בציבור יכולים לערוך הסכם חיים משותפים המסדיר את הפן הכלכלי של הקשר ביניהם. כמו כן, אם לבני הזוג יש ילדים משותפים, ניתן לכלול בו את נושא חלוקת זמני השהות ודמי המזונות. להסכם זה מטרה כפולה: האחת, להוות ראייה להוכחת הסטטוס כי בני הזוג הנם ידועים בציבור. צעד זה יאפשר להם כאמור לממש זכויות שונות המגיעות להן, בדומה לזוגות נשואים. המטרה השנייה היא למנוע מחלוקות כספיות ואחרות ביניהם במקרה של פרידה.

בשל משמעותו הרבה על עתידם, חשוב מאוד כי בני הזוג יפנו לעורך דין מומחה לצורך עריכת ההסכם. הוא יוודא כי הנו תואם במדויק את רצונותיהם של בני הזוג ומעניק להם את העוגן המשפטי הטוב ביותר. נציין, כי ככל שההסכם מתייחס רק לפן הכלכלי של הקשר, די בחתימת בני הזוג עליו כדי שיהיה בר תוקף. אולם, אם הוא מתייחס לעניינים הנוגעים לקטינים כגון משמורת ומזונות, חובה להגישו לאישורו של בית המשפט לענייני משפחה ועורך הדין יטפל גם בהליך האישור עבור בני הזוג.

חלוקת הרכוש אצל ידועים בציבור
כאשר ידועים בציבור נפרדים, יש לבצע ביניהם חלוקת רכוש, בדיוק כמו בין זוגות נשואים המחליטים להתגרש. עם זאת, בעוד שעל זוג נשוי חל חוק יחסי ממון, הקובע הסדר ברור של איזון משאבים, על ידועים בציבור חלה הלכת השיתוף אשר מאופיינת בעמימות רבה. על כן, לא פעם, בני הזוג נקלעים למחלוקת עמוקה באשר לשאלה אלו נכסים יוגדרו כמשותפים, אותם יש לחלק בין הצדדים ואילו נכסים יוגדרו כאישיים וישובו לבעליהם עם הפרידה.

באמצעות עריכת הסכם חיים משותפים אותו הזכרנו לעיל, בני הזוג קובעים מראש את אופן חלוקת הרכוש ביניהם, לרבות את ההגדרות הנ”ל וחוסכים את הצורך לדון בסוגיה זו בזמן פרידה. בני הזוג יכולים גם לתת דגש בהסכם לנכסים מסוימים למשל דירת המגורים בה הם חיים. כאשר זו שייכת לאחד מהצדדים, חשוב לקבוע בהסכם באופן מפורש האם לבן הזוג שהדירה אינה בבעלותו, תהיינה זכויות בנכס היה ובני הזוג ייפרדו.

עורכי דין מומלצים בתחום