הגשת בקשה לצו קיום צוואה | עורך דין צו קיום צוואה

עם פטירתו של אדם, הרכוש שהותיר אחריו יעבור ליורשיו. ככל שערך המנוח צוואה, כדי לחלק את העזבון בין היורשים, יש לקבל צו קיום צוואה, המעניק לצוואה תוקף משפטי. הגורם אליו יש לפנות בעניין זה הוא הרשם לענייני ירושה, אשר בתחום שיפוטו התגורר המנוח טרם מותו. על מנת לוודא שהליך קבלת צו קיום צוואה יתנהל באופן היעיל ביותר, כדאי להגיש את הבקשה באמצעות עורך דין לדיני משפחה.

עורך דין מומלץ

מהו צו קיום צוואה?
רבים מאיתנו, צעירים כמבוגרים, בוחרים לערוך צוואה במהלך חיינו. זאת כדי שנוכל לבחור על פי רצונו, מי יהיו היורשים שלנו ואיזה חלק ברכושנו יעבור לכל אחד מהם, לאחר פטירתנו. על מנת לממש את צוואתו של אדם שהלך לעולמו, על יורשיו לקבל לידם צו קיום צוואה. צו זה מעניק למעשה תוקף משפטי למסמך הצוואה ומאפשר את חלוקת העזבון בין היורשים. קבלתו מצריכה הגשת בקשה לרשם לענייני ירושה, כאשר כל אחד מן המוטבים המנויים בה, יכול להגיש את הבקשה, כמו גם כל מי שמעוניין במתן הצו. כך למשל, נושה של אחד היורשים, אשר חפץ בכך כי היורש יקבל את חלקו בעזבון וממנו יוכל הנושה להיפרע.

הגשת הבקשה למתן הצו
כאמור, הגורם המוסמך ליתן צו קיום צוואה הוא הרשם לענייני ירושה. ישנן 5 לשכות שונות ( תל אביב, ירושלים, חיפה, באר שבע ונצרת עלית) ואת הבקשה יש להגיש למחוז אשר בו התגורר המוריש לפני שנפטר. ניתן להגיש את הבקשה באופן פיזי במשרדי הרשם, במשלוח בדואר או באופן מקוון.

על הבקשה לכלול מסמכים שונים ואלו העיקריים שבהם: תעודת פטירה, מסמך הצוואה ואישור דואר רשום על מסירת הודעה ליתר היורשים על הגשת הבקשה. לחילופין, ניתן להגיש הצהרה חתומה על ידי כל היורשים כי הם מודעים לכך שהוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה. כפי שנסביר להלן, מומלץ להסתייע בעורך דין לצורך הליך זה, אז יצורף גם ייפוי כח המסמיך את עורך הדין לטפל בעניין עבור היורשים.

שלבי בקשה
לאחר שהוגשה הבקשה למתן צו קיום צוואה, יבדוק משרד הרשם לענייני ירושה האם הבקשה הוגשה כהלכה על פי כל הכללים. כלומר, האם מולאו בה כל הפרטים הנדרשים והאם מצורפים לה כל המסמכים הרלוונטיים. אם לא, תוחזר הבקשה למבקש לתיקון או השלמת החסר, מה שיעכב כמובן את הטיפול בה. היה והכל תקין, תפורסם הודעה בעיתון יומי כי הוגשה הבקשה כאמור ובה הזמנה לכל המעוניין בכך, להגיש התנגדות לצוואה.

זהו מצב בו נטען כי נפל פגם בצוואה ויש לפסול אותה ולא לאפשר את חלוקת העזבון בין היורשים. אם לא הוגשה כל התנגדות,ייתן הרשם את הצו המבוקש, אך אם הוגשה התנגדות, הרשם אינו מוסמך לדון בה. היא תועבר אל בית המשפט לענייני משפחה, אשר ישמע את טענות הצדדים ויכריע האם הצוואה תקינה ויש לתת צו קיום צוואה ליורשים, או שמא יש מקום לפסול את הצוואה.

מאמרים נוספים:

כמה עולה צו קיום צוואה

העתק צו קיום צוואה

איתור צו קיום צוואה

העתק צו קיום צוואה מקוון

צו ירושה או צו קיום צוואה

צו קיום צוואה כמה זמן

צו קיום ירושה

צו קיום צוואה מקוון

 

פנייה לעורך דין צו קיום צוואה
זקוקים לצו קיום צוואה? על מנת שהבקשה תטופל בצורה המהירה ביותר, כדאי לפנות לעורך דין לדיני משפחה אשר יטפל בה עבורכם. באופן טבעי, כאשר היורשים מגישים את הבקשה באופן עצמאי, ללא ידע משפטי, יכולים להיות חוסרים ואי דיוקים. במצב זה, לשכת הרשם לענייני ירושה תשלח את הבקשה בחזרה וחלוקת העזבון תתעכב. מצב זה יכול לגרום במקרים מסוימים להפסד כלכלי, למשל, כאשר מדובר בנכס נדל”ן אשר היורשים מבקשים להשכיר או למכור.כל עוד אין בידם צו קיום צוואה, לא יוכלו הם לפעול בנכס. בנוסף לכך, היה ותוגש התנגדות לצוואה, היורשים יזדקקו לייצוג משפטי מקצועי לצידם, אשר יידע להתמודד טענות המתנגד המבקש להביא לפסילת הצוואה ומניעת מתן הצו.

עורכי דין מומלצים בתחום