משמורת משותפת

משמורת משותפת ישראל

בימינו, רבים מהזוגות המתגרשים מחליטים לקיים משמורת משותפת. זה אומר כי לאחר פרידת בני הזוג, יחלקו ההורים את זמני השהות עם הילדים באופן שווה או דומה. כמו כן, ההחלטות הנוגעות לגידולם יתקבלו במשותף ולא יהיה הורה אחד מרכזי ואחראי, כמו במשמורת מלאה.

עורך דין מומלץ

מהי משמורת משותפת?
כאשר זוג עם ילדים מחליט להתגרש, על בני הזוג להסדיר את מערכת היחסים שלהם בכל הנוגע לטיפול בילדים. באפשרותם להחליט על משמורת מלאה שתינתן לאחד מהם, לרוב תהיה זו האמא, בין היתר בשל חזקת הגיל הרך. אז, הילדים יימצאו עם ההורה המשמורן רוב הזמן ולבן הזוג ייקבעו מועדי מפגש עם הילדים, מה שקרוי הסדרי ראייה. נבהיר כי משמורת מלאה משמעותה כי יש הורה המשמורן אחד והוא זה אשר מקבל את מרבית ההחלטות הקשורות לילדים. לחילופין, יכולים בני הזוג לבחור במשמורת משותפת, אז, שני ההורים הם שותפים מלאים בטיפול בילדים ונושאים באחריות שווה.

נדגיש, כי כל הסכמה אליה יגיעו בני הזוג בעניין משמורת ילדים, מותנית באישורו של בית המשפט לענייני משפחה, רק אז יהיה לה תוקף. לרוב, הערכאה המשפטית תכבד את הסכמת ההורים בעניין זה, אלא אם סברה כי ההסדר איננו משרת את טובת הילדים. במקרים הם אין הסכמה בין הצדדים בסוגיה זו, יוכלו בני הזוג לפנות להליך של גישור גירושין באמצעותו ינסו להגיע לעמק השווה או להגיש תביעת משמורת ולהותיר את ההחלטה בידי בית המשפט.

האם משמורת משותפת טובה לילדים?
לשאלה זו אין תשובה אחת נכונה והדבר תלוי מאוד בנסיבות האישיות של כל משפחה. יש מי שסבור שכאשר בין ההורים יש קשר תקין ומכבד למרות משברי הפרידה, משמורת משותפת היא הדבר הטוב ביותר לילדים הזקוקים לקשר קרוב עם שני הוריהם. לעומתם, יש מי שחושבים שמעבר מבית לבית יוצר בלבול ואי יציבות אצל הילדים ועל כן משמורת מלאה, במסגרתה שוהים הילדים רוב הזמן אצל הורה אחד, היא הפתרון הנכון. חשוב לציין, כי בני זוג הבוחרים בחלוקה שווה של זמני השהות, חייבים לוודא כי הם מסוגלים לכך כלכלית ורגשית וכי הקשר ביניהם טוב דיו כדי לקיים את שיתוף הפעולה הנדרש.

כמו כן, עליהם לבחור במשמורת משותפת משום שהם מאמינים כי זהו ההסדר הטוב ביותר לילדים. אנו מזכירים זאת משום שלא פעם, אימהות מתנגדות למשמורת משותפת רק בגלל שהדבר עלול לבטל את זכאותן לתשלום מזונות ילדים. מהצד השני של אותו מטבע, אבות יכולים לדחוף לחזקה משותפת כדי שלא יידרשו לשלם את המזונות. אמנם, לא ניתן להתעלם מהמשמעות הכלכלית של תשלום זה, אבל אסור שהוא יהיה מניע משמעותי בהחלטה על הסדר המשמורת בין ההורים.

 

מזונות ילדים במשמורת משותפת
בעבר, הבחירה בזמני שהות שווים, לא השפיעה כל כך על החיוב במזונות ילדים. גם במצב זה, האב חויב במרבית התשלום, על אף העובדה כי הילדים שהו מחצית מהזמן אצלו ומחצית מהזמן אצל האם, כך שלמעשה היה הוא מחויב בתשלום כפול. בשנת 2017, יצאה הלכה חדשה מבית המשפט העליון, אשר שינתה מצב זה באופן דרמטי. בית המשפט קבע, במסגרת בע”מ 919/15 כי בעת משמורת משותפת, כאשר ההורים משתכרים שכר דומה, לא יהיה תשלום מזונות שוטף.

תחת זאת, כל הורה יישא בהוצאותיהם של הילדים כאשר הם בחזקתו וההתחשבנות הכלכלית בין הצדדים תצומצם למקרים של הוצאות חריגות בלבד. חשוב לציין, כי הלכה זו חלה על ילדים מעל גיל 6 בלבד. כאשר הילדים קטנים יותר, האב עדיין ישלם מזונות במשמורת משותפת, אך קיימת אפשרות להפחית את הסכום בהתאם לחלוקת זמני השהות ולרמת הכנסתה של האם

מה זה משמורת משותפת? איזה סוגי משמורת משותפת קיימים?

הורות משותפת , מגורים משותפים , משמורת משותפת משפטית או משמורת פיזית משותפת

משמורת משותפת או אחריות הורית משותפת היא הסדר בין הורים נפרדים כאשר לכל הורה יש מידה של שליטה, ומידת אחריות לילד. משמורת משותפת משפטית (joint legal custody) הינה הסדר משפטי שני הורים גרושים מקיימים הסדר בו ההגדרה ההורית היא שווה בין האב והאם הביולוגיים ככל הניתן כפי שהתנהבלה כאשר היו בני זוג נשואים.

במשמורת משפטית משותפת, שני ההורים חולקים זכויות קבלת החלטות בנושאים העלולים להשפיע באופן משמעותי על חיי ילדיהם, כגון מסגרות חינוכיות, היכן הילד צריך ללמוד בבית הספר, הבחירה של רופא ילדים חיסונים  או מטפל לילד, וכן טיפולים רפואיים, חיסונים ועוד. על פי מחקרים לבחינת הסדרי המשמורת הפיזית, נמצא כי למשמורת משפטית משותפת יש השפעה מיטיבה על ילדים בהשוואה למשמורת משפטית יחידה. ועדת שניט המליצה לנקוט בגישה בה טובת הילד היא שלא תהיה היררכיה שרירותית בין ההורים לאחר פרידתם בהליך גירושין,  ההסדר הטוב ביותר עבור ילד הוא ששני ההורים יתפקדו כהורים מעורבים ויהיו במעמד הורי שווה, גם אם חלוקת זמני השהות (המשמורת הפיזית) מתחלקת באופן לא שווה בעקבות הנסיבות הקיימות. לפי מתווה משמורת משפטית משותפת לשני ההורים יש גם זכות גישה טבעית לרשומות של ילדיהם, כגון רשומות חינוכיות, רשומות בריאות תיקים ומסמכים אחרים.

 

במשמורת פיזית משותפת/ הורות משותפת (באנגלית joint physical custody; shared parenting) בעבר נעשה שימוש בביטוי “הסדרי ראיה” הילד שוהה זמן שווה עם שני ההורים או זמן משמעותי עם כל אחד מההורים. בדרך כלל בית המשפט לענייני משפחה קובע בפסק הדין או בהסכם הגירושין שאושר לוח זמנים להורות המגדיר את הזמן שהילד יבלה עם כל הורה.

אחוז המשמורת הפיזית המשותפת לעומת הפיזי היחיד משתנה בין המדינות. בסקר השוואתי משנת 2005/06, שכלל ילדים בגילאי 11 עד 15, הוא היה הגבוה ביותר בשבדיה עם 17% והנמוך ביותר בטורקיה ובאוקראינה עם 1% בלבד. [11]

היתרונות של משמורת פיזית משותפת: מחקרים בישראל ובעולם מראים באופן מובהק כי משמורת פיזית משותפת עשויה לתרום באופן משמעותי לרווחתו של הילד, עם שיעורים נמוכים יותר של בעיות נפשיות ושימוש בסמים, ביצועים טובים יותר בבית הספר, בריאות גופנית טובה יותר וקשרים משפחתיים טובים יותר בהשוואה לילדים במשקי בית שבהם אחד ההורים מחזיק במשמורת פיזית יחידה.  בסך הכל בשנת 2021, מחקרים מראים שילדים חווים ילדות טובה יותר בהסדרי משמורת משותפת כאשר יש להם גישה רציפה לשני ההורים (למעט מקרי אלימות במשפחה ופגיעה מינית).

משמורת משותפת ביקורת: טיעונים נגד משמורת משותפת
ביקורת מוקדמת של הורות משותפת התבססה על הנחות שילדים זקוקים לדמות הורית  ובעיקר דמות אם, וכי התפתחות הילד נפגעת ממעברים תכופים הלוך ושוב בין שני בתים, וכן כי צריך אחד לא לשבש את סדר היום הקיים. ישנם מחקרים מדעיים שאינם מוצאים תמיכה לכך, ואף ממצאים נגד הנחות יסוד אלה. חוקרים בנוסף ציינו כי יש לקחת בחשבון גורמים ספציפיים המשפעים על ילד כמו מזג הורי, גורמים סביבתיים וגורמים גנטיים לפני שמנסים להתאים סגנון הורות ספציפי ישפיע על תורת ההתקשרות של הילד .

טענת ביקורת נוספת גורסת כי הורות משותפת מגבירה את הסכסוך בין ההורים וכי הורות משותפת מתאימה רק להורים שמסתדרים היטב כהורים משותפים. גם כאן, מחקרים מצאו תמיכה בעד ונגד ביקורת זו. המדע כיום תומך במסקנה כי יש להחליט על התאמת כל סגנון הורות על בסיס כל מקרה לגופו. הורים עם מחלת נפש, הפרעת אישיות, היסטוריה של התעללות או היסטוריה של שימוש בסמים עשויים להפוך את ההורות המשותפת להסדר שאינו לטובת הילד. בני זוג בסיכון גבוה לאלימות בינאישית גם אינם מועמדים טובים להורות משותפת.

טיעונים נוספים כנגד הסדר משמורת משותפת: הורות משותפת עשויה להיות הסדר משמורת ראוי, אך אינה פתרון קסם לא אמורות להיות שום הנחות בדיני המשפחה ,רצוי כי כל החלטת משמורת תתקבל על סמך הערכת השופט לטובת הילד. מבקרים על משמורת בהורות משותפת פיזית מוסיפים כי הורות משותפת דורשת תיאום לוגיסטי יותר.

קטגוריות:

עורכי דין מומלצים בתחום