עו”ד לייצוג מעסיקים | משרד עורכי דין לדיני עבודה

יחסי עובד מעביד מטילים על המעסיק חובות רבים. על מנת לעמוד בהוראות הדין ולצמצם את הסיכון לתביעות, זקוק המעסיק ללווי משפטי של עו”ד לדיני עבודה. עורך הדין ייתן מענה לכל ההיבטים הכרוכים בהעסקת עובדים וביניהם: ניסוח הסכמי עבודה, ייעוץ משפטי שוטף, ביקורת משרד העבודה, סיום יחסי עבודה וייצוג בהליכים משפטיים.  

עורך דין מומלץ

 

ניסוח הסכמי עבודה

הסכם עבודה מסדיר את ההסכמות בין העובד למעסיק בנוגע להעסקת העובד ומעגן את הזכויות והחובות של כל צד כלפי משנהו. אם ינוסח כהלכה, יהווה בסיס ליצירת יחסי עבודה פוריים, יעניק הגנה משפטית לצדדים ויצמצם משמעותית את הסיכוי למחלוקות בין העובד למעביד לאורך תקופת העבודה. הסכם עבודה יגדיר את תפקידו של העובד, סמכויותיו, שכר העבודה, זכויות סוציאליות, הטבות נוספות להן זכאי העובד מעבר לניתן בחוק ועוד. על מנת להגן על קניינו של המעסיק, יכלול עורך הדין גם סעיפים נוספים כגון אי תחרות וחובת סודיות.

 

ייעוץ משפטי שוטף

לא אחת, במסגרת יחסי העבודה, עולות אצל המעסיק שאלות כיצד עליו לנהוג ומהן חובותיו כלפי העובד בעניין כזה או אחר. כמו כן, דיני העבודה הוא תחום דינמי אשר מתרחשים בו לעיתים שינויי חקיקה או נוצרים בו פסקי דין היוצרים הלכה חדשה. על מנת להיות מעודכן בכל אלו ולשמור על התנהלות משפטית נכונה, זקוק המעסיק לייצוג  של עורך דין לדיני עבודה, אשר יעניק לו את השירותים הללו ואחרים. לצדם יקבל המעסיק ביטחון ושקט נפשי כי הוא ממלא אחר חובותיו באופן הטוב ביותר ומצמצם אפוא את הסיכון לתביעות מצד עובדיו. 

 

ביקורת משרד העבודה

ציבור המעסיקים בישראל נתון לביקורת מצד יחידת האכיפה של חוקי העבודה במשרד העבודה. זו מתבצעת על ידי מפקחי המשרד אשר מגיעים לביקורות פתע או ביקורות מתכוננות אצל המעסיק ובוחנים את התנהלותו כלפי עובדיו. היה ונמצאו ליקויים בהתנהלותו של המעסיק, הוא חשוף להליכים מנהליים, קנסות ואף אישום פלילי. על כן, ישנה חשיבות רבה לייצוג משפטי בסיטואציה זו. למותר לציין, כי מטבע הדברים, ככל והמעביד מקבל ייעוץ משפטי שוטף מעורך דין המתמחה בדיני עבודה ונשמע לעצותיו, הרי שהסיכוי כי יימצאו ליקויים בביקורת קטנים משמעותית. 

 

סיום יחסי עבודה 

המחוקק קבע למעסיק מספר חובות בעת סיום יחסי עובד מעביד. קיומן באופן תקין, מצמצם את הסיכון לתביעה מצד העובד ועל כן חשוב לקיימן כהלכה. כך למשל, אם המעביד מעוניין לפטר עובד, עליו לקיים הליך שימוע כדין. אם לאחר מכן יחליט על פיטורים, ימסור לעובד הודעה מוקדמת ומכתב פיטורים. על המעסיק לבצע גמר חשבון ולשלם לעובד את יתרת זכויותיו, לרבות פדיון חופשה, דמי הבראה והשלמה לפיצויים מלאים ככל והדבר נדרש. כן, על המעביד לתת בידי העובד טופס 161 ומכתב שחרור כספים. 

עורך דין דיני עבודה | ייעוץ משפטי בדיני עבודה

ייצוג מעסיק בהליכים משפטיים

בנוסף לכל האמור לעיל, עורך דין המתמחה בדיני עבודה מייצג את המעסיק בכל ההליכים המשפטיים בבית הדין לעבודה כגון: תביעות עובדים ותביעות שכנגד, צווי מניעה לפיטורים, תביעות פרילנסרים להכרה ביחסי עובד מעביד, ייצוג המעסיק בעת מעילה של עובד, גניבת סודות מסחריים, הפרת סעיף אי תחרות ועוד. עורך הדין מייצג את המעסיק הן בבית הדין האזורי לעבודה והן בערכאת הערעור, היא בית הדין הארצי לעבודה. כמו כן, מטפל עורך הדין בהליכים שונים מול משרד העבודה, למשל, ביקורת כפי שפורט לעיל, בקשה למתן היתר פיטורי אישה בהריון, המוגשת לממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה ועוד. 

הסכם עבודה

 

העסקת עובד זר מומחה

איך מגישים תביעה בבית משפט?