ביטוח מפני אובדן כושר עבודה | ירידה בהכנסות עקב משבר הקורונה

כאשר אדם מאבד את יכולתו לעבוד עקב תאונה או מחלה זהו אובדן כושר עבודה. במצב זה, זקוק הוא לגמלה חודשית אשר תחליף את הכנסתו ותאפשר לו אמצעי קיום. ישנם שלושה גורמים מפצים במצב זה: המוסד לביטוח לאומי, קרן הפנסיה או ביטוח המנהלים של העובד וחברת הביטוח במסגרת פוליסה פרטית של אובדן כושר עבודה.

עורך דין מומלץ

 

מהו אובדן כושר עבודה?

זוהי פגיעה ביכולתו של אדם לעבוד ולהתפרנס מהמקצוע שלו, אשר נגרמה עקב תאונת עבודה או תאונה אישית, או מחלה בה לקה העובד. נהוג לחלק מצב זה לאובדן כושר עבודה חלקי, אשר משמעותו כי ישנה ירידה של 25% לפחות בכושר העבודה ולאובדן כושר עבודה מלא אשר מתקיים כאשר קיימת פגיעה בכושר העבודה של 75% לפחות. ביטוח מפני אובדן כושר עבודה נועד להבטיח כי במקרה של תאונה או מחלה, יקבל העובד תשלום חודשי שיהווה תחליף להכנסתו.

בישראל, ניתן לקבל קצבה חודשית משלושה גורמים. ראשית, המוסד לביטוח לאומי המשלם דמי פגיעה וגמלת נכות מעבודה. שנית, קבלת קצבה חודשית מקרן הפנסיה הכוללת רכיב של אובדן כושר עבודה. שלישית, קיימת אפשרות לרכוש פוליסת ביטוח נוספת באופן פרטי, אשר משלימה את הכיסוי הביטוחי מביטוח לאומי ומקרן הפנסיה.

פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי

הגוף הראשון ממנו ניתן לקבל פיצוי בגין אובדן כושר עבודה הוא המוסד לביטוח לאומי. ראשית, ישלם הוא לעובד דמי פגיעה לתקופה של עד 90 יום, כאשר על העובד להגיש את התביעה לדמי פגיעה תוך 12 חודשים מהמועד בו נפגע. לאחר שהסתיימו שלושת החודשים בהם קיבל תשלום זה ונותרה לו נכות שאינה מאפשרת לו לשוב לעבודה, יגיש העובד תביעה לגמלת נכות מעבודה. העובד יקבל זימון להופיע בפני ועדה רפואית ואם זו קבעה כי ישנה ירידה של לפחות 9% בכושר העבודה, יוכל לקבל פיצוי כספי כמענק חד פעמי או כקצבה חודשית, בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו.

עורך דין לתביעת אובדן כושר עבודה

מבחינה פרוצדוראלית רשאי העובד להגיש את שתי התביעות לביטוח לאומי באופן עצמאי. עם זאת, בשל ההשלכות הכלכליות של תביעת אובדן כושר עבודה, כדאי לשכור את שירותיו של עורך דין המתמחה בדיני ביטוח ונזיקין אשר יפעל למימוש מקסימאלי של זכויות העובד מול המוסד לביטוח לאומי וכל גורם אחר ממנו יכול העובד לקבל פיצוי.

נכות או אובדן כושר עבודה בביטוח פנסיוני

הידעתם? במסגרת קרן הפנסיה שלכם או במסגרת ביטוח המנהלים, ישנו רכיב של אובדן כושר עבודה- ביטוח נכות במסגרת הביטוח הפנסיוני. לכן, במקרה שחוויתם ירידה משמעותית בכושר העבודה שלכם, ייתכן ותהיו זכאים לקבלת קצבה חודשית מביטוח זה. המשקל של רכיב אובדן כושר עבודה ביחס לרכיב החיסכון וביטוח השארים, נתון לבחירתו של כל מבוטח, היות שישנם כמה מסלולים שונים. יש מי שירצה שחלק גדול יחסית מהביטוח הפנסיוני שלו יופנה לאובדן כושר עבודה ויש מי שירצה לתת לו משקל קטן יותר.

חשוב לציין, כי רכיב זה שונה באופן מהותי בין קרנות הפנסיה לבין ביטוחי המנהלים.  כך למשל, במסגרת קרן פנסיה, הביטוח יגן לרוב רק מפני אובדן מוחלט של כושר העבודה, כלומר, כאשר המבוטח לא יכול לעבוד באף עבודה המתאימה לכישוריו. לעומת זאת, ניתן יהיה להפעיל רכיב זה בביטוח מנהלים גם בעת אובדן כושר לעבוד במקצוע הספציפי של המבוטח. לעומת זאת, קרן פנסיה תכלול לרוב גם מקרים של אובדן כושר עבודה כתוצאה ממחלה קיימת, בעוד שבמסגרת ביטוח מנהלים, הביטוח לרוב לא יכלול זאת.

 

ביטוח פרטי בחברת ביטוח

כאמור, קבלת פיצוי בגין אובדן כושר עבודה תיעשה ראשית כל אל מול המוסד לביטוח לאומי. זה ישלם לעובד דמי פגיעה למשך 9 חודשים ולאחר מכן גמלת נכות מעבודה, בצורה של מענק חד פעמי או קצבה חודשית. כמו כן, יוכל העובד להפעיל את רכיב אובדן כושר עבודה מול קרן הפנסיה או ביטוח המנהלים, במסגרת הביטוח הפנסיוני הכולל גם רכיב של אובדן כושר עבודה.

לצד זאת, ישנה אפשרות שלישית של קבלת פיצוי והיא קיימת אם העובד רכש פוליסת ביטוח פרטית. זהו ביטוח משלים המציע כיסויים נוספים של אובדן כושר עבודה אשר אינם כלולים בביטוח של קרן הפנסיה. מטרתו היא להרחיב את הכיסוי הביטוחי של העובד ולתת לו אפשרות לרמת חיים גבוהה יותר במקרה של אובדן כושר עבודה.

ירידה בהכנסות עקב משבר הקורונה

ידוע כי קיימות תופעות לוואי קשות בקרב מחלימים מ[wiki title=”מגפת הקורונה” base=”HE”]קורונה[/wiki] המשפיעות על יכולת העבודה. אנשים שהחלימו מקורונה מתארים תסמינים פיזיים קשים לצד השלכות נפשיות שהותירה ה-covid-19 בגופם ומתקשים לתפקד.

ישנם מקרים של פגיעה בהכנסה אשר אינם קשורים לאובדן כושר עבודה כלל, אלא למצב שוק העבודה. בימים אלו, חלק ניכר מן העובדים בישראל הוצאו לחל”ת או פוטרו עקב וירוס הקורונה אשר הוביל להפסקת פעילותם של עסקים רבים. עובד אשר הוצא לחל”ת או פוטר מעבודתו יוכל לקבל תשלום של דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי בהתאם לרמת הכנסתו ועד לתקרה המקסימאלית. לשם כך, יש להירשם קודם כל בלשכת התעסוקה ולאחר מכן להגיש תביעה לדמי אבטלה בביטוח לאומי. בימים אלו של סגר, סניפי הביטוח הלאומי ולשכות התעסוקה סגורים לקבלת קהל ולכן יש לבצע את כל הפעולות הללו באופן מקוון בלבד.

[cite]

לקריאה נוספת:

אתר כל זכות

המוסד לביטוח לאומי

ויקיפדיה