עורך דין תמ”א 38 והתחדשות עירונית

תמ"א 38, שרטוטי דירה

אחד המדדים המרכזיים להצלחה של תמ”א 38, הן מצד בעלי הדירות והן מצד היזם, הוא ייצוג משפטי מקצועי. עורך הדין מלווה את הלקוח לאורך כל ההליך, מייעץ לו בקבלת החלטות ושומר על האינטרסים שלו במסגרת העסקה. 

עורך דין מומלץ

 

ייצוג משפטי לבעלי הדירות

על חשיבותה של תמ”א 38 עבור בעלי הדירות אין צורך להכביר במילים, שהרי מטרתה היא להציל חיים. זאת על ידי חיזוק בניין המגורים והפיכתו לעמיד בפני רעידת אדמה. בד בבד, זכאים בעלי הדירות המשתתפים בפרויקט להטבות שונות מהיזם, אשר יעלו את ערכה של כל דירה בעשרות אחוזים. כיצד מסייע עורך הדין לבעלי הדירות במסגרת תמ”א 38? ראשית כל, בקבלת ההחלטה החשובה ביותר בפרויקט והיא בחירת היזם המתאים, אשר צבר שם בתחומו וביצע בהצלחה פרויקטים קודמים מסוג זה. שנית, ידאג עורך הדין כי בעלי הדירות יקבלו את התמורה המקסימאלית מהיזם ויוכלו אפוא ליהנות מנכס גדול יותר אשר הושבח בעשרות אחוזים.  

עורך דין מקרקעין | עו”ד מומלץ נדל”ן ומקרקעין

שלישית, עורך הדין ינסח את החוזה בין בעלי הדירות ליזם וידרוש מן היזם ערבויות מתאימות להבטחת כספי בעלי הדירות. כמו כן, אם ישנם דיירים סרבנים המתנגדים לפרויקט, יוכל עורך הדין לסייע גם בזאת. במקרים רבים אחר שיחה ומתן הסבר מפורט על המיזם, מצליח עורך הדין להסיר את התנגדותם של הדיירים ואם לאו, יגיש בשם בעלי הדירות תביעה למפקח על המקרקעין, על מנת לקבל אישור לצאת לדרך לצד התנגדות הסרבנים. כמובן שזוהי רשימה חלקית של הנושאים בהם יטפל עורך הדין עבור בעלי הדירות, אך היא ממחישה את חשיבותו לפרויקט ועד כמה נדרשת מעורבותו לאורך הדרך כדי לדאוג לזכויות בעלי הדירות. 

 

עורך דין ליזם

במסגרת הליווי המשפטי ליזם, מטפל עורך הדין בקשת רחבה של עניינים. מטבע הדברים, קצרה היריעה מלתאר את כולם אך נציג כמה מן המרכזיים שבהם. ראשית, מתן ייעוץ באשר לכדאיות העסקה, בהתאם לפרמטרים השונים: היקף זכויות הבנייה שמוסרים בעלי הדירות ליזם, שווי הקרקע, אחוז ההסכמה של בעלי הדירות לפרויקט וכיו”ב. לא פעם, בדיקה מעמיקה של עורך הדין תגלה כי הפרויקט אותו שקל היזם לקחת אינו כלכלי עבורו וכך מונע הוא מהיזם להתקשר בעסקה אשר הייתה מובילה להפסד כלכלי. 

 

שנית, עורך הדין יטפל בכל ההליכים הבירוקרטיים הכרוכים בפרויקט ויש רבים כאלו וכן ידאג לקבלת כל האישורים הדרושים ליזם כדי לבצע את עבודות הבנייה. שלישית, עורך הדין מעניק ליזם ייעוץ בעניין הערבויות הבנקאיות שהוא נדרש לתת לבעלי הדירות, כאשר בהקשר זה יש כמה אפשרויות ועורך הדין יסייע ליזם לבחור בנכונה ביותר עבורו, כזו שתהווה ערובה מספקת לבעלי הדירות מחד ולא תהווה סיכון כלכלי רב מדי ליזם מאידך. רביעית, עורך הדין ינהל עבור היזם את המשא ומתן מול בעלי הדירות על תנאי החוזה וכאשר גובשו הסכמות, ינסח את ההסכם  תוך מתן דגש על זכויות היזם בפרויקט מבחינת סדרי העבודה, לוח זמנים וכיו”ב. 

הסכם פינוי בינוי מומלץ לדוגמא | הסכם מדף פינוי בינוי בין היזם לבעלי דירות להורדה

עורך דין תמ”א 38 – איך בוחרים? 

אין ספק כי פרויקט תמ”א 38 הוא בעל חשיבות לאומית משהוא דואג להצלת חיי אדם ומניעת נזק לרכוש. בד בבד, מהווה הוא הזדמנות כלכלית יוצאת דופן הן עבור בעלי הדירות והן עבור היזם. אולם חשוב להבין כי הצלחתו של הפרויקט אינה מובנית מאליה כלל וכלל משמדובר בהליך ארוך, בעל היבטים משפטיים ובירוקרטים מורכבים. על כן, זקוק כל אחד מהצדדים בעסקה לייצוג משפטי מקצועי במסגרתו ילווה עורך הדין את הלקוח לאורך כל ההליך, משלביו הראשונים ועד סיומו ויטפל בכל היבטיה השונים של העסקה. עורך הדין המתאים לייצוג בפרויקט הוא מי שמאחוריו שנות ניסיון בתחום זה, אשר ידאג למימוש מלוא פוטנציאל הכדאיות והרווח עבור הלקוח. מומלץ לבדוק שכ”ט עו”ד תמ”א 38.

עורך דין מקרקעין

הסכם ממון על דירה