תיקי אחריות בנזיקין נועדו לתת פסקי דין נגד המעוולים -הנתבעים כאשר הם אשמים בגרימת הנזק. פסקי דין אלה כרוכים לרוב בפיצוי כספי לקורבן.

למרות שבתי משפט מגבילים סכום פיצוי מקסימלי על סמך הפרטים של המקרה. הקורבנות יכולים לפחות לגבות את העלות של חשבונות רפואיים ופיצוי כספי על כאב וסבל.

פסקי דין כוללים לרוב פיצוי מלא בגין חשבונות רפואיים, וכן כל אובדן הכנסה שנבע ממעשיו של הנתבע.

במקרים מסוימים, בתי המשפט פוסקים גם פצויים על סמך הכאב והסבל והנזקים הרגשיים הקשורים לאירוע.

גובה הפיצוי הנפסק עבור כאב וסבל הוא לרוב לשרירותי, גם כאשר קיימת מגבלה על הפיצוי המרבי המותר על פי חוק. פסקי דין נועדו להראות למעוול, ולאחרים בחברה, שפעולות מסוימות אינן מקובלות וייענשו.