מיזוגים ורכישות, ניירות ערך, אופציות לעובדים, דיני הייטק, שותפויות ועוד.