מכשיר הינשוף

ינשוף Draeger-Alcotest-9510

בוודאי שמעתם על מכשיר הינשוף, אשר מהווה את האמצעי העיקרי לביצוע בדיקת שכרות. על בסיסו, מוגשים מרבית כתבי האישום בגין נהיגה בשכרות. אולם חשוב לדעת, כי אף אם בדיקת הינשוף מצאה כי רמת האלכוהול של הנהג גבוהה מן המותר, פנו אל עורך דין תעבורה כי יש מה לעשות!

אודות מכשיר הינשוף

משטרת ישראל יכולה לבצע בדיקת שכרות במספר דרכים, כאשר האמצעי השכיח ביותר הוא מכשיר הינשוף. הסיבה לכך היא משום שהינשוף נותן לשוטר נתון מיידי באשר לרמת האלכוהול בגופו של הנהג. זאת בשונה למשל מבדיקת דם, אשר יש לשלוח למעבדה ולהמתין לתוצאה בדבר רמת האלכוהול.

מכשיר הינשוף קיבל את שמו בשל פעולת הנשיפה שמבצע הנהג במסגרת הבדיקה וכך מודד המכשיר את כמות האלכוהול בגופו. על פי החוק, נהיגה בשכרות היא כאשר נתגלה ריכוז אלכוהול מעל 290 מיקרוגרם בליטר אוויר נשוף.

סירוב לבדיקת שכרות
נהגים רבים מודעים לכך כי מכשיר הינשוף מבסס כתבי אישום בגין נהיגה בשכרות. משכך, לא פעם, כאשר נהגים נעצרים על ידי שוטרי התנועה, הם מסרבים לבצע את הבדיקה, מתוך מחשבה כי ללא תוצאות בדיקת הינשוף, לא ניתן יהיה להאשימם בעבירה של נהיגה בשכרות. ובכן, זוהי אחת הטעויות הנפוצות ביותר בה נתקל עורך דין לענייני תעבורה, מן הטעם כי על פי החוק בישראל, סירוב לבצע בדיקת שכרות הוא הודאה בעבירה. על כן, אף אם אתם בטוחים כי מכשיר הינשוף יראה רמת אלכוהול גבוהה מן המותר, בצעו את הבדיקה ופנו לייעוץ משפטי.

עורך דין תעבורה
נעצרתם על ידי שוטר, הוא ערך לכם בדיקת שכרות באמצות מכשיר הינשוף ובעקבות תוצאות הבדיקה, הוגש נגדכם כתב אישום. זהו אינו סוף פסוק! זה הזמן לפנות אל עורך דין תעבורה, אשר יכול במקרים רבים לבטל את כתב האישום, או לכל הפחות, להגיע להסדר טיעון עם התובע, כך שהנהג יקבל עונש מופחת באופן משמעותי. הטלת ספק במהימנות תוצאות מכשיר הינשוף, איתור פגמים בהתנהלות השוטר בעת ביצוע הבדיקה ונסיבות מקלות של הנהג, בכל אלו יש להביא לביטול האישום, זיכוי מן העבירה או עונש קל במסגרת עסקת טיעון.

תנאים לקבילות הבדיקה
על מנת שתוצאות מכשיר הינשוף תהיינה קבילות, צריכים להתקיים תנאים שונים כגון: המתנה
של 15 דקות מהרגע בו עצר השוטר את הנהג ועד לעריכת בדיקת הינשוף. כמו כן, על השוטר המבצע את הבדיקה, לוודא כי הנהג לא עישן בסמוך לבדיקה. תנאי נוסף הוא שימוש נכון במכשיר הינשוף, לרבות כיול המכשיר והחלפת פיות. חריגה מנהלים אלו, יכולה להטיל ספק במהימנות הבדיקה ולפסול אותה. התוצאה: עורך דין לענייני תעבורה אשר איתר את הפגמים בראיות, יוכל לשכנע את התובע לסגת מכתב האישום או לזכות את הנהג בבית המשפט מן העבירה, אם התובע יתעקש על העמדה לדין.

הקלה בענישה
אף במקרים בהם לא ניתן להטיל ספק במהימנות מכשיר הינשוף, ייצוג של עורך דין לענייני תעבורה יכול להביא להקלה משמעותית בענישה. נזכיר כי נהיגה בשכרות היא עבירה שדינה שלילת רישיון של שנתיים לפחות, כלומר, המחוקק קבע עונש מינימום לעבירה זו. הלכה למעשה, עורך דין תעבורה מקצועי ומנוסה, יכול להציג בפני התובע או בית המשפט, נימוקים רלוונטיים המצדיקים הפחתה ניכרת בענישה: רמת האלכוהול הייתה גבוהה במעט מן המותר בחוק, מדובר בנהג ללא עבר תעבורתי קודם וכיו”ב.