נהיגה בשכרות

עבירה של נהיגה בשכרות נתפסת כאחת העבירות המסוכנות ביותר. בהתאם לכך, קבע המחוקק ענישה חמורה לעבירה זו: שלילת רישיון הנהיגה לשנתיים לפחות. אולם, חשוב לדעת כי ייצוג משפטי של עורך דין תעבורה יכול להביא לא פעם לזיכוי מן העבירה או לצמצום משמעותי של חומרת העונש.

עורך דין מומלץ

נהיגה בשכרות – מהי?

על פי החוק בישראל, נוהג בשכרות הוא מי שנמצאה בגופו כמות אלכוהול של 290 מיקרוגרם ומעלה בליטר של אוויר נשוף, או מי שנמצאה בדמו רמת אלכוהול מעל 50 מיליגרם ל100 מיליליטר דם. לעניין זה יצוין, כי עת שמדובר על נהג חדש אשר גילו נמוך מ24, החמיר המחוקק את רף האלכוהול המותר והעמיד אותו על 50 מיקרוגרם אלכוהול ו10 מיליגרם, בהתאמה. פועל יוצא הוא כי צריכת אלכוהול ולו בכמות מזערית בקרב נהגים צעירים, יכולה להוביל לכתב אישום של נהיגה בשכרות, על כל המשתמע מכך.

הענישה

במטרה להתריע את הציבור מביצועה של עבירה זו נקבע כי מי שהורשע בה, רישיון הנהיגה שלו ישלל לתקופה של שנתיים לפחות. כמו כן,כאשר הורשע נהג בעבירה זו בשנה שקדמה, בחר המחוקק להחמיר וקבע עונש פסילה של ארבע שנים. מטבע הדברים, שלילת רישיון לתקופה כה ממושכת פוגעת מאוד באיכות החיים ולא פעם, גם תלוי הנהג ברישיונו לצורך פרנסתו. החדשות הטובות הן כי ייצוג משפטי מקצועי של עורך דין תעבורה יכול להביא לצמצום משמעותי של תקופת הפסילה ובמקום שלילה של שנתיים, ייפסל רישיונו של הנהג לחודשים ספורים בלבד.

 התמודדות עם כתב אישום

נתפסת על נהיגה בשכרות? עליך לפנות אל עורך דין תעבורה, אשר ינסה בראש ובראשונה למנוע הגשת כתב אישום על ידי הצגת פגמים בראיות התביעה. כך למשל, הטלת ספק במהימנות בדיקת השכרות, יכולה להביא את התביעה לסגת מכתב האישום. כאשר תוצאה זו אינה אפשרית, יפעל עורך הדין לגיבוש הסדר טיעון מקל, בהתאם לנסיבות המקרה. במסגרת עסקת טיעון, תמורת הודאתו של הנהג בעבירה של נהיגה בשכרות, ישלל רישיונו לתקופה קצרה והוא אינו חשוף עוד לתקופת השלילה הממושכת שבחוק.

סירוב לבדיקת שכרות

אחת השאלות שעולות בסוגיה של נהיגה בשכרות, היא מה דינו של נהג המסרב לבצע בדיקת שכרות. ובכן, בהעדר מניעה רפואית לבצע את הבדיקה, רואה החוק במי שמסרב לבדיקה, כמי שנהג בשכרות. המשמעות היא כי ניתן להרשיע אדם בעבירה של נהיגה בשכרות אף מבלי שנערכה לו כלל בדיקה של רמת האלכוהול בגופו. משכך, ההמלצה של עורך דין תעבורה היא לעבור את הבדיקה, אף אם הנהג יודע כי הרמה שתימצא תהיה מעל המותר. לאחר מכן, יוכל עורך דין תעבורה לנסות ולהפריך את תוצאות הבדיקה ולמנוע הרשעה בעבירה, אך היכן שהנהג סירב לבדיקה ללא סיבה לגיטימית, ניתן להרשיעו על סמך סירובו ואפשרויות ההגנה של עורך דין תעבורה בנסיבות הללו, מצטמצמות.

חשוב לדעת – פסילה מנהלית

שלילת רישיון נהיגה היא הענישה בגין נהיגה בשכרות וזו מוטלת על הנהג לאחר הרשעה בעבירה. אולם, חשוב לדעת כי ישנם מצבים בהם נשלל רישיון הנהיגה עוד בטרם הוגש כתב אישום נגד הנהג. מצב זה נקרא פסילה מנהלית. זוהי סמכות שניתנה בחוק לקצין משטרה, להורות על שלילת רישיון נהיגה לתקופה של עד 90 יום. טרם פסילת רישיון, יוזמן הנהג לשימוע ועל מנת להגדיל את הסיכוי לשמירת הרשיון, חשוב כי הנהג יהיה מיוצג בשימוע על ידי עורך דין  תעבורה. תפקידו של עורך הדין בשימוע הוא להבהיר לקצין המשטרה כי אין המדובר בנהג מסוכן ובשל נסיבות העבירה, אין הצדקה לשלול את רישיונו טרם הרשעה בעבירה.