ביטוח חובה

כל נהג בישראל מחויב לרכוש ביטוח חובה, המעניק כיסוי לנזק פיזי שעלול להיגרם לו, לנוסעים ברכבו או להולכי רגל, בעת תאונת דרכים. בשונה מביטוח צד ג’ ומביטוח מקיף, הנתונים לבחירה אישית של הנהג, ביטוח חובה הנו עניין שבחוק ונהיגה ללא ביטוח חובה מהווה עבירה. כמו כן, אם תתרחש תאונת דרכים והנהג ייפגע בה, הוא לא יוכל לקבל פיצוי כספי בגין נזקיו.

עורך דין מומלץ

 

מהו ביטוח חובה?

ישנם שלושה סוגים של ביטוח רכב: ביטוח חובה, ביטוח צד ג’ וביטוח מקיף. בעוד שאת שני סוגי הביטוחים האחרונים כל נהג יכול לבחור האם לרכוש או לא, הרי שביטוח חובה, כשמו, הוא חובה על כל נהג. מטרתו היא לתת כיסוי כספי לנזקי גוף כתוצאה מתאונת דרכים ולמנוע מצב שבו אדם אשר נפגע באופן פיזי בתאונה לא יוכל לממן את הטיפול הרפואי שהוא נזקק לו. למה נועדו הביטוחים האחרים שצוינו לעיל? ובכן, ביטוח צד ג’ מקנה כיסוי לנזק לרכוש, למשל, כאשר הרכב ניזוק בתאונה או רכוש שהיה בתוכו ואילו ביטוח מקיף מעניק הן כיסוי צד ג’ והן כיסוי למגוון של מצבים מלבד תאונת דרכים, למשל גניבת הרכב.

 

נהיגה ללא ביטוח חובה זו עבירה

אדם הנוהג ללא ביטוח חובה מבצע עבירת תעבורה. אם יורשע, הוא חשוף לעונש של שלילת רישיון נהיגה, קנס כספי וכן נקודות תעבורה אשר יירשמו לחובתו. לכן, כדאי בסיטואציה שכזו, לפנות אל עורך דין תעבורה אשר ינסה למנוע העמדה לדין בגין העבירה או להביא להקלה בעונשו של הנהג. למשל, כי תוטל עליו שלילת רישיון על תנאי ולא בפועל, או כי ייגזר עליו לשלם קנס כספי בלבד ללא פסילת הרישיון. משמעות נוספת של נהיגה ללא ביטוח חובה, היא העדר זכאות הנהג לפיצוי בגין נזקי גוף אם תתרחש תאונת דרכים.

 

נזק פיזי בתאונה – זכאות לפיצוי כספי

נפגעתם בתאונת דרכים? חשוב שתדעו כי יש לכם זכות לקבל פיצוי כספי בגין נזקי הגוף שנגרמו לכם. הכוונה היא בין היתר להפסדי שכר, אובדן כושר עבודה והוצאות רפואיות. נדגיש, כי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל”ה-1975, הנקרא בקיצור חוק הפלת”ד קובע כי הזכות לפיצוי אינה נוגעת לשאלת האשמה. כלומר, כל אדם אשר נפגע פגיעה פיזית במסגרת תאונת דרכים, זכאי לפיצוי בגינה, גם אם הוא אשם בתאונה. לצורך קבלת הפיצוי הכספי, יש להגיש תביעה נגד חברת הביטוח אשר מבטחת את הרכב שבו היה הנפגע בזמן התאונה. אם מדובר בהולך רגל, תוגש התביעה לגוף המבטח את הרכב הפוגע.

 

תביעת פיצויים בגין נזקי גוף

ניתן להגיש את תביעת הפיצויים לחברת הביטוח באופן עצמאי, אולם לצורך מימוש מלא של זכויותיכם, כדאי לשכור את שירותיו של עורך דין נזיקין, המתמחה בתאונות דרכים. יש לדבר חשיבות בין היתר למשל, לצורך קבלת תשלום תכוף. זוהי מעין מקדמה שניתן לקבל על חשבון סכום הפיצוי שייפסק לנפגע בתום הטיפול בתביעה. קבלת תשלום תכוף אינה עניין פשוט אך כאשר הנפגע מיוצג על ידי עורך דין מקצועי, יש סיכוי רב יותר כי חברת הביטוח תשלם אותו.

קבלת פיצוי מתאגיד קרנית

ישנם מקרים של תאונות דרכים, בהם אין גוף מבטח שממנו יוכל הנפגע לקבל פיצוי כספי. אז, יוכל הנפגע להגיש תביעה לתאגיד קרנית, הנכנסת בנעליה של חברת הביטוח והיא תשלם לנפגע את הפיצוי עקב הנזקים הפיזיים שנגרמו לו בתאונה. קרנית היא  גוף סטטוטורי אשר פעילותו ממומנת למעשה על ידי ביטוח חובה. כלומר, חלק מהפרמיה שאנו משלמים לביטוח זה, משמשת למימון התאגיד. מתי ניתן להגיש תביעה לתאגיד קרנית? למשל, במקרה של תאונת פגע וברח או כאשר הפגיעה של הנפגע ארעה מרכב גנוב, מרכב שהיה נהוג על ידי אדם חסר רישיון נהיגה ועוד.

 

הגבלת שכ”ט עורך דין

אם נפגעתם בתאונת דרכים, הנכם זכאים כאמור לקבלת פיצוי כספי בגין נזקי הגוף שנגרמו לכם בתאונה. הפיצוי ישולם על ידי חברת הביטוח או תאגיד קרנית, כאשר הנפגע יכול להגיש את התביעה באופן עצמאי או להסתייע בעורך דין. לעניין זה חשוב לדעת כי החוק הגביל את גובה שכר הטרחה המקסימאלי שרשאי עורך דין לגבות בתביעה זו. הסכום הנו אחוז מסוים מגובה הפיצוי ששולם לנפגע ונקבע בהתאם לשלב שבו הסתיים הטיפול בתיק:

  • טרם הגשת תביעה: במקרה שבו הושגה פשרה עם חברת הביטוח טרם הגשת תביעה, שכר הטרחה לא יעלה על 8% מסכום הפיצוי.
  • הוגשה תביעה טרם פס”ד: עורך הדין יוכל לגבות 11% מסכום הפיצוי, כאשר הוגשה תביעה לבית משפט אך טרם ניתן פסק דין.
  • לאחר שניתן פסק דין: כאשר התביעה נוהלה עד תום וניתן בה פסק דין, בו נפסק לנפגע פיצוי על ידי שופט, אז יהיה רשאי עורך הדין לגבות שכר טרחה של 13% מסכום הפיצוי.

 

 

 

 

חקיקה:

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל”ה-1975:

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P188K1_001.htm

 

לקריאה נוספת:

תאגיד קרנית

https://www.karnit.co.il/

 

אתר כל זכות

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94_%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F_%D7%A0%D7%96%D7%A7%D7%99_%D7%92%D7%95%D7%A3_%D7%91%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D