נהיגה תחת השפעת סמים

כולנו מכירים את העבירה של נהיגה בשכרות, אולם מהי המשמעות של נהיגה תחת השפעת סמים? רבים אינם יודעים כי למעשה בעיני החוק, אחד הם ומי שנהג תחת השפעת סם, דינו כמי שנוהג בשכרות. משכך, ישנה חשיבות רבה לקבלת ייצוג משפטי של עורך דין תעבורה אשר יפעל למזעור הנזק מההליך המשפטי.

עורך דין מומלץ

סמכותו של שוטר לערוך בדיקת סם

העבירה של נהיגה תחת השפעת סמים נוצרת לאחר שאותרו בגופו של הנהג שרידי סם. לשם כך, נדרשת כמובן בדיקת סמים וזו מתבצעת על ידי נטילת דגימת רוק, שתן או דם מהנהג. מתי קיימת לשוטר הסמכות לדרוש מן הנהג לבצע בדיקת סם? לעניין זה מבחינים בין הבדיקות, כאשר נטילת דגימת רוק, רשאי השוטר לדרוש מן הנהג ללא כל חשד, אולם לא יוכל הוא לדרוש מתן דגימת דם או שתן, ללא שישנו חשד סביר לכך כי הנהג נמצא תחת השפעת סמים. היה ונמצאו בבדיקה שאריות סם, חזקה כי הנהג עלה על ההגה תחת השפעת סמים. אולם, יודגש כי חזקה זו ניתנת לסתירה ומכאן חשיבות הפנייה אל עורך דין תעבורה.

סתירת החזקה

כאמור, כאשר נמצאו בגופו של נהג שרידי סם, חזקה כי נהג הוא תחת השפעת סמים. אולם, היה ויוכיח הנהג כי למרות נוכחות הסם, לא הייתה לו השפעה על טיב נהיגתו, ניתן להימנע מהגשת כתב אישום. כיצד ניתן להוכיח זאת? עורך דין תעבורה יכול למשל להציג ראיות לכך כי צריכת הסם לא נעשתה ביום הנהיגה ועל כן איבד למעשה את השפעתו למרות כי נותרו בגופו של הנהג שרידי סם. במצב זה, ניתן לשכנע את רשות התביעה כי לא תוכל לבסס הרשעה בגין העבירה. כאשר לא ניתן לסתור את החזקה, יפעל עורך דין תעבורה המייצג את הנהג לגיבוש הסדר טיעון עם התביעה.

נהיגה תחת השפעת סמים – ענישה

בפתח הדברים הזכרנו כי בעיני החוק, נהיגה תחת השפעת סם היא זהה לנהיגה בשכרות. משמעות הדבר הוא כי נהג אשר נתפס נוהג תחת השפעת סמים, חשוף לאותה ענישה: שלילת רישיון של שנתיים לפחות. אולם כאשר הנהג מיוצג על ידי עורך דין תעבורה, יפעל הוא למניעת כתב אישום כאמור מעלה ואם תוצאה זו אינה אפשרית יציג הוא בפני התביעה או בית המשפט, טיעונים רלוונטיים המצדיקים הפחתה בעונש. למשל, כאשר מדובר על כמות סם קטנה, אשר מידת השפעתה על טיב הנהיגה הייתה מינורית ו/או כאשר לנהג אין עבר תעבורתי קודם.  במקרים מעין אלו יוכל עורך דין תעבורה להביא לעונש קל יותר של שלילת רישיון נהיגה לחודשים ספורים, במקום עונש המינימום הקבוע בחוק.

נהיגה בקלות ראש

אנשים רבים אינם מכירים עבירה זו, אך למעשה בכל פעם שבו נהג מואשם בנהיגה תחת השפעת סמים או נהיגה בשכרות, הוא חשוף לאישום נוסף בגין נהיגה בקלות ראש. מדובר בעבירת סל אשר רשות התביעה יכולה להוסיפה לכתב האישום במגוון של מקרים בהם ניתן לטעון כי הנהג פעל בקלות דעת, או רשלנות, כאשר עבירות של נהיגה תחת השפעת סמים או נהיגה תחת השפעת אלכוהול, נכללות במקרים אלו. חומרת הענישה בגין עבירה של נהיגה בקלות ראש, תלויה בנסיבות המקרה, כאשר לעיתים יכולה זו להסתכם בקנס כספי ובמקרים אחרים בסנקציה של שלילת רישיון נהיגה. בחלק ניכר מן המקרים, יכול עורך דין תעבורה להביא לביטולו של אישום זה או לכל הפחות להפחתה ניכרת בענישה ולכן, חשוב לפנות לייצוג משפטי מקצועי.