מהירות מופרזת

נהג אשר עבר את המהירות המותרת שנקבעה לדרך מסוימת, מבצע עבירה של מהירות מופרזת. החוק קובע 4 דרגות שונות לעבירה זו, כאשר הנהג חשוף לקנס כספי, נקודות תעבורה ואף שלילת רישיון נהיגה ופסילה מנהלית. אולם, ייצוג משפטי של עורך דין לתעבורה יכול למזער מאוד את הנזק לנהג ועל כן, אם נתפסתם על מהירות מופרזת, פנו לייעוץ משפטי.

עורך דין מומלץ

בדיקת מהירות

מהירות מופרזת מוכחת על ידי בדיקת מהירות, אשר מראה כי מהירות הנסיעה של הנהג הייתה מעל המותר. למשטרת ישראל מספר מכשירים למדידת מהירות, ביניהם מכשיר הממל”ז, מצלמות ניידות ומכשיר הדבורה. על מנת שתוצאות הבדיקה של כל אחד מן המכשירים הללו תהיה קבילה, על המכשיר להיות תקין ועל השוטר לעשות בו שימוש נכון בהתאם לנהלים.

על כן, בכל מקרה של מהירות מופרזת, יכול עורך דין לתעבורה לבחון את אמינות הבדיקה וכך להביא לזיכוי הנהג או להקלה משמעותית בענישה. כך למשל, כאשר מתגלה פגם במכשיר עצמו, או כי מתברר שהשוטר אשר ביצע את בדיקת המהירות, לא עשה שימוש נכון במכשיר, אם בשל העדר מיומנות מתאימה או פשוט בחירה לחרוג מן הנהלים.

מהירות מופרזת – 4 דרגות חומרה

בפתח הדברים ציינו כי מהירות מופרזת היא עבירה בת 4 דרגות, כאשר חומרת הענישה גדלה בהתאם לדרגת העבירה. ברמה הראשונה, עבר הנהג את המהירות המותרת עד 20 קמ”ש בדרך עירונית ועד 25 קמ”ש בדרך בין עירונית, אז יחויב בקנס של 250 ₪. הדרגה השנייה היא נסיעה של בין 21-30 קמ”ש מעל המהירות המותרת בכביש עירוני ונסיעה של בין 26-40 קמ”ש בכביש בין עירוני. אז, יחויב הנהג בקנס כספי של 750 ₪ ו8 נקודות תעבורה.

הרמה השלישית של מהירות מופרזת מטילה על הנהג עונש חמור באופן משמעותי. במסגרתה, נסע הנהג בין 31-40 קמ”ש מעל המהירות המותרת בדרך עירונית ובכביש בין עירוני בין 41-50 קמ”ש. במקרה שבו מהירות הנסיעה של הנהג עלתה על הדרגה השלישית, קרי, מעל 41 בכביש עירוני ומעל 51 בכביש בין עירוני, יקבל הזמנה לדין. אז יכול בית המשפט להטיל על הנהג לא רק קנס כספי ונקודות תעבורה, אלא גם להורות על שלילת רישיון נהיגה של הנהג לתקופה ממושכת.

פסילה מנהלית

בנוסף לסנקציות שפורטו לעיל, כאשר נהג נתפס על מהירות מופרזת, הוא חשוף גם לפסילה מנהלית. זוהי סמכות הנתונה לקצין משטרה, לשלול את רישיון הנהיגה של הנהג, עוד בטרם הוכח כי ביצע את העבירה. תקופת הפסילה הנה ככלל, עד 30 יום כאשר טרם קבלת החלטה, יוזמן הנהג לשימוע, במסגרתו יוכל להציג נימוקים מדוע אין הצדקה לשלילת רישיונו. מטבע הדברים, כאשר הנהג מיוצג בשימוע על ידי עורך דין לתעבורה מקצועי ומנוסה, יש סיכוי רב יותר כי טענותיו יתקבלו. כמו כן, היה וקצין המשטרה החליט בכל זאת על שלילת רישיון, עורך דין לתעבורה יגיש ערעור על ההחלטה ויעשה כל שניתן כדי להשיב לנהג את רישיונו.

 ייצוג של עורך דין לתעבורה

נתפסתם על מהירות מופרזת? בין אם מדובר בתשלום קנס כספי ובין אם בהזמנה לדין, כדאי לפנות אל עורך דין לתעבורה. במסגרת הייעוץ המשפטי, יבחן עורך הדין את הראיות, כאשר לא אחת מתגלה כי ישנו ספק במהימנות בדיקת המהירות. במצב זה, ניתן להוכיח את חפותו של הנהג ולהביא לביטולו של הדוח או כתב האישום. כמו כן, אף אם לא ניתן בנסיבות המקרה להביא לזיכוי, הרי שייצוג משפטי של עורך דין לתעבורה בעל ניסיון, יכול להביא להפחתה ניכרת בענישה, בין היתר על ידי הצגת נסיבות מקלות בפני התובע או בית המשפט. כך, יכול והנהג ישלם קנס כספי מופחת או שתיקבע שלילת רישיון לתקופה קצרה בלבד.

עורך דין מומחה בינלאומי