משרד המשפטים הוא משרד ממשלתי, שמהווה אחת מזרועותיה של ממשלת ישראל ואחראי על שירות הציבור ושמירת הצדק והסדר בתחום המשפטי במדינת ישראל.

המשרד אמון על מערך הייעוץ והחקיקה, פרקליטות המדינה, הסיוע המשפטי האזרחי, הסנגוריה הציבורית, אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי, אגף רישום והסדר מקרקעין, אגף השמאי הממשלתי הראשי ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.

בנוסף, אמון על הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור,הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע, רשות הפטנטים, רשות התאגידים, נציבות תלונות הציבור על שופטים, בתי הדין השרעיים והדרוזים,מחלקת החנינות, בתי משפט, מנהל הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה, היחידה לענייני העדות הנוצריות, המרות דת וברית הזוגיות, היחידה הממשלתית לחופש המידע, יחידת תיאום המאבק בסחר בבני אדם, יחידת הממונה על העזרה המשפטית מול המועצה הפלסטינית ויחידות מטה הנהלת המשרד.

בין תפקידו העיקריים של המשרד ניתן למנות את ארגון מערכות בתי המשפט, בתי הדין וההוצאה לפועל בישראל; ליווי הצעות חקיקה פרטיות והכנת נסחי חקיקה ממשלתיים;

פרסום חקיקה ברשומות; הפעלת התביעה הכללית לשם אכיפת הדין הפלילי הישראלי; ייצוג מדינת ישראל בפני ערכאות שיפוטיות ומעין שיפוטיות; הוצאה לפועל של חקיקה המוטלת לביצוע על ידי שר המשפטים; אסדרה ורישוי של מקצוע עריכת הדין בישראל, וכן מקצועות נוספים המשיקים לתחום המשפט כגון רואי החשבון, מתווכי מקרקעין, רשמי מקרקעין, חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, נוטריונים, עורכי פטנטים וטוענים שרעיים (הדין המוסלמי).

בעלי תפקידים בולטים במשרד המשפטים
העומד בראשו של משרד המשפטים הינו שר המשפטים (כיום, חבר הכנסת גדעון סער, יו”ר מפלגת תקווה חדשה), והוא אחראי על פעילות משרד המשפטית מבחינה מקצועית, מנהלתית וכלכלית. בנוסף, החוק מעניק לשר המשפטים את הסמכות על מנהל בתי המשפט, מנהל בתי הדין הרבניים, ועל רשות האכיפה והגבייה.

בכובעו הנוסף, שר המשפטים מכהן כיושב ראש ועדת השרים לענייני חקיקה, שתפקידה המרכזי הוא לגבש את עמדת הממשלה ביחס להצעות חקיקה, למעט חוק ההסדרים. השר מכהן גם כחבר בוועדת השרים לענייני בטחון לאומי (הקבינט המדיני-בטחוני), שבראשה עומד ראש הממשלה ותפקידה לגבש את מדיניות הממשלה ביחס ליחסים בינלאומיים ובטחון לאומי.

בעל תפקיד חשוב ונוסף שפועל מטעם משרד המשפטים, הינו היועץ המשפטי לממשלה (כיום, גילי בהרב-מיארה, לשעבר פרקליטת מחוז תל אביב לעניינים אזרחיים), שעומד בראש המערכת המשפטית של הרשות המבצעת והשירות המשפטי-ציבורי.

תפקיד זה נגזר ממקבילו הבריטי, Attorney General (התובע הכללי), ובמסגרתו היועץ הנבחר מייעץ לממשלה במגוון תחומים משפטיים.

מנכ”ל משרד המשפטיםהוא יד ימינושל שר המשפטים, המתמנה מכוח הצעתו על ידי הממשלה לפי סעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים).

המנכ”ל כפוף לשר המשפטים, והוא האחראי מטעמו על ניהולו השוטף של המשרד על כל אגפיו.

באחריות המנכ”ל לתכנן את אסטרטגיית עבודת המשרד, להכשיר ולפתח את עובדיו (בדגש על הסגל הניהולי), ולשפר את תהליכי העבודה של המשרד – הן מבחינת עבודתו הפנימית והן מבחינת השירותים השונים שהוא מציע לציבור.

בנוסף, מנכ”ל משרד המשפטים אחראי על טיפוח קשרי החוץ עם מגוון גורמים שונים (הן ממשלתיים והן אזרחיים פרטיים), בישראל ובעולם, וכן על הובלת פעולותיהן של כלל הוועדות הפועלות מטעם משרד המשפטים. בין היתר, המנכ”ל מכהן בעצמו כיושב ראש ועדות בין-משרדיות שונות, וכן בוועדות מיוחדות שמוקדמות על ידי ראש הממשלה לעניינים מסוימים, ובעיקר בנושא המלצות על מדיניות.

הוועדה לבחירת שופטים
אחת מהוועדות הבולטות והחשובות ביותר שפועלת מטעם ממשלת ישראל הינה הוועדה לבחירת שופטים. בראשה עומד יושב ראש משרד המשפטים, שר המשפטים.

בוועדה 9 חברים, שעל פי סעיף 4 לחוק יסוד השפיטה, מורכבת משר נוסף על פי בחירת הממשלה, שני חברי כנסת שייבחרו מטעם הכנסת, שני עורכי דין החברים בלשכת עורכי הדין, שנבחרים בבחירות חשאיות, וכן 3 שופטים- נשיא בית המשפט העליון (כיום, כבוד הנשיאה אסתר חיות), ושני שופטים נוספים מבית המשפט העליון (כיום, כבוד השופטים עוזי פוגלמן ויצחק עמית), שנבחרים לרוב על פי שיטת הסניוריטי (ותק).

הוועדה מופקדת על בחירת השופטים לכלל ערכאות מערכת המשפט – בתי משפט השלום, בתי המשפט המחוזיים, בית המשפט העליון (כולל בחירת נשיא בית המשפט העליון וסגנו) ובתי משפט לענייני תעבורה. בנוסף, חוק בית הדין לעבודה מסמיך את הוועדה לבחור את שופטי בית הדין הארצי לענייני עבודה (כולל נשיא בית הדין וסגנו), שופטי בתי הדין האזוריים לענייני עבודה, וכן את נציב תלונות הציבור על שופטים.

בנוסף, הוועדה מוסמכת לדון בבקשת שופט ליציאה מוקדמת לפנסיה, ובהפסקת כהונת שופט לאור מצב בריאותי שלא מאפשר לו למלא את תפקידו. הוועדה דנה גם בהליך נדיר יותר של הפסקת כהונת שופט, והוא הפסקת מינוי לאור הטלת ספק בתפקודו הראוי. הליך זה יוצא לדרך על ידי הצעה של נשיא בית המשפט העליון, שר המשפטים או נציב תלונות הציבור לבטל את מינויו של השופט, ומאושר ברוב מיוחד של לפחות 7 מחברי הוועדה בהליך מעין שיפוטי.

הרכבה של הוועדה למינוי שופטים הינו נושא שנוי במחלוקת, עוד מקום המדינה. עת שהוקמה הוועדה, בשנת 1948, ההצעה להרכבה כלל את שר המשפטים כיושב הראש, שר נוסף, נשיא בית המשפט העליון ושופט עליון נוסף, היועץ המשפטי לממשלה, דיקן הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית, שני חברי כנסת וחבר אחד מלשכת עורכי הדין (שנקראה אז המועצה המשפטית).

חברי הכנסת יעקב שמשון שפירא ובנימין ששון התנגדו לחברותו של היועץ המשפטי לממשלה בוועדה, וזאת לאור עבודתו הצמודה עם שופטי בית המשפט העליון באופן יומיומי, מה שעשוי היה לגרום לניגוד עניינים וקבלת החלטות שאיננה אובייקטיבית. חבר כנסת אחר דרש נציגות לרבנים בוועדה, ואילו חבר כנסת אחר התנגד לחברותו של עורך דין מלשכת עורכי הדין בוועדה.

הרכב הוועדה אכן שונה, ובכל זאת, הרכבה הנוכחי מעלה התנגדויות רבות ודיון ציבורי סוער. הטענה המרכזית כנגד הוועדה היא שחברותם של שופטי בית המשפט העליון יוצרת קבוצה יציבה וחזקה שמהווה שליש מהוועדה.

שיתוף הפעולה הקבוע עם נציגי לשכת עורכי הדין, אפשר לשופטי העליון לקבל החלטות כרצונם באופן כמעט מוחלט. זאת מכיוון שבניגוד לשאר חברי הוועדה, שמתחלפים באופן תדיר, שופטי בית המשפט העליון מכהנים בה לזמן רב יותר.

בשנת 2011 הוגשה לכנסת הצעת חוק בחירת נציגי לשכת עורכי הדין לוועדות למינוי נושאי משרה שיפוטית (תיקוני חקיקה), התשע”א-2011, בראשות חברי הכנסת רוברט אילטוב, זאב אלקין, יריב לוין, אברהם מיכאלי, אורי אריאל, משה גפני, אורי מקלב, כרמל שאמה-הכהן.

לפי ההצעה, לשכת עורכי הדין תשלח לוועדה נציג אחד מהאופוזיציה ונציג אחד מהקואליציה. בנוסף, הוצע כי יידרש רוב של שני שלישים של חברי המוצעה הארצית לבחירת נציגי הלשכה בוועדה לבחירת שופטים, וזאת במטרה להביא לבחירת נציגים שיש לגביהם הסכמה כללית.

בשעתו, תיקון זה נתפס כמבקש לחזק את הימין בוועדה, לאור הרכבה של מועצת לשכת עורכי הדין דאז שזוהתה עם השמאל הפוליטי. ההצעה שונתה רבות במהלך הדיונים בה, ולבסוף הוקפאה לאחר הקריאה הראשונה. מאז לא נדונה יותר, והרכב הוועדה נותר על כנו.

משרד המשפטים בישראל נחשב לאחד ממשרדי הממשלה שהוקמו בסמוך לקום המדינה (במקביל לכינון הממשלה הזמנית בשנת 1948), ומאז הקמתו, כיהנו בו 24 שרים. המשרד אמון ופועל לשירות הציבור במטרת עשיית הצדק, והוא עושה זאת באמצעות פעילותו המשפטית התואמת את מדיניות ממשלת ישראל.

תחומי הפעילות המקצועיים והמשפטיים שלו הינם מרובים, וכוללים, בין השאר, את האחריות למערכות ההוצל”פ, בתי הדין ובתי המשפט, את תחום התביעה הכללית (האחראי לאכיפת החוק הפלילי), את הייעוץ המשפטי הנדרש לממשלת ישראל ולמשרדי הממשלה, ועוד לא מעט תחומי פעילות ונושאים, שמאחוריהם ניצבות, מצד אחד, ההגנה על שלטון החוק במדינה, ומצד שני, ההגנה על זכויות האדם.

מבנה משרד המשפטים
בשל התפקיד המשמעותי והמרכזי שממלא משרד המשפטים בהגנה על החוק ובעשיית הצדק במדינת ישראל ברבדים השונים, במשרד המשפטים הישראלי קיימות כשבעים יחידות-משנה עיקריות (ומאות משרדים / יחידות קטנות יותר מהן, הכפופות להן), המתמחות בתחומי הפעילות המגוונים של המשרד.

כך, למשל, הסנגוריה הציבורית היא זו המעניקה את הסיוע המשפטי הנחוץ לנאשמים אשר ידם אינם משגת לשכור את שירותיו של עורך דין, לפי קריטריונים הקבועים בחוק, בעוד שלדוגמה, מח”ש (המחלקה לחקירות שוטרים, שאף היא יחידת-משנה של משרד המשפטים) תעסוק בחקירתם ובהעמדתם לדין, במקרה הצורך, של אנשי השב”כ ושל שוטרים.

שתי יחידות-משנה אלו שהבאנו כדוגמה, כמו גם יחידות המשנה הרבות הנוספות שבמשרד המשפטים, יוצרות את המארג העדין שכולו ממוקד באסדרת החקיקה ובשאיפה לדין צדק במדינת ישראל.

מה תפקידו של משרד המשפטים
קשה מאד לתאר את הכאוס שהיה שולט במדינה בה אין כל חוקים המגינים, מצד אחד, על אזרחי המדינה, ומצד שני – שומרים על החוק והסדר שבמדינה. משרד המשפטים, מאז היווסדו, ממלא תפקיד חשוב זה, והוא ממשיך (וימשיך) לעשות כן, ללא תלות וקשר לזהותו של השר היושב בראשו.

משרד המשפטים טלפון

משרד המשפטים תיקים

משרד המשפטים הכונס הרשמי

מחלקות משרד המשפטים

משרד המשפטים כתובת

משרד המשפטים מייל

משרד המשפטים דרושים

משרד המשפטים אגרות

משרד המשפטים

משרד המשפטים רשם החברות
משרד המשפטים דרושים
משרד המשפטים טלפון
משרד המשפטים תל אביב
משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי
משרד המשפטים תשלום אגרה שנתית
משרד המשפטים אגרות
משרד המשפטים כתובת
משרד המשפטים אגרה שנתית
משרד המשפטים אזור אישי
משרד המשפטים אפוטרופסות
משרד המשפטים איתור חברה
משרד המשפטים אגף רישום והסדר מקרקעין
משרד המשפטים אתר החקיקה הממשלתי
משרד המשפטים אפוטרופוס
כרך א משרד המשפטים
צלאח א דין משרד המשפטים
משרד המשפטים א
משרד המשפטים באנגלית
משרד המשפטים בית משותף
משרד המשפטים בעלי תפקידים
משרד המשפטים בקשה לצו ירושה
משרד המשפטים באר שבע
משרד המשפטים בתים משותפים
משרד המשפטים בוחן הצעת חוק לאסור על עובדים שלא התחסנו להגיע למקומות העבודה
משרד המשפטים בירושלים
משרד המשפטים גוש חלקה
משרד המשפטים גבעת שאול
משרד המשפטים גישור
משרד המשפטים גליונות פרשת השבוע
משרד המשפטים גנים פרטיים
משרד המשפטים גני ילדים
משרד המשפטים גוב
משרד המשפטים גיידסטאר
משרד המשפטים דוח עיון
משרד המשפטים דוגמאות כתבי טענות
משרד המשפטים דרושים מתמחים
משרד המשפטים דוברות
משרד המשפטים דוח רשם החברות
משרד המשפטים דוח תוצאות עיון
משרד המשפטים דין וחשבון הוועדה לבחינת דרכי ההבנייה של שיקול הדעת השיפוטי בגזירת הדין (1997)
משרד המשפטים הכונס הרשמי
משרד המשפטים האגף לרישום והסדר מקרקעין
משרד המשפטים הפקת נסח טאבו
משרד המשפטים השלושה 2 תל אביב
משרד המשפטים הצעות חוק
משרד המשפטים הפקדת צוואה
משרד המשפטים הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין
הקדשים משרד המשפטים
משרד המשפטים ויקיפדיה
משרד המשפטים ועדת העזבונות
משרד המשפטים ועדת השגות
משרד המשפטים ועדות
ועדת השרים לחקיקה משרד המשפטים
משרד המשפטים ועידת התביעות
משרד המשפטים הוועדה לתקינה שמאית
משרד המשפטים זימון תורים
משרד המשפטים זכויות עובדים
משרד המשפטים זכויות אדם
משרד המשפטים זיקת הנאה
משרד המשפטים אישור זכויות
משרד המשפטים העברת זכויות
משרד המשפטים רישום זכויות
משרד המשפטים שוויון זכויות
משרד המשפטים חוקרים פרטיים
משרד המשפטים חדלות פירעון
משרד המשפטים ח.פ
משרד המשפטים חיפה
משרד המשפטים חופש המידע
משרד המשפטים חוקרים פרטיים טלפון
משרד המשפטים חברות
משרד המשפטים חקיקת משנה
ח.פ משרד המשפטים
ח.פ של משרד המשפטים
משרד המשפטים טפסים
משרד המשפטים טאבו
משרד המשפטים טפסים נוטריון
משרד המשפטים טלפון ירושלים
משרד המשפטים טופס מקוון
משרד המשפטים טוויטר
משרד המשפטים טופס מקוון חקיקת משנה
משרד המשפטים ירושלים
משרד המשפטים ייפוי כוח מתמשך
משרד המשפטים ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים ייעוץ וחקיקה
משרד המשפטים ירושלים כתובת
משרד המשפטים יחידות
משרד המשפטים ירושה
משרד המשפטים ייפוי כח מתמשך
משרד המשפטים כונס נכסים
משרד המשפטים כינוס נכסים
משרד המשפטים כרטיס חכם
משרד המשפטים כתובת ירושלים
משרד המשפטים כתובת למשלוח דואר
משרד המשפטים כרמית יוליס
משרד המשפטים כונס הנכסים הרשמי תל אביב
משרד המשפטים gov
משרד המשפטים תיק
משרד המשפטים מקוון
משרד המשפטים לשכת רישום מקרקעין
משרד המשפטים לוגו
משרד המשפטים לוד
משרד המשפטים לשכת רישום המקרקעין
משרד המשפטים לשכת השר
משרד המשפטים לשכת מנכ ל
משרד המשפטים לשכת חוקרים פרטיים
משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום מקרקעין
מנכ ל משרד המשפטים
מנכ ל משרד המשפטים החדש
מנכ ל משרד המשפטים ניסנקורן
מנכ”ל משרד המשפטים טלפון
מנכ ל משרד המשפטים לשעבר
מינוי מנכ ל משרד המשפטים
שי תקן מנכ ל משרד המשפטים
משרד המשפטים מכרזים
משרד המשפטים מייל
משרד המשפטים מתווכים
משרד המשפטים מוקד טלפוני
משרד המשפטים מקרקעין
משרד המשפטים מספר ח.פ
משרד המשפטים מבחן תיווך
משרד המשפטים מועצת רואי חשבון
לפמ משרד המשפטים
משרד המשפטים נסח חברה
משרד המשפטים נוטריונים
משרד המשפטים נסח
משרד המשפטים נוטריונים טפסים
משרד המשפטים נסח טאבו טלפון
משרד המשפטים נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
משרד המשפטים נדלן
משרד המשפטים נסח טאבו היסטורי
משרד המשפטים עסקאות נדל ן
משרד המשפטים מבחן תיווך נדל ן
רישיון תיווך נדל”ן משרד המשפטים
קורס תיווך נדל ן משרד המשפטים
משרד המשפטים סיוע משפטי
משרד המשפטים סנגוריה ציבורית
משרד המשפטים סיוע משפטי תל אביב
משרד המשפטים סיוע משפטי טלפון
משרד המשפטים סיוע משפטי דרושים
משרד המשפטים סמל
משרד המשפטים סניפים
משרד המשפטים סימני מסחר
משרד המשפטים עמותות
משרד המשפטים עזבונות
משרד המשפטים עורכי דין
משרד המשפטים עוסק מורשה
משרד המשפטים עיקולים
משרד המשפטים עבודה
משרד המשפטים עזבונות 2021
משרד המשפטים פרסומים
משרד המשפטים פניות הציבור
משרד המשפטים פסקי דין
משרד המשפטים פייסבוק
משרד המשפטים פרקליטות המדינה
משרד המשפטים פירוק חברה
משרד המשפטים פושטי רגל
משרד המשפטים פתרון בחינות
משרד המשפטים נסח טאבו
משרד המשפטים תיקים
משרד המשפטים צו ירושה
משרד המשפטים צו קיום צוואה
משרד המשפטים צלאח א דין
משרד המשפטים צוואה
משרד המשפטים צוואות
משרד המשפטים צפייה והפקת נסח מקוון
משרד המשפטים צור קשר
משרד המשפטים צווי ירושה
משרד המשפטים החדש
משרד המשפטים קול קורא
משרד המשפטים קורונה
משרד המשפטים קביעת תור
משרד המשפטים קבלת קהל
משרד המשפטים קובץ התקנות
משרד המשפטים קריית הלאום
משרד המשפטים קבצי בית משותף
משרד המשפטים קיום צוואה
משרד המשפטים רשות התאגידים
משרד המשפטים רשם המתווכים
משרד המשפטים רשם המשכונות
משרד המשפטים רשומות
משרד המשפטים רשם הירושות
משרד המשפטים רישום מקרקעין
משרד המשפטים רשות התאגידים תשלום
פש”ר משרד המשפטים
מנמ”ר משרד המשפטים
משרד המשפטים שירותים מקוונים
משרד המשפטים שומות מכריעות
משרד המשפטים שמאות מקרקעין
משרד המשפטים שייח ג’ראח
משרד המשפטים שירות לאומי
משרד המשפטים שירות לקוחות
משרד המשפטים שמאות מקרקעין בחינות
משרד המשפטים שירות התשלומים
מח”ש משרד המשפטים
משרד המשפטים תשריט בית משותף
משרד המשפטים תשלום אגרות
משרד המשפטים תשלומי הכונס הרשמי
משרד המשפטים תזכירי חוק
משרד המשפטים תל אביב כתובת
משרד המשפטים ת”א
משרד המשפטים ת”א כתובת
משרד המשפטים טופס 106
משרד המשפטים כנפי נשרים 15 ירושלים
משרד המשפטים כנפי נשרים 15
הסורג 1 משרד המשפטים
משרד המשפטים התמחות 2021
משרד המשפטים דרושים 2020
מחירון נוטריון משרד המשפטים 2020
מחירון נוטריון משרד המשפטים 2021
משרד המשפטים שכר נוטריון 2020
דוח התקשרויות משרד המשפטים 2020
משרד המשפטים טופס 5
טופס 5 משרד המשפטים
משרד המשפטים ערוץ 7
משרד המשפטים תיקון 84

https://jus-tice.co.il/how-to-run-a-successful-law-firm/

יועץ משפטי לממשלה

      יועצים משפטיים לדורותיהם תקופת כהונה 1997-2003   תקופת כהונה 2004-2010  ...

מהו בית משפט?

בכדי להבין מהו בית משפט ומה התפקיד שהוא ממלא במערך שלטון החוק במדינת ישראל,...