משרד המשפטים בישראל נחשב לאחד ממשרדי הממשלה שהוקמו בסמוך לקום המדינה (במקביל לכינון הממשלה הזמנית בשנת 1948), ומאז הקמתו, כיהנו בו 24 שרים. המשרד אמון ופועל לשירות הציבור במטרת עשיית הצדק, והוא עושה זאת באמצעות פעילותו המשפטית התואמת את מדיניות ממשלת ישראל.

תחומי הפעילות המקצועיים והמשפטיים שלו הינם מרובים, וכוללים, בין השאר, את האחריות למערכות ההוצל”פ, בתי הדין ובתי המשפט, את תחום התביעה הכללית (האחראי לאכיפת החוק הפלילי), את הייעוץ המשפטי הנדרש לממשלת ישראל ולמשרדי הממשלה, ועוד לא מעט תחומי פעילות ונושאים, שמאחוריהם ניצבות, מצד אחד, ההגנה על שלטון החוק במדינה, ומצד שני, ההגנה על זכויות האדם.

מבנה משרד המשפטים
בשל התפקיד המשמעותי והמרכזי שממלא משרד המשפטים בהגנה על החוק ובעשיית הצדק במדינת ישראל ברבדים השונים, במשרד המשפטים הישראלי קיימות כשבעים יחידות-משנה עיקריות (ומאות משרדים / יחידות קטנות יותר מהן, הכפופות להן), המתמחות בתחומי הפעילות המגוונים של המשרד. כך, למשל, הסנגוריה הציבורית היא זו המעניקה את הסיוע המשפטי הנחוץ לנאשמים אשר ידם אינם משגת לשכור את שירותיו של עורך דין, לפי קריטריונים הקבועים בחוק, בעוד שלדוגמה, מח”ש (המחלקה לחקירות שוטרים, שאף היא יחידת-משנה של משרד המשפטים) תעסוק בחקירתם ובהעמדתם לדין, במקרה הצורך, של אנשי השב”כ ושל שוטרים. שתי יחידות-משנה אלו שהבאנו כדוגמה, כמו גם יחידות המשנה הרבות הנוספות שבמשרד המשפטים, יוצרות את המארג העדין שכולו ממוקד באסדרת החקיקה ובשאיפה לדין צדק במדינת ישראל.

מה תפקידו של משרד המשפטים
קשה מאד לתאר את הכאוס שהיה שולט במדינה בה אין כל חוקים המגינים, מצד אחד, על אזרחי המדינה, ומצד שני – שומרים על החוק והסדר שבמדינה. משרד המשפטים, מאז היווסדו, ממלא תפקיד חשוב זה, והוא ממשיך (וימשיך) לעשות כן, ללא תלות וקשר לזהותו של השר היושב בראשו.

משרד המשפטים טלפון

משרד המשפטים תיקים

משרד המשפטים הכונס הרשמי

מחלקות משרד המשפטים

משרד המשפטים כתובת

משרד המשפטים מייל

משרד המשפטים דרושים

משרד המשפטים אגרות

משרד המשפטים

משרד המשפטים רשם החברות
משרד המשפטים דרושים
משרד המשפטים טלפון
משרד המשפטים תל אביב
משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי
משרד המשפטים תשלום אגרה שנתית
משרד המשפטים אגרות
משרד המשפטים כתובת
משרד המשפטים אגרה שנתית
משרד המשפטים אזור אישי
משרד המשפטים אפוטרופסות
משרד המשפטים איתור חברה
משרד המשפטים אגף רישום והסדר מקרקעין
משרד המשפטים אתר החקיקה הממשלתי
משרד המשפטים אפוטרופוס
כרך א משרד המשפטים
צלאח א דין משרד המשפטים
משרד המשפטים א
משרד המשפטים באנגלית
משרד המשפטים בית משותף
משרד המשפטים בעלי תפקידים
משרד המשפטים בקשה לצו ירושה
משרד המשפטים באר שבע
משרד המשפטים בתים משותפים
משרד המשפטים בוחן הצעת חוק לאסור על עובדים שלא התחסנו להגיע למקומות העבודה
משרד המשפטים בירושלים
משרד המשפטים גוש חלקה
משרד המשפטים גבעת שאול
משרד המשפטים גישור
משרד המשפטים גליונות פרשת השבוע
משרד המשפטים גנים פרטיים
משרד המשפטים גני ילדים
משרד המשפטים גוב
משרד המשפטים גיידסטאר
משרד המשפטים דוח עיון
משרד המשפטים דוגמאות כתבי טענות
משרד המשפטים דרושים מתמחים
משרד המשפטים דוברות
משרד המשפטים דוח רשם החברות
משרד המשפטים דוח תוצאות עיון
משרד המשפטים דין וחשבון הוועדה לבחינת דרכי ההבנייה של שיקול הדעת השיפוטי בגזירת הדין (1997)
משרד המשפטים הכונס הרשמי
משרד המשפטים האגף לרישום והסדר מקרקעין
משרד המשפטים הפקת נסח טאבו
משרד המשפטים השלושה 2 תל אביב
משרד המשפטים הצעות חוק
משרד המשפטים הפקדת צוואה
משרד המשפטים הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין
הקדשים משרד המשפטים
משרד המשפטים ויקיפדיה
משרד המשפטים ועדת העזבונות
משרד המשפטים ועדת השגות
משרד המשפטים ועדות
ועדת השרים לחקיקה משרד המשפטים
משרד המשפטים ועידת התביעות
משרד המשפטים הוועדה לתקינה שמאית
משרד המשפטים זימון תורים
משרד המשפטים זכויות עובדים
משרד המשפטים זכויות אדם
משרד המשפטים זיקת הנאה
משרד המשפטים אישור זכויות
משרד המשפטים העברת זכויות
משרד המשפטים רישום זכויות
משרד המשפטים שוויון זכויות
משרד המשפטים חוקרים פרטיים
משרד המשפטים חדלות פירעון
משרד המשפטים ח.פ
משרד המשפטים חיפה
משרד המשפטים חופש המידע
משרד המשפטים חוקרים פרטיים טלפון
משרד המשפטים חברות
משרד המשפטים חקיקת משנה
ח.פ משרד המשפטים
ח.פ של משרד המשפטים
משרד המשפטים טפסים
משרד המשפטים טאבו
משרד המשפטים טפסים נוטריון
משרד המשפטים טלפון ירושלים
משרד המשפטים טופס מקוון
משרד המשפטים טוויטר
משרד המשפטים טופס מקוון חקיקת משנה
משרד המשפטים ירושלים
משרד המשפטים ייפוי כוח מתמשך
משרד המשפטים ילקוט הפרסומים
משרד המשפטים ייעוץ וחקיקה
משרד המשפטים ירושלים כתובת
משרד המשפטים יחידות
משרד המשפטים ירושה
משרד המשפטים ייפוי כח מתמשך
משרד המשפטים כונס נכסים
משרד המשפטים כינוס נכסים
משרד המשפטים כרטיס חכם
משרד המשפטים כתובת ירושלים
משרד המשפטים כתובת למשלוח דואר
משרד המשפטים כרמית יוליס
משרד המשפטים כונס הנכסים הרשמי תל אביב
משרד המשפטים gov
משרד המשפטים תיק
משרד המשפטים מקוון
משרד המשפטים לשכת רישום מקרקעין
משרד המשפטים לוגו
משרד המשפטים לוד
משרד המשפטים לשכת רישום המקרקעין
משרד המשפטים לשכת השר
משרד המשפטים לשכת מנכ ל
משרד המשפטים לשכת חוקרים פרטיים
משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום מקרקעין
מנכ ל משרד המשפטים
מנכ ל משרד המשפטים החדש
מנכ ל משרד המשפטים ניסנקורן
מנכ”ל משרד המשפטים טלפון
מנכ ל משרד המשפטים לשעבר
מינוי מנכ ל משרד המשפטים
שי תקן מנכ ל משרד המשפטים
משרד המשפטים מכרזים
משרד המשפטים מייל
משרד המשפטים מתווכים
משרד המשפטים מוקד טלפוני
משרד המשפטים מקרקעין
משרד המשפטים מספר ח.פ
משרד המשפטים מבחן תיווך
משרד המשפטים מועצת רואי חשבון
לפמ משרד המשפטים
משרד המשפטים נסח חברה
משרד המשפטים נוטריונים
משרד המשפטים נסח
משרד המשפטים נוטריונים טפסים
משרד המשפטים נסח טאבו טלפון
משרד המשפטים נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
משרד המשפטים נדלן
משרד המשפטים נסח טאבו היסטורי
משרד המשפטים עסקאות נדל ן
משרד המשפטים מבחן תיווך נדל ן
רישיון תיווך נדל”ן משרד המשפטים
קורס תיווך נדל ן משרד המשפטים
משרד המשפטים סיוע משפטי
משרד המשפטים סנגוריה ציבורית
משרד המשפטים סיוע משפטי תל אביב
משרד המשפטים סיוע משפטי טלפון
משרד המשפטים סיוע משפטי דרושים
משרד המשפטים סמל
משרד המשפטים סניפים
משרד המשפטים סימני מסחר
משרד המשפטים עמותות
משרד המשפטים עזבונות
משרד המשפטים עורכי דין
משרד המשפטים עוסק מורשה
משרד המשפטים עיקולים
משרד המשפטים עבודה
משרד המשפטים עזבונות 2021
משרד המשפטים פרסומים
משרד המשפטים פניות הציבור
משרד המשפטים פסקי דין
משרד המשפטים פייסבוק
משרד המשפטים פרקליטות המדינה
משרד המשפטים פירוק חברה
משרד המשפטים פושטי רגל
משרד המשפטים פתרון בחינות
משרד המשפטים נסח טאבו
משרד המשפטים תיקים
משרד המשפטים צו ירושה
משרד המשפטים צו קיום צוואה
משרד המשפטים צלאח א דין
משרד המשפטים צוואה
משרד המשפטים צוואות
משרד המשפטים צפייה והפקת נסח מקוון
משרד המשפטים צור קשר
משרד המשפטים צווי ירושה
משרד המשפטים החדש
משרד המשפטים קול קורא
משרד המשפטים קורונה
משרד המשפטים קביעת תור
משרד המשפטים קבלת קהל
משרד המשפטים קובץ התקנות
משרד המשפטים קריית הלאום
משרד המשפטים קבצי בית משותף
משרד המשפטים קיום צוואה
משרד המשפטים רשות התאגידים
משרד המשפטים רשם המתווכים
משרד המשפטים רשם המשכונות
משרד המשפטים רשומות
משרד המשפטים רשם הירושות
משרד המשפטים רישום מקרקעין
משרד המשפטים רשות התאגידים תשלום
פש”ר משרד המשפטים
מנמ”ר משרד המשפטים
משרד המשפטים שירותים מקוונים
משרד המשפטים שומות מכריעות
משרד המשפטים שמאות מקרקעין
משרד המשפטים שייח ג’ראח
משרד המשפטים שירות לאומי
משרד המשפטים שירות לקוחות
משרד המשפטים שמאות מקרקעין בחינות
משרד המשפטים שירות התשלומים
מח”ש משרד המשפטים
משרד המשפטים תשריט בית משותף
משרד המשפטים תשלום אגרות
משרד המשפטים תשלומי הכונס הרשמי
משרד המשפטים תזכירי חוק
משרד המשפטים תל אביב כתובת
משרד המשפטים ת”א
משרד המשפטים ת”א כתובת
משרד המשפטים טופס 106
משרד המשפטים כנפי נשרים 15 ירושלים
משרד המשפטים כנפי נשרים 15
הסורג 1 משרד המשפטים
משרד המשפטים התמחות 2021
משרד המשפטים דרושים 2020
מחירון נוטריון משרד המשפטים 2020
מחירון נוטריון משרד המשפטים 2021
משרד המשפטים שכר נוטריון 2020
דוח התקשרויות משרד המשפטים 2020
משרד המשפטים טופס 5
טופס 5 משרד המשפטים
משרד המשפטים ערוץ 7
משרד המשפטים תיקון 84

https://jus-tice.co.il/how-to-run-a-successful-law-firm/

חוק ושרותים משפטיים

יועץ משפטי לממשלה

      יועצים משפטיים לדורותיהם תקופת כהונה 1997-2003   תקופת כהונה 2004-2010  ...