מנהלים כלליים לדורותיהם משרד המשפטים

אמי פלמור תקופת כהונה -7.08.2019 –  1.2.2014

עורך דין מומלץ

גיא רוטקופף תקופת כהונה -31.01.2014 – 26.10.2009

תקופת כהונה -25.10.2009 – 2.6.2006

תקופת כהונה -1.6.2006 – 1.12.2002

תקופת כהונה -28.2.2002 – 1.3.2000

תקופת כהונה -20.2.2000

7.7.1996

תקופת כהונה -5.7.1996

1.4.1987

תקופת כהונה -31.3.1978

1.2.1976

תקופת כהונה -31.1.1976

1.1.1968

תקופת כהונה 1950-1948

תקופת כהונה 1948

תקופת כהונה -31.12.1968

1.8.1952