מה זה אפוסטיל? אישור אפוסטיל בישראל

מהו אישור אפוסטיל ובעבור מההוא נדרש?
התחתנתם לאחרונה בחתונה אזרחית בקפריסין? קרוב משפחה מנוח מאוסטרליה הוריש לכם את כל רכושו בצוואה? אתם צריכים להציג תעודת בגרות או אישור סיום 12 שנות לימוד בפני מוסד אקדמי שוויצרי? כנראה שתצטרכו להנפיק אישור אפוסטיל בשביל לאמת את המסמכים הללו. לפני כן, כדאי להבין מהו אישור אפוסטיל? באילו מקרים הוא נדרש? ואיך מפיקים אותו?

עורך דין מומלץ

על מנת שמסמכים רשמיים ותעודות שהונפקו על ידי אחת מרשויות המדינה יקבלו תוקף במדינות אחרות יש צורך באימות. זאת על מנת למנוע זיוף מסמכים וכמעין נדבך נוסף על חתימת נויטרון.
כאשר מוסד או רשות ממשלתית מקבלת לידיה מסמך ציבורי שהונפק במדינה אחרת ונושא אישור אפוסטיל, היא תוכל להיות בטוחה שהמסמך רשמי ואינו מזויף. ובנוסף היא תוכל לדעת כי הנויטרון החתום על המסמך אכן מוסמך כנוטריון בהתאם לדין הרלוונטי במדינה שהנפיקה את האפוסטיל, ובסמכותו לחתום על מסמכים נויטרוניים.

בעבר, תהליך האימות היה ארוך ומסורבל. על מנת שמדינה תכיר במסמך ציבורי שהונפק על ידי מדינה אחת, היה צורך בשרשרת ארוכה של אישורים הכוללת אימות ברשות שבה הונפק המסמך, אימות המסמך על ידי משרד החוץ של המדינה בה הונפק המסמך, ולאחר מכן לאמת את המסמך בנציגות הדיפלומטית של המדינה שבה נדרש להציג את המסמך.

על מנת לחסוך את מסכת הבירוקרטיה, נחתמה אמנת האג לביטול הצורך בחקיקה למסמכי חוץ ציבוריים בשנת 1961. האמנה מאפשרת למדינות החתומות עליה לאמת מסמכים ציבוריים על ידי אישור אפוסטיל בלבד.

כלומר, על מנת שתעודת נישואין שהונפקה בקפריסין, מדינה אשר חתומה על האמנה, תהיה בעלת תוקף משפטי גם בארץ, כל שנדרש הוא אישור אפוסטיל. לעומת זאת, בכדי להכיר בתעודת תואר אקדמי ישראלי בקנדה, מדינה שאינה חתומה על האמנה, יש צורך בשרשרת אישורים ואימותים שתימשך זמן רב יותר.

היתרונות של החתימה עלאמנת האג באים לידי ביטוי בדרכים רבות. תהליך האישור המקוצר שמתאפשר על ידי כך מקל על האזרחים, מקל על בעלי התפקידים, ומפחית עומס על הרשויות, משרדי החוץ והנציגויות הדיפלומטיותבכל המדינות החתומות על האמנה.

עצם החתימה על האמנה לאו דווקא הופכת אותה למחייבת עבור המדינה, ובוודאי שאינה נושאת משקל זהה לחקיקה. על מנת להפוך את הוראות האמנה למחייבות ולהעניק להן מעמד של חוק, התקינה המדינה את תקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים), תשל”ז- 1977. על פי תקנות אלה, מסמך ציבורי שהונפק על ידי אחת מהמדינות החתומות על האמנה יכול להיות מאומת בהתאם להוראות האמנה (כלומר, בהליך אישור מקוצר על ידי אישור אפוסטיל).

עבור אילו מסמכים נדרש אישור אפוסטיל?
כאמור, אישור אפוסטיל נדרש על מנת לאמת מסמכים ציבוריים שהונפקו במדינה זרה. מסמכים ציבוריים מוגדרים כמסמכים שהונפקו על ידי אחת מרשויות המדינה. בתוך כך נכללים סוגים רבים של מסמכים, וביניהם:
-כל תעודה של משרד הפנים- כולל תעודות נישואין או גירושין.

– תעודות השכלה- כגון תעודת בגרות וסיום 12 שנות לימוד ממשרד החינוך, אישור לימודים לתואר, רישיון לעסוק ברפואה, רישיון לעסוק בעריכת דין וכו’.

-צווים שהונפקו על ידי בתי משפט- כולל פסקי דין, צווי ירושה או קיום צוואה וכל החלטה של בית דין.

-תעודה המעידה על היעדר רישום פלילי ממשטרת ישראל (תעודת יושר).

-תעודות שהונפקו על ידי צה”ל- לדוגמה אישור בדבר דרגה צבאית או שירות צבאי.

-תעודות של מרשם האוכלוסין- כולל אישור מעמד אישי, אישור אזרחות, רישום ילד שנולד בחו”ל.

כיצד ניתן להשיג אישור אפוסטיל?
כפי שניתן לראות, ההגדרה של מסמכים ציבוריים היא מאוד רחבה, וכוללת סוגים רבים ומגוונים של תעודות רשמיות. בהתאם לכך, ישנם מספר גורמים המוסמכים להעניק אישור אפוסטיל.
האחראי על אישורי האפוסטיל הוא הענף לאימות מסמכים ציבוריים הפועל באגף הקונסולרי של משרד החוץ. לענף זה יש לפנות כאשר עולה צורך באימות מסמכים ציבוריים ישראלים שהונפקו על ידי כל משרד או רשות ממשלתית בישראל. יחד עם זאת, אישור אפוסטיל יכול להינתן גם בבתי משפט על ידי רשם או שופט, ברשויות שמוסמכות לנהל מרשם של תעודות (כמו במקרה של תעודות לידה שתאושר על ידי בית החולים) או על ידי עובד מדינה שמונה על ידי שר המשפטים.

ישנן שלל דוגמאות למקרים בהם יש צורך באישור המסמך על ידי עובדי מדינה:במקרה של תעודות נישואין, נדרשת חתימת פקיד מורשה בהתאם לדת המבקש. כמו גם במקרה של תעודת בגרות, אשר עבורה נדרשת חתימה של פקיד מורשה מטעם אגף הבחינות של משרד החינוך.

נוסף על כך, חשוב לציין כי יש לשלם אגרה של 35 ₪ (מעודכן לשנת 2022) על מנת להנפיק את האישור.

אם כך, ניתן לסכםולומר שישנם שלושה שלבים לקבלת אישור אפוסטיל על מנת לאמת מסמכים ציבוריים במדינות זרות:הראשון הוא אישור המסמך על ידי נויטרון. השניכולל תשלום האגרה עבור אישור האפוסטיל. ישנן שתי דרכים לבצע את התשלום- דרך בנק הדואר, או דרך האינטרנט באמצעות שרת התשלומים הממשלתי. השלב השלישי והאחרון הוא לפנות אל הרשות הרלוונטית עם המסמכים המקוריים וקבלה על תשלום האגרה, ולהנפיק את האישור.

מה היא המשמעות של אישור אפוסטיל מקוון?
כפי שניתן לראות, הליך קבלת אישור אפוסטיל הוא הרבה יותר קל, פשוט ומהיר בהשוואה להליך שהיה נהוג בעבר (ועדיין נהוג כאשר מדובר במדינות שאינן חתומות על אמנת האג). עם זאת, תמיד אפשר למצוא מקום לשיפור ולשאוף לייעול תהליכים.

עדיין ישנם אנשים שמתקשים בהגעה אל משרדי הממשלה או בתי המשפט עבור הנפקת אישור האפוסטיל, או שמסתבכים עם פנייה אל הרשות הרלוונטית. הדבר נכון בעיקר עבור עולים חדשים שאינם דוברי עברית. הם עלולים להתקשות בהתנהלות מול הרשויות עבור האישור, אך לצד זאת הם אוכלוסייה שתזדקק ליותר אישורי אפסוטיל מאשר האוכלוסייה הכללית.בכדי להכיר בתעודות מקצועיות שהונפקו במדינות מהם עלו, או כל מסמך ציבורי אחר שרלוונטי עבור מעבר למדינה חדשה.

אפוסטיל באנגלית

אפוסטיל מחיר

אפוסטיל אלקטרוני

תעודת לידה אפוסטיל

חותמת אפוסטיל בישראל

מה ההבדל בין אפוסטיל לנוטריון

אפוסטיל דוגמא

אפוסטיל תל אביב

הגעה פיזית אל משרדי הממשלה עלולה לעורר קושי גם אצל תושבי הפריפריה- בעיקר הנגב ורמת הגולן. זאת מאחר והנסיעה הנדרשת אורכת זמן רב, ולעיתים באה על חשבון יום עבודה שלם.

בכדי להקל ולייעל עוד יותר את תהליך קבלת אישור אפוסטיל, אישרה ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת את התקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים) (תיקון) התש”ף 2020. משמעות התיקון הוא הוספת האפשרות לבצע אימות מקוון דרך האינטרנט על פני הגעה אל משרדי הממשלה לצורך הנפקת האישור. תיקון זה הוא חלק ממגמה שלמה של מתן אפשרות לקבלת שירותים ממשלתיים דרך האינטרנט באופן מקוון על פני הגעה פיזית אל משרדי הרשויות.

בשילוב עם האפשרות לתשלום האגרה דרך האינטרנט, ניתן לומר שכעת ישנם רק שני שלבים להנפקת אישור אפוסטיל. ראשית, יש לאשר את המסמך בידי נויטרון. לאחר מכן כל שנותר הוא להיכנס לאינטרנט, לשלם את האגרה ולקבל את האישור הנחוץ. וכל זאת במהירות ובקלות יותר מאי פעם בעבר.