ביטול אגרה בגין הגשת דיווח לאפוטרופוס הכללי.

יבוטלו אגרות דיווח בתחום הפיקוח על אפוטרופסים, כחלק מקידום רפורמה של משרד המשפטים, שתכליתה צמצום הנטל הבירוקרטי על אפוטרופסים

עורך דין מומלץ

30/11/2022

כיום חיים בישראל כ- 50 אלף אנשים שלהם מונה אפוטרופוס. במסגרת תיקון החקיקה, תבוטל האגרה השנתית בסך של 669 ₪ וכן הדיווח הראשוני על נכסי האדם (פרטה) בסך 334 ש”ח,

לכלל האפוטרופסים.

שר המשפטים חתם ביום ראשון האחרון על תיקון לתקנות האפוטרופוס הכללי (שכר), התשל”ח – 1978, שמבטל את האגרות החלות על אפוטרופוס כיום, בגין הגשת דיווח לאפוטרופוס הכללי.

תיקון זה, יחול  על כלל האנשים שמונה להם אפוטרופוס, שכן הם אינם יכולים לנהל את ענייניהם בשל מוגבלות קוגנטיבית, לרבות כזו הנגרמת ממחלות זקנה כדוגמת דמנציה או אלצהיימר.

לכ- 85% מהאנשים מתמנה אפוטרופוס שהוא בן משפחתם. האפוטרופוס שמתמנה נתון לפיקוח ומחויב בהגשת דיווחים לאפוטרופוס הכללי. דיווחים אלה היו כרוכים עד כה גם בתשלום אגרה בסך של 334 ₪ לבדיקה של דיווח ראשוני על נכסי האדם (“פרטה”), ובסך של 669 ₪, מדי שנה, לבדיקה של דו”ח כספי שנתי. אגרות אלה בוטלו בידי שר המשפטים, מתוך רצון להקל ולצמצם את הנטל הבירוקרטי שחל על האפוטרופוס ומתוך הכרה במורכבות ובנטל הנובע  מתפקידו של האפוטרופוס בטיפול השוטף באדם.

תיקון זה הינו חלק מרפורמה שגיבש האפוטרופוס הכללי, שלפיה אפוטרופסים בני משפחה רבים פטורים מהחובה להגיש דיווחים שנתיים או שהם מחויבים בהגשת דו”ח שנתי מקוצר בלבד.

מהלך זה מצטרף לכדי רפורמה כוללת במדיניות הפיקוח של האפוטרופוס הכללי, הכוללת גם שיפור השירות לאפוטרופוסים וצמצום הנטל הבירוקרטי ובכלל זה הגשת דיווחים מקוונים, מענה באמצעות מוקד טלפוני, אפשרות לצפייה בצו אפוטרופסות באזור האישי, הנגשת מידע רלוונטי לאפוטרופוס וקידום מיצוי הזכויות עבור האדם.

ראוי לציין, כי אדם כשיר יכול לתכנן מראש  את עתידו ולהימנע ממינוי אפוטרופוס, ככל שתיפגע כשירותו, בדרך של הפקדת מסמך ייפוי כוח מתמשך אצל האפוטרופוס הכללי. במסמך זה קובע הממנה מי ינהל את ענייניו כשלא יוכל לעשות כן ואיך עליו לעשות זאת. בשנים האחרונות הופקדו אצל האפוטרופוס הכללי למעלה מ110,000 ייפויי כוח מתמשכים.