מיהו שופט? סוגי שופטים | מהו תפקידו של שופט בית משפט

המשפט הישראלי נסמך על המודל האדברסרי, שמניח את ריבונות הצדדים בהליך השיפוטי. כלומר, הצדדים בהליך מופקדים על הגדרת גזרת המחלוקת ועל איסוף החומר הראייתי והבאתו בפניו של בית המשפט ותפקיד השופט פסיבי יותר ועיקרו להכריע מבלי ליטול חלק פעיל במחלוקת. לעומת זאת, בשיטה האינקוויזטורית, המונהגת בארצות ההולכות לפי המשפט הקונטיננטלי (למשל, צרפת וגרמניה) למי שמחזיק בתפקיד שיפוטי, חלק פעיל בקביעה של עובדות המקרה המובא בפני בית המשפט לדיון.

עורך דין מומלץ

שופט הוא אדם היושב בבית המשפט ותפקידו להכריע בין שני צדדים או יותר, או בתביעה שהוגשה על ידי המדינה כנגד נאשם. השופט הוא חלק מהרשות השופטת, אחת משלוש הרשויות במדינה, אשר תפקידה לאכוף את שלטון החוק ולהוציא את הצדק לאור.

בספרו, “השופט בחברה דמוקרטית”, דן נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) בתפקידו של השופט, בעיקר בבית המשפט העליון בחברה דמוקרטית ומעלה את הדרכים להגשמת התפקיד. את תפקידו של השופט, הוא מתאר בספרו כך:
“תפקידו של השופט הוא להכריע בסכסוך המובא בפניו. לשם כך עליו לקבוע את הדין שלפיו הסכסוך יוכרע. בקביעה זו הוא משמש לעיתים קרובות “פה למחוקק”. הוא חוזר על לשון החוק. הוא אינו יוצר כל נורמה חדשה. כך לרוב, אך לא תמיד. ישנם מקרים (“המקרים הקשים”) שבהם קביעת הדין כרוכה ביצירת הדין. ודאי כך בפיתוח המשפט המקובל. כך גם בפירוש טקסט שנוצר על ידי אחר (רשות מכוננת, רשות מחוקקת, צדדים לחוזה, מצווה) בכל המקרים האלה אין דין קודם או שבדין הקודם טמון חוסר ודאות. במצבים אלה השופט יוצר דין חדש.

ביצירת הדין החדש על השופט לשאוף להגשמתן של שתי מטרות מרכזיות. האחת, גישור על הפער בין המציאות החברתית לבין המשפט. עליו להתאים את המשפט למציאות החיים המשתנה. השנייה, הגנה על החוקה וערכיה. עליו להגן על חוקי היסוד ועל ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. לשם כך עליו לפעול באובייקטיביות. עליו להיות רגיש להסכמה החברתית, עד כמה שזו קיימת. עליו לקיים את אמון הציבור בהגינותו”.

מהן דרישות התפקיד?
ראשית, על מנת להיות מסוגל להתמנות לשופט, על אדם לעמוד בשני תנאים:

1. ניסיון וותק בתחום, בין אם בעריכת דין, בהוראת לימודי משפטים או בשפיטה. הותק הנדרש משתנה בין שופט בבית משפט אחד לאחר, כאשר שופט בית המשפט לשלום הוא מי שצבר ותק של 5 שנים לפחות, 7 שנים לבית המשפט המחוזי ונדרש ותק של 10 שנים כדי להתמנות לבית המשפט העליון.

2. החזקה של רישיון עורך דין.

מה הם סוגי השופטים?
על פי סעיף 4 לחוק בתי המשפט, תשמ”ד- 1984,” כשירים להתמנות לשופטי בית משפט שלום, מי שרשום ומי שזכאי להיות רשום בפנקס חברי לשכת עורכי הדין, ועסק ברציפות או לסירוגין, לא פחות מחמש שנים, מהן לפחות שנתיים בארץ, באחד או באחדים מן הדברים המנויים בסעיף 2(2)”.

בית משפט השלום הוא הערכאה הנמוכה ביותר, ומשמש כערכאה ראשונה בעניינים פליליים ועניינים אזרחיים המצויים תחת סמכותו לפי חוק בתי המשפט, תשמ”ד- 1984 ולמרבית הסכסוכים האזרחיים והפליליים. קיימים 29 בתי משפט השלום, ביניהם נכללים גם בתי משפט ייחודיים (בית המשפט לענייני משפחה, בית משפט לתביעות קטנות, בית משפט לעניינים מקומיים, בית משפט לתעבורה וכיוצא בזה). סה”כ מכהנים בישראל כ- 511 שופטי שלום, אשר על החלטותיהם ניתן להגיש בקשת ערעור ולהישפט בבית המשפט המחוזי.

כאמור, הותק שנדרש על מנת להתמנות לשופט שלום נמוך יותר מזה שנדרש כדי להתמנות לבית המשפט המחוזי והעליון. בהתאם, שופטי השלום מוסמכים לדון בתביעות כספיות ששוויון אינו עולה על 2.5 מיליון שקלים חדשים או בעבירות פליליות שהעונש הקובע בצדן הוא קנס או עונש מאסר המוגבל לשבע שנים.

לעומת זאת, סעיף 3 לחוק בתי המשפט, דן בכשירותם של שופטי בית משפט מחוזי וקובע כי מי שרשאים להתמנות לתפקיד הם מי שכיהנו במשך תקופה של ארבע שנים כשופט של בית משפט השלום.

על פי חוק בתי המשפט, שופטי בית המשפט המחוזי מוסמכים לדון בתביעות אזרחיות בסכום שעולה על 2.5 מיליון שקלים חדשים, בעבירות פליליות שהעונש בצדן עולה על שבע שנות מאסר ובערעורים על פסקי הדין ועל החלטותיו של בית משפט השלום ושל בתי הדין המקבילים לו.

כמו כן, בית המשפט המחוזי מחזיק בסמכות לשמש כבית משפט לעניינים מנהליים או כבית הדין לענייני מים. לבסוף, חשוב לציין שבית המשפט המחוזי מחזיק בסמכות השיורית ולכן כלל התביעות שאינן תחת סמכותו של בית משפט אחר, נתונות לסמכותו.

קיימים שישה בתי משפט מחוזיים: חיפה, נוף הגליל, לוד, באר שבע, ירושלים ותל אביב וסך הכל מכהנים בהם כ- 197 שופטים.
לבסוף, סעיף 2א לחוק בתי המשפט קובע כך: “לא יתמנה לשופט בית המשפט העליון מי שכיהן בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה, אלא אם כן עברה תקופה של שמונה עשר חודשים מיום סיום כהונתו”.

בבית המשפט מוסמכים השופטים לדון בערעורים על פסיקות שניתנו בבית המשפט המחוזי, ובמקרים שבהם בית המשפט העליון משמש כבית המשפט הגבוה לצדק. כמו ביתר המקרים, גם לבית המשפט העליון השופטים נבחרים לכהונה על ידי הוועדה לבחירת שופטים וזו קבועה ונמשכת עד פרישתו של השופט בגיל 70, אלא במקרים שבהם בחר השופט להפסיק את כהונתו.

סעיף 26 לחוק בתי המשפט קובע כי “בבית המשפט העליון יהיו שופטים במספר שקבעה הכנסת בהחלטה”. נכון להיום, יכולים לכהן במקביל 15 שופטים ובראשם נשיא בית המשפט העליון. ההרכב הנוכחי של בית המשפט העליון, כולל את הנשיאה השופטת אסתר חיות, המשנה לנשיאה השופט ניל הנדל, השופט עוזי פוגלמן, השופט יצחק עמית, השופט נועם סולברג, השופטת דפנה ברק ארז, השופטת ענת ברון, השופט ג’ורג’ קרא, השופט דוד מינץ, השופט יוסף אלרון, השופטת יעל וילנר, השופט עופר גרוסקופף והשופט אלכס שטיין.

כל שופט עובד לצדו של צוות המורכב משני עוזרים משפטיים, בכיר וזוטר, שמחזיקים ברישיון עורך דין, שני מתמחים ומנהלת לשכה. בעבר, נהוג היה כי כתנאי למינוי לבית המשפט העליון נדרש השופט לכהן במינוי זמני לתקופה. אולם, בשנת 2007, שר המשפטים, דניאל פרידמן, מינה את חנן מלצר ויורם דנציגר לשופטים בעליון, אף על פי שהשניים לא כיהנו לפני כן כשופטים באופן כללי. מאותה עת, שונה הנוהג של המינוי הזמני לבית המשפט העליון וכיום יכולים להתמנות אליו גם עורכי דין מהשוק הפרטי.

כמו כן, כרשמים בבית המשפט העליון, מכהנים כיום שרית עבדיאן וקרן אזולאי, המכהנת גם כשופטת של בית משפט השלום בנוסף. הרשמים מתמנים על ידי נשיא בית המשפט העליון, מינוי הטעון את אישורו של שר המשפטים.

רשימת שופטים מכהנים:

נאמן אריה – שופט בית המשפט המחוזי חיפה
כהן איתן – שופט בית משפט השלום ירושלים
רש איריס – שופטת בית הדין האזורי לעבודה חיפה
סגל מוהר רקפת – שופטת בית משפט השלום חדרה
מלר שלו הילה – שופטת לעניני משפחה בית משפט משפחה בשלום קריות
סנדלר-איתן אורנה – שופטת בית משפט השלום ירושלים
קפלן אהוד – שופט בכיר בית משפט השלום חדרה
נוה ערן – סגן נשיא בית משפט השלום קריות
שבח יהודית – סגנית נשיא בית המשפט המחוזי תל-אביב
הוד עירית טובה – שופטת בית המשפט המחוזי נצרת
פירר מרדכי מוטי – שופט בית משפט השלום ראשל”צ
מירז אלה – סגנית נשיא בית משפט השלום חיפה – שופטת בית משפט לעניני משפחה
חיימוביץ’ רמי – שופט בית המשפט המחוזי מרכז לוד
סאבר מסארווה סמאח – רשמת בכירה בית משפט השלום ירושלים
סהראי ציון – שופט בית משפט שלום ירושלים
זנאטי עמי – שופט בית משפט השלום נצרת
רביד גיליה – שופטת בכירה בית המשפט המחוזי תל-אביב
ענתבי שרון יעל – שופטת בית משפט השלום ירושלים
יטח תמי – שופטת בית משפט השלום חיפה
בלאו מאיה – רשמת בכירה בית משפט השלום עפולה
רוטקופף אשרית – שופטת בית משפט השלום פ”ת
קפלן רוקמן מיכל – נשיאת בתי משפט השלום לנוער
האוזרמן אהרן – שופט בית משפט השלום תל-אביב
פורר מירית – שופטת בית משפט השלום ירושלים
יקואל ארז – שופט בית המשפט המחוזי תל אביב
קוברסקי דורית – שופטת בכירה בית משפט השלום תל-אביב
צור גינור שרונה – שופטת בית משפט השלום קריות
אברהמי אייל שלום – נשיא בית הדין האזורי לעבודה ירושלים
שורץ רבקה – שופטת בכירה תעבורה בשלום אשדוד
אייזנברג שלי – נשיאת בתי משפט השלום במחוז חיפה
גלעדי רענן – שופט בית משפט שלום באר שבע
דקל-נוה שירלי – סגנית נשיא בית משפט השלום ראשל”צ
איטח אילן – סגן הנשיא בית הדין הארצי לעבודה
וישינסקי קרין – שופטת בית משפט השלום ראשון לציון
אלון אספרנצה – שופטת המחוזי חיפה
נאשף קייס – שופט בית משפט השלום תל-אביב
גלבוע הילה – שופטת בית משפט השלום ירושלים
תדמור-זמיר טל – סגנית נשיא בית משפט השלום חיפה
נסאר דוניא – שופטת בית משפט השלום נצרת
לביא-ברקאי רחל – שופטת בית המשפט המחוזי תל-אביב
לסרי עינת
חיר ויסאם – שופט בית משפט השלום עפולה
הס גלעד – שופט בית המשפט המחוזי תל אביב
שדה אהרן – שופט בית משפט השלום חיפה
אלקאסם סאוסן – שופטת בית הדין האזורי לעבודה חיפה
פישר נחשון – סגן נשיא בית משפט השלום ראשל”צ – שופט בתי המשפט לעניני משפחה
קאסם מוסטפא – סגן נשיא בית הדין האזורי לעבודה נצרת
אייזדורפר עדי – שופטת בית משפט השלום אשדוד
צור מעין – שופטת בית משפט השלום חיפה
אסכנדר-מוסא ניסרין – שופטת בית משפט השלום טבריה
עובדיה הדס – שופטת בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו
בש רונית – שופטת בית המשפט המחוזי חיפה
אמיר דנה – שופטת בית משפט המחוזי (כלכלי) תל אביב
בסול ג’אדה – שופטת בית משפט השלום חיפה
דפדי אילן – שופט בפועל ורשם בית המשפט המחוזי תל אביב
ספינזי-שניאור מלכה – שופטת בית משפט השלום תל-אביב
חסון זכריה דפנה – שופטת בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב
רוטמן עמי – שופט בית הדין האזורי לעבודה בירושלים
רובוביץ-ברכש אסנת – שופטת בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב
ברקוביץ עידית – שופטת בית המשפט המחוזי תל-אביב
אופק-גנדלר חנה – שופטת ב בית הדין הארצי לעבודה
ענר טל – שופט בית משפט השלום ראשון לציון
חת מקוב נעם – שופטת בית משפט השלום ב”ש
שמיר-הירש ליאת – שופטת בית משפט תעבורה בשלום אשדוד
מינטקביץ ירון – שופט בית משפט השלום ירושלים
פרי רועי – סגן נשיא בית משפט השלום תל-אביב
אלקיים שרון – שופטת בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב
עאמר סולימאן – רשם בכיר בית משפט השלום נצרת
כהן יצחק – שופט בכיר בית המשפט המחוזי חיפה
יוסף סוהיל – שופט בכיר בית משפט השלום נצרת
טיקטין-עדולם רחל – שופטת בית משפט השלום ב”ש
זערורה-עבדאלחלים אלואז – שופטת השלום קריות
באומגרט איל – שופט בית משפט מחוזי חיפה
צ’יזיק אפרים – שופט בית משפט השלום חיפה
הלר-כריש ענת – שופטת בית משפט לענייני משפחה תל אביב
כתבי-ריבלין אופיר – שופטת בית משפט השלום נתניה
מאירי אפרת רחלי – שופטת בית משפט השלום נתניה
יוסף-קוזין עדנה – שופטת בית משפט השלום פ”ת
כהן מגי – שופטת של בית משפט לתעבורה – בבית משפט השלום פ”ת
פרסקי יעקב – שופט בית המשפט המחוזי באר שבע
סטולר אחיקם – סגן נשיא בית משפט מחוזי מרכז
דוידי מיכל – סגנית נשיאת בית משפט לתעבורה חיפה
מזרחי-לוי יפית – שופטת בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב
שי שירלי
מנדלבום שמואל – שופט בית המשפט המחוזי חיפה
רף נעם – שופט בית משפט השלום נתניה
איתן ארנון – שופט של בית משפט שלום ירושלים
עאסי עבאס – שופט בית המשפט המחוזי מרכז-לוד
בנג’ו שלמה – שופט בית משפט השלום חיפה
דורון אמיר – שופט בית משפט השלום ב”ש
לומפ חנה מרים – שופטת בית המשפט המחוזי ירושלים
אטדגי יונה – שופט בית המשפט המחוזי תל-אביב
קאופמן אבישי – שופט בית משפט תעבורה בשלום עכו
ארנון רן – שופט בית משפט לענייני משפחה בקרית שמונה
ספרא-ברנע גילה – שופטת בית משפט לענייני משפחה קריות
גת ירון – שופט בית משפט השלום תל-אביב
אילני יעל – שופטת בית המשפט המחוזי תל-אביב
פיש דניאל צבי – שופט בית המשפט המחוזי חיפה
דורון דורני אריה – שופט בית משפט השלום באר שבע
רוזן עוזר מיכל – שופטת בית משפט מחוזי (כלכלי) תל אביב
דגן-טוכמכר אופירה – שופטת בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב
סנדר מקובר שרי – שופטת בית משפט השלום תל אביב-יפו
שטרית-חדד יפעת – שופטת בית המשפט המחוזי נצרת
צפת צילה – סגנית נשיא בית המשפט המחוזי תל-אביב
דנינו יעקב – שופט בית המשפט המחוזי באר שבע
ימיני זכריה – שופט בכיר בית משפט השלום רמלה
פוליאק רועי – שופט בית הדין הארצי לעבודה
טננבוים שמואל י. – נשיא בית הדין האזורי לעבודה ב”ש
אגמון-גונן מיכל – שופטת בית המשפט המחוזי תל-אביב
דרורי דניה – שופטת בית הדין האזורי לעבודה חיפה
סלע אילן – שופט בבית המשפט המחוזי בירושלים
קודסי ריאד – רשם בכיר בית משפט השלום נצרת
פורר צבי – שופט בית משפט השלום ב”ש
יהלומי אורית אביגיל – שופטת בית משפט לענייני משפחה ירושלים
קלמפנר נבון מירב – שופטת בית משפט השלום חיפה
מישורי יפעת – סגנית נשיא בית משפט השלום עפולה
שטרנליכט נחום – שופט בית משפט השלום פ”ת
סילברמן אורן – סגן נשיא בית משפט השלום ירושלים
דורון אביחי – שופט בכיר בית משפט השלום ירושלים – בבית משפט השלום ת”א
אבו אסעד אוסילה – שופטת בית משפט המחוזי נצרת
הימן אברהם – שופט בית המשפט המחוזי תל-אביב
גדעון גד – שופט בית המשפט המחוזי באר שבע
בלכר יעל – שופטת של בית המשפט בית משפט מחוזי
דהאן אמיר – סגן נשיא בית משפט השלום ירושלים
הרמל אירית – שופטת בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב
וחדי מרדכי – רשם בכיר בית משפט השלום ראשון לציון
ג’דעון כאמלה – שופטת בכירה בית משפט השלום חיפה
סמארה נצר – שופט בית משפט השלום תל-אביב
יפרח אבנר – רשם בכיר בית משפט השלום תל-אביב
סרוסי ירדנה – שופטת בית המשפט המחוזי תל-אביב
סובל משה – סגן נשיא בית המשפט המחוזי ירושלים
שפסר יעקב – סגן נשיא בית המשפט המחוזי מרכז
ארגמן פנינה – סגנית נשיא בית משפט השלום חדרה
אברהם אברהם – נשיא בית המשפט המחוזי נצרת
הירשל-דורון בנימין – שופט בית משפט השלום תל אביב
גלר שרון – שופטת בית המשפט בית משפט מחוזי מרכז-לוד
שוורץ רונן – רשם המרכז להכשרה והשתלמות שופטים
פרידמן פלדמן רבקה – שופטת בית המשפט המחוזי ירושלים
קובו עמי – שופט בית המשפט המחוזי מרכז
פוזננסקי-כץ רונית – שופטת בית משפט השלום תל-אביב
הרט- ריץ מירי – שופטת בית משפט השלום תל אביב-יפו
מישורי לב-טוב ניר – סגן נשיא בית משפט השלום טבריה
שמולביץ ריקי – שופטת בית המשפט המחוזי מרכז
שילה נפתלי – שופט של בית המשפט המחוזי תל אביב
פורת ארז – שופט בית המשפט המחוזי חיפה
חליחל ויג’דאן – שופטת בית משפט השלום תל-אביב
סולקין רון – שופט בית משפט השלום ב”ש
קנטור אורית – שופטת בית משפט השלום חיפה
שהם דוד – שופט בכיר בית משפט השלום רמלה
אב-גנים ויינשטיין מאיה – סגנית נשיא בית משפט השלום בית שמש
קרוואני היאם – שופטת בכירה בית משפט נוער בשלום חיפה
חן אביטל – שופט בכיר בתי משפט השלום במחוז ירושלים – בבית משפט השלום י-ם
בזק-רפפורט תמר – שופטת בית המשפט המחוזי ירושלים
אליהו יחזקאל – שופט לעניני משפחה בית משפט השלום (משפחה) תל אביב
צרפתי דני – שופט בית המשפט המחוזי נצרת
גולדקורן הדס – שופטת לעניני משפחה בית משפט השלום חדרה
דוידוב-מוטולה סיגל – שופטת בבית הדין הארצי לעבודה
שפיצר מיכאל מרדכי – שופט בית הדין הארצי לעבודה
שמפל מיכאל – רשם בכיר בית משפט השלום תל אביב
פוקס רבקה – שופטת בית המשפט המחוזי חיפה
טרכטינגוט חנה – שופטת בכירה בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב
כהן-אביטן ציפי – שופטת בית משפט לענייני משפחה תל אביב
עופר דנה – שופטת בית משפט השלום עכו
בר מיכל – רשמת בכירה בית משפט השלום פתח תקוה
נדאף רים – שופטת בכירה בית משפט השלום נצרת
גורביץ רונית – שופטת לעניני משפחה בית משפט משפחה בשלום נצרת
ניר עוז עזרא – שופט בית המשפט המחוזי מרכז
מימון-שעשוע ניצה – שופטת בכירה בית משפט השלום פ”ת
שרון נתנאל תמר – שופטת בית המשפט המחוזי חיפה
לורך רות – נשיאת בית המשפט המחוזי מרכז
בן-ארי מרב – שופטת בית משפט המחוזי מרכז-לוד
וקסלר קרן – שופטת בית משפט השלום נתניה
רבינוביץ מיכל – רשמת בכירה בית משפט השלום רמלה
ניר בנימיני עדי – שופטת בית משפט השלום תל אביב
צ’רקה מוריה – שופטת בית משפט השלום ירושלים
סבחת- חיימוביץ אדנקו – שופטת בית משפט השלום פ”ת
שרון אביב – שופט בית משפט השלום כפר סבא
אקוקה לורן – שופטת לענייני משפחה בשלום תל אביב
הראל אסף – שופט בכיר בית הדין האזורי לעבודה חיפה
חסדאי דורון – שופט בית המשפט המחוזי תל-אביב
בן-דב ג’וליאן עידית – שופטת לעניני משפחה בית משפט השלום פ”ת
אוסטפלד-נאוי טל – סגנית נשיא בתי המשפט לתעבורה מחוז המרכז
מהנא נאיל – סגן נשיא בתי משפט השלום לענייני תעבורה בירושלים
ניר שלו מירב – רשמת בית הדין האזורי לעבודה בנצרת
טאוסיג ערן – שופט בית משפט שלום ירושלים
בולוס אברהים – שופט בית המשפט המחוזי חיפה
ברודי ליאורה – שופטת בית המשפט המחוזי מרכז
יחזקאל אופיר – שופט בית משפט השלום ירושלים
טרנר רויטל – שופטת בית הדין האזורי לעבודה נצרת
דבירי-רוזנבלט מיכל – שופטת לעניני משפחה בית משפט השלום ירושלים
אברהמי תמר – שופטת בית המשפט המחוזי תל-אביב
ייטב יעל – שופטת בית המשפט המחוזי באר שבע
פלג קימלוב סימי – שופטת בית משפט השלום קריות
סומך עדי – שופט בית משפט השלום תל-אביב
רון עינת – נשיאת בתי משפט השלום במחוז מרכז – בבית משפט השלום ראשל”צ
ירמיהו יניב אלעד – שופט בית משפט השלום ראשון לציון
לחיאני שהם טל – שופטת בית המשפט המחוזי באר שבע
אוחנה סבין – רשמת בכירה בית משפט השלום הרצליה
חילו-אסעד כריסטינה – שופטת בית משפט השלום תל אביב
נאסר ראמי – שופט בית משפט השלום עכו
שרון-גרין דלית – שופטת בכירה תקן בית משפט השלום נצרת
חיות אסתר – נשיאת בית המשפט העליון
עדוי-ח’דר נסרין – שופטת בית משפט השלום חיפה
לושי-עבודי איריס – שופטת בית המשפט המחוזי תל-אביב
גולומב עינב – שופטת בית המשפט המחוזי נצרת
ברקאי אביים – שופט בית משפט השלום תל-אביב
מטלין חגית – סגנית נשיא בתי המשפט לעניני משפחה במחוז המרכז, ראשל”צ
הירשפלד מיכל – שופטת השלום ירושלים
מאושר אבשלום – סגן נשיא השלום אשקלון
שור אלעד – שופט בית משפט לתעבורה תל אביב
משולם עינת – שופטת לענייני משפחה בבית משפט השלום חדרה
קלמן ברום אירית – שופטת בית המשפט המחוזי תל-אביב
לייבו שמעון – שופט נוער בית משפט השלום ירושלים
רון אלכסנדר – שופט בית המשפט המחוזי ירושלים
חסניין טארק – רשם בית הדין האזורי לעבודה חיפה
אופיר רונית – שופטת בית משפט השלום תל-אביב
פורת דורון – נשיא בתי משפט השלום במחוז צפון – בבית משפט השלום נצרת
טאהא ערפאת – שופט בית המשפט המחוזי נצרת
מסארווה עלאא – שופט בית משפט השלום תל-אביב
סולומון יעקב – שופט בית משפט השלום בית שאן
ברוך אלון חני – רשמת בכירה בית משפט השלום תל אביב
קרזבום גיל – שופט בכיר בית משפט השלום חיפה
קוטון ערן – שופט בית המשפט המחוזי חיפה
עציון-פלץ תמר – שופטת בית הדין האזורי לעבודה תל אביב-יפו
אבו טהה נסר – שופט בית המשפט המחוזי באר שבע
אבמן-מולר עינת – שופטת בית המשפט המחוזי ירושלים
גרדשטיין פפקין צבייה (טובה) – שופטת בפועל ורשמת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד
עמר כהן מירב – שופטת בית משפט השלום אשקלון
מילר קרן – שופטת בית משפט השלום ירושלים
אינפלד אלון – שופט בכיר בית המשפט המחוזי באר שבע
הקר יהודה (אודי) – שופט בית משפט השלום תל-אביב
במרץ 2022 נבחרה לכהונת שופטת בית משפט השלום חיפה
שדאפנה מחמוד – שופט לעניני משפחה בית משפט משפחה בשלום נצרת
ג’באלי רביע – שופטת בית משפט השלום צפת
וקסמן רות – שופטת של בית משפט לתעבורה – בבית משפט השלום פ”ת
דולב להמן זהר – שופטת בית משפט השלום ב”ש
כהן אברהם (אבי) – שופט בית משפט השלום תל-אביב
ז’יטניצקי (רקובר) אסתר – שופטת לעניני משפחה בית משפט השלום (משפחה) תל אביב
דורפמן מרט – רשם בכיר בית משפט השלום נצרת
סבן נוי דורית – שופטת בית משפט השלום פתח תקוה
בלק אידית – שופטת בית משפט השלום תל-אביב
בראנסה רים – שופטת בית משפט השלום בית שאן
אלבו סיגל – שופטת בית משפט השלום ירושלים
זועבי מיסא – שופטת בית משפט השלום נצרת
בן סימון בנימין – רשם בכיר בית משפט השלום ירושלים
רונן אילן – שופט בית משפט השלום תל-אביב
כנפי-שטייניץ גילה – שופטת בית המשפט העליון
חג’ג’ שרון – רשמת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב
פרי מיטל
בן-דור ליבל אורית – שופטת לעניני משפחה בית משפט השלום ירושלים
שפילברג-כהן רות – שופטת בית משפט השלום נצרת
פלד כרמית – שופטת בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב
לפיד שמעון שי – רשם בכיר בית משפט השלום חיפה
האפט כרמלה – סגנית נשיא בית משפט השלום תל-אביב
ביבי לימור זהבה – שופטת בית המשפט המחוזי תל-אביב
שרביט יעקב – שופט בית המשפט המחוזי (כלכלי) תל אביב
לוי כוכבה – שופטת בית משפט השלום תל-אביב
גולדברג יעקב – שופט בית משפט השלום חדרה
אחטר אלכס – שופט בית משפט השלום חדרה
אופק סגלית – שופטת לעניני משפחה בית משפט השלום (משפחה) תל אביב
גץ-אופיר סיגלית – שופטת בית משפט השלום חיפה
עדן יואל – שופט בית המשפט המחוזי באר שבע
עצמון-הלוי שרון – סגנית נשיאת בתי משפט לנוער (השלום פ”ת)
לוקשינסקי-גל אמיר – שופט בית משפט השלום פ”ת
אסל איריס – שופטת לעניני משפחה בית משפט השלום (משפחה) תל אביב
דרוקר שגית – שופטת בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב
חדד כרמית – שופטת בית משפט השלום אשדוד
דלה מוסא נבילה – סגנית נשיא השלום נצרת
פיינסוד-כהן שושנה – שופטת בית משפט השלום עכו
שירה חני – שופטת לעניני משפחה בית משפט השלום ראשל”צ
טפטה-גרדי אסתר – שופטת של בית משפט לתעבורה – בבית משפט תעבורה בשלום עכו
זלוצ’ובר נתן – סגן נשיא בית המשפט המחוזי באר שבע
אטיאס עפרה – שופטת המחוזי חיפה
מרגולין-פלדמן קרן – שופטת בית משפט השלום חיפה
בז’ה רמי – שופט לענייני משפחה בשלום אשדוד
פרקש אהרן – נשיא בית המשפט המחוזי ירושלים
לוי-מיכאלי טל – שופטת בית המשפט המחוזי תל-אביב
עמית יצחק – שופט בית המשפט העליון
מקייס רבקה – שופטת בכירה בבתי משפט השלום לענייני משפחה במחוז מרכז
כהן מוטי מרדכי – שופט בית משפט השלום בקריות
דהן-חיון ליאת – שופטת לעניני משפחה בית משפט משפחה בשלום קריות
ברק נבו מיכל – שופטת בית המשפט המחוזי מרכז
גלט רבקה – שופטת בית משפט השלום רמלה
רייך לימור – סגנית נשיא בית משפט השלום הרצליה
חלבי אחסאן – שופט בית משפט השלום חיפה
נד”ב מיכל – שופטת בכירה בית המשפט המחוזי מרכז
סלטו אריאל – שופט בית משפט השלום פתח תקוה
בועז אורן – שופט של בית משפט לתעבורה – בבית משפט השלום פ”ת
שמאי-כתב אורלי – שופטת לעניני משפחה בית משפט השלום ירושלים
שגב אורן – שופט בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב
שבאיטה הישאם – שופט בית משפט השלום ראשון לציון
מינא גד – שופט בית משפט השלום תל אביב
קצב-קרן ענבל – שופטת לעניני משפחה בית משפט השלום חיפה
אמנו איתן – שופט שלום באר שבע
גינות משה – שופט בית משפט השלום חדרה
חדיד רמזי – שופט בכיר בית משפט השלום חיפה
יעקובי דורון – שופט בית משפט השלום תל-אביב
שילה ערן – שופט לעניני משפחה בית משפט השלום ירושלים
דיבון סגל זהר – שופטת בית משפט השלום ראשל”צ
חלפון-נזריאן מיטל – שופטת בית משפט השלום אשקלון
בגס רעות – רשמת בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב
נסראלדין אימאן – רשמת בית הדין האזורי לעבודה חיפה
מאק-קלמנוביץ חגית – שופטת המחוזי ירושלים
הוך-טל איילת – שופטת בית משפט השלום חיפה
ברק-ארז דפנה – שופטת בית המשפט העליון
גלפז-מוקדי רננה – שופטת בית המשפט המחוזי נצרת
שלזינגר-שמאי לאה – שופטת של בית משפט לתעבורה – בבית משפט השלום פ”ת
שביט כפתורי שרון – שופטת בית הדין האזורי לעבודה תל אביב-יפו
בן-צור עדו – שופט בית הדין האזורי לעבודה באר-שבע
הלמן נוסבוים אסתר – נשיאת בית המשפט המחוזי נצרת
עבדיאן שרית – רשמת בית המשפט העליון – שופטת של בית משפט שלום
ארד-אילון דרור – שופט בית משפט המחוזי מרכז-לוד
יעקבי סיגל – שופטת בית משפט המחוזי (כלכלי) תל אביב
קראוס מרים – שופטת בית משפט השלום פ”ת
משנה לנשיאת בית המשפט העליון
וינשל אליעד – שופט בית משפט השלום ירושלים
פיין רונן – שופט בית משפט השלום צפת
שחם עודד – שופט בית המשפט המחוזי ירושלים
תבור נעה – סגנית נשיא בית משפט השלום תל-אביב
ויסמן דגית – שופטת בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב
שרביט מיכל – שופטת בית המשפט המחוזי ירושלים
הלר יניב – שופט בית משפט השלום חדרה
סילש הלית – שופטת בית המשפט המחוזי מרכז
צימרמן אריאל – שופט בית משפט המחוזי (כלכלי) תל אביב
בנקי מיקה – שופטת בית משפט השלום ירושלים
ליפשיץ מרים – שופטת בית המשפט המחוזי ירושלים
אסיף הדסה – שופטת בכירה בית משפט השלום הרצליה
משה ציפורה – שופטת בית משפט השלום בת ים
ספדי אדהם – שופט בית משפט השלום בית שאן
שטיין יפה – שופטת בכירה בית הדין האזורי לעבודה ירושלים
סעדון דן – שופט בית משפט תעבורה בשלום תל-אביב
ארד רבקה – שופטת בית משפט השלום ראשל”צ
ואלך-ניסן מורן – שופטת לענייני משפחה בשלום פתח תקוה
חג’וג’ חילמי – רשם בכיר בית משפט השלום נתניה
כפכפי עדו – שופט בית משפט השלום אשקלון
דבורי סיגל – שופטת בית משפט השלום חדרה
גורודצקי פליקס – שופט בית משפט משפחה בשלום ירושלים
שח”ק מנחם – שופט בית משפט השלום באר שבע
נוריאלי ארז – סגן נשיא בתי המשפט השלום ראשון לציון
אריאלי זיו – שופט בית משפט השלום חיפה
נחמיאס אביבית – סגנית נשיא בתי המשפט לעניני משפחה – שלום נצרת
נהרי עופר – סגן נשיא בתי משפט השלום לענייני תעבורה תל-אביב
שביט פינקלשטיין ורד – שופטת לעניני משפחה בית משפט השלום (משפחה) תל אביב
כהן אלימלך טל – רשמת בכירה בית משפט השלום תל-אביב
להב דר – שופטת בית משפט השלום ראשון לציון
אניספלד ד”ר קרן – שופטת בית משפט השלום חדרה
יפעתי – חלאוי מרים – שופטת בית משפט השלום נתניה
שוחט שאול – סגן נשיא בית המשפט המחוזי תל אביב
חיים לירן – שופט בית משפט שלום חיפה
עילבוני עאטף – שופט בית המשפט המחוזי נצרת
סלאמה אמיר – שופט בית משפט השלום חיפה
אלמוג צחי – שופט בית משפט השלום הרצליה
פלד הדס – שופטת בית משפט השלום תל-אביב
מירום טל
בן-דור אילן – שופט בית משפט השלום ראשל”צ
נאסר ג’מיל – שופט בכיר בית משפט השלום עכו
נבון רז – שופט בית משפט השלום תל-אביב
חאמד וויליאם – שופט בית משפט השלום עכו
גדעוני דוד – שופט בית המשפט המחוזי ירושלים
וינוגרד רם – שופט בית המשפט המחוזי ירושלים
ברדנשטיין מיכל – שופטת בית משפט לענייני משפחה בירושלים
טואף בנימין – רשם בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב
זועבי רגד – שופטת בית משפט השלום נצרת
גרינוולד-רנד יוכבד – שופטת לעניני משפחה בית משפט השלום פ”ת
כרמי איתי – רשם בכיר בית משפט השלום נצרת
קרמר סימה – רשמת בית הדין האזורי לעבודה תל אביב
צפריר גדי – שופט בית המשפט המחוזי נצרת
דרויאן-גמליאל עידו – שופט בית משפט מחוזי מרכז
פולוק דב – שופט בית משפט השלום ירושלים
פרנקל צבי – סגן נשיא בית הדין האזורי לעבודה ב”ש
שוורץ אורן – סגן נשיאת בית המשפט המחוזי מרכז לוד
יעקובוביץ שלומית – שופטת המחוזי תל-אביב
אילוטוביץ’ סגל איריס – שופטת בית משפט השלום (משפחה) תל אביב
אופיר אלון – שופט בכיר בית משפט לתעבורה באר שבע
רוזמן פרקש שלי – רשמת בית משפט השלום ראשל”צ
קוגן אלכסנדר – נשיא בית הדין האזורי לעבודה חיפה
נבו אלדד – שופט בית משפט השלום כפר סבא
שגיא בני – סגן נשיא בית המשפט המחוזי תל-אביב
אדריס נעמן – סגן נשיא בית משפט השלום נצרת
קימלמן ארנון – שופט לעניני משפחה בית משפט השלום קרית שמונה
גורדון אהד – שופט בית המשפט המחוזי ירושלים
אליהו מירב – שופטת לעניני משפחה בית משפט משפחה בשלום פתח תקוה
ברסלב שולמית – שופטת בית משפט השלום חיפה
כהן עמית – שופט של בית המשפט המחוזי באר שבע
גולדברג בועז – שופט בית הדין האזורי לעבודה חיפה
איזנברג רבקה – שופטת בית המשפט המחוזי חיפה
ברגר בן ציון – שופט בית משפט השלום קריות
בנמלך ליאת – שופטת בית משפט השלום ירושלים
סילורה תומר – שופט בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב
וינשטיין אורית – שופטת בית המשפט המחוזי חיפה
קורן ישי – סגן נשיא בית משפט השלום תל-אביב
פרס טלמור – שופטת בית משפט השלום אשדוד
חקלאי נועה – סגנית נשיא בתי המשפט לתעבורה מחוז דרום
טל אלעד – שופט בית משפט השלום נצרת
חלאילה מוהנד – רשם בכיר השלום טבריה
קליינפלד אורית – שופטת בית משפט לנוער חדרה
סילמן ניצן – שופט בית המשפט המחוז חיפה
ברנט מיכל – שופטת בכירה בית משפט המחוזי מרכז-לוד
גזית יובל – שופט בית משפט השלום תל-אביב
סקפה-שפירא ג’ויה – שופטת בית משפט השלום ירושלים
אונגר ביטון יפעת – שופטת בית משפט השלום הרצליה
מולד אביטל – שופטת בית משפט השלום ירושלים
פרייז עמית – סגן נשיא בית משפט השלום כפר סבא
שטיין אלכס – שופט בית המשפט העליון
ממן אריאל – שופט בית משפט לענייני משפחה אשדוד
כהן עירית – שופטת בית המשפט המחוזי מרכז
ברכיה יוסף – שופט בית משפט השלום הרצליה
חליחל-דיאב מנאל – שופטת בית משפט תעבורה בשלום נצרת
איתם עמיצור – שופט בית הדין האזורי לעבודה ירושלים
פפרני טל – שופט לעניני משפחה בית משפט השלום חדרה
טוקר חוי – שופטת בית משפט השלום ירושלים
יונס גנאים ודאד – שופטת בית משפט השלום קרית שמונה
חזק אריאל – שופט בית המשפט המחוזי באר שבע
קצבוי עידית – שופטת בית משפט השלום תל-אביב
בכר יעקב – שופט בכיר בית משפט השלום עכו
דורות אביגדור – שופט בית המשפט המחוזי ירושלים
שמואל שי – שופט לענייני משפחה בשלום באר שבע
כהן אבישי – שופט בית משפט השלום אשקלון
וינברג-נוטוביץ עירית – שופטת בית המשפט המחוזי מרכז
בן ארי מעין – שופטת בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו
שקדי שץ יפעת – שופטת בית משפט לענייני משפחה חדרה
מזרחי מנחם – סגן נשיא בית משפט השלום רמלה
מרמור דומב יעל – רשמת בכירה בית משפט השלום תל-אביב
מורנו עודד – שופט בית משפט השלום פתח תקוה
אסולין חיים יעקב – שופט בית משפט השלום רחובות
טלמן-בולטין נעמה – רשמת בכירה בית משפט השלום רמלה
קודלר עיאש רותם – סגנית נשיא לעניני משפחה בית משפט השלום מחוז הדרום
הרצמן אבי-יצחק נורית – שופטת בית משפט שלום חדרה
גוטליב דב – שופט בית משפט השלום רמלה
ליבליין יהודה – שופט בית משפט השלום אשדוד
ון קרפלד אביגיל – רשמת בכירה בית משפט השלום ירושלים
שחור אסתר – רשמת בית הדין האזורי לעבודה ירושלים
דומניץ-סומך סיגל – שופטת בית משפט השלום תל-אביב
אשכול נמרוד – שופט בית משפט השלום תל-אביב
נויבירט פנינה – שופטת בפועל ורשמת בית המשפט המחוזי ירושלים
לוי ירון – שופט בית המשפט המחוזי תל-אביב
קליימן מירב – שופטת האזורי לעבודה תל-אביב
ליבר-לוין קארין – שופטת בית הדין האזורי לעבודה תל אביב-יפו
אלקלעי עזריה – שופט בית משפט השלום תל-אביב
סופר אילן – שופט בית הדין הארצי לעבודה
נחלון אלעזר – שופט בית המשפט המחוזי ירושלים
שטרן שני – שופטת בית משפט לתעבורה תל אביב
שטמר אסתר – שופטת בכירה בית המשפט המחוזי מרכז
ליפשיץ אורית קלרה – שופטת בית משפט השלום ב”ש
אייכנשטיין שמלה אפרת – שופטת בית משפט השלום ירושלים
אבו קאעוד כאמל – שופט בכיר בית הדין האזורי לעבודה תל אביב-יפו
מני-גור אירית – שופטת בכירה בית משפט השלום הרצליה
ירון ליאת – שופטת בית משפט השלום ראשון לציון
זינגר מיכל – רשמת בכירה בית משפט השלום נצרת
גרוסקופף עופר – שופט בית המשפט העליון
לבני יונתן – שופט בית משפט השלום ראשון לציון
הרנוף אילת – שופטת בית משפט השלום תל אביב
בוקר יניב – סגן נשיא בית משפט השלום קרית גת
אבינור שאול – שופט בית משפט השלום תל-אביב
ויצנבליט אמיר – שופט בית משפט השלום הרצליה
עומרי ראיד – שופט של בית משפט לתעבורה – בבית משפט תעבורה בשלום צפת
שחם-קינן תרצה – שופטת בית משפט השלום תל-אביב
כהן יוחנן – שופט בית הדין האזורי לעבודה ב”ש
ח’טיב סאמר – שופט השלום טבריה
לנג אלעד – שופט בית משפט השלום ירושלים
רוטנברג יסכה – שופטת של בית המשפט בית משפט מחוזי מרכז לוד
מכהן בפועל כשופט בית המשפט המחוזי חיפה מתאריך 31/08/2017 עד תאריך 30/08/2021
הברפלד יונת – שופטת בית משפט לתעבורה עכו
שניאור יהונתן – שופט בית משפט השלום ירושלים
נחמיאס חיים – שופט בכיר בית משפט השלום אשקלון
קורנהאוזר איתן – שופט בית משפט השלום תל-אביב
פלאוט ורדה – שופטת בית המשפט המחוזי מרכז
להב טלי – רשמת בכירה בית משפט השלום ירושלים
דינרמן עינת – רשמת בכירה בית משפט השלום עכו
דניאלי שרון – שופט בית משפט השלום כפר סבא
בקר שמאי – שופט בית משפט השלום תל-אביב
דהן מירה – סגנית נשיא בית משפט השלום (משפחה) תל אביב
נוס אליה – שופטת לעניני משפחה בית משפט השלום פ”ת
קולה אשר – סגן נשיא בית המשפט המחוזי נצרת
נאות-פרי תמר – שופטת בית המשפט המחוזי חיפה
צור אילן – שופט בית משפט השלום תל-אביב
ציגלר גלית – שופטת בית המשפט המחוזי חיפה
וינבאום וולצקי חדוה – שופטת בית המשפט המחוזי תל-אביב
זכאי רסלר סיגל – שופטת בית המשפט המחוזי תל אביב
אמסלם- גלבוע אביטל – שופטת בית משפט השלום תל אביב
עמית-אניסמן מיכל – שופטת בית המשפט המחוזי תל-אביב
ברנר חגי – סגן נשיא בית המשפט המחוזי תל-אביב
שקד עמיר – שופט בית משפט שלום ירושלים
ברק- עופר יגאל – רשם בכיר בית משפט השלום ירושלים
דראל ארנון – שופט בית המשפט המחוזי ירושלים
בלוך- שכטמן ורד – שופטת בית משפט השלום ראשון לציון
ביטון אריה – שופט בית משפט השלום תל-אביב
זנדברג חיה – שופטת בית המשפט המחוזי ירושלים
בר עמית – שופט בית משפט לתעבורה פתח תקוה
קרשן מיכאל – שופט בית המשפט המחוזי מרכז לוד
טרסי חגי – שופט בית המשפט המחוזי מרכז לוד
קמיר-וייס שלהבת – שופטת בית משפט השלום פ”ת
כדורי מרדכי – שופט בית המשפט המחוזי ירושלים
הרמלין איתי – שופט בית משפט השלום תל-אביב
ממון אור ראובן – שופט בית משפט השלום תל אביב
רביד עינת – שופטת בית המשפט המחוזי תל-אביב
נבון יריב – שופט בית משפט השלום טבריה
כהן דינה – שופטת בית המשפט המחוזי באר שבע
בר-אשר תמר – שופטת בית המשפט בית המשפט המחוזי ירושלים
ברגר שי – שופט בית משפט השלום באר שבע
קלייטמן דרור – שופט בית משפט השלום פתח תקווה
סלע דיאנה – סגנית נשיא בית המשפט המחוזי חיפה
ריבלין- אחאי שרון – שופטת בתי משפט השלום לנוער
קרץ אורית – שופטת שלום באר שבע
כץ קרן – רשמת בכירה בית משפט השלום תל-אביב
צנציפר-הלפמן שרון – שופטת בית המשפט המחוזי מרכז לוד
תדמור ברנשטיין משה – שופט בית משפט השלום תל-אביב
רז וינברגר עידית – שופטת בפועל ורשמת בית המשפט המחוזי חיפה
סתיו אברהם – שופט בפועל ורשם בית המשפט המחוזי מרכז-לוד
שקד יעקב – שופט בפועל ורשם בית המשפט המחוזי תל אביב
כהן סבין – שופטת בכירה בית משפט השלום אשקלון
אורינוב תומר – שופט בית משפט השלום באר שבע
שדיאור שרה – שופטת בית הדין האזורי לעבודה ירושלים
קירש הרי – שופט בית המשפט המחוזי תל-אביב
ארנברג גד – סגן נשיא בית משפט השלום ירושלים
רנר שירלי – שופטת בית המשפט המחוזי ירושלים
נהרי-סנדלר עינב – שופטת בית משפט שלום חיפה
קירס דניאל – שופט בית משפט השלום נצרת
קויפמן עירית – שופטת בית משפט השלום ב”ש
גבאי ריכטר דוד שאול – שופט בית משפט השלום ירושלים
מזרחי שי (משה) – שופט בית משפט השלום תל-אביב
סלאמה אינאס – שופט בית משפט המחוזי חיפה
צדיק רוית – סגנית נשיא בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב
אלעזר ביאלין (בני) – שופט בית משפט השלום ירושלים
שמש קרן – שופטת בית משפט השלום תל אביב
מרזל יגאל – מנהל בתי המשפט – נשיא של בית משפט מחוזי
אנגלברג שהם יעל – שופטת בית הדין האזורי לעבודה ב”ש
סבאג חנא – שופט בית המשפט המחוזי נצרת
דאוד מאזן – שופט בית המשפט המחוזי חיפה
זמיר שרית – שופטת בית המשפט המחוזי תל-אביב
אדלמן גיל – שופט בית משפט השלום אילת
שביון אלעד – שופט בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב
קריספין שרית – שופטת בית משפט השלום תל-אביב
הימן גיא – שופט בית משפט השלום תל-אביב
רוזנברג-שיינרט הדס – שופטת בית המשפט המחוזי מרכז לוד
אייד בזיני רעות – רשמת בית הדין האזורי לעבודה ב”ש
אברגיל אביעד – רשם בית הדין האזורי לעבודה בנצרת
קינר יחזקאל – שופט בית המשפט המחוזי מרכז
ברסלר-גונן איתי – שופט בית המשפט המחוזי באר שבע
כהן אייל – שופט השלום ראשל”צ
ביטון פרלה איילת השחר – שופטת בית משפט השלום קריות
ברנד אלי – שופט בית משפט השלום נתניה
גרשון-יזרעאלי חופית – שופטת בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב
ורד דלית – שופטת בית משפט השלום תל-אביב
גבאי גיל – שופט בית משפט השלום ראשון לציון
הלר אפרת – שופטת בית משפט השלום טבריה
גיל קרן – שופטת לעניני משפחה בית משפט השלום (משפחה) תל אביב
חביב שרה אורה – שופטת בית משפט השלום ב”ש
אבו-פריחה אחמד – שופט בכיר בתי משפט השלום לנוער בבית משפט השלום ב”ש
אזולאי ג’ורג’ – שופט בית המשפט המחוזי נצרת
לוי מרדכי – שופט בית המשפט המחוזי תל-אביב
טייב גל שלמה – שופט נוער בית משפט נוער בשלום אשקלון
פנש ירון – שופט בית משפט שלום באר שבע
מלמד ארז – שופט בית משפט השלום פ”ת
טורס יוסף – סגן נשיא בית משפט השלום קריות
אליעז אורן – שופט בית המשפט לענייני משפחה פתח תקוה
זינגר ענת – שופטת בית המשפט המחוזי ירושלים
גבריס עביר – רשמת בכירה בית משפט השלום ומשפחה במחוז צפון
לוי מרדכי (מוטי) – סגן נשיא בית משפט משפחה בשלום אילת
הרץ טופז אחיעזר איילת – שופטת בית משפט השלום תל-אביב
זרבל- קדשאי לירון – שופטת לענייני משפחה בשלום חיפה
גפן יפעת – שופטת בית משפט לנוער בית שמש
לוי מאיה – שופטת לעניני משפחה בית משפט השלום קריות
פולוס מירית – שופטת לעניני משפחה בית משפט השלום ראשל”צ
שלאעטה-חלאילה לובנה – שופטת בפועל ורשמת בית המשפט המחוזי חיפה
אטרש שאהר – שופט בכיר בית המשפט המחוזי נצרת
קרן שרון – רשם בכיר בית משפט השלום תל אביב
לוי ארנה – שופטת בית המשפט המחוזי תל-אביב
יניב שי – שופט בית המשפט המחוזי תל-אביב
כפיר מירב – שופטת בית משפט השלום פ”ת
רט עמיעד – שופט בית משפט השלום הרצליה
עספור שאהין ג’ידא – שופטת בית משפט לתעבורה צפת
דבי ענת – שופטת בית משפט השלום הרצליה
מצא סיגלית – שופטת בית משפט השלום עכו
בן-טולילה דניאל – שופט בית המשפט המחוזי באר שבע
ביתן אליהו – סגן נשיא בית המשפט המחוזי באר שבע
ברינגר ליאור – שופט לעניני משפחה בית משפט השלום (משפחה) תל אביב
בן דוד יריב – שופט בית משפט השלום באר שבע
חבקין טל – סגן נשיא בית משפט השלום תל-אביב
מרצקי חוה – שופטת בית משפט שלום חיפה
רבינוביץ ברון איריס – שופטת בית המשפט המחוזי מרכז
גלם יגאל – סגן נשיא בית הדין האזורי לעבודה חיפה
רובס אבישי – סגן נשיאת בתי משפט השלום במחוז חיפה.
ונקרט אפרת – שופטת בית משפט למשפחה פתח תקוה
ג’ובראן מילר פרחה – שופטת בית משפט השלום עכו
פינק אפרת – שופטת בפועל ורשמת בית המשפט המחוזי מרכז לוד
נבנצאל מיכאל – שופט נוער בית משפט השלום רמלה
הירש רנה – סגן נשיאת בית משפט השלום רחובות
גולן ירון – שופט בית משפט השלום באר שבע
אבנון גיא – שופט השלום ראשל”צ
פרס נעמה – רשמת בכירה בית משפט השלום תל-אביב
יעקובוביץ עדי – שופטת בית משפט השלום תל-אביב
תמיר מיכאל – שופט בית המשפט המחוזי מרכז
פריי אביגיל – שופטת בית משפט השלום רמלה
סלע רוני – שופטת בית משפט השלום אשדוד
ניר נעמה – רשמת בכירה בית משפט השלום תל אביב
וירט לבנה ורדה – נשיאת בית הדין הארצי לעבודה
דואני בהירי מיכל – שופטת בית משפט השלום בת ים
דניאלי אליאנא – שופטת בית משפט השלום פ”ת
גולדשטיין רון – שופט בית משפט השלום בתל אביב-יפו
אילני מרים – שופטת בית המשפט המחוזי ירושלים
שוורץ אהוד שמשון – שופט בכיר בית משפט השלום תל-אביב
שפירא רון – נשיא בית המשפט המחוזי חיפה
פס חיים – שופט בית משפט השלום ב”ש
רניאל מנחם – שופט בכיר בית המשפט המחוזי חיפה
רגב איתי – שופט בית משפט השלום כפר סבא
גרבי כוכבה אילת – שופטת בית משפט תעבורה בשלום באר שבע
בכר אליהו – סגן נשיא בית המשפט המחוזי תל-אביב
אזולאי יעקב – שופט בית הדין האזורי לעבודה ב”ש
פלג רונן – שופט בית משפט השלום כפר סבא
בר טל עדי – שופטת בית משפט השלום ירושלים
גורמן אברהם (אבי) – שופט מיסים בית המשפט המחוזי מרכז
שורק עופר חיים – שופט בית משפט שלום טבריה
רז-לוי יעל – סגנית נשיאת בית המשפט המחוזי באר שבע
כץ שני – שופטת בית משפט לענייני משפחה באר שבע
שלו בן – שופט לעניני משפחה בית משפט השלום ב”ש
משאלי שלומאי ליאור
אברבנאל אלי – שופט בית המשפט המחוזי ירושלים
זיו רעות – רשמת בכירה בית משפט השלום כפר סבא
כהן פאני גילת – שופטת בפועל ורשמת בית המשפט המחוזי באר שבע
טובי אמיר – שופט בכיר בית המשפט המחוזי חיפה
לרנר צוריאל – רשם בכיר בית משפט השלום כפר סבא
קוקה אפרת – שופטת רשמת בית הדין הארצי לעבודה
פיקוס בוגדאנוב מריה – שופטת בית משפט השלום חיפה
ברכיה שור הילה – רשמת בית הדין האזורי לעבודה בירושלים
נויטל גלעד – נשיא בית המשפט המחוזי תל-אביב
צימרמן יהושע (שוקי) – סגן נשיא בית משפט לתעבורה – בבית משפט השלום י-ם
וישקין פלורנטל אטליא – שופטת בכירה בית משפט תעבורה בשלום פתח תקוה
ג’השאן נאסר – שופט בית המשפט המחוזי חיפה
פוגלמן עוזי
קוטין שלי – שופטת בית משפט השלום תל אביב
זיתוני ניר – שופט בית משפט משפחה בשלום חיפה
אשקלוני אבירה – שופטת בכירה בית משפט השלום ראשון לציון
פינצ’וק אלט רונית – שופטת בכירה בית משפט השלום תל-אביב
סוקול רון – סגן נשיא בית המשפט המחוזי חיפה
וילנר יעל – שופטת בית המשפט העליון
כהן-לקח דנה – שופטת בית המשפט המחוזי ירושלים
פרי טובה – שופטת נוער בית משפט השלום תל-אביב
גולדקורן אורי – שופט בית משפט השלום חיפה
נחליאלי חיאט אסתר – שופטת בית המשפט המחוזי תל-אביב
בר אושרת חנה – שופטת בית משפט לתעבורה באר שבע
מלכה שלי שלמה – רשם בכיר בית משפט השלום הרצליה
קראי-גירון-גרינבוים ישראלה – שופטת בית המשפט המחוזי חיפה
פת ישראל – שופט בית משפט השלום רחובות
אורן אילה – שופטת בית משפט השלום כפר סבא
ג’ובראן-מורקוס מאג’דה – שופטת בית משפט השלום עפולה
קסלסי מרים – שופטת בכירה בית משפט שלום ירושלים
דבור סאאב – שופט בית המשפט המחוזי נצרת
יפת דורון – שופט בית הדין האזורי לעבודה תל אביב
אזולאי קרן – שופטת בית משפט השלום ורשמת בית המשפט העליון
נחשון ניר – שופט בתי משפט לתעבורה במחוז ירושלים
גורביץ עובדיה הילה – שופטת לעניני משפחה בית משפט השלום חיפה
משעלי ביטון דגנית – שופטת בית משפט שלום אשקלון
אסטרייכר דליה – רשמת בכירה בית משפט השלום ראשל”צ
אביטל ערן – רשם בכיר בית משפט השלום אשדוד
קרלינסקי רחל – סגנית נשיא בית משפט השלום כפר סבא
לובינסקי זיו גלעד – שופט בית משפט שלום ראשון לציון
רומנוב אריה – שופט בית המשפט המחוזי ירושלים
גולדנר מירב – רשמת בכירה בית משפט השלום באר שבע
בולוס עואד לינא
ליבדרו יובל – שופט בית המשפט המחוזי באר שבע
בר”ג-הירשברג רחל – שופטת בית הדין האזורי לעבודה ירושלים
מאירוביץ’ חן – שופטת בית משפט השלום תל-אביב
הדר אילנה – רשמת בכירה בית משפט השלום חיפה
פרוינד ליזי – סגנית נשיאת בתי משפט השלום לנוער.
זגורי אסף – שופט בפועל ורשם בית המשפט המחוזי נצרת – בבית משפט משפחה בשלום נצרת
עטר יואב – שופט בפועל ורשם בית המשפט המחוזי באר שבע
כץ איתי – שופט בכיר בית משפט משפחה בשלום ירושלים
גילוני (גז) ציפורה – שופטת בית משפט השלום תל אביב
מינץ דוד – שופט בית המשפט העליון
טויסטר ישראלי יעל – שופטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד
ספיבק דורי – סגן נשיאת בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב-יפו
דמביץ דניאל מרדכי – שופט בית משפט השלום ירושלים
ליפשיץ יחיאל – שופט בית המשפט המחוזי חיפה
אלימי זיוון – שופט בית משפט השלום רמלה
יוספי יוסף – שופט בית הדין האזורי לעבודה ב”ש
רויזמן-אלדור מיה – שופטת בית משפט השלום תל-אביב
יהב ענת – שופטת של בית משפט השלום תל אביב
אלרון יוסף – שופט בית המשפט העליון
חלד- רון לימור – שופטת בית משפט השלום רחובות
משניות אהרון – שופט בית המשפט המחוזי באר שבע
הינדה שרון – שופטת בית משפט השלום תל-אביב
גרינבאום-שמעון ענת – שופטת בית משפט השלום ירושלים
זכריה אביגיל – סגנית נשיאת בתי משפט השלום במחוז חיפה
בן לוי עדנה – שופטת נוער בית משפט השלום חיפה
עוזיאל צחי – נשיא בתי משפט השלום מחוז תל אביב-יפו
ארדמן שלמה מיכאל – שופט השלום קריות
לוזון יניב – רשם בכיר בית משפט השלום חיפה
חסדיאל יאיר – שופט בית משפט השלום תל-אביב
בולמש חגית – שופטת בית משפט השלום כפר סבא
ברלינר לוי מיכל – שופטת השלום צפת
שוורץ ורדה – רשמת בכירה בית משפט השלום תל-אביב
יהלום הדס – נשיאת בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב
לכמן ברכה – שופטת בית משפט השלום טבריה
שי מירי – שופטת בית הדין האזורי לעבודה חיפה
מיכלס עמית – שופט בפועל רשם בית המשפט המחוזי מרכז-לוד
ג’יוסי סארי – שופט בית המשפט המחוזי חיפה
חדד אורית בת אל – שופטת בית משפט השלום אשקלון
שני ארז – שופט לעניני משפחה בית משפט השלום (משפחה) תל אביב
לב אוחיון ריבי – רשמת בכירה בית משפט השלום ירושלים
שומרוני-ברנשטיין אילת – שופטת בית הדין האזורי לעבודה חיפה
תלחמי-סוידאן לובנא – שופטת בית הדין האזורי לעבודה נצרת
דלוגין יאיר – שופט בית משפט השלום תל-אביב
קבלר בן ציון – שופט בתי משפט השלום לנוער
שילו נעם – שופט נוער בית משפט השלום תל-אביב
סחייק שגב ליעד – שופטת בית משפט השלום הרצליה
זיו-אב דורון – רשמת בכירה בית משפט השלום ראשון לציון
הובר-היימן אושרית – שופטת בית משפט השלום רחובות
אברהם יונתן – שופט בית המשפט המחוזי נצרת
ברגר שושנה – שופטת לעניני משפחה בית משפט משפחה בשלום חיפה
פיינשטיין דורית – שופטת בכירה בית משפט השלום ירושלים
רונן רות – שופטת בית המשפט העליון
ברגנר אריאל – שופט בית משפט השלום נתניה
שביט מיכל – שופטת בית משפט השלום ירושלים
פלד עידית – שופטת בית משפט השלום חדרה
ארז טדי – רשם בכיר בית משפט השלום ירושלים
בורשטין מרדכי – סגן נשיא בית משפט השלום ירושלים
וסרקרוג יובל – שופט בית משפט השלום קריות
יזרעאלי בנימין – שופט לעניני משפחה בית משפט השלום פ”ת
סער מיכל – שופטת בית המשפט לענייני משפחה ראשון לציון
ערקובי רחל-בת – שופטת בפועל בית המשפט המחוזי תל אביב
שליו אבי – סגן נשיא בתי משפט השלום במחוז תל אביב-יפו
אלטוביה מגן – שופט בית המשפט המחוזי תל-אביב
שפר שירי – שופטת בית משפט לתעבורה פתח תקוה
הורוביץ דניאל – שופט בית משפט השלום תל-אביב
אבו שחאדה הישאם – שופט בית משפט השלום רמלה
מרום שרית – שופטת בתי משפט השלום לנוער
כשר יחיאל מאיר – שופט בית המשפט העליון
פורג אבי – שופט בית המשפט המחוזי מרכז
חבקין מרב – שופטת בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב
שיטרית שושנה – שופטת בכירה בית משפט השלום ב”ש
גזית אילה – שופטת בית משפט השלום תל-אביב
טולקובסקי בלהה – סגנית נשיאת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד
לרנר אור – שופט של בית משפט לתעבורה – בבית משפט תעבורה בשלום חיפה
סנונית-פורר תמר – שופטת לעניני משפחה בית משפט השלום (משפחה) תל אביב
שרעבי חננאל – שופט בית המשפט המחוזי חיפה
ואגו אריאל – סגן נשיא בית המשפט המחוזי באר שבע
הולצמן משה – שופט בית משפט השלום ב”ש
מושקוביץ יעל – שופטת בית משפט המחוזי מרכז-לוד
באום רויטל – שופטת בית משפט השלום חיפה
פלאח זאיד – שופט בית משפט השלום חיפה
זבולון אבישי – שופט בית משפט השלום קרית גת
הדר עדי – שופט בית משפט השלום תל-אביב
הר-ציון ליאת – שופטת בית משפט השלום פ”ת
שחל אסתי – רשמת בכירה בית משפט השלום בקריות
אורנשטיין אהרן – שופט בית משפט השלום תל אביב
שהם דליות אפרת – שופטת לעניני משפחה בית משפט משפחה בשלום באר שבע
שלו גילת – שופטת בית המשפט המחוזי באר שבע
ג’בארין ג’מילה – שופטת לעניני משפחה בית משפט משפחה בשלום נצרת
ורבנר עפרה – שופטת בית המשפט המחוזי חיפה
גייפמן יהושע – שופט בית המשפט המחוזי תל-אביב
גדיש נאוה – שופטת לעניני משפחה בית משפט השלום פ”ת
קיציס חנה – שופטת המחוזי מרכז
טאובר בטינה – סגנית נשיא בית המשפט המחוזי חיפה
בונדה דורית – שופטת בית משפט השלום אשקלון
גליקסמן כוכבי לאה – שופטת ב בית הדין הארצי לעבודה
כהן קרן – שופטת בית הדין האזורי לעבודה חיפה
קריב אפרת – שופטת בית משפט שלום חיפה
צוריאל אחינעם – שופטת בית משפט השלום באר שבע
סולברג נעם – שופט בית המשפט העליון
צרפתי שי – רשם בכיר בית משפט השלום ירושלים
כרמל רפאל – סגן נשיא בית המשפט המחוזי ירושלים
בורנשטין שמואל – שופט בית המשפט המחוזי מרכז
לינדנשטראוס-אריאלי אילונה – שופטת בית המשפט המחוזי נצרת
אליקים אברהם – סגן נשיא בית המשפט המחוזי חיפה
רוזין עידו – סגן נשיא בית משפט השלום ב”ש
חן-ברק עדי – שופטת בית המשפט המחוזי חיפה
היימן שירי – סגנית נשיאת בתי משפט לעניני משפחה במחוז חיפה
בלטמן קדראי דפנה – מנהלת המרכז להכשרה והשתלמות שופטים
נאשף-אבו אחמד שאדן – שופטת בכירה בית משפט השלום נצרת
אדם אור – שופט בכיר בית משפט השלום קרית גת
ביאלר דנה – רשמת בכירה בית משפט השלום עכו
חולתא ענת – סגנית נשיא בית משפט השלום באר-שבע
נמרודי יגאל – שופט בית משפט השלום תל-אביב
רוזן אירנה – רשמת בכירה בית משפט השלום אשדוד
ברוינר ישרזדה שרה – סגנית נשיא בית הדין האזורי לעבודה ירושלים
גיא עפרה – שופטת לעניני משפחה בית משפט השלום אשדוד
צ’כנוביץ אמיר – שופט בית משפט השלום תל-אביב
לוין גאולה – שופטת בית המשפט המחוזי באר שבע
שכטר-ישראלי הדס – שופטת בית משפט השלום חיפה
אלדר זהבית – שופטת בית משפט השלום פתח תקוה
שמואלי-מאייר נגה – סגנית נשיא בית משפט השלום קרית גת
גונטובניק גרשון – שופט בית המשפט המחוזי תל-אביב
דגן אילת – שופטת בית המשפט המחוזי חיפה
ליבוביץ שושנה – שופטת בית המשפט המחוזי ירושלים
פלקס נמרוד – שופט בית המשפט המחוזי ירושלים
יצחק דוד – שופט בית משפט השלום הרצליה
ברון ענת – שופטת בית המשפט העליון
אטדגי-פריאנטה רות – שופטת לעניני משפחה בית משפט השלום ב”ש
גולן טל – שופט בית הדין האזורי לעבודה חיפה
נעים-דיבנר מיכל – שופטת בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב
גביזון אלון – נשיא בתי משפט השלום במחוז דרום
עלי מוחמד – שופט בית המשפט המחוזי (כלכלי) חיפה
זוכוביצקי-אורי שרית – שופטת השלום ירושלים
פישמן לוי טל – שופטת בית משפט השלום תל-אביב
מור-אל אורלי – שופטת בפועל ורשמת בית המשפט המחוזי תל אביב
גרוסמן נועה – שופטת בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו
פרסון רונה – שופטת בית משפט תעבורה בשלום חיפה
גלברד ליאור נתן – שופט בית משפט השלום תל אביב
רובין אברהם דן (רמי) – שופט בית המשפט המחוזי ירושלים
ברוזה יורם – סגן נשיא בית משפט השלום באר שבע
צווטקוב דורפמן יקטרינה – שופטת בית משפט לנוער בשלום ירושלים
פרי טל – סגן נשיא של בתי משפט השלום לענייני תעבורה במחוז מרכז
יעקבס אורית פזי – שופטת בית הדין האזורי לעבודה נצרת
פרדלסקי יעל – שופטת בית משפט השלום תל-אביב
ברגר בלום מיכל – שופטת לענייני משפחה שלום ראשון לציון
מרשק מרום דנה – שופטת בית המשפט המחוזי מרכז
כתילי יסמין – שופטת של בית משפט לתעבורה נצרת
ויצמן צבי – שופט בית המשפט המחוזי מרכז
פלינר חנה – שופטת בית המשפט המחוזי תל-אביב
זנו ניר משה – שופט נוער בית משפט השלום תל אביב
כרמלי אורן – רשם בכיר בית משפט השלום פ”ת
יפה כ”ץ רויטל – נשיאת בית המשפט המחוזי באר שבע
אדלשטיין ליאורה – שופטת בית משפט השלום אילת
שורץ מירון – נשיא בית הדין האזורי לעבודה נצרת
עטר דבורה – שופטת בית המשפט המחוזי מרכז
שרון ריבה – שופטת בית משפט השלום פ”ת
טנוס ג’ני – שופטת בית משפט השלום עכו
זרזבסקי אריה – שופט של בית משפט לתעבורה – בבית משפט השלום ת”א
יהלום בלהה – שופטת בית משפט השלום ירושלים
דותן צבי אורי – שופט בית המשפט המחוזי מרכז
גולדברג דניאל – שופט בית הדין האזורי לעבודה ירושלים
חמו זהבית – רשמת בכירה בית משפט השלום פתח תקוה
בן יצחק שלומית – שופטת בית משפט השלום תל-אביב
מעודד ערמונית – שופטת בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב
פלג בר-דיין רוית – שופטת בית משפט השלום בת ים
נחמן איטה – שופטת בכירה בית משפט השלום תל-אביב
ריקנטי-רוסהר ורד – שופטת לעניני משפחה בית משפט השלום טבריה
דורון אייל – שופט בית משפט השלום חיפה
מלמד שמואל – שופט בית המשפט המחוזי תל-אביב
קלוגמן חנה – שופטת בכירה בית משפט השלום תל-אביב
מרגלית מורן – סגן נשיא בית משפט השלום קרית שמונה
אימבר אילנית – שופטת נוער בית משפט נוער בשלום נצרת
במביליה- אינשטיין עדי – סגנית נשיא בית משפט השלום נצרת
רבהון אפרת – שופטת בית משפט השלום נצרת
יריב עמית – סגן נשיא בית משפט השלום תל-אביב
מאור עודד – שופט בית המשפט בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
פרבר מיכל – רשמת בכירה בית משפט השלום חיפה
לוי אבי – שופט בית המשפט המחוזי חיפה
גבאי יוחנן – רשם בית משפט השלום תל-אביב
בר-עם משה – שופט בית המשפט המחוזי ירושלים
כהן אביגיל – סגנית נשיא בית המשפט המחוזי תל-אביב
הדר אורי – רשם בכיר בית משפט השלום ב”ש
בן הרוש יניב – שופט השלום באר שבע
גילצר כץ אריאלה – סגנית נשיא בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב
דניאל גיל – שופט בית המשפט המחוזי באר שבע
בר יוסף שמואל – שופט לעניני משפחה בית משפט השלום (משפחה) תל אביב
שני גיא – שופט בית המשפט המחוזי מרכז לוד
לארי-בבלי שרון – שופטת בכירה בית משפט השלום ירושלים
פאר גינת כרמית – שופטת בית משפט השלום חיפה
חאג’ יחיא מוחמד – שופט בית משפט השלום ירושלים
אור (אליאס) אפרת – סגנית נשיא בית משפט השלום תל-אביב
אליאס עובד – שופט לעניני משפחה בית משפט השלום ראשון לציון
תורן רחל – שופטת בית משפט מחוזי באר שבע
לכנר אדוארדו – רשם בכיר בית משפט השלום הרצליה
אלפסי ענת – סגנית הנשיאה בבית משפט השלום באשדוד – שופטת בית המשפט לענייני משפחה
טופף יוסי – שופט בית המשפט המחוזי תל-אביב
כוחן צבי – שופט בית משפט שלום חיפה
ברורמן נאוה – שופטת בית משפט השלום תל-אביב
ארניה רפי – שופט בית משפט השלום ראשל”צ
יעקובי רפאל – שופט בכיר בית המשפט המחוזי ירושלים
אמיר רמי – שופט בית המשפט המחוזי מרכז
גרוס רחל – שופטת בית הדין האזורי לעבודה ב”ש
גרינברג מרב – שופטת בית המשפט המחוזי מרכז לוד
חסן נוהאד – שופט בית הדין האזורי לעבודה חיפה
ימיני רפאל – שופט בית משפט שלום באר שבע
בן-יוסף רענן – שופט בכיר בית המשפט המחוזי תל-אביב
אדרי אתי הגר – שופטת של בית משפט לתעבורה – בבית משפט תעבורה בשלום אשדוד
ויסמן בן-שחר טל – שופטת נוער בית משפט נוער בשלום נצרת
פרידמן יואב – שופט בפועל ורשם בית המשפט המחוזי חיפה
בן אליעזר כרמית – שופטת בית משפט השלום ראשל”צ
כנעאן אחסאן – שופט בית משפט השלום חיפה
חיימוביץ לבנת טלי – שופטת בית המשפט המחוזי תל-אביב
רוזינס עמית – שופט בית משפט השלום חיפה
חסן-חסניין בדריה – שופטת בית משפט השלום עכו
קליין מנחם(מריו) – שופט בכיר בית משפט השלום תל-אביב
הרבסט שמואל – נשיא בתי משפט השלום במחוז ירושלים
כלפה עידית – רשמת בכירה בית משפט השלום אשקלון
שלהבת שי – שופט של בית משפט השלום בת ים
נסים שי תמר – שופטת בית המשפט המחוזי נצרת
איצקוביץ שחר עידית – שופטת בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב
שקד יהורם – שופט לעניני משפחה בית משפט השלום (משפחה) תל אביב
רום פלאי מירה – שופטת השלום ראשל”צ
פרסקי אלעד – שופט בית משפט השלום ירושלים
בוסני אפרת – שופטת בית משפט השלום תל-אביב

מה צריך כדי להיות שופט?

 

תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטה מוכרת.

חברות בלשכת עורכי הדין בישראל.

ניסיון של שבע שנים לפחות בתחום המשפטי, מתוכן לפחות שלוש שנות ניסיון כעורך דין.

כישורי ניתוח והיגיון משפטיים חזקים.

יכולות תקשורת מעולות בכתב ובעל פה.

יכולת עבודה טובה תחת לחץ וניהול עומס עבודה כבד.

סטנדרטים אתיים ומקצועיים גבוהים.

הכרת המשפט הישראלי ותקדימים משפטיים.

יכולת לעשות שיקולים הוגנים וללא משוא פנים.

מחויבות לשמירה על שלטון החוק ועקרונות הדמוקרטיה.