המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

 

עורך דין מומלץ

מדי יום מקבלים נהגים רבים זימון לבדיקות מטעם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. גוף זה אחראי על כשירותם של נהגים ובסמכותו לבצע בדיקות שונות אשר בסיומן, רשאי הוא להמליץ על שלילת רישיון נהיגה של נהג למשך תקופה מסוימת. מתי שולח המרב”ד זימון לנהגים? מדוע חשוב לפנות אל עורך דין תעבורה בעת קבלת זימון והאם ניתן לערער על החלטתו של גוף זה?

מי מקבל זימון?
המכון הרפואי לבטיחות בדרכים מבצע בדיקות רפואיות/פסיכולוגיות שונות לצורך בדיקת כשירותו של אדם לנהיגה. הבדיקות מבוצעות על ידי צוות המכון, הכולל רופאים ופסיכולוגים, כמו גם על ידי מומחים חיצוניים בעת הצורך. אלו נהגים מקבלים זימון לבדיקות במרב”ד? להלן מספר דוגמאות:
1. עבר תעבורתי: נהג אשר ביצע עבירות תנועה רבות, בפרט עבירות חמורות כגון נהיגה בשכרות, יכול ויקבל זימון לבדיקת כשירותו הפסיכולוגית לנהיגה.

2. בעיות בריאותיות: מצב רפואי יכול מטבע הדברים להשפיע מאוד על כשירות הנהיגה ולכן חולי אפילפסיה, חולי לב וכיו”ב, יקבלו זימון מהמרב”ד לבדיקות.

3. מכורים לסמים/אלכוהול: נהגים בעלי בעיות התמכרות יכול ויזומנו לבדיקות במסגרת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, על מנת לוודא כי הם כשירים לנהיגה ואינם מהווים סכנה לציבור.

4. שלילת רישיון נהיגה: שללו לך את רישיון הנהיגה? המכון הרפואי לבטיחות בדרכים יכול לזמן אותך לבדיקות כשירות טרם יוחזר לך רישיונך.
חשוב לציין, כי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים אינו מזמן נהגים לבדיקות כשירות מיוזמתו, אלא רק לאחר שנתבקש לעשות כן על ידי גופים שונים כגון משרד הרישוי והמשטרה.

חשיבות הייצוג המשפטי
שלילת רישיון נהיגה פוגעת באופן מהותי מאוד באיכות החיים ולכן, עם קבלת הזימון מהמרב”ד, יש לפנות אל עורך דין תעבורה. במקרים רבים, ייצוג משפטי הולם יכול למנוע את פסילת הרישיון, או לכל הפחות לקצר את תקופת הפסילה עליה המליץ המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. עורך דין תעבורה אשר עובד באופן שוטף מול גוף זה ואשר לו הנסיון המקצועי, יודע אלו מסמכים רפואיים להגיש לועדת המכון אשר יציגו תמונה נכונה ומדויקת של מצבו הבריאותי של הנהג. כך, תתקשה הועדה הרפואית של המרב”ד למצוא הצדקה לשלילת הרישיון. כמו כן, עורך דין תעבורה יכין את הנהג לבאות ויסביר אודות התהליך הצפוי מול המרב”ד. באופן הזה מצטמצם באופן משמעותי הסיכוי לשלילת הרישיון.

לייצוג המשפטי חשיבות נוספת: היה והועדה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים תחליט בכל זאת כי הנהג אינו כשיר ותמליץ על פסילת רשיון נהיגה, יגיש עורך דין תעבורה ערעור על החלטת הוועדה הרפואית כפי שיוסבר להלן.

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הגשת ערר
כאמור מעלה, עורך דין תעבורה המייצג את הנהג מול המרב”ד, יעשה כל שניתן על מנת למנוע שלילת רישיון נהיגה. אולם, אף במקרה שבו החליטה הועדה הרפואית להמליץ על פסילת הרישיון, ניתן להגיש ערר על החלטה זו תוך 30 יום ממועד קבלת ההחלטה. הערר נדון בפני ועדה רפואית של 3 רופאים והיא יושבת בבית החולים תל השומר. לשם גדלת הסיכוי לזכייה בערר, זקוק הנהג ליצוג משפטי של עורך דין תעבורה אשר יכין ערר מנומק היטב, במסגרתו יסביר מדוע טעתה בהחלטתה הועדה הרפואית הראשונה. בין היתר, יציג עורך הדין חוות דעת רפואית הסותרת את חוות הדעת עליה התבסס המכון הרפואי לבטיחות בדרכים כאשר החליט על פסילת הרישיון. נציין כי במקרים חריגים ניתן להגיש ערעור גם על החלטת ועדת הערר וזה יוגש לבית המשפט המחוזי.

כמה עולה? מחירון

עלות אגרת בדיקת כשירות נהיגה 631.00 ₪

בדיקה חוזרת 325.00 ₪

עיון במסמכים 118.00 ₪

בדיקה בוועדת ערר 1,073.00 ₪

בדיקות כשירות נהיגה לרכב ציבורי וכבד 987.00 ₪

טפסים להורדה