פסקי דין דיני משפחה הם בעלי חשיבות משמעותית בישראל, שכן בכוחם לעצב ולהגדיר את הזכויות והחובות המשפטיות של יחידים בתוך תא משפחתי.

דיני המשפחה בישראל נשלטים בעיקר על ידי שני קודים משפטיים: המשפט העברי, החל על תושבי ישראל היהודים, והמשפט האזרחי הישראלי, החל על כל אזרחי ישראל ללא הבדל דתם. קודים אלה מכסים מגוון רחב של נושאים בדיני משפחה, לרבות נישואין, גירושין, משמורת ילדים, אימוץ וירושה.

פסקי דין לענייני משפחה בישראל ניתנים על ידי בתי המשפט לענייני משפחה, להם סמכות השיפוט הבלעדית לדון בענייני דיני משפחה. פסקי דין אלו מבוססים על עקרונות משפטיים שנקבעו במשפט הישראלי ובמשפט העברי, וכן על תקדימים שיפוטיים ועובדות המקרה הספציפי הנדון.

לפסקי דין דיני משפחה בישראל יש השפעה משמעותית על חייהם של יחידים ומשפחות, שכן הם יכולים לקבוע עניינים כמו משמורת ומזונות ילדים, חלוקת רכוש ומזונות בני זוג. בנוסף, פסקי דין אלה יכולים לקבוע תקדימים משפטיים חשובים המעצבים את הדרך בה יוכרעו תיקים עתידיים.

בשנים האחרונות גובר בישראל דגש על פתרון סכסוכים בדיני משפחה באמצעות גישור וצורות אחרות של יישוב סכסוכים חלופי. עם זאת, פסקי דין בדיני משפחה נותרו כלי חשוב להבטחת הזכויות המשפטיות של יחידים בתוך תא משפחתי מוגנות ואכיפתן.