פס”ד דין הדוחה בקשה למתן צו הגנה לאישה, ילדיה ואמה (ה”ט 2542-10-22)

לפני השופט שלמה אלבז, שופט עמית

עורך דין מומלץ

פסק דין

זוהי בקשה לפי סעיף 3 לחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ”א – 1991, שהגישה אישה, החיה בפירוד מבעלה המשיב, למתן צו הגנה עבורה, עבור שני ילדיהם המשותפים ועבור אמה. בבקשה, אשר הוגשה במקורה על ידי המבקשת, הילדים והסבה, עתרה המבקשת לאסור על המשיב להימצא בתחום 100 מ’ מהבית, ממנה מהילדים ומאמה, ליצור איתם קשר או להטרידם.

המבקשת ביססה את בקשתה על כך שבנם בן ה-3.5 של הצדדים, סיפר לאמה 3 שבועות קודם לכן, על פגיעה מינית שהמשיב ביצע בו. בעקבות הדיווח למשטרה על חשד בעניין זה נפתחה חקירה פלילית כנגד המשיב. אקדים ואציין שמסקנתי הסופית בתיק זה היא שהמשיב אינו מסכן את הילדים ועל כן החלטתי שלא להיעתר לבקשה למתן צו הגנה.

הבקשה לא נתמכה בתצהיר מטעם אמה של המבקשת, זאת למרות שהסבה הייתה זו שטענה כי שמעה לראשונה מפי הילד על הפגיעה שאביו פגע בו. הסבה גם יזמה את הפניה למשטרת ישראל והייתה גם זו שהגישה את התלונה כנגד המשיב.

בתצהיר תשובה מפורט שהגיש המשיב הוא דחה לחלוטין את הטענות שהועלו נגדו. חקירת המשיב בבית המשפט בקשר לאירוע הנטען לא ערערה את גרסתו.

לאחר הגשת סיכומי המבקשת ולאחר שבקשת המשיב להגשת עדויות הזמה נתקבלה, הגיש בא כוח המבקשת הודעה בה טען שהתלונה במשטרת ישראל מבוססת רובה ככולה על תלונתו של הקטין בפני חוקרת הילדים ועל כן עדותה של המבקשת איננה רלוונטית. בית המשפט התבקש לעיין בחומר שבתיק המשטרתי וליתן פסק דינו על סמך עדותו של הקטין.

אין לקבל טענה זו. גלגלי החקירה המשטרתית לא הונעו בעקבות עדות הילד אלא בעקבות עדויותיהן של המבקשת והסבה. עוד אוסיף שההליך שלפני לא נועד להחליף את ההליך הפלילי, אם יוחלט להמשיך בו, ואין כל כוונה שישפיע עליו. מסיבה זו ניתוח עדויות המבקשת ואמה הן בבית משפט זה והן במשטרת ישראל היו גורם משמעותי ביותר שהשפיע על תוצאות ההליך שלפני.

מטעמים מובנים לא ניתן לחשוף דברים מהחקירה המשטרתית ואין כל טעם להעלות על הכתב את ניתוח עדויות המבקשת ואמה במשפט, בנפרד מעדויותיהן במשטרה. ברצוני גם להימנע מלהוסיף שמן למדורת הסכסוך, הנמצא בעצימות גבוהה, כפי שניתן ללמוד מהתביעות המתנהלות בין הצדדים בבית משפט זה.

לאחר עיון מדוקדק בראיות שנתקבלו בתיק זה ובכלל זה בעדויות המבקשת ואמה בבית משפט זה ובמשטרת ישראל, בעדויות שבתיק הפלילי, הכולל בין היתר את חקירת הילד ומסקנות חוקרת הילדים, תוך סינתזה ביניהם, ולאחר קריאת סיכומי הצדדים, הגעתי למסקנה שהמשיב אינו מסכן את הילדים ועל כן החלטתי לדחות את בקשת המבקשת.

בנסיבות העניין ומתוך רצון שלא להעצים את הסכסוך, החלטתי שלא לחייב את המבקשת בהוצאות המשיב.

המזכירות תואיל לסגור את התיק. התיק הפלילי ישמר במזכירות בית המשפט במעטפה סגורה ולא ייחשף לצדדים או לבאי כוחם. היה ויוגש ערעור על פסק הדין, מטעם מי מן הצדדים, ניתן יהיה להעביר את התיק המשטרתי ישירות לערכאת הערעור.

ניתן היום, כ’ תשרי תשפ”ג, 15 אוקטובר 2022, בהעדר הצדדים.

ניתן לפרסם נוסח פסק דין זה לאחר שהוסרו ממנו שמות הצדדים ופרטים מזהים.

עורכי דין מומלצים בתחום