תאונת דרכים: מהו חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים?

תאונת דרכים היא חוויה לא קלה אשר יכולה להסתיים בלא כלום, אך בחלק ניכר מן המקרים היא גורמת לנפגעים ו/או נזק לרכוש. אדם אשר נפגע פיזית מתאונת דרכים, זכאי לפיצוי כספי בגין הנזקים שנגרמו לו ללא תלות בשאלת האשמה, בעוד שקבלת פיצוי עבור נזק לרכוש, אפשרית רק אם הנהג הוכיח כי אין הוא אשם בתאונה. 

עורך דין מומלץ

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

בישראל, אדם אשר נפגע פגיעה פיזית עקב תאונת דרכים, יהיה זכאי לפיצוי כספי על נזקיו, בין אם הוא אשם בתאונה ובין אם לאו. כך קובע חוק הפלת”ד: חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. זהו העקרון האחריות המוחלטת אשר שם בצד את שאלת האחריות לתאונה ומפצה כל נפגע עקב תאונת דרכים. הפיצוי ישולם על ידי חברת הביטוח של הרכב בו נסע הנפגע, בין אם הוא הנהג ובין אם הוא נוסע. כאשר הנפגע הוא הולך רגל, תוגש התביעה לרכב שפגע בו. כאשר אין גוף מבטח אליו יכול הנפגע להגיש תביעה, למשל כי מדובר בתאונת פגע או ברח או ברכב לא מבוטח, ניתן לקבל פיצוי מתאגיד קרנית. זהו גוף סטטוטורי אשר חלק מתשלום הפרמיה שאנו משלמים עבור ביטוח חובה, מועברת אליו  ותפקידו הוא לפצות נפגעי תאונות דרכים בגין הנזק הפיזי שנגרם להם, כאשר אין גוף מבטח לפנות אליו. 

תביעת נזיקין | עו”ד נזיקין ופיצויים

מה כולל התשלום שיקבל הנפגע? 

ישנם כמה סוגי נזקים אשר בגינם יכולים נפגעי תאונות דרכים לקבל פיצוי כספי. ראשית ישנם הפסדי השתכרות מיום הפגיעה ועד יום הגשת התביעה, כמו גם אובדן השתכרות עתידי, ככל ונגרמה לנפגע נכות משמעותית אשר הביאה לירידה בכושר העבודה. התביעה שיגיש הנפגע תכלול פיצוי בגין ההוצאות הרפואיות שנאלץ הנפגע להוציא ושיידרש להוציא בעתיד, לרבות טיפולים רפואיים, פנייה לרופא מומחה, עלויות בגין רכישת תרופות וכיו”ב. הוצאות נסיעה בגין אלו עד הגשת התביעה ולעתיד, מהווים גם חלק מהפיצוי הכספי. כן, עזרת הזולת, במסגרתו יפוצה הנפגע בגין הפסד ימי עבודה של מי שטיפל בו ובענייניו. לצד אלו, ישנו גם פיצוי כספי בגין כאב, סבל ועוגמת הנפש שספג הנפגע בשל התאונה ונזקיו הפיזיים כתוצאה ממנה. היות שכאן מדובר על נזק לא ממוני, קביעת סכום הפיצוי תתבסס על נסיבות התאונה, היקף וחומרת הנכות שנגרמו לנפגע, גילו וכיו”ב. 

פיצוי בגין נזק לרכוש

להבדיל מפיצוי בגין נזקי גוף, להם הזכאי הנפגע בין אם הוא אשם בתאונה ובין אם לאו, מי שנגרם לו נזק לרכוש, יוכל לקבל פיצוי כספי רק אם יוכל להוכיח כי הנהג האחר הוא האשם בה. בהתאם לכך, הפיצוי הכספי ישולם אפוא על ידי חברת הביטוח בה מבוטח הרכב של הנהג האחראי. ככלל, הנזקים בגינם יפוצה הנהג הם כדלקמן: החזר בגין העלות של תיקון הרכב, ירידת הערך של הרכב בשל התאונה, שכר טרחה בגין חוות דעת של שמאי רכב והחזר התשלום בגין השתתפות עצמית. כיצד נקבע מי האשם בתאונה ולפיכך אחראי לפיצוי? כשאין הסכמה בין הצדדים בעניין זה, תוגש תביעה לבית המשפט והוא זה שיכריע על פי הראיות שיוגשו לו. בית המשפט יכול לקבוע כי צד אחד הוא זה האשם בתאונה באופן מלא וכן יכול הוא לקבוע אשם תורם. זהו מצב שבו על אף כי סבר בית המשפט כי נהג מסוים הוא זה האחראי העיקרי לתאונה, גם הנהג הנוסף תרם להתרחשותה או יכל למנוע את חומרת תוצאותיה. משמעות הדבר היא כי הנהג האשם בתאונה לא יישא במלוא הפיצוי, אלא בחלקו בלבד, בהתאם לאחוז האשם התורם שייחס בית המשפט לנהג הנוסף. 

איך מגישים תביעה בבית משפט?

עורכי דין מומלצים בתחום